Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  22/S

Obchodné meno: 
Poľnohospopdárske družstvo "v likvidácii"
  (od: 04.06.1998 do: 16.02.2024)
Poľnohospodárske družstvo
  (od: 05.05.1993 do: 03.06.1998)
Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Dačovom Lome
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
Sídlo: 
Dačov Lom 991 35
  (od: 20.07.1949 do: 16.02.2024)
IČO: 
00 208 612
  (od: 20.07.1949)
Deň zápisu: 
20.07.1949
  (od: 20.07.1949)
Deň výmazu: 
17.02.2024
  (od: 17.02.2024)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 17.02.2024)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 20.07.1949)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobko
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
obchodná činnosť :
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
s vlastným poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
s inými nakúpenými výrobkami
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
zahranično obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
vyhotovenie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
iná hospodárska činnosť :
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
stavebno-údržbárske práce
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
montáž, údržba a revízie hromozvodov
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
revízie elektrických zariadení
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
drevovýroba
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
rekonštrukcia a opravy mäkkých strešných krytín
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
opravy poľnohospodárskych strojov a agregátov
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 05.05.1993 do: 16.02.2024)
521000 obchod. činnosť, okrem obchod. čin.uved. v príl. 2-3 zák.
  (od: 05.05.1993 do: 16.02.2024)
6330001 prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 05.05.1993 do: 16.02.2024)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.06.1998 do: 16.02.2024)
predstavenstvo
  (od: 05.05.1993 do: 03.06.1998)
predstavenstvo
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
Ján Berac - Člen
21
Sucháň
  (od: 05.05.1993 do: 18.05.2022)
Anna Bohovová - Člen
36
Sucháň
  (od: 07.08.1997 do: 18.05.2022)
Pavel Gažov - Člen
41
Sucháň
  (od: 05.05.1993 do: 18.05.2022)
Ján Heveš - Člen
26
Sucháň
  (od: 05.05.1993 do: 06.08.1997)
Pavel Chovan - Člen
43
Sucháň
  (od: 07.08.1997 do: 18.05.2022)
Pavel Ištván - Člen
76
Sucháň
  (od: 07.08.1997 do: 18.05.2022)
Pavel Kečkár - Člen
66
Sucháň
  (od: 04.06.1998 do: 18.05.2022)
Miroslav Kubolek - Člen
179
Dačov Lom
  (od: 05.05.1993 do: 06.08.1997)
Ing. Anton Macko - Podpredseda
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
Ing. Anton Macko - Predseda
J.Kráľa 3
Veľký Krtíš
  (od: 05.05.1993 do: 03.06.1998)
Ján Mikula - Podpredseda
209
Dačov Lom
  (od: 05.05.1993 do: 03.06.1998)
Milan Ondrášik - Člen
55
Dačov Lom
  (od: 05.05.1993 do: 18.05.2022)
Ján Penička - Člen
133
Dačov Lom
  (od: 05.05.1993 do: 03.06.1998)
Ján Penička - Predseda
133
Dačov Lom
  (od: 04.06.1998 do: 18.05.2022)
Pavel Pivarček - Člen
117
Sucháň
  (od: 04.06.1998 do: 18.05.2022)
Michal Selský - Predseda
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
Ján Suchár - Člen
79
Sucháň
  (od: 05.05.1993 do: 18.05.2022)
Ivan Šimon - Člen
4
Dačov Lom
  (od: 05.05.1993 do: 06.08.1997)
Pavel Veľkov - Člen
41
Sucháň
  (od: 05.05.1993 do: 06.08.1997)
Pavel Gažov - Člen
41
Sucháň
  (od: 19.05.2022 do: 16.02.2024)
Ján Suchár - Člen
79
Sucháň
  (od: 19.05.2022 do: 16.02.2024)
Juraj Sľuka - Člen
198
Dačov Lom
  (od: 05.05.1993 do: 16.02.2024)
Ján Berac - Člen
21
Sucháň
  (od: 19.05.2022 do: 16.02.2024)
Štefan Šimko - Člen
129
Dačov Lom
  (od: 05.05.1993 do: 16.02.2024)
Milan Ondrášik - Člen
55
Dačov Lom
  (od: 19.05.2022 do: 16.02.2024)
Viera Antolová - Člen
35
Sucháň
  (od: 07.08.1997 do: 16.02.2024)
Anna Bohovová - Člen
36
Sucháň
  (od: 19.05.2022 do: 16.02.2024)
Pavel Chovan - Člen
43
Sucháň
  (od: 19.05.2022 do: 16.02.2024)
Pavel Ištván - Člen
76
Sucháň
  (od: 19.05.2022 do: 16.02.2024)
Ján Penička - Predseda
133
Dačov Lom
  (od: 19.05.2022 do: 16.02.2024)
Pavel Pivarček - Člen
117
Sucháň
  (od: 19.05.2022 do: 16.02.2024)
Pavel Kečkár - Člen
66
Sucháň
  (od: 19.05.2022 do: 16.02.2024)
Konanie: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje likvidátor samostatne.
  (od: 04.06.1998 do: 16.02.2024)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (od: 05.05.1993 do: 03.06.1998)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Člen družstva ručí za prípadnú stratu družstva do výšky členských podielov a vkladov. Členský vklad - podiel je minimálny 15 000,- Sk, pokiaľ je strata nižšia než suma členských podielov a vkladov, ručia členovia rovnakým podielom /%/ svojho členského podielu a člen- ského vkladu. Za stratu ručia aj nepracujúci členovia a vlastníci členských podielov.
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
Zapisované základné imanie: 
12 120 000 Sk
  (od: 05.05.1993 do: 16.02.2024)
Základný členský vklad: 
15 000 Sk
  (od: 20.07.1949 do: 04.05.1993)
20 000 Sk
  (od: 05.05.1993 do: 16.02.2024)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 28. 4. 1998
  (od: 04.06.1998)
 Likvidátor:
Ing. Ladislav Tandel
70
Veľká Čalomija
  (od: 04.06.1998 do: 16.02.2024)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47K/414/1997-2028 zo dňa 14. 12. 2023, právoplatným dňa 19. 01. 2024 a vykonateľným dňa 19. 01. 2024 súd zrušuje konkurz na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo „v konkurze“, so sídlom 991 35 Dačov Lom, IČO: 00 208 612 po splnení konečného rozvrhového uznesenia sp. zn. 47K/414/1997-1952 zo dňa 25. 07. 2023 v spojení s opravným rozvrhovým uznesením sp. zn. 47K/414/1997-1969 zo dňa 04. 09. 2023.
  (od: 17.02.2024)
Družstvo vznik družstva schválený dňa 20.7.1949
  (od: 20.07.1949 do: 16.02.2024)
Na členskej schôdzi družtva dňa 15.1.1993 boli schválené stanovy v zmysle ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb. . Stary spis: Dr 38
  (od: 05.05.1993 do: 16.02.2024)
. Členská schôdza konaná dňa 28.4.1998 schválila zrušenie družstva likvidáciou.
  (od: 04.06.1998 do: 16.02.2024)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 18.03.1999, č.k. 47 - 24 K 414/97-283, bol vyhlásený konkurz na majetok Poľnohospodárske družstvo "v likvi- dácii", Dačov Lom, IČO 00 208 612. Za správcu konkurznej podstaty bol určený JUDr. Ľudovít Kmeť, so sídlom Banská Bystrica, Strieborné nám. 3.
  (od: 30.03.1999 do: 16.02.2024)
, advokáta, bytom Št. Tučeka 974/153, Veľký Krtíš, so sídlom advokátskej kancelárie Banícka č. 2, Veľký Krtíš.«
  (od: 22.12.2005 do: 16.02.2024)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Ivan Bablena
Št. Tučeka 974/153
Veľký Krtíš 990 01
  (od: 22.12.2005 do: 10.07.2013)
JUDr. Ivan Bablena
Št. Tučeka 974/153
Veľký Krtíš 990 01
Skončenie funkcie: 14.02.2013
  (od: 11.07.2013 do: 10.07.2013)
JUDr. Ľubica Flíderová
Trhová 1
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 14.02.2013
  (od: 11.07.2013 do: 16.02.2024)
JUDr. Ľubica Flíderová
Trhová 1
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 14.02.2013 Skončenie funkcie: 19.01.2024
  (od: 17.02.2024 do: 16.02.2024)
JUDr. Ľudovít Kmeť
Strieborné nám. 3
Banská Bystrica
  (od: 30.03.1999 do: 21.12.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  18.07.2024
Dátum výpisu:  19.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR