Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  700/B

Obchodné meno: 
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.
  (od: 28.09.1994)
Sídlo: 
Dúbravská cesta 14
Bratislava 841 04
  (od: 24.03.2016)
Dúbravská 14
Bratislava 841 04
  (od: 05.03.2016 do: 23.03.2016)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 02.12.2005 do: 04.03.2016)
Lamačská 3
Bratislava 841 04
  (od: 05.06.2000 do: 01.12.2005)
Lamačská 3
Bratislava 815 20
  (od: 28.09.1994 do: 04.06.2000)
IČO: 
31 380 051
  (od: 28.09.1994)
Deň zápisu: 
01.10.1994
  (od: 28.09.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.09.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 28.09.1994)
kovanie
  (od: 28.09.1994)
zámočníctvo
  (od: 28.09.1994)
výroba nástrojov
  (od: 28.09.1994)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 28.09.1994)
kovoobrábanie
  (od: 28.09.1994)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 28.09.1994)
výskum a vývoj, vzdelávanie, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti drevospracujúceho priemyslu, životného prostredia, ekológie
  (od: 28.09.1994)
výskum, vývoj konzultačná a poradenská činnosť a vykonávanie analýz v oblasti drevospracujúceho priemyslu
  (od: 28.09.1994)
automatizované spracovanie dát
  (od: 28.09.1994)
prekladateľstvo a tlmočníctvo-jazyk anglický a nemecký
  (od: 28.09.1994)
strojová výroba a spracovanie papierov a lepeniek
  (od: 28.09.1994)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/
  (od: 28.09.1994)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (od: 28.09.1994)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 28.09.1994)
stolárstvo
  (od: 25.03.2004)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.03.2004)
činnosť autorizovanej a akreditovej osoby, certifikácia a preukazovanie zhody, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určených výrobkov
  (od: 25.03.2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 10.07.2004)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (od: 10.07.2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.07.2014)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 08.07.2014)
činnosť autorizovanej osoby na certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou hračiek
  (od: 05.06.2000 do: 24.03.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.09.1994)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - Predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 06.06.2023
  (od: 01.08.2023)
Ing. Štefan Boháček
Na Barine 17
Bratislava
  (od: 04.04.1997 do: 08.07.2003)
Ing. Štefan Boháček , PhD.
Na Barine 17
Bratislava
Vznik funkcie: 17.01.1997
  (od: 09.07.2003 do: 05.06.2008)
Ing. Štefan Boháček , PhD.
Na Barine 17
Bratislava
Vznik funkcie: 17.01.1997 Skončenie funkcie: 12.05.2008
  (od: 06.06.2008 do: 05.06.2008)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 12.05.2008
  (od: 06.06.2008 do: 22.07.2013)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 12.05.2008 Skončenie funkcie: 06.06.2013
  (od: 23.07.2013 do: 22.07.2013)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 07.06.2013
  (od: 23.07.2013 do: 29.06.2018)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 07.06.2013 Skončenie funkcie: 06.06.2018
  (od: 30.06.2018 do: 29.06.2018)
Ing. Jana Dubovská
208
Igram
  (od: 10.02.1999 do: 08.07.2003)
Ing. Jana Dubovská
Vajanského 58/21
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 05.03.1998
  (od: 09.07.2003 do: 05.06.2008)
Ing. Jana Dubovská
Vajanského 58/21
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 05.03.1998 Skončenie funkcie: 01.04.2008
  (od: 06.06.2008 do: 05.06.2008)
Ing. Boris Hradecký - člen
Cabanova 31
Bratislava 841 02
  (od: 28.09.1994 do: 03.04.1997)
Ing. Peter Korbačka
Hronská 49
Valaská
  (od: 04.04.1997 do: 08.07.2003)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 28
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.01.1997
  (od: 09.07.2003 do: 05.06.2008)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 28
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 17.01.1997 Skončenie funkcie: 12.05.2008
  (od: 06.06.2008 do: 05.06.2008)
Ing. Peter Korbačka - podpredseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.05.2008
  (od: 06.06.2008 do: 22.07.2013)
Ing. Peter Korbačka - podpredseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.05.2008 Skončenie funkcie: 06.06.2013
  (od: 23.07.2013 do: 22.07.2013)
Ing. Peter Korbačka - podpredseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 07.06.2013
  (od: 23.07.2013 do: 07.07.2014)
Ing. Peter Korbačka - podpredseda predstavenstva
Tichá 28
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 07.06.2013 Skončenie funkcie: 12.06.2014
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
Ing. Jozef Plevka
Cabanova 4
Bratislava
  (od: 04.04.1997 do: 09.02.1999)
Ing. Peter Slimák - člen
Fraňa Kráľa 35
Pezinok 902 01
  (od: 28.09.1994 do: 03.04.1997)
Ing. Milan Štolc - člen
Jurkovičova 3
Bratislava 831 06
  (od: 28.09.1994 do: 03.04.1997)
Ing. Štefan Uhrina - člen
Púpavova 20
Bratislava 841 04
  (od: 28.09.1994 do: 03.04.1997)
Ing. Milan Vrška , člen - člen
Švabinského 4
Bratislava 851 01
  (od: 28.09.1994 do: 03.04.1997)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 07.06.2018 Skončenie funkcie: 05.06.2023
  (od: 01.08.2023 do: 31.07.2023)
Ing. Štefan Boháček , PhD. - predseda predstavenstva
Na Barine 17
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 07.06.2018
  (od: 30.06.2018 do: 31.07.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 08.07.2014)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 06.06.2008 do: 07.07.2014)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokial právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 28.09.1994 do: 05.06.2008)
Dozorná rada: 
Alena Tóthová
Jégeho 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 18.04.2019
  (od: 18.06.2019)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 01.10.2021
  (od: 01.08.2023)
MUDr. Marcela Tóth , PhD.
Na Barine 17
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Vznik funkcie: 14.04.2023
  (od: 01.08.2023)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava
  (od: 04.04.1997 do: 08.07.2003)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava
Vznik funkcie: 28.01.1997
  (od: 09.07.2003 do: 25.07.2005)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava
Vznik funkcie: 28.01.1997 Skončenie funkcie: 31.05.2005
  (od: 26.07.2005 do: 25.07.2005)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 02.12.2005 do: 02.11.2011)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 27.10.2005 Skončenie funkcie: 27.10.2011
  (od: 03.11.2011 do: 02.11.2011)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.10.2011
  (od: 03.11.2011 do: 27.04.2018)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.10.2011 Skončenie funkcie: 01.10.2016
  (od: 28.04.2018 do: 27.04.2018)
Ing. Ivana Berlanská
Vážska 41
Piešťany
  (od: 04.08.1995 do: 03.04.1997)
Ing. Štefan Boháček - člen
Na barine 17
Bratislava 841 03
  (od: 28.09.1994 do: 03.04.1997)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava
  (od: 04.04.1997 do: 08.07.2003)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava
Vznik funkcie: 06.12.1996
  (od: 09.07.2003 do: 25.07.2005)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava
Vznik funkcie: 06.12.1996 Skončenie funkcie: 31.05.2005
  (od: 26.07.2005 do: 25.07.2005)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 21.04.2014
  (od: 08.07.2014 do: 27.04.2018)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 21.04.2014 Skončenie funkcie: 16.04.2018
  (od: 28.04.2018 do: 27.04.2018)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.04.2009
  (od: 07.05.2009 do: 07.07.2014)
Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.04.2009 Skončenie funkcie: 20.04.2014
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
Ing. Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 26.07.2005 do: 06.05.2009)
Ing. Ivan Jakabovič
Donnerova 15
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 07.05.2009 do: 06.05.2009)
Ing. Pavol Kusenda - člen
Sibírska 21
Prešov 080 01
  (od: 28.09.1994 do: 03.04.1997)
Ing. Igor Masloviec - člen
Rajská 3
Bratislava 811 08
  (od: 28.09.1994 do: 03.08.1995)
Ing Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 08.07.2003)
Ing Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
Vznik funkcie: 26.08.1999
  (od: 09.07.2003 do: 25.07.2005)
Ing Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
Vznik funkcie: 26.08.1999 Skončenie funkcie: 31.05.2005
  (od: 26.07.2005 do: 25.07.2005)
Ing. Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 31.05.2005
  (od: 26.07.2005 do: 06.05.2009)
Ing. Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 31.05.2005 Skončenie funkcie: 20.04.2009
  (od: 07.05.2009 do: 06.05.2009)
Ing. Patrik Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
  (od: 04.04.1997 do: 29.09.1999)
Alena Tóthová
Jégeho 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 21.04.2014
  (od: 08.07.2014 do: 17.06.2019)
Alena Tóthová
Jégeho 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 21.04.2014 Skončenie funkcie: 18.04.2019
  (od: 18.06.2019 do: 17.06.2019)
Alena Tóthová
Jégého 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 20.04.2009
  (od: 07.05.2009 do: 07.07.2014)
Alena Tóthová
Jégého 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 20.04.2009 Skončenie funkcie: 20.04.2014
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
MUDr. Marcela Boháčeková , PhD.
Na barine 17
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 16.04.2018 Skončenie funkcie: 14.04.2023
  (od: 01.08.2023 do: 31.07.2023)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.10.2016 Skončenie funkcie: 01.10.2021
  (od: 01.08.2023 do: 31.07.2023)
Ing. Jozef Balberčák
Mierová 10
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 01.10.2016
  (od: 28.04.2018 do: 31.07.2023)
MUDr. Marcela Boháčeková , PhD.
Na barine 17
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 16.04.2018
  (od: 28.04.2018 do: 31.07.2023)
Výška základného imania: 
497 850 EUR Rozsah splatenia: 497 850 EUR
  (od: 07.05.2009)
15 000 000 Sk Rozsah splatenia: 15 000 000 Sk
  (od: 24.11.2003 do: 06.05.2009)
150 000 000 Sk
  (od: 03.05.1999 do: 23.11.2003)
77 466 000 Sk
  (od: 28.09.1994 do: 02.05.1999)
Akcie: 
Počet: 15000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (od: 07.05.2009)
Počet: 15000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (od: 06.06.2008 do: 06.05.2009)
Počet: 15000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.11.2003 do: 05.06.2008)
Počet: 150000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.12.1999 do: 23.11.2003)
Počet: 150000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.05.1999 do: 26.12.1999)
Počet: 77466
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.09.1994 do: 02.05.1999)
Akcionár: 
Terpera, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (od: 27.10.2022)
J & T Finance group a. s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 24.11.2003 do: 02.05.2007)
Terpera, s.r.o.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (od: 03.05.2007 do: 26.10.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ skou listinou zo dňa 9.8.1994 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 182 zo dňa 16. septembra 1994 č. 110/6301/210/94 bol zrušený bez likvidácie štátny podnik Výskumný ústav papiera a celulózy, Bratislava. Všetok majetok zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prešiel na Fond národného majetku Slovenskej republiky. Stary spis: Sa 1274
  (od: 28.09.1994)
Osvedčenie o valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.06.1995 pod č. N 166/95, Nz 164/95 na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1274
  (od: 04.08.1995)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.11.1998 pod č. N 547/98, Nz 525/98 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti základné imanie.
  (od: 03.05.1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.6.1999 č. N 31/99 Nz 192/99 na ktorom bola prijatá zmena stanov.
  (od: 30.09.1999)
Zmena stanov prijatá na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.4.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 9/2000, Nz 152/2000.
  (od: 05.06.2000)
Notárska zápisnica Nz 570/02 spísaná dňa 20. 12. 2002 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania.
  (od: 24.11.2003)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 481/03, Nz 90665/03 napísanej dňa 10.10.2003 notárom JUDr. Potančokovou o zmene stanov.
  (od: 25.03.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2005 spísané do not. zápisnice N 68/05 Nz 24458/05 JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 31.05.2005.
  (od: 26.07.2005)
Zápisnica volebnej komisie pre voľbu člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 27.10.2005.
  (od: 02.12.2005)
Notárska zápisnica N 117/2008, Nz 18206/2008, NCRls 18023/2008 napísaná dňa 30.4.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.5.2008.
  (od: 06.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.4.2009.
  (od: 07.05.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.06.2013.
  (od: 23.07.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.04.2014
  (od: 08.07.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2014
  (od: 08.07.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.06.2014
  (od: 08.07.2014)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.02.2016.
  (od: 05.03.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.03.2016.
  (od: 24.03.2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.06.2018.
  (od: 30.06.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  17.07.2024
Dátum výpisu:  19.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR