Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  691/B

Obchodné meno: 
Elektrovod Bratislava, a.s.
  (od: 23.09.1994 do: 27.03.2002)
Sídlo: 
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 23.09.1994 do: 27.03.2002)
IČO: 
31 379 672
  (od: 23.09.1994)
Deň zápisu: 
23.09.1994
  (od: 23.09.1994)
Deň výmazu: 
28.03.2002
  (od: 28.03.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.09.1994)
Predmet činnosti: 
údržba, opravy a rekonšrukcie a modernizácie energetických zariadení
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
vývoz výrobkov, stavebno-montážnych projektových a inžinierskych činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
výroba náhradných dielov, strojárenských a elektrotechnických výrobkov
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
projektová a inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
medzinárodná spolupráca v rámci vedeckotechnického rozvoja
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
prevádzka vzdelávacích, sociálnych a obchodných zariadení
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
osobná nepravidelná hromadná doprava
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
stavebno-montážna činnosť, stavebná a strojno-montážna činnosť
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
výroba náhradných dielov, strojárenských a elektrotechnických výrobkov
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
revízie a skúšky prevádzkových tlakových zariadení
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
revízie elektrických zariadení
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
revízie zdvíhacích zariadení
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
činnosť v oblasti reprografie a plánografie
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
maliarske a natieračské práce
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
príprava a predaj jedál, nápojov a drobného občerstvenia na priamu konzumáciu na mieste
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
poskytovanie služieb v oblasti vedeckotechnických informácií pre energetiku
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
výskumná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinských činností
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
zememeračské a geologické práce súvisiace s predmetom podnikania
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
realizácia a vyhodnocovanie prác inžiniersko-geologického prieskumu
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 27.05.1997 do: 03.02.2000)
projektová činnosť v rozsahu oprávnenia
  (od: 27.05.1997 do: 03.02.2000)
modernizácia, rekonštrukcia, opravy a údržba energetických zariadení
  (od: 27.05.1997 do: 03.02.2000)
elektromontážna, stavebnomontážna a stavebná činnosť
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
investičná výstavba energetických a iných zariadení
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
výroba elektrotechnických a strojárenských výrobkov a náhradných dielov
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
inžinierska činnosť
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky tlakových zariadení
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
výskum a vývoj v oblasti predmetu podnikania
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod, maloobchod
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
prenájom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
nákladná cestná doprava, výkon prác ťažkými a špeciálnymi mechanizmami
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
ťažká železničná preprava nákladov špeciálnym vagónom
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
maliarske a natieračské práce
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
defektoskopické kontroly a opravy oceľových konštrukcií pre visuté a pozemné lanové dráhy
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
geodetické a kartografické práce
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
geologické práce
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
vzdelávacia a školiaca činnosť
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
služby v oblasti vedecko-technických informácií pre energetiku
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
plánografické a reprografické práce
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, modernizácia a rekonštrukcia energetických zariadení
  (od: 04.02.2000 do: 27.03.2002)
projektovanie stavieb, pozemné stavby a statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (od: 04.02.2000 do: 27.03.2002)
projektovanie stavieb: technické vybavenie stavieb: elektrické silové zariadenia a rozvody VN, NN a bleskozvody, technologické zariadenia stavieb: energetické zariadenia a siete- výroba a distribúcia elektrickej energie, projektovanie elektrických zariadení v rozsahu, objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 04.02.2000 do: 27.03.2002)
montáž určených meradiel - montáž meracích transformátorov prúdu a napätia používaných v spojení s elektromermi
  (od: 27.06.2001 do: 27.03.2002)
montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení
  (od: 27.06.2001 do: 27.03.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 27.06.2001 do: 27.03.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.03.2000 do: 27.03.2002)
predstavenstvo
  (od: 03.10.1997 do: 27.03.2000)
predstavenstvo
  (od: 23.09.1994 do: 02.10.1997)
Ing. Pavol Bilický
Bagarova 24
Bratislava 841 01
  (od: 23.09.1994 do: 26.05.1997)
Ing. Vladimír Boršan
Čaklovská 479/4
Bratislava
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2000)
Ing. Štefan Hreško
Hodálova 12
Bratislava
  (od: 27.05.1997 do: 03.02.2000)
Ing. Anton Končal
Haanova 46
Bratislava 841 05
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 23
Bratislava 851 06
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
Vít Mrva
Baltská 3
Bratislava 821 07
  (od: 23.09.1994 do: 26.05.1997)
Vít Mrva - podpredseda predstavenstva
Baltská 3
Bratislava 821 07
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2000)
Ing. Peter Nemec
Bartókova 6
Bratislava
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2000)
Ing. Ján Struž
Mudrochova 1
Bratislava 831 06
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
Ing. Ján Struž
Závadská 1
Bratislava 831 06
  (od: 18.08.1995 do: 26.05.1997)
Ing. Ján Struž - predseda predstavenstva
Závadská 1
Bratislava
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2000)
Ing. Jozef Špirko - podpredseda predstavenstva
Stred 50/29
Považská Bystrica
  (od: 28.03.2000 do: 04.12.2000)
Ing. Tomáš Malatinský - predseda predstavenstva
Janáčkova 3
Bratislava
  (od: 28.03.2000 do: 27.03.2002)
Ing. Peter Benedikt - podpredseda predtavenstva
Šancová 52
Bratislava
  (od: 28.03.2000 do: 27.03.2002)
Ing Marian Takáč
Gessayova 19
Bratislava
  (od: 04.02.2000 do: 27.03.2002)
Ing. Pavel Proksa
Milana Marečku 7
Bratislava
  (od: 28.03.2000 do: 27.03.2002)
Ing. Jarolím Antal
Vážska 5017/23
Bratislava
  (od: 28.03.2000 do: 27.03.2002)
Ing. Daniel Nedeliak - podpredseda predstavenstva
Sadmelijská 1
Bratislava 831 06
  (od: 05.12.2000 do: 27.03.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (od: 28.03.2000 do: 27.03.2002)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a najmenej jeden člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 03.10.1997 do: 27.03.2000)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisu- jú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (od: 23.09.1994 do: 02.10.1997)
Základné imanie: 
321 137 000 Sk
  (od: 23.09.1994 do: 27.03.2002)
Akcie: 
Počet: 321137
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.03.2000 do: 27.03.2002)
Počet: 321137
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.03.2000 do: 30.03.2000)
Počet: 321137
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.09.1994 do: 27.03.2000)
Dozorná rada: 
Ladislav Adame
Medveďovej 24
Bratislava
  (od: 03.10.1997 do: 04.12.2000)
Ing. Ivan Beneš
Rozvodná 13
Bratislava
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2000)
Ing. Vladimír Borovan
Krížna 58
Bratislava
  (od: 21.11.1996 do: 26.05.1997)
Ján Botka
Jánovce 58
Galanta
  (od: 27.05.1997 do: 02.10.1997)
Ján Botka
Jánovce 58
Galanta 925 22
  (od: 23.09.1994 do: 20.11.1996)
Ján Botka
Jánovce 58
Galanta 925 22
  (od: 21.11.1996 do: 26.05.1997)
Jozef Dubrovay
Hospodárska 80
Trnava 917 01
  (od: 23.09.1994 do: 20.11.1996)
Mária Gschillová
Poľná 4
Stupava
  (od: 31.03.2000 do: 04.12.2000)
Ing. Pavol Hlaváč
Hodálova 10
Bratislava
  (od: 21.11.1996 do: 26.05.1997)
Ing. Pavol Hlaváč
Hodálova 10
Bratislava
  (od: 27.05.1997 do: 02.10.1997)
Ing. Pavol Hlaváč
Hodálova 10
Bratislava 841 05
  (od: 23.09.1994 do: 20.11.1996)
Ing Štefan Hreško
Hodálova 12
Bratislava
  (od: 04.02.2000 do: 27.03.2000)
Ing. Milan Hurtala
Studenohorská 14
Bratislava
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2000)
Ing. Ladislav Janyík
Malá Pažiť 943
Veľký Krtíš
  (od: 28.03.2000 do: 30.03.2000)
Ing. Ladislav Janyík
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
  (od: 05.12.2000 do: 26.06.2001)
Ing. Anton Končál
Haanova 46
Bratislava
  (od: 27.05.1997 do: 03.02.2000)
Ing. Anton Končál
Haanova 46
Bratislava 851 04
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
JUDr. Ľudmila Kováčová
Znievska 28
Bratislava
  (od: 21.11.1996 do: 26.05.1997)
JUDr. Ľudmila Kováčová
Znievska 28
Bratislava 851 06
  (od: 23.09.1994 do: 20.11.1996)
Ing. Peter Nemec
Bartókova 6
Bratislava
  (od: 18.08.1995 do: 20.11.1996)
Ing. Peter Nemec
Bartókova 6
Bratislava
  (od: 21.11.1996 do: 26.05.1997)
Ing. Albín Rimarčík - predseda dozornej rady
Nám. Hraničiarov 2581/4A
Bratislava
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2000)
Ing. Milan Roháčik
Medveďovej 22
Bratislava 851 04
  (od: 23.09.1994 do: 17.08.1995)
Prof Ing. Ján Slavkovský , CSc.
Šaštínska 46
Bratislava
  (od: 21.11.1996 do: 26.05.1997)
Ing. Ivan Vazan
Holíčska 12
Bratislava
  (od: 18.08.1995 do: 20.11.1996)
Norbert Hraňo
951
Trnovec nad Váhom
  (od: 03.10.1997 do: 27.03.2002)
JUDr. Martin Kúšik - predseda dozornej rady
Nová 118
Rovinka
  (od: 28.03.2000 do: 27.03.2002)
Ing. Ivan Beneš - podpredaseda dozornej rady
Rozvodná 13
Bratislava
  (od: 28.03.2000 do: 27.03.2002)
Mgr. Dušan Krahulec
Botanická 1
Trnava
  (od: 28.03.2000 do: 27.03.2002)
Anton Slučiak
Poštová 6
Bratislava
  (od: 05.12.2000 do: 27.03.2002)
Ing. Jozef Špirko
Stred 50/29
Považská Bystrica
  (od: 27.06.2001 do: 27.03.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 11. 12. 2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1045/01, Nz 989/01, rozhodlo o zrušení spoločnosti ELEKTROVOD BRATISLAVA, a.s. bez likvidácie a jej rozdelení na dve novovznikajúce spoločnosti Elektrovod BA, a.s., so sídlom Čulenova 5, Bratislava a Elektrovod Holding, a.s., so sídlom Čulenova 5, Bratislava, v zmysle § 69 ods. 4 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien. Valné zhromaždenie zároveň schválilo rozdelenie majetku na dve novovznikajúce spoločnosti. Všetci akcionári spoločnosti Elektrovod Bratislava, a.s. sa dňom zániku spoločnosti stávajú akcionármi spoločnosti Elektrovod BA, a.s. a Elektrovod Holding, a.s. t. j. za každú pôvodnú akciu v nominálnej hodnote 1000,- Sk im budú vydané akcie v nominálnej hodnote: Elektrovod BA, a.s. - 242,- Sk a Elektrovod Holding, a.s. - 758,-Sk. Na novovznikajúce spoločnosti prechádzajú všetky práva, povinnosti, záväzky, pohľadávky i neznáme. Každá zo spoločností vzniknutých rozdelením ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti až do výšky čistého obchodného imania, ktoré na spoločnosť prešlo zo zaniknutej spoločnosti. So súhlasom správcu dane - Daňový úrad Bratislava I., zo dňa 18. 12. 2001 sa z obchodného registra v y m a z u j e Elektrovod Bratislava, a.s., IČO 31 379 672, so sídlom Čulenova 5, Bratislava, zapísaný v odd. Sa vo vložke 691/B, dňom 28. 3. 2002.
  (od: 28.03.2002)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.8.1994 v súlade s ust. §§ 154 až 220 zák. č 513/1991 Zb. Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 155 zo dňa 19. augusta 1994 číslo: 110/5696/210/94 v súlade so schváleným privatizačným projektom bola vyňatá časť majetku štátneho podniku Slovenský energetický podnik, Bratislava v aktualizovanej bilančnej hodnote 354 219 000,- Sk, ktorá v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond národného majetku SR. Stary spis: Sa 1265
  (od: 23.09.1994 do: 27.03.2002)
Notárska zápisnica č. N 91/96, Nz 80/96 napísaná dňa 24.5.1996, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.5.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 21.11.1996 do: 27.03.2002)
Notárska zápisnica N 77/97, Nz 74/97 spísaná dňa 04.04.1997 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.04.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápis č. 4/97 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 04.04.1997.
  (od: 27.05.1997 do: 27.03.2002)
Notárska zápisnica N 145/97, Nz 134/97 zo dňa 05.06.1997 a zmena stanov. Výpis zo zápisnice č. 11/97 z predstavenstva zo dňa 18.08.1997. Zápisnica z volieb dozornej rady zo dňa 19.-22.08.1997. Organizačná zložka - Elektrovod Bratislava, a.s., organizačná zložka Brno, Šumavská 33, Brno založená v zmysle ust. § 21 ods. 1,4 Zák. č. 513/91 Zb. odd. B, vložka 1557.
  (od: 03.10.1997 do: 27.03.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.9.1999
  (od: 04.02.2000 do: 27.03.2002)
Notárska zápisnica N 181/2000 Nz 176/2000 zo dňa 14.3.2000 osvedčujúca priebeh náhradného mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zvolaného rozhodnutím KS v Bratislave č.k. 30Cb 10/2000-18 zo dňa 24.-2.2000 na ktorom bol prijatý dodatok č. 1 k stanovám a na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 182/2000 Nz 177/2000 osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady. Notárska zápisnica N 183/2000 Nz 178/2000 zo dňa 14.3.2000 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti.
  (od: 28.03.2000 do: 27.03.2002)
Schválené úplné znenie stanov spoločnosti na valnom zhromaždení dňa 19.3.2000 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 197/2000 Nz 191/2000 spísanou JUDr Ludmilou Jančatovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti dňa 20.3.2000 Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 20.3.2000
  (od: 31.03.2000 do: 27.03.2002)
Zápisnica z riadneho valného zrhomaždenia spoločnosti Elektrovod Bratislava, a.s. zo dňa 25.7.2000. Zápisnica zo zasadania dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.9.2000. Zápisnica zo zasadania predstavenstva spoločnosti zo dňa 2.10.2000. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami v zmysle paragr. 200 Obch. zák. v dňoch 24. až 26.10.2000.
  (od: 05.12.2000 do: 27.03.2002)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 29.5.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 437/01, Nz 417/01 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (od: 27.06.2001 do: 27.03.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  25.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)