Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  790/B

Obchodné meno: 
PATRIA a.s.
  (od: 13.02.1995)
Sídlo: 
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (od: 05.05.1995)
IČO: 
31 388 701
  (od: 13.02.1995)
Deň zápisu: 
13.02.1995
  (od: 13.02.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.02.1995)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu
  (od: 13.02.1995)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 13.02.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 13.02.1995)
prenájom nehnuteľností
  (od: 13.02.1995)
kúpa, predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
  (od: 13.02.1995)
factoring a forfaiting
  (od: 13.02.1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 04.10.1995)
nákup, predaj zbraní a streliva, nákup a predaj vojenskej techniky, munície, výzbroje a výstroje, vrátane nahradných dielov a súčiastok v sprostredkovateľskej činnosti
  (od: 04.10.1995)
organizovanie športových a kultúrnych podujatí - agentúrna činnosť v športovej a kultúrnej oblasti
  (od: 06.04.1999)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 06.04.1999)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti environmentalistiky, ekológie, krajinotvorby a agroturistiky v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2003)
vytváranie a vyhľadávanie biocentier, biokoridorov, interakčných prvkov pre systém ekologickej stability územia v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.10.2003)
príprava a spracovanie podkladov pre získanie finančnej podpory z fondov Európskej únie
  (od: 01.10.2003)
čistenie technologických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.05.2005)
zabezpečenie služieb v oblasti opráv, údržby a čistenia technologických zariadení a stavieb
  (od: 11.05.2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.05.2005)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v rozsahu povolenia vydaného MH SR dňa 28.08.2015 č. Po28/2015-1050 podľa zákona NR SR č. 392/2011 Z.z.
  (od: 21.11.2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 28.02.2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 28.02.2007)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 28.02.2007)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 28.02.2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.02.2007)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.02.2007)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 28.02.2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.02.2007)
automatizované spracovanie dát
  (od: 28.02.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 28.02.2007)
technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.02.2007)
fotografické služby
  (od: 28.02.2007)
administratívne práce
  (od: 28.02.2007)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (od: 28.02.2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 28.02.2007)
výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávania výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
  (od: 17.10.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 13.02.1995)
Eva Šturdíková - Predseda predstavenstva
Donnerova 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 08.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať členovia predstavenstva samostatne.
  (od: 22.02.2011)
Základné imanie: 
166 000 EUR Rozsah splatenia: 166 000 EUR
  (od: 17.02.2009)
Akcie: 
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzenie prevoditeľnosti na meno
  (od: 17.02.2009)
Dozorná rada: 
Juraj Kuřil
Hlavná 1
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 18.12.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2020)
Ing. Miroslav Kožuch
Vrančovičova 59
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 18.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2020)
Eduard Adamkovič
Urmince 93
Urmince 956 02
Vznik funkcie: 18.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.2.1995 v súlade so Zák. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1366
  (od: 13.02.1995)
Na valnom zhromaždení dňa 4.5.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 61/95, Nz 60/95, notárom JUDr. Bauerom, bola schválená zmena stanov a zmena v zložení predstavenstva a dozornej rady. Stary spis: Sa 1366
  (od: 05.05.1995)
Notárska zápisnica N 88/1995, Nz 87/1995 napísaná notárkou JUDr.Magdalénou Brenčičovou dňa 15.5.1995 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1366
  (od: 04.10.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.06.1996. Stary spis: Sa 1366
  (od: 14.08.1996)
Notárska zápisnica N 23/97, Nz 23/97 spísaná dňa 29.01.1997 notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, voľba ďalšieho člena predstavenstva a boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1366
  (od: 03.03.1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.10.1998.
  (od: 06.04.1999)
Notárska zápisnica N 255/99, Nz 251/99 spísaná dňa 5.10.1999 notárkou JUDr Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
  (od: 26.10.1999)
Zmena stanova spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 310/00, Nz 310/00 zo dňa 14.12.2000.
  (od: 25.01.2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.2002. Notárska zápisnica N 532/02, NZ 532/02 spísaná dňa 11.12.02 notárom JUDr. Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania, zmena stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. T. Podoba, Ing. V. Ďurovčíka, Ing. J. Laufera sa končí dňom 23.4.2002. Funkcia členov dozornej rady A. Severíniovej, B. Podobovej, a Ing. P. Severína sa končí dňom 24.3.2002.
  (od: 10.02.2003)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.4.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 131/2003, Nz 28719/2003.
  (od: 30.05.2003)
Notárska zápisnica N 169/03, Nz 38160/03 spísaná dňa 19.05.2003 notárom JUDr. Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 01.10.2003)
Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva V. Ďurovčíka a funkcie člena dozornej rady Beáty Podobovej na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.04.2004 .
  (od: 15.05.2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 20.04.2005 spísané do not. zápisnice N 112/05 Nz 16719/05 JUDr. Tatjanou Šurkovou.
  (od: 11.05.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 47/2006, Nz 11082/2006, NCRIs 11021/2006 napísaná JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 23.3.2006.
  (od: 29.03.2006)
Notárska zápisnica č. N 15/2007, Nz 3674/2007, NCRls 3665/2007 zo dňa 29.01.2007.
  (od: 28.02.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2007.
  (od: 11.12.2007)
Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia zo dňa 16.04.2010.
  (od: 14.05.2010)
Notárska zápisnica č. N 11/2011, Nz 3762/2011 zo dňa 3.2.2011 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 10.02.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.04.2011.
  (od: 04.05.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 502/2014, Nz 34539/2014, NCRls 35300/2014 zo dňa 23.09.2014.
  (od: 17.10.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2015.
  (od: 26.05.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2015.
  (od: 08.10.2015)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.10.2015 č.k. 33Exre/489/2015-6 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2015.
  (od: 21.11.2015)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.04.2016.
  (od: 13.04.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  25.05.2022
Dátum výpisu:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)