Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  839/B

Obchodné meno: 
HOTEL DEVÍN, a.s.
  (od: 27.07.1999)
Sídlo: 
Riečna 4
Bratislava 811 02
  (od: 27.07.1999)
IČO: 
31 395 741
  (od: 01.06.1995)
Deň zápisu: 
01.06.1995
  (od: 01.06.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.06.1995)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (od: 01.06.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.06.1995)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade *** a v kempingoch *** a vyššie
  (od: 19.12.1995)
zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 17.03.2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 05.12.1996)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 05.12.1996)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu /fitnes, sauna suchá a parová, bazén, solárium, vírivá vaňa, sguash/
  (od: 20.11.2000)
masérske služby
  (od: 27.07.2001)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 18.10.2002)
prevázkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak garáže prípadne odstavné plochy slúžia na umiestenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 18.10.2002)
prevádzkovanie internetovej čitárne
  (od: 17.03.2005)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 14.07.2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 14.07.2015)
reklamné a marketingové služby
  (od: 14.07.2015)
sťahovacie služby
  (od: 14.07.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.08.2002)
Ing. Robert Spišák , PhD. - Predseda predstavenstva
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 24.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2020)
Ing. Peter Macháč - Podpredseda predstavenstva
Matúšova 58
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
Vznik funkcie: 24.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2020)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 22.10.2020)
Prokúra: 
samostatne
  (od: 11.06.2009)
Základné imanie: 
1 319 400 EUR Rozsah splatenia: 1 319 400 EUR
  (od: 20.12.2018)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13 194 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcie sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva za podmienok uvedených v čl. X stanov.
  (od: 20.12.2018)
Akcionár: 
7OS, spol. s r.o.
Budova ORBIS, Rajská 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.01.2023)
Dozorná rada: 
Denisa Macháčová
Drotárska cesta 19/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 24.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2020)
Peter Macháč
Drotárska cesta 19/A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
Vznik funkcie: 24.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2020)
Ing. Alexandra Broszová
Pod agátmi 14664/3
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 24.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 209/95, Nz 198/95 zo dňa 15.05.1995 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1415
  (od: 01.06.1995)
Notárska zápisnica N 463/95, Nz 447/95 zo dňa 18.10.1995, dodatok č. 1 k stanovám. Stary spis: Sa 1415
  (od: 19.12.1995)
Notárska zápisnica N 110/96, Nz 107/96 zo dňa 26.2.1996 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1415
  (od: 29.04.1996)
Notárska zápisnica N 173/96, Nz 161/96 napísaná dňa 01.04.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.04.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1415
  (od: 22.07.1996)
Na valnom zhromaždení dňa 01.08.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 346/96, Nz 328/96 napísanej dňa 01.08.1996 notárom JUDr. Blahom a valnom zhromaždení dňa 11.10.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 453/96, Nz 429/96 napísanej dňa 11.10.1996 notárom JUDr. Blahom v Bratislave boli schválené zmeny stanov. Stary spis: Sa 1415
  (od: 05.12.1996)
Notárska zápisnica N 249/97, Nz 238/97 spísaná dňa 9. 9. 1997 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade, zvýšenie základného imania a nové znenie stanov. Stary spis: Sa 1415
  (od: 14.11.1997)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.12.1998. Zápisnica z 18. spoločného zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 17.12.1998.
  (od: 08.04.1999)
Notárska zápisnica č. N 75/99, Nz 71/99 zo dňa 15.3.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zmena obchodného mena z YIELD a.s. na HOTEL DEVÍN a.s.
  (od: 27.07.1999)
Zápisnica z MVZ spoločnosti konaného dňa 27.7.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo schôdze zamestnancov spoločnosti konanej dňa 26.7.1999, na ktorej bol zvolený nový člen dozornej rady.
  (od: 07.09.1999)
Notárska zápisnica N 127/2000, Nz 115/2000 spísaná dňa 16.5.2000 notárom JUDr. Oľgou Folbovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve a dodatok č. 3 k stanovám - nové úplné znenie stanov.
  (od: 15.06.2000)
Dodatok č. 4 k stanovám a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.9.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 221/2000, Nz 197/2000.
  (od: 20.11.2000)
Notárska zápisnica N 42/02, Nz 305/02 spísaná dňa 20. 6. 2002 notárom JUDr. Kaanom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, odvolanie a voľba členov dozornej rady. Zápisnica zo schôdze zamestnancov zo dňa 12. 6. 2002.
  (od: 16.08.2002)
Zápisnica zo schôdze zamestnancov zo 4.2.2004.
  (od: 02.03.2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2005 vo forme notárskej zápisnice N 17/2005, Nz 5491/2005, NCRls 5420/2005 spísanej JUDr. Miošom Kaanom, notárom.
  (od: 17.03.2005)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím jediného akcionára dňa 06. 02. 2006 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 25/ 2006, NZ 4536/ 2006, NCRIs 4518/ 2006.
  (od: 04.03.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 65/2006, Nz 9751/2006.
  (od: 23.03.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.04.2006.
  (od: 12.05.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.2007. Notárska zápisnica N 544/2007, Nz 38674/2007, NCRls 38392/2007 napísaná dňa 28.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.9.2007.
  (od: 05.10.2007)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 580/2008 Nz 38066/2008 zo dňa 11.09.2008.
  (od: 07.10.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2010.
  (od: 14.12.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2011
  (od: 22.06.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2011.
  (od: 22.12.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06. 2014 a zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06. 2014.
  (od: 17.06.2014)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.06.2014.
  (od: 25.07.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 515/2015, Nz 20316/2015, NCRls 20737/2015 zo dňa 11.06.2015.
  (od: 14.07.2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2015 a 14.01.2016.
  (od: 30.01.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2023
Dátum výpisu:  22.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)