Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  893/B

Business name: 
GARFIN HOLDING, a. s.
  (from: 08/14/2018)
Registered seat: 
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava 811 02
  (from: 07/20/2012)
Identification number (IČO): 
31 400 434
  (from: 08/10/1995)
Date of entry: 
08/10/1995
  (from: 08/10/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/10/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/10/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/10/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/10/1995)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/09/1996)
reklama a propagácia
  (from: 01/09/1996)
vydavateľská činnosť - s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
  (from: 01/09/1996)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/09/1996)
prenájom nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb
  (from: 01/09/1996)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 01/09/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/28/1999)
Mgr. Miloslav Hrehorčák - člen predstavenstva
Opavská 26A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/09/2018
  (from: 08/14/2018)
Ing. Zuzana Ištvánfiová - člen predstavenstva
Ľudovíta Fullu 2071/8
Senec 903 01
From: 06/28/2019
  (from: 09/24/2019)
Ing. Igor Rattaj - Chairman of the Board of Directors
Matúšova 4387/19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 12/18/2021
  (from: 03/10/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno a priezvisko s označením svojej funkcie v predstavenstve a svoj podpis.
  (from: 08/14/2018)
Capital: 
27 275 624 EUR Paid up: 27 275 624 EUR
  (from: 07/20/2012)
Shares: 
Number of shares: 2026278
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 EUR
  (from: 07/20/2012)
Number of shares: 7012844
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 07/20/2012)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Hodek
Pri Suchom Mlyne 3898/26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 07/09/2018
  (from: 08/14/2018)
Ing. Barbora Krajčovičová , PhD.
Nevädzová 17211/6G
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 07/01/2020
  (from: 10/27/2020)
PhDr. Jozef Duch
Za kaštieľom 1308/2
Smižany 053 11
From: 12/18/2021
  (from: 03/10/2022)
Ing. Aurel Zrubec
Nad hliníkom 15
Šurany 942 01
From: 12/18/2021
  (from: 03/10/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.8.1995 v zmysle príslušných ustanovení Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1470
  (from: 08/10/1995)
Notárska zápisnica N 385/95, Nz 377/95 napísaná dňa 05.12.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca konanie mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1470
  (from: 01/09/1996)
Notárska zápisnica N 155/96, Nz 146/96 spísaná dňa 20.5.1996 notárom JUDr.Helenou Hrušovskou v notárskom úrade v Bratislave ako osvedčenie o konaní mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy. Stary spis: Sa 1470
  (from: 06/18/1996)
Notárska zápisnica N 315/96, Nz 307/96 zo dňa 11.9.1996 a dodatok k stanovám, notárska zápisnica N 230/95, Nz 226/95 zo dňa 31.8.1995. Stary spis: Sa 1470
  (from: 10/09/1996)
Notárska zápisnica č. N 39/97, Nz 40/97 zo dňa 31.01.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1470
  (from: 04/22/1997)
Notárska zápisnica N 358/97, Nz 349/97 spísaná dňa 30.6.1997 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Stary spis: Sa 1470
  (from: 08/12/1997)
Zmena stanov - zvýšenie základného imania s výzvou na upisovanie akcií, schválená náhradným valným zhromaždením dňa 30.6.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 590/98, Nz 587/98.
  (from: 10/05/1998)
Notárska zápisnica N 120/99, Nz 117/99 spísaná dňa 21.6.1999 notárkou JUDr. Annou Pčolovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia koneného dňa 21.6.1999, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.6.1999.
  (from: 07/28/1999)
Notárska zápisnica N 238/99, Nz 232/99 zo dňa 10.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplne znenie stanov spoločnosti.
  (from: 05/25/2000)
Na náhradnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 107/2000, Nz 106/200 zo dňa 30.6.2000 schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 08/31/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 22.2.2001.
  (from: 04/05/2001)
Zápisnica zo zasadnutia členov dozornej rady zo dňa 27.7.2001, na ktorej bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva.
  (from: 08/02/2001)
Notárska zápisnica N 109/01, Nz 111/01 zo dňa 29.6.2001 osvedčujúca priebeh náhradného vlaného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 10/30/2001)
Notárska zápisnica č. N 51/02, Nz 50/02 zo dňa 16. 3. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o odvolaní a menovaní nových členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 04/15/2002)
Notárskej zápisnice N 262/2004, Nz 55508/2004, o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.7.2004 vyhotovený notárom JUDr. Stanislavom Bauerom.
  (from: 11/19/2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2005, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve a dozornej rady.
  (from: 08/25/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia N 161/2006, Nz 20894/2006, NCRIs 20825/2006 zo dňa 26.5.2006.
  (from: 06/17/2006)
Zápisnica zo zasadania predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.12.2006 - rozhodnutie o zvýšení základného imania.
  (from: 12/19/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2008. vo forme not. zápisnice N 67/2008, Nz 30672/2008
  (from: 07/24/2008)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 88/2009 Nz 24922/2009 dňa 23.07.2009.
  (from: 10/31/2009)
Notárska zápisnica N 215/2010, Nz 47246/2010 zo dňa 26.11.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 12/16/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.06.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 157/2012, Nz 24791/2012. Zmena sídla spoločnosti. Zmena stanov spoločnosti.
  (from: 07/20/2012)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015.
  (from: 08/15/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2017 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 413/2017, Nz 25061/2017, NCRls 25598/2017 dňa 19.07.2017.
  (from: 08/08/2017)
Notárska zápisnica zo dňa 27.07.2018 č. N 1208/2018, Nz 24626/2018, NCRls 25106/2018 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.07.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z 1. garantovaná a.s. na GARFIN HOLDING, a. s.
  (from: 08/14/2018)
Date of updating data in databases:  06/29/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person