Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  873/B

Business name: 
PIGNUS a.s. v likvidácii
  (from: 01/01/2006 until: 08/08/2007)
Registered seat: 
Stavbárska 38
Bratislava 821 07
  (from: 05/13/1999 until: 08/08/2007)
Identification number (IČO): 
31 398 006
  (from: 07/07/1995)
Date of entry: 
07/07/1995
  (from: 07/07/1995)
Date of deletion: 
08/09/2007
  (from: 08/09/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/09/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/07/1995)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 07/07/1995 until: 08/08/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2006
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 03. 11. 2005.
  (from: 01/01/2006)
 Liquidators:
Ing. Tatiana Černáková
Líščie Nivy 8
Bratislava 821 08
From: 01/01/2006 Until: 08/09/2007
  (from: 01/01/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (from: 01/01/2006)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2007, na ktorom bola schválená správa o priebehu a skončení likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku a účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie. Konečná správa likvidátora o priebehu a skončení likvidácie zo dňa 10.5.2007. Súhlas Daňového úradu Bratislava vI zo dňa 10.5.2007 s výmazom spoločnosti PIGNUS a.s. v likvidácii, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, IČO 31 398 006. Obchodná spoločnosť PIGNUS a.s. v likvidácii, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, IČO 31 398 006 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 873/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 08/09/2007)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person