Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  893/B

Obchodné meno: 
GARFIN HOLDING, a. s.
  (od: 14.08.2018)
Sídlo: 
Pribinova 25
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (od: 04.01.2023)
IČO: 
31 400 434
  (od: 10.08.1995)
Deň zápisu: 
10.08.1995
  (od: 10.08.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 10.08.1995)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.08.1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 10.08.1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 10.08.1995)
faktoring a forfaiting
  (od: 09.01.1996)
reklama a propagácia
  (od: 09.01.1996)
vydavateľská činnosť - s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
  (od: 09.01.1996)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.01.1996)
prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb
  (od: 09.01.1996)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (od: 09.01.1996)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.07.1999)
Ing. Igor Rattaj - Predseda predstavenstva
Matúšova 4387/19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 18.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2022)
Mgr. Miloslav Hrehorčák - Člen predstavenstva
Karloveské rameno 6
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 12.11.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2023)
Ing. Zuzana Ištvánfiová - Člen predstavenstva
379
Demänovská dolina 032 51
Vznik funkcie: 17.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko s označením svojej funkcie v predstavenstve a svoj podpis.
  (od: 14.08.2018)
Základné imanie: 
27 275 624 EUR Rozsah splatenia: 27 275 624 EUR
  (od: 20.07.2012)
Akcie: 
Počet: 2026278
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 EUR
  (od: 20.07.2012)
Počet: 7012844
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 EUR
  (od: 20.07.2012)
Dozorná rada: 
Ing. Barbora Krajčovičová , PhD.
Nevädzová 17211/6G
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.07.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2020)
PhDr. Jozef Duch
Za kaštieľom 1308/2
Smižany 053 11
Vznik funkcie: 18.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2022)
Ing. Aurel Zrubec
Nad hliníkom 15
Šurany 942 01
Vznik funkcie: 18.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.03.2022)
Ing. Jozef Hodek
Pri Suchom Mlyne 3898/26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 12.11.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.8.1995 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1470
  (od: 10.08.1995)
Notárska zápisnica N 385/95, Nz 377/95 napísaná dňa 05.12.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca konanie mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1470
  (od: 09.01.1996)
Notárska zápisnica N 155/96, Nz 146/96 spísaná dňa 20.5.1996 notárom JUDr.Helenou Hrušovskou v notárskom úrade v Bratislave ako osvedčenie o konaní mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy. Stary spis: Sa 1470
  (od: 18.06.1996)
Notárska zápisnica N 315/96, Nz 307/96 zo dňa 11.9.1996 a dodatok k stanovám, notárska zápisnica N 230/95, Nz 226/95 zo dňa 31.8.1995. Stary spis: Sa 1470
  (od: 09.10.1996)
Notárska zápisnica č. N 39/97, Nz 40/97 zo dňa 31.01.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1470
  (od: 22.04.1997)
Notárska zápisnica N 358/97, Nz 349/97 spísaná dňa 30.6.1997 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Stary spis: Sa 1470
  (od: 12.08.1997)
Zmena stanov - zvýšenie základného imania s výzvou na upisovanie akcií, schválená náhradným valným zhromaždením dňa 30.6.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 590/98, Nz 587/98.
  (od: 05.10.1998)
Notárska zápisnica N 120/99, Nz 117/99 spísaná dňa 21.6.1999 notárkou JUDr. Annou Pčolovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia koneného dňa 21.6.1999, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.6.1999.
  (od: 28.07.1999)
Notárska zápisnica N 238/99, Nz 232/99 zo dňa 10.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplne znenie stanov spoločnosti.
  (od: 25.05.2000)
Na náhradnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 107/2000, Nz 106/200 zo dňa 30.6.2000 schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 31.08.2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 22.2.2001.
  (od: 05.04.2001)
Zápisnica zo zasadnutia členov dozornej rady zo dňa 27.7.2001, na ktorej bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva.
  (od: 02.08.2001)
Notárska zápisnica N 109/01, Nz 111/01 zo dňa 29.6.2001 osvedčujúca priebeh náhradného vlaného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 30.10.2001)
Notárska zápisnica č. N 51/02, Nz 50/02 zo dňa 16. 3. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o odvolaní a menovaní nových členov predstavenstva a dozornej rady.
  (od: 15.04.2002)
Notárskej zápisnice N 262/2004, Nz 55508/2004, o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.7.2004 vyhotovený notárom JUDr. Stanislavom Bauerom.
  (od: 19.11.2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2005, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rady.
  (od: 25.08.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia N 161/2006, Nz 20894/2006, NCRIs 20825/2006 zo dňa 26.5.2006.
  (od: 17.06.2006)
Zápisnica zo zasadania predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.12.2006 - rozhodnutie o zvýšení základného imania.
  (od: 19.12.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2008. vo forme not. zápisnice N 67/2008, Nz 30672/2008
  (od: 24.07.2008)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 88/2009 Nz 24922/2009 dňa 23.07.2009.
  (od: 31.10.2009)
Notárska zápisnica N 215/2010, Nz 47246/2010 zo dňa 26.11.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 16.12.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 157/2012, Nz 24791/2012. Zmena sídla spoločnosti. Zmena stanov spoločnosti.
  (od: 20.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015.
  (od: 15.08.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2017 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 413/2017, Nz 25061/2017, NCRls 25598/2017 dňa 19.07.2017.
  (od: 08.08.2017)
Notárska zápisnica zo dňa 27.07.2018 č. N 1208/2018, Nz 24626/2018, NCRls 25106/2018 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.07.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z 1. garantovaná a.s. na GARFIN HOLDING, a. s.
  (od: 14.08.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024
Dátum výpisu:  26.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR