Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  596/L

Business name: 
CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.
  (from: 08/11/1992)
Registered seat: 
Štrková 17
Žilina 011 54
  (from: 02/16/2011)
Identification number (IČO): 
31 568 963
  (from: 08/11/1992)
Date of entry: 
08/11/1992
  (from: 08/11/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/11/1992)
Objects of the company: 
banská činnosť
  (from: 01/08/1993)
cestná nákladná doprava tovaru
  (from: 06/04/1993)
vykonávanie inžinier., priemysel., doprav. a občian. stavieb
  (from: 06/04/1993)
údržba a oprava dopravných mechanizmov
  (from: 06/04/1993)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo konces. a drahých kov.
  (from: 06/04/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/04/1993)
prenájom nehnuteľností
  (from: 06/04/1993)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 05/25/1999)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 07/28/2011)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 07/28/2011)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 07/28/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/28/2011)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 07/28/2011)
Partners: 
CJN, spol. s r.o.
Drotárska cesta 92
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 08/06/2009)
Contribution of each member: 
CJN, spol. s r.o.
Amount of investment: 799 600 EUR Paid up: 799 600 EUR
  (from: 12/20/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/24/2012)
JUDr. Ladislav Pavlovič
M. Urbana 3993/5
Senec 903 01
From: 12/18/2017
  (from: 01/16/2018)
Acting in the name of the company: 
konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a podpisovať samostatne.
  (from: 07/24/2012)
Capital: 
799 600 EUR Paid up: 799 600 EUR
  (from: 12/20/2012)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/22/2018
Uznesením Okresného súdu Žilina Sp. zn.:9K/4/2017 - 174 zo dňa 15. februára 2018 vyhlásil súd na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 06/19/2018)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Miroslava Šufáková
Obežná 8563/2
Žilina 010 01
From: 06/05/2018
  (from: 06/19/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.4.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 08/11/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 31.5.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 2039
  (from: 06/04/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.3.1997 bol schválený Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/09/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18. 6. 1997 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/09/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/11/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/25/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 20.8.2003 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/09/2003)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person