Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  868/B

Obchodné meno: 
EUROLEAS, a.s. v likvidácii
  (od: 30.04.2004)
Sídlo: 
Kukučínova 22
Bratislava 831 03
  (od: 29.01.1997)
IČO: 
31 397 689
  (od: 30.06.1995)
Deň zápisu: 
30.06.1995
  (od: 30.06.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.06.1995)
Predmet činnosti: 
poradenská a kozultačná činnosť v oblasti obchodu
  (od: 30.06.1995)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 30.06.1995)
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
  (od: 30.06.1995)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 30.06.1995)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 30.06.1995)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 30.06.1995)
činnosť realitnej kancelárie
  (od: 30.06.1995)
leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.06.1995)
factoring a forfaiting
  (od: 30.06.1995)
vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
  (od: 30.06.1995)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 25.02.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.04.2004)
Pavol Mrázek - predseda predstavenstva
Údernícka 3918/10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 05.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúci pripojí svoj podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle § 72 Obchodného zákonníka.
  (od: 30.04.2004)
Základné imanie: 
1 659 695 EUR Rozsah splatenia: 1 659 695 EUR
  (od: 18.10.2017)
Akcie: 
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
  (od: 18.10.2017)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Pavol Mrázek
Údernícka 3918/10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 05.10.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.10.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31. 05. 1995 v dôsledku premeny obchodnej spoločnosti SPOREAL, s.r.o. so sídlom Bratislava, Mýtna 11 v súlade s § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. Akciová spoločnosť preberá všetky práva, záväzky a majetok premenenej obchodnej spoločnosti. Starý spis: Sa 1445
  (od: 30.06.1995)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.8.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Starý spis: Sa 1445
  (od: 03.10.1995)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.12.1995. Starý spis: Sa 1445
  (od: 20.02.1996)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 23.12.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 235/96, Nz 234/96. Starý spis: Sa 1445
  (od: 29.01.1997)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 8.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 655/98, Nz 654/98 o zmene stanov.
  (od: 25.02.1999)
Notárska zápisnica N 241/99, Nz 241/99 zo dňa 24.5.1999 zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 24.5.1999, zápisnica z predstavenstva spoločnosti zo dňa 31.5.1999. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky aj neznáme, zaniknutej spoločnosti SPOROLEAS - MOBIL, s.r.o. so sídlom Bratislava ,Kukučínova 22, IČO: 31401945
  (od: 22.06.1999)
Notárska zápisnica N 666/99, spísaná dňa 16.12.1999 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená premena formy akcií a zmena stanov v čl. I, V, VIII, IX, XV. Zmena obchodného mena zo SPOROFIN, a.s. na SPOROFIN leasing, a.s.
  (od: 21.12.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 11.5.2000, Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 11.5.2000
  (od: 19.05.2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.8.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 389/2001, Nz 386/2001.
  (od: 03.09.2001)
Ing.Daniel Jóna, deň zániku funkcie: 15.5.2002. Ing.Zuzana Hricišáková, deň zániku funkcie: 15.5.2002. Ing. Ivan Úradníček, deň zániku funkcie: 15.5.2002. Notárska zápisnica č. N 266/2002, Nz 262/2002 zo dňa 15.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 09.12.2002)
Notárska zápisnica N 688/02, Nz 665/02 zo dňa 10.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo prijaté rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou v zmysle § 154 ods. 4 veta prvá Obchodného zákonníka, schválené nové úplne znenie stanov a zmena obchodného mena, pôvodné SPOROFIN leasing, a.s.
  (od: 09.01.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29. 10. 2003. Notárska zápisnica N 1164/03, Nz 98650/03 spísaná dňa 29. 10. 2003 notárom JUDr. Bauerom osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. E. Pastierovej a Ing. B. Hazuchovej sa končí dňom 29. 10. 2003.
  (od: 02.12.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1324/2003, Nz 124688/2003 zo dňa 19. 12. 2003, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie ku dňu 1. 1. 2004.
  (od: 30.04.2004)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 17.7.2008, sp.zn.: 2K 31/2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.8.2008, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu : EUROLEAS, a.s. v likvidácii, Kukučínova 22, Bratislava, IČO : 31 397 689 podľa § 44 ods. 1 písm. a) ZKV vyhlásený uznesením č.k. 2K 31/2004-48 zo dňa 25.1.2005 a JUDr. Miroslav Mikuš, advokát, so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty
  (od: 21.10.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.10.2017.
  (od: 18.10.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  03.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)