Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  816/B

Business name: 
Slovenská papierenská a.s. - v likvidácii
  (from: 06/26/1998 until: 06/09/2004)
SLOVENSKÁ PAPIERENSKÁ, a.s. v skratke SP, a.s.
  (from: 04/13/1995 until: 06/25/1998)
Registered seat: 
Šoltésovej 2
Bratislava 811 08
  (from: 04/13/1995 until: 06/09/2004)
Identification number (IČO): 
31 392 806
  (from: 04/13/1995)
Date of entry: 
04/13/1995
  (from: 04/13/1995)
Date of deletion: 
06/10/2004
  (from: 06/10/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/13/1995)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 04/13/1995 until: 06/09/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/13/1995 until: 06/09/2004)
sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
  (from: 04/13/1995 until: 06/09/2004)
leasing a prenájom nehnuteľností
  (from: 04/13/1995 until: 06/09/2004)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 04/13/1995 until: 06/09/2004)
prenájom strojov a nástrojov
  (from: 04/13/1995 until: 06/09/2004)
marketing, management a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 04/13/1995 until: 06/09/2004)
faktoring, forfainting, vymáhanie pohľadávok
  (from: 06/05/1995 until: 06/09/2004)
Management body: 
likvidátor
  (from: 06/26/1998 until: 06/09/2004)
Managing board
  (from: 04/13/1995 until: 06/25/1998)
Ing. Jozef Antošík - člen
Smrekova 19
Žilina 010 00
  (from: 06/05/1995 until: 07/17/1997)
Ing. Jozef Antošík - člen
Smrekova 19
Žilina 010 00
  (from: 07/18/1997 until: 06/25/1998)
Ing. Juraj Fencl - člen
Zadunajská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 04/13/1995 until: 07/17/1997)
Ing. Juraj Fencl - člen
Zadunajská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 07/18/1997 until: 06/25/1998)
Ing. Ladislav Rehák - člen
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 04/13/1995 until: 07/17/1997)
Ing. Ladislav Rehák - člen
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 07/18/1997 until: 06/25/1998)
Ing. Peter Struhár - predseda
M.Benku 30
Trnava 917 01
  (from: 04/13/1995 until: 07/17/1997)
Ing. Peter Struhár - predseda
Pri Hornej skalke 1098/4
Svätý Jur
  (from: 07/18/1997 until: 06/25/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/13/1995 until: 06/25/1998)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/13/1995 until: 06/09/2004)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/13/1995 until: 06/09/2004)
Supervisory board: 
Ing. Štefánia Fenclová - člen
Zadunajská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 04/13/1995 until: 11/19/1995)
Ing. Dagmar Mihálová - člen
Moskovská 6
Banská Bystrica
  (from: 11/20/1995 until: 06/09/2004)
Ing. Mária Reháková - predseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 04/13/1995 until: 07/17/1997)
Ing. Mária Reháková - predseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 07/18/1997 until: 06/09/2004)
Ing. Janka Struhárová - člen
M.Benku 30
Trnava 917 01
  (from: 04/13/1995 until: 07/17/1997)
Ing. Janka Struhárová - člen
Pri Hornej skalke 1098/4
Svätý Jur
  (from: 07/18/1997 until: 06/09/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava
  (from: 06/26/1998 until: 06/09/2004)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 06/26/1998 until: 06/09/2004)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Slovenská papierenská a.s. - v likvidácii, Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 31 392 806 zapísaná v odd. Sa vl.č.816/B sa v náväznosti na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d), 4 Obchodného zákoníka vymazáva z obchodného registra dňom 10.6.2004.
  (from: 06/10/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.3.1995 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1392
  (from: 04/13/1995 until: 06/09/2004)
Notárska zápisnica N 42/95, Nz 41/95 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1392
  (from: 06/05/1995 until: 06/09/2004)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.9.1995. Stary spis: Sa 1392
  (from: 11/20/1995 until: 06/09/2004)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 23.1.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 58/98, o vstupe spoločnosti do likvidácie.
  (from: 06/26/1998 until: 06/09/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K 242/98 zo dňa 22.7.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok Slovenská papierenská a.s. v likvidácii. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ján Malicher, Bajzova 12, 821 08 Bratislava.
  (from: 08/23/1999 until: 06/09/2004)
Date of updating data in databases:  09/26/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person