Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  723/B

Business name: 
ING Services, a.s.
  (from: 02/28/2006 until: 08/31/2006)
Vzájomná životná poisťovňa Sympatia, a.s.
  (from: 05/25/2004 until: 02/27/2006)
VZÁJOMNÁ ŽIVOTNÁ POISŤOVŇA a.s.
  (from: 07/11/2000 until: 05/24/2004)
VZAJOMNÁ ŽIVOTNÁ POISŤOVŇA a.s.
  (from: 10/19/1994 until: 07/10/2000)
Registered seat: 
Trnavská cesta 50
Bratislava 821 02
  (from: 05/25/2004 until: 08/31/2006)
Miletičova 14
Bratislava 816 48
  (from: 11/14/2002 until: 05/24/2004)
Špitálska 35
Bratislava 816 48
  (from: 05/23/2001 until: 11/13/2002)
Židovská 17
Bratislava 816 48
  (from: 03/22/1999 until: 05/22/2001)
Židovská 17
Bratislava 811 01
  (from: 06/28/1995 until: 03/21/1999)
Panenská 13
Bratislava 811 03
  (from: 10/19/1994 until: 06/27/1995)
Identification number (IČO): 
31 381 146
  (from: 10/19/1994)
Date of entry: 
10/19/1994
  (from: 10/19/1994)
Date of deletion: 
09/01/2006
  (from: 09/01/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/01/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/19/1994)
Objects of the company: 
poisťovacia činnosť
  (from: 10/19/1994 until: 02/27/2006)
zábranná činnosť
  (from: 10/19/1994 until: 02/27/2006)
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území SR na zjednávanie poistenia v jej prospech
  (from: 10/19/1994 until: 02/27/2006)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v rozsahu povolenia vydaného príslušným orgánom
  (from: 10/29/1996 until: 01/11/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/28/2006 until: 08/31/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/28/2006 until: 08/31/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/19/1994 until: 08/31/2006)
Ing. Pavel Adamovič
Záhorácka 49
Malacky
  (from: 10/19/1994 until: 10/28/1996)
Ing. Marek Guranič - člen
ul. J. Jesenského 4
Sabinov 083 01
From: 07/18/2005
  (from: 07/22/2005 until: 03/31/2006)
Ing. Marek Guranič - člen
ul. J. Jesenského 4
Sabinov 083 01
From: 07/18/2005 Until: 03/31/2006
  (from: 04/01/2006 until: 03/31/2006)
Ing. Miloš Kollár - člen
Mierová 2
Bratislava 821 05
From: 02/24/2004
  (from: 03/25/2004 until: 04/01/2005)
Ing. Miloš Kollár - člen
Mierová 2
Bratislava 821 05
From: 02/24/2004 Until: 11/29/2004
  (from: 04/02/2005 until: 04/01/2005)
MUDr. Marián Kováčik
Hybešova 51
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 03/21/1999)
PhDr. Jozef Krško
Palkovičova 10
Bratislava
  (from: 03/22/1999 until: 02/15/2000)
PhDr. Jozef Krško
Palkovičova 10
Bratislava
  (from: 02/16/2000 until: 07/10/2000)
PhDr. Jozef Krško - podpredseda predstavenstva
Palkovičova 10
Bratislava
Until: 02/24/2004
  (from: 07/11/2000 until: 03/24/2004)
RNDr. Juraj Michalík - člen
Veternicová 9
Bratislava 841 05
From: 02/24/2004
  (from: 03/25/2004 until: 10/21/2004)
RNDr. Juraj Michalík - člen
Veternicová 9
Bratislava 841 05
From: 02/24/2004 Until: 09/22/2004
  (from: 10/22/2004 until: 10/21/2004)
Ing. Alexandra Pavlovičová - predseda
Beniakova 12
Bratislava 841 05
From: 06/06/2005
  (from: 07/02/2005 until: 03/31/2006)
Ing. Alexandra Pavlovičová - predseda
Beniakova 12
Bratislava 841 05
From: 06/06/2005 Until: 03/31/2006
  (from: 04/01/2006 until: 03/31/2006)
Ing. Ľubomír Ružek - člen
ul. M. Rázusa 14
Prievidza 971 01
From: 02/24/2004
  (from: 07/02/2005 until: 07/21/2005)
Ing. Ľubomír Ružek - člen
ul. M. Rázusa 14
Prievidza 971 01
From: 02/24/2004 Until: 07/18/2005
  (from: 07/22/2005 until: 07/21/2005)
Ing. Ľubomír Ružek - predseda
ul. M. Rázusa 14
Prievidza 971 01
From: 02/24/2004
  (from: 03/25/2004 until: 07/01/2005)
Ing. Jana Sulíková - člen
Farského 16
Bratislava 851 01
From: 09/22/2004
  (from: 10/22/2004 until: 07/01/2005)
Ing. Jana Sulíková - člen
Farského 16
Bratislava 851 01
From: 09/22/2004 Until: 06/06/2005
  (from: 07/02/2005 until: 07/01/2005)
JUDr. Luboš Valach
Vysoká 2
Bratislava
  (from: 10/19/1994 until: 10/28/1996)
Ing. Vojtech Vlachovský
Žehrianska 8
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 02/15/2000)
Ing. Vojtech Vlachovský
Žehrianska 8
Bratislava
  (from: 02/16/2000 until: 07/10/2000)
Ing. Vojtech Vlachovský - člen predstavenstva
Žehrianska 8
Bratislava
Until: 02/24/2004
  (from: 07/11/2000 until: 03/24/2004)
Ing. Vladimír Vrtiak
Svetlá 5
Bratislava
  (from: 10/19/1994 until: 03/21/1999)
Ing. Vladimír Vrtiak , CSc.
Svetlá 5
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 07/10/2000)
Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. - predseda predstavenstva
336
Borinka
Until: 02/24/2004
  (from: 05/23/2001 until: 03/24/2004)
Ing. Vladimír Vrtiak , CSc. - predseda predstavenstva
Svetlá 5
Bratislava
  (from: 07/11/2000 until: 05/22/2001)
Frans van der Ent - člen
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
From: 04/01/2006
  (from: 04/01/2006 until: 08/31/2006)
Andrea Hazuchová - člen
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
From: 04/01/2006
  (from: 04/01/2006 until: 08/31/2006)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže každý člen predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/22/2005 until: 08/31/2006)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže každý člen predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/19/1994 until: 07/21/2005)
Capital: 
360 000 000 Sk Paid up: 360 000 000 Sk
  (from: 08/03/2005 until: 08/31/2006)
360 000 000 Sk Paid up: 221 199 000 Sk
  (from: 07/28/2004 until: 08/02/2005)
160 000 000 Sk Paid up: 160 000 000 Sk
  (from: 06/12/2004 until: 07/27/2004)
160 000 000 Sk Paid up: 140 033 200 Sk
  (from: 05/13/2004 until: 06/11/2004)
130 000 000 Sk
  (from: 05/23/2001 until: 05/12/2004)
120 000 000 Sk
  (from: 10/29/1996 until: 05/22/2001)
30 000 000 Sk
  (from: 10/19/1994 until: 10/28/1996)
Shares: 
Number of shares: 3600
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/28/2004 until: 08/31/2006)
Number of shares: 1600
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/13/2004 until: 07/27/2004)
Number of shares: 1300
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/23/2001 until: 05/12/2004)
Number of shares: 1200
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/11/2000 until: 05/22/2001)
Number of shares: 1200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/16/2000 until: 07/10/2000)
Number of shares: 1200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/29/1996 until: 02/15/2000)
Number of shares: 300
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/19/1994 until: 10/28/1996)
Stockholder: 
ING Continental Europe Holdings B.V.
Amstelveenseweg 500
Amsterdam 1081KL
Holandsko
  (from: 10/28/2005 until: 08/31/2006)
TBIH Financial Services Group N.V.
Prins Hendriklaan 52
Amsterdam 1075BE
Holandsko
  (from: 03/25/2004 until: 10/27/2005)
Supervisory board: 
ng Edita Bukovská
Ipeľská 11
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 09/10/1998)
Ing. Vladimír Dvořáček
Koprivnická 11
Bratislava
Until: 08/22/2002
  (from: 03/22/1999 until: 11/13/2002)
Ing. Ľuba Fedáková
Mamateyova 10
Bratislava
Until: 08/22/2002
  (from: 03/22/1999 until: 11/13/2002)
JUDr. Imrich Fekete , CSc.
Studenohorská 22
Bratislava
Until: 08/22/2002
  (from: 03/22/1999 until: 11/13/2002)
Anna Füssyová
Pečnianska 5
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 06/09/2002)
Anna Füssyová
Pečnianska 5
Bratislava
From: 02/04/2002 Until: 08/22/2002
  (from: 06/10/2002 until: 11/13/2002)
Ing. Ondrej Gattnar
Kaletova 6
Bratislava
  (from: 10/19/1994 until: 10/28/1996)
Ing. Ondřej Gattnar
Kaletova 6
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 03/21/1999)
MUDr. Agnesa Gulová
Vencova 9
Košice
  (from: 10/29/1996 until: 02/15/2000)
Ing. Eva Henčeková
A. Hlinku 2311/16
Zvolen
From: 02/04/2002 Until: 08/22/2002
  (from: 06/10/2002 until: 11/13/2002)
Ing. Rudolf Janáč
Palkovičova 5
Bratislava 821 08
From: 02/24/2004
  (from: 03/25/2004 until: 11/22/2004)
Ing. Rudolf Janáč
Palkovičova 5
Bratislava 821 08
From: 02/24/2004 Until: 10/28/2004
  (from: 11/23/2004 until: 11/22/2004)
Ing. Helena Jandíková
Michalská 3
Hlohovec
  (from: 03/22/1999 until: 11/13/2002)
Ing. Helena Jandíková - člen
Zajačky 3344/2
Hlohovec 920 01
From: 08/22/2002 Until: 02/24/2004
  (from: 11/14/2002 until: 03/24/2004)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 24
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 09/10/1998)
Ing. Pavol Krištof
Dubová 6
Trenčín
  (from: 09/11/1998 until: 03/21/1999)
PhDr. Jozef Krško
Palkovičova 10
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 03/21/1999)
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 03/30/2004
  (from: 05/25/2004 until: 10/11/2005)
JUDr. Michal Lazar
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 03/30/2004 Until: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 10/11/2005)
Ing. Júlia Melasová - člen
Plickova 11
Bratislava 831 06
From: 10/17/2002 Until: 02/24/2004
  (from: 11/14/2002 until: 03/24/2004)
Ing. Karol Melocík
Ľ.Fullu 3/45
Bratislava
  (from: 09/11/1998 until: 03/21/1999)
Ing. Marián Oravec
Jurigovo nám. 5
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 06/09/2002)
Ing. Marián Oravec
Jurigovo nám. 5
Bratislava
From: 02/04/2002
  (from: 06/10/2002 until: 11/13/2002)
Ing. Marián Oravec - predseda
33
Borinka 900 32
From: 10/17/2002
  (from: 11/14/2002 until: 05/24/2004)
Ing. Marián Oravec - predseda
33
Borinka 900 32
From: 10/17/2002 Until: 03/30/2004
  (from: 05/25/2004 until: 05/24/2004)
Ing. Ivan Sklenka , CSc
V.P.Tótha 2088/3
Zvolen
  (from: 02/16/2000 until: 06/09/2002)
Ing. Ivan Sýkora
Hrobákova 4
Bratislava
  (from: 09/11/1998 until: 03/21/1999)
Ing. .Michal Szabó
Gelnická 8
Bratislava
  (from: 10/19/1994 until: 10/28/1996)
Ing. Milan Škovran
Drienica 220
Sabinov
Until: 08/22/2002
  (from: 07/11/2000 until: 11/13/2002)
Ing. Milan Škovran
Drieňovica 220
Sabinov
  (from: 03/22/1999 until: 07/10/2000)
Ing. Ivan Šramko
Račianska 93
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 09/10/1998)
Ing. Miroslav Švec
Budyšínska 10/A
Bratislava
Until: 10/17/2002
  (from: 10/29/1996 until: 11/13/2002)
Ing. Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
  (from: 10/19/1994 until: 10/28/1996)
JUDr. Mikuláš Trstenský
Víglašská 11
Bratislava
  (from: 10/19/1994 until: 10/28/1996)
Ing. Ľubomír Vražda
Lúčna 4
Bernolákovo 902 07
From: 02/24/2004
  (from: 03/25/2004 until: 10/11/2005)
Ing. Ľubomír Vražda
Lúčna 4
Bernolákovo 902 07
From: 02/24/2004 Until: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 10/11/2005)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava - Devín 841 10
From: 10/28/2004 Until: 01/30/2006
  (from: 02/28/2006 until: 02/27/2006)
Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
From: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 08/31/2006)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava - Devín 841 10
From: 10/28/2004
  (from: 11/23/2004 until: 02/27/2006)
Vladimír Hirjak - predseda
Jadranská 26
Bratislava 841 01
From: 01/31/2006
  (from: 02/28/2006 until: 08/31/2006)
Mgr. Darina Kösegiová
Železničiarska 46
Nitra 949 01
From: 01/30/2006
  (from: 02/28/2006 until: 08/31/2006)
JUDr. Pavel Petržílek
ul.1.mája 2914/4
Most
Česká republika
  (from: 10/19/1994 until: 10/28/1996)
Frans van der Ent
residence in the Slovak Republic :
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
From: 09/30/2005 Until: 01/31/2006
  (from: 02/28/2006 until: 02/27/2006)
Frans van der Ent
residence in the Slovak Republic :
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
From: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 02/27/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.8.2006 vo forme notárskej zápisnice N 104/2006, Nz 30479/2006, NCRls 30406/2006 zo dňa 4.8.2006 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 31.8.2006 zlúčením so spoločnosťou ING Tatry - Sympatia, d.d.s,, a.s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 35 976 853, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Na základe zmluvy o zlúčení spísanej dňa 4.8.2006 do notárskej zápisnice N 106/2006, Nz 30512/2006, Nz 30443/2006 obchodná spoločnosť ING Services, a.s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 31 381 146 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 723/B sa v y m a z u j e z obchodného registra ku dňu 1.9.2006.
  (from: 09/01/2006)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.8.1994 v zmysle §§ 154-220 z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1297
  (from: 10/19/1994 until: 08/31/2006)
Na valnom zhromaždení dňa 4.5.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 63/95, Nz 62/95 napísanej dňa 4.5.19954 notárom JUDr. Bauerom v Bratislave bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1297
  (from: 06/28/1995 until: 08/31/2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 76/96, Nz 76/96 zo dňa 3.5.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov a zvýšenie základného imania. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.8.1996. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.10.1996. Stary spis: Sa 1297
  (from: 10/29/1996 until: 08/31/2006)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.7. 1998.
  (from: 09/11/1998 until: 08/31/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.2.1999, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 03/22/1999 until: 08/31/2006)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 3.11.1999 ,notárska zápisnica č. Nz 189/99
  (from: 02/16/2000 until: 08/31/2006)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14.6.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 100/00 spísanou notárom JUDr. Milošom Kaanom. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 14.9.1994. Zápisnica č. 3/99 zo zasadnutia predstavenstva dňa 12.3.1999.
  (from: 07/11/2000 until: 08/31/2006)
Zmena stanov a zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.12.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 285/00 spísanou notárom JUDr. Milošom Kaanom a na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.4.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 139/01 spísanou notárom JUDr. Milošom Kaanom.
  (from: 05/23/2001 until: 08/31/2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 24. 1. 2002. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia volebnej komisie dňa 25. 1. 2002. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 4. 2. 2002. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 4. 2. 2002. Zánik funkcie členov dozornej rady: Ing. Marián Oravec dňa 3. 2. 2002, Anna Fűssyová dňa 3. 2. 2002 a Ing. Ivan Sklenka, CSc. dňa 31. 8. 2001.
  (from: 06/10/2002 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica N 223/02, Nz 215/02 spísaná dňa 22.8.2002 notárom JUDr. Vidovencom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 19.9.02. Funkcia členov dozornej rady Ing. V. Dvořáčka, Ing. Ľ. Fedákovej, JUDr.I.Feketyho, A. Füssyovej, Ing. E. Henčekovej, Ing. M. Škovrana sa končí dňom 22.8.02. Notárska zápisnica N 285/02, Nz 276/02 spísaná dňa 17.10.2002 notárom JUDr. Vidovencom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Šveca sa končí dňom 17.10.2002.
  (from: 11/14/2002 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica č. N 509/2003, Nz 52554/2003 zo dňa 26.6.2003.
  (from: 01/12/2004 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica N 129/2004, Nz 27312/2004 spísaná dňa 30.3.2004 notárom JUDr. Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania, zmene stanov.
  (from: 05/13/2004 until: 08/31/2006)
Notárska zápisnica N 129/04, Nz 27312/04 - 30.03.2004 a stanovy spoločnosti, zápisnica dozornej rady - 29.03.2004.
  (from: 05/25/2004 until: 08/31/2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 217/2004, Nz 53075/2004 zo dňa 21.6.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 07/28/2004 until: 08/31/2006)
Trvanie funkcie člena predstavenstva - RNDr. Juraj Michalík 24.02.2004. - 22.09.2004. Zápisnica č.5/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.09.2004.
  (from: 10/22/2004 until: 08/31/2006)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2004.
  (from: 11/23/2004 until: 08/31/2006)
Zápisnica č.7/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.11.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing.Miloša Kollára skončila 29.11.2004.
  (from: 04/02/2005 until: 08/31/2006)
Zápisnica č.2/2005 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.06.2005. Funkcia členky predstavenstva Ing. Jany Sulíkovej skončila 06.06.2005.
  (from: 07/02/2005 until: 08/31/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.07.2005. Ing. Ľubomír Ružek, funkcia konateľa od 24.02.2004 do 18.07.2005.
  (from: 07/22/2005 until: 08/31/2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 25.1.2006, číslo : UDK - 001/2006/VPPZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.1.2006 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti č. 52/1941/1994 zo dňa 17.10.1994. Notárska zápisnica N 16/2006, Nz 3367/2006, NCRls 3340/2006 spísaná dňa 30.1.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.2006. Notárska zápisnica N 17/2006, Nz 3520/2006, NCRls 3488/2006 spísaná dňa 31.1.2006 osvedčujúca rozhodnutie akcionára zo dňa 31.1.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného : Vzájomná životná poisťovňa Sympatia, a.s..
  (from: 02/28/2006 until: 08/31/2006)
Zápisnica zo zasdnutia Dozornej rady zo dňa 21.03.2006.
  (from: 04/01/2006 until: 08/31/2006)
Legal successor: 
ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853 ,
Trnavská cesta
50
  (from: 09/01/2006)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person