Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  762/B

Obchodné meno: 
Priemstav, stavebná a.s.
  (od: 01.12.1994 do: 31.07.2007)
Sídlo: 
Záhradnícka 46
Bratislava 824 93
  (od: 01.12.1994 do: 31.07.2007)
IČO: 
31 384 293
  (od: 01.12.1994)
Deň zápisu: 
01.12.1994
  (od: 01.12.1994)
Deň výmazu: 
01.08.2007
  (od: 01.08.2007)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 01.08.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.12.1994)
Predmet činnosti: 
vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych a inžinierskych stavieb
  (od: 01.12.1994 do: 31.07.2007)
výroba, kompletizácia a montáž stavebných materiálov, polotovarov, dielcov, konštrukcií a celkov
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
vykonávanie dopravných stavieb
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
oprava motorových dopravných prostriedkov a stavebných strojov
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
nákup, predaj a prenájom rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
prenájom vozidiel, stavebných a ostatných základných prostriedkov
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnos ti
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
stavebné práce pri novostavbách, rekonštrukciách, modernizáciách, opravách a zatepľovaní budov
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
inžinierska činnosť a inžinierske služby pri dodávke stavieb - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
tlačiarenské služby
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
geodetické a kartografické práce
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
výroba stavebných dielcov z betónu a umelého kameňa
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
výroba oceľových konštrukcií a kovových výrobkov
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
pílenie a spracovanie dreva, výroba stolárskych a tesárskych výrobkov
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora lešenárskej techniky
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
masérske služby
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 25.09.1996 do: 31.07.2007)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (od: 25.09.1996 do: 31.07.2007)
vykonávanie nepravidelnej autobusovej dopravy
  (od: 06.09.1999 do: 31.07.2007)
vykonávanie elektroinštalačných prác
  (od: 06.09.1999 do: 31.07.2007)
demolácie stavieb a búracie práce bez použitia výbušnín
  (od: 06.09.1999 do: 31.07.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.12.1994 do: 31.07.2007)
Miroslav Červenka
Žitná 8
Bratislava 831 06
  (od: 01.12.1994 do: 18.10.1995)
Ing. Jozef Grešo
Majerníkova 28
Bratislava 841 05
  (od: 06.09.1999 do: 31.07.2007)
Ing. Emil Kaduc
Bernoláková 6
Bratislava 851 01
  (od: 19.10.1995 do: 31.07.2007)
Ing. Jozef Kerdík
Robotnícka 9
Bratislava 831 03
  (od: 01.12.1994 do: 05.09.1999)
Ing. Matúš Kianička
Hybešova 24
Bratislava 831 06
  (od: 19.10.1995 do: 31.07.2007)
Ing. Ján Mišek
Jána Smreka 10
Bratislava 841 08
  (od: 01.12.1994 do: 18.10.1995)
Milan Ondrušek
Janka Alexyho 1/a
Bratislava 841 01
  (od: 01.12.1994 do: 31.07.2007)
Ing. Rudolf Polčík
Na paši 15
Bratislava 821 02
  (od: 01.12.1994 do: 19.11.1998)
Ing. Jozef Rebro
Pečnianska 13
Bratislava 851 01
  (od: 20.11.1998 do: 31.07.2007)
Ing. František Slávik
Uhrova 5
Bratislava 831 01
  (od: 01.12.1994 do: 31.07.2007)
Kornel Šabík
Šefánikova 2
Levice 934 01
  (od: 01.12.1994 do: 31.07.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 01.12.1994 do: 31.07.2007)
Základné imanie: 
1 500 000 Sk
  (od: 01.12.1994 do: 31.07.2007)
Akcie: 
Počet: 2500
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 200 Sk
  (od: 31.03.2000 do: 31.07.2007)
Počet: 1000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.03.2000 do: 31.07.2007)
Počet: 2500
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 200 Sk
  (od: 01.12.1994 do: 30.03.2000)
Počet: 1000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.07.1996 do: 30.03.2000)
Počet: 102
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 01.12.1994 do: 07.07.1996)
Počet: 490
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.12.1994 do: 07.07.1996)
Dozorná rada: 
Štefan Beták
Sara-tovská 2
Bratislava 841 02
  (od: 01.12.1994 do: 19.11.1998)
Miroslav Červenka
Žitná 8
Bratislava 831 06
  (od: 19.10.1995 do: 19.11.1998)
Ing. Peter Havlík
Hlboká 10/2
Levice 934 01
  (od: 20.11.1998 do: 31.07.2007)
Stanislav Hudec
Brezová 4
Nitra 949 01
  (od: 20.11.1998 do: 31.07.2007)
Mária Chrappanová
Grösslingova 38
Bratislava 811 09
  (od: 20.11.1998 do: 31.07.2007)
Ing. Emil Kaduc
Bernolákova 6
Bratislava 811 07
  (od: 01.12.1994 do: 18.10.1995)
Ing. Matúš Kianička
Hybešova 24
Bratislava 831 06
  (od: 01.12.1994 do: 18.10.1995)
Ing. Marián Lokša
29. augusta 94
Levice 934 01
  (od: 01.12.1994 do: 19.11.1998)
Peter Slíž
616
Vinohrady nad Váhom 925 55
  (od: 20.11.1998 do: 31.07.2007)
Ing. Michal Šiša , CSc
Prievozská 23
Bratislava 821 09
  (od: 19.10.1995 do: 19.11.1998)
Ing. Viliam Škultéty
Modranská 16
Vinosady 902 01
  (od: 01.12.1994 do: 31.07.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 7 K 43/2001 zo dňa 05.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.07.2007 súd zrušuje konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 03.05.2001 pre nedostatok predpokladov pre konkurz a spoločnosť Priemstav, stavebná a.s., Záhradnícka 46, 824 93 Bratislava sa týmto rozhodnutím zrušuje. Obchodná spoločnosť, Priemstav, stavebná a.s., Záhradnícka 46, 824 93 Bratislava IČO: 31 384 293, zapísaná v odd. Sa, vo vložke č. 762/B sa vymazuje z obchodného registra v celom rozsahu dňom 01.08.2007.
  (od: 01.08.2007)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 15.12.1993. Vznikla premenou z PRIEMSTAV MGT, spol. s r.o. v súlade s § 69 ods. 2 Zák. 513/91 Zb. Priemstav, stavebná a.s. preberá všetky práva a záväzky zrušenej stavebnej spoločnosti PRIEMSTAV MGT, spol. s r.o. Stary spis: Sa 1337
  (od: 01.12.1994 do: 31.07.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.1995. Stary spis: Sa 1337
  (od: 19.10.1995 do: 31.07.2007)
Osvedčenie o valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice N 32/96, Nz 32/96 zo dňa 31.5.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1337
  (od: 08.07.1996 do: 31.07.2007)
Protokol z volieb dozornej rady, zápisnica z VZ zo dňa 5.6.1998.
  (od: 20.11.1998 do: 31.07.2007)
Na valnom zhromaždení dňa 21.5.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 5/99, Nz 5/99 napísanej dňa 21.5.1999 notárom JUDr. Tkáčikom bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve.
  (od: 06.09.1999 do: 31.07.2007)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3.5.2000 č.k. 7k 43/01-35 bol vyhlásený konkurz na majetok : Priemstav, stavebná a.s., Záhradnícka 46, Bratislava Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil: Mgr. Karola Haťapku, advokáta, Laurinská 2, Bratislava.
  (od: 15.05.2001 do: 31.07.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  28.09.2023
Dátum výpisu:  30.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)