Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  605/B

Obchodné meno: 
STROJMONTA a.s. v likvidácii
  (od: 06.11.2000 do: 30.11.2003)
STROJMONTA a.s.
  (od: 18.04.1994 do: 05.11.2000)
Sídlo: 
Plynárenská 3
Bratislava 820 06
  (od: 18.04.1994 do: 30.11.2003)
IČO: 
31 370 306
  (od: 18.04.1994)
Deň zápisu: 
01.05.1994
  (od: 18.04.1994)
Deň výmazu: 
01.12.2003
  (od: 01.12.2003)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.12.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 18.04.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba a montáž strojov a technologických zariadení - mechanické časti
  (od: 18.04.1994 do: 30.11.2003)
výroba oceľových konštrukcií a síl
  (od: 18.04.1994 do: 30.11.2003)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 18.04.1994 do: 30.11.2003)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 21.03.1996 do: 30.11.2003)
vedenie účtovníctva
  (od: 21.03.1996 do: 30.11.2003)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 21.03.1996 do: 30.11.2003)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 21.03.1996 do: 30.11.2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 21.03.1996 do: 30.11.2003)
zasielateľstvo
  (od: 29.10.1997 do: 30.11.2003)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatových osadách, v kempingoch a vo vyšších zariadeniach
  (od: 29.10.1997 do: 30.11.2003)
vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
  (od: 29.10.1997 do: 30.11.2003)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (od: 29.10.1997 do: 30.11.2003)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (od: 29.10.1997 do: 30.11.2003)
opravy motorových vozidiel
  (od: 29.10.1997 do: 30.11.2003)
opravy karosérií
  (od: 29.10.1997 do: 30.11.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 06.11.2000 do: 30.11.2003)
predstavenstvo
  (od: 18.04.1994 do: 05.11.2000)
Ing. Ján Kohút
ul. SNP 19
Šaľa
  (od: 18.04.1994 do: 20.03.1996)
Ing. Ján Kohút
ul. SNP 19
Šaľa
  (od: 21.03.1996 do: 12.02.1997)
Ing. Martin Kolík
Drotárs-ka 43
Bratislava
  (od: 18.04.1994 do: 20.03.1996)
Ing. Martin Kolík
Drotárs-ka 43
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 21.05.2000)
Ing. Martin Kolík
Radvanská 21
Bratislava
  (od: 22.05.2000 do: 05.11.2000)
Július Kováč
Školská 8
Malinovo
  (od: 06.06.1995 do: 20.03.1996)
PhDr. Tomáš Málek
Hálova 8
Bratislava
  (od: 18.04.1994 do: 05.06.1995)
Ing. Hugo Skyva
Pod Rovnicami 19
Bratislava
  (od: 13.02.1997 do: 28.10.1997)
Ing. Peter Uberal
Brančská 3
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 05.11.2000)
Ing.Juraj Vajda
Kafendova 28
Bratislava
  (od: 06.06.1995 do: 20.03.1996)
Ing.Juraj Vajda
Kafendova 28
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 12.02.1997)
Ing. Dušan Zajac
Robotnícka 287/1
Považská Bystrica
  (od: 29.10.1997 do: 05.11.2000)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor.
  (od: 06.11.2000 do: 30.11.2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva, pričomza spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám,funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 18.04.1994 do: 05.11.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Jana Hnidiaková
Jaší-kova 3
Bratislava
  (od: 18.04.1994 do: 20.03.1996)
Ing. Jana Hnidiaková
Jaší-kova 3
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 12.02.1997)
Helena Plavecká
Hontianska 6
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 30.11.2003)
Ľuboš Sedlák
Lietavská 5
Bratislava
  (od: 13.02.1997 do: 30.11.2003)
Mgr. Patrik Stavrovský
Tomášikova 1
Košice
  (od: 18.04.1994 do: 20.03.1996)
JUDr. Ondrej Štrigner
Hnilecká 7
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 30.11.2003)
Ing. Peter Uberal
Brančská 3
Bratislava
  (od: 18.04.1994 do: 20.03.1996)
Výška základného imania: 
69 115 000 Sk
  (od: 18.04.1994 do: 30.11.2003)
Akcie: 
Počet: 66490
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.04.1994 do: 30.11.2003)
Počet: 2625
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.04.1994 do: 30.11.2003)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
JUDr. Ondrej Štringer
157
Most pri Bratislave 900 46
  (od: 06.11.2000 do: 30.11.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, č.k. ZSa 1529/03 zo dňa 1.12.2003, ktorým bolo začaté konanie o výmaz spoločnosti z obchodného registra. V y m a z u j e s a : z obchodného registra obchodná spoločnosť STROJMONTA a.s. v likvidácii, so sídlom Plynárenská 3, 820 06 Bratislava, IČO: 31 370 306, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 605/B v celom rozsahu.
  (od: 01.12.2003)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou formou notárskej zápisnice N 214/93, Nz 203/93 zo dňa 21.2.1994 a jej dodatku N 34/94, Nz 33/94. Notárskou zápisnicou zo dňa 21.2.1994 bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Strojmont a.s. so sídlom Bratislava, Plynárenská 3 bez likvidácie a jej rozdelením na dve novovzniknuté akciové spoločnosti, a to akciovú spoločnosť STROJMONTA a.s. so sídlom Bratislava, Plynárenská 3 a akciovú spoločnosť EKOSTROJ a.s. so sídlom Bratislava, Plynárenská 3. Novovzniknuté akciové spoločnosti STROJMONTA a.s. a EKOSTROJ a.s. sú právnymi nástupcami akciovej spoločnosti Strojmont a.s. a preberajú všetky práva a záväzky zaniknutej spoločnosti v pomere 4:1 podľa delimitačného protokolu zo dňa 6.4.1994 a jeho dodatku. Ostatné prípadné záväzky voči štátneho rozpočtu vyplývajúce z daňového konania v zmysle Zák.č. 511/1992 Zb. preberá a.s. STROJMONTA v plnom rozsahu. Stary spis: Sa 1179
  (od: 18.04.1994 do: 30.11.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.1993 a zo dňa 2.1.1995. Stary spis: Sa 1179
  (od: 06.06.1995 do: 30.11.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.6.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 250/95, napísanou dňa 20.6.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.8.1995. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 7.9.1995. Stary spis: Sa 1179
  (od: 21.03.1996 do: 30.11.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.1996. Záznam z rokovania dozornej rady konanej dňa 29.10.1996. Stary spis: Sa 1179
  (od: 13.02.1997 do: 30.11.2003)
Notárska zápisnica Nz 257/97 spísaná dňa 26.6.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. II. Záznam z mimoriadneho rokovania dozornej rady konaného dňa 6.10.1997, na ktorom boli schvá- lené personálne zmeny v predstavenstve. Stary spis: Sa 1179
  (od: 29.10.1997 do: 30.11.2003)
Notárska zápisnica č. N 443/00, Nz 426/00 zo dňa 21.6.00, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti jej likvidáciou. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2000.
  (od: 06.11.2000 do: 30.11.2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 23.1.2001 č.k. 7K 166/00-89 bol zamietnutý návrh spoločníka STROJMONTA a.s. v likvidácii na výhlásenie konkurzu.
  (od: 06.03.2001 do: 30.11.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  22.04.2024
Dátum výpisu:  23.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR