Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  641/B

Obchodné meno: 
FOND PRE DOCHODCOV - INVESTIČNÝ FOND, a.s. v likvidácii
  (od: 22.11.2000 do: 13.06.2006)
FOND PRE DOCHODCOV - INVESTIČNÝ FOND, a.s
  (od: 09.08.1994 do: 21.11.2000)
Sídlo: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (od: 09.08.1994 do: 13.06.2006)
IČO: 
31 376 827
  (od: 09.08.1994)
Deň zápisu: 
09.08.1994
  (od: 09.08.1994)
Deň výmazu: 
14.06.2006
  (od: 14.06.2006)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 14.06.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.08.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
zhromažďovanie a nakladanie so zverenými investičnými bodmi podľa z. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov
  (od: 09.08.1994 do: 13.06.2006)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním cenných papierov za účelom kolektívneho investovania
  (od: 09.08.1994 do: 13.06.2006)
kúpa a predaj cenných papierov
  (od: 09.08.1994 do: 13.06.2006)
kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (od: 09.08.1994 do: 13.06.2006)
vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
  (od: 09.08.1994 do: 13.06.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.11.2000 do: 13.06.2006)
predstavenstvo
  (od: 16.02.1996 do: 21.11.2000)
predstavenstvo
  (od: 09.08.1994 do: 15.02.1996)
Ing. Vladimír Bilčík
Ondavská 9
Bratislava
  (od: 04.03.1998 do: 21.02.2000)
Ing. Vladimír Bilčík
Ondavská 8
Bratislava
  (od: 22.02.2000 do: 13.06.2006)
Dr. Galina Červeňáková
Lenardova 2
Bratislava
  (od: 04.03.1998 do: 21.02.2000)
Dr. Galina Červeňáková
Lenardova 2
Bratislava
  (od: 22.02.2000 do: 13.06.2006)
Ing. arch. Juraj Fecanin
Lermontovova 10
Bratislava
  (od: 09.08.1994 do: 03.03.1998)
Milan Gliviak - člen
106
Suchá Hora
  (od: 09.08.1994 do: 03.03.1998)
Ing. Mária Machová
Krivánska 30
Banská Bystrica
  (od: 04.03.1998 do: 21.02.2000)
Alžbeta Roštárová
Ovocná 15
Bratislava
  (od: 22.02.2000 do: 13.06.2006)
Ing. Matej Vaníček - predstavenstvo
Astrova 52
Bratislava
  (od: 09.08.1994 do: 03.03.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva,pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnostipripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva. Zastupovať a podpisovať za spoločnosť môžuaj iné fyzické alebo právnické osoby, ak na to boli písomne splnomocnené predstavenstvom. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle § 72 ods. 1 Obchodného zákonníka. Za spoločnosť podpisuje likvidátor tak, že ku zneniu likvidačného obchodného mena spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 22.11.2000 do: 13.06.2006)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva,pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnostipripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva. Zastupovať a podpisovať za spoločnosť môžuaj iné fyzické alebo právnické osoby, ak na to boli písomne splnomocnené predstavenstvom.
  (od: 16.02.1996 do: 21.11.2000)
Spoločnosť rokuje prostredníctvom svojich orgánov alebo svojich zástupcov. Spoločnosť zastupuje predstavenstvo,jednotliví členovia predstavenstva k tomu poverení predstavenstvom, pokiaľ sú k tomu predsta- venstvompísomne splnomocnení, prokuristi. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebonapísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden aleboniekoľkí členovia predstavenstva, pokiaľ boli na to predstavenstvom písomne splnomocnení.
  (od: 09.08.1994 do: 15.02.1996)
Dozorná rada: 
Doc. Ing. Peter Bielik, CSc.
Dlhá ul. 21
Nitra
  (od: 04.03.1998 do: 13.06.2006)
JUDr. Anna Hudáková
Vígľašská 13
Bratislava
  (od: 04.03.1998 do: 13.06.2006)
Ing. Jozef Janošec, CSc. - člen
Popradská 4/3
Žilina
  (od: 09.08.1994 do: 03.03.1998)
Ing. Viliam Kuvík - predseda
Tulská 97
Banská Bystrica
  (od: 09.08.1994 do: 03.03.1998)
JUDr. Irena Machyniaková
Krásnohorská 9
Bratislava
  (od: 04.03.1998 do: 13.06.2006)
Ing. Ladislav Ročiak - člen
Predmestská 42
Bratislava
  (od: 09.08.1994 do: 03.03.1998)
Výška základného imania: 
1 000 000 Sk
  (od: 09.08.1994 do: 13.06.2006)
Akcie: 
Počet: 1000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.02.2000 do: 13.06.2006)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.08.1994 do: 21.02.2000)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Andrea Kutáková
Hany Meličkovej 14
Bratislava
Skončenie funkcie: 14.06.2006
  (od: 22.11.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k.: 1K 72/05 - 50 zo dňa 20.4.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.5.2006 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka FOND PRE DôCHODCOV - INVESTIČNÝ FOND, a.s. v likvidácii, Miletičova 1, 821 08 Bratislava 2 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť FOND PRE DôCHODCOV - INVESTIČNÝ FOND, a.s. v likvidácii, so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31 376 827, zapísaná v odd. Sro, vložka č. 641/B sa z obchodného registra vymazuje dňom 14.6.2006.
  (od: 14.06.2006)
Investičný fond bol založený zakladateľskou listinou zo dňa 23.6.1994 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ust. Zák. č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1215
  (od: 09.08.1994 do: 13.06.2006)
Na valnom zhromaždení dňa 19.09.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 120/95, Nz 120/95 napísanej dňa 19.09.1995 notárkou JUDr. Šúrkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1215
  (od: 16.02.1996 do: 13.06.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.6.1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Stary spis: Sa 1215
  (od: 04.03.1998 do: 13.06.2006)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Notárska zápisnica N 274/99 Nz 270/99 zo dňa 20.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.02.2000 do: 13.06.2006)
Notárska zápisnica N 137/00, Nz 136/00 zo dňa 19.6.2000 osvedčujúca priebeh riadneho mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou v zmysle § 68 ods. 1 písm. b/ Zák. č. 385/99 Z.z. Rozhodnutie Ministerstva financií č. 006/2000/LIF zo dňa 26.10.2000 právoplatné dňa 21.11.2000 o vymenovaní likvidátora.
  (od: 22.11.2000 do: 13.06.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  12.06.2024
Dátum výpisu:  14.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR