Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  686/B

Obchodné meno: 
Investičný fond Hydroenergia a.s. v likvidácii v skratke IFH a.s. v likvidácii
  (od: 10.04.1996 do: 18.05.1997)
Investičný fond Hydroenergia a.s. v skratke IFH a.s.
  (od: 13.09.1994 do: 09.04.1996)
Sídlo: 
Miletičova 21
Bratislava
  (od: 13.09.1994 do: 18.05.1997)
IČO: 
31 379 354
  (od: 13.09.1994)
Deň zápisu: 
13.09.1994
  (od: 13.09.1994)
Deň výmazu: 
19.05.1997
  (od: 19.05.1997)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 19.05.1997)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.09.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
zhromažďovanie peňažných prostriedkov od fyzických a právnických osôb a ich použitie k účasti na podnikaní v rozsahu podmienok daných zákonom číslo 248/1992 Zb. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
  (od: 13.09.1994 do: 18.05.1997)
kúpa cenných papierov
  (od: 13.09.1994 do: 18.05.1997)
účasť na podnikaní formou tichého spoločenstva
  (od: 13.09.1994 do: 18.05.1997)
kúpa a predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí
  (od: 13.09.1994 do: 18.05.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.04.1996 do: 18.05.1997)
predstavenstvo
  (od: 13.09.1994 do: 09.04.1996)
Doc. Ing. Jozef Dančo , CSc
Révová 21
Bratislava
  (od: 13.09.1994 do: 09.04.1996)
Ing. Ladislav Harbula
Haydnova 21
Bratislava
  (od: 13.09.1994 do: 09.04.1996)
Ing. Peter Jakubík
Ožvoldíkova 9
Bratislava
  (od: 13.09.1994 do: 09.04.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (od: 10.04.1996 do: 18.05.1997)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti voči tretím osobám pred súdom a inými orgánmispôsobom a v rozsahu upravenom stanovami spoločnosti. Fond zastupuje predstavenstvo, jednotliví členoviapredstavenstva k tomu poverení predstavenstvom, pokiaľ sú k tomu predstaven- stvom písomne splnomocnení,prokuristi. Podpisovanie za fond sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísananému názvu spoločnostipripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľkí členovia predstavenstva,pokiaľ boli na to predstavenstvom písomne splnomocnení.
  (od: 13.09.1994 do: 09.04.1996)
Dozorná rada: 
Ing. Ivan Čarnogurský
Pod Zečákom 41
Bratislava
  (od: 13.09.1994 do: 18.05.1997)
Ing. Jozef Lehota
J. Slottu 36
Trnava
  (od: 13.09.1994 do: 18.05.1997)
Ing. Ľubor Salini
Brečtanová 17
Bratislava
  (od: 13.09.1994 do: 18.05.1997)
Výška základného imania: 
1 000 000 Sk
  (od: 13.09.1994 do: 18.05.1997)
Akcie: 
Počet: 100
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 13.09.1994 do: 18.05.1997)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Jozef Sámela
Vážska 19
Bratislava
  (od: 10.04.1996 do: 18.05.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Dňa 3.4.1997 bola odsúhlasená správa o prie- behu likvidácie Investičného fondu Hydro- energia a.s. v likvidácii, ktorú vypracoval likvidátor. Na základe tejto skutočnosti sa Investičný fond Hydroenergia a.s. vymazáva z obchodného registra. V Y M A Z U J E S A :Investič ý fond Hydroenergia a.s. v likvidá- cii sa vymazáva z obchodného registra. Stary spis: Sa 1260
  (od: 19.05.1997)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.8. 1994 pod č. Nz 360/94 v súlade s §§ 154, 220 z.č. 513/91 Zb., štatút investičného fondu bol schválený ministerstvom financií SR v zmysle z.č. 248/1992 Zb. v znení z.č. 91/1994 Z.z. Stary spis: Sa 1260
  (od: 13.09.1994 do: 18.05.1997)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 28.09.1995. Notárska zápisnica Nz 423/95 spísaná dňa 28.09.1995 osvedčujúca priebeh časti mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou a bol navrhnutý likvidátor. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 036/1995/LIF zo dňa 14.12.1995 o odobratí povolenia č. 402/ 1994/IF a vymenovaní likvidátora. Stary spis: Sa 1260
  (od: 10.04.1996 do: 18.05.1997)
Dátum aktualizácie údajov:  17.07.2024
Dátum výpisu:  19.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR