Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  610/B

Business name: 
Bratislavská hotelová a.s.
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Registered seat: 
Seberíniho 9
Bratislava 821 03
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Identification number (IČO): 
31 371 329
  (from: 05/04/1994)
Date of entry: 
05/04/1994
  (from: 05/04/1994)
Date of deletion: 
08/09/2016
  (from: 08/09/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/09/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/04/1994)
Objects of the company: 
majetkovo sa podieľať na obchodných spoločnostiach v rámci privatizácie
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Ing. Peter Zajasenský
Líščie Nivy 8
Bratislava
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Alojz Krajčovič
Seberíniho 8
Bratislava
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Ing. Katarína Benková
Nezábudkova 22
Bratislava
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
JUDr. Benjamín Masaryk
Mudroňova 4
Bratislava
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
František Gunda
Uránová 7
Bratislava
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať v mene spoločnosti môžu všetci členovia predstavenstva, najmenej však podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Supervisory board: 
JUDr. Dušan Ecker
Seberíniho 8
Bratislava
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Anna Pašková
Čiliská 4
Bratislava
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Michal Strapek
Lachova 22
Bratislava
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 30.05.2016, právoplatné dňom 11.07.2016, č. k.: 34CbR/117/2014, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť Bratislavská hotelová a. s., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 31 371 329 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť Bratislavská hotelová a. s., so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 31 371 329, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 610/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 08/09/2016)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.12.1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 154 až 220 Obch. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1184
  (from: 05/04/1994 until: 08/08/2016)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person