Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  926/B

Obchodné meno: 
Stavebné závody Hydrostavu, akciová spoločnosť v likvidácii
  (od: 28.08.2002 do: 15.01.2007)
Stavebné závody Hydrostavu, akciová spoločnosť
  (od: 02.10.1995 do: 27.08.2002)
Sídlo: 
Miletičova 21
Bratislava 821 09
  (od: 02.10.1995 do: 15.01.2007)
IČO: 
31 402 984
  (od: 02.10.1995)
Deň zápisu: 
02.10.1995
  (od: 02.10.1995)
Deň výmazu: 
16.01.2007
  (od: 16.01.2007)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
Na základe súhlasu správcu dane – Daňového úradu Bratislava II zo dňa 11.10.2006, a na základe konečnej správy o priebehu likvidácie zo dňa 26.09.2006 vypracovanej likvidátorom Ing. Milanom Jaňovkom a jej odsúhlasením valným zhromaždením spoločnosti dňa 03.10.2006, sa Stavebné závody Hydrostavu, akciová spoločnosť v likvidácii, so sídlom Miletičova 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 402 984, zapísaná v obchodnom registri odd. Sa, vložka č. 926/B vymazáva dňom 16.01.2007 z obchodného registra v celom rozsahu.
  (od: 16.01.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 02.10.1995)
Predmet činnosti: 
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (od: 02.10.1995 do: 15.01.2007)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 02.10.1995 do: 15.01.2007)
obchodná činnosť - veľkoobchod so stavebným materiálom a stavebnými strojmi
  (od: 02.10.1995 do: 15.01.2007)
sprostredkovateľská činnosť na stavbách, v oblasti obchodu s tovarom a v oblasti služieb
  (od: 10.04.1997 do: 15.01.2007)
prenájom mechanizmov a vozidiel
  (od: 10.04.1997 do: 15.01.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.08.2002 do: 15.01.2007)
predstavenstvo
  (od: 02.10.1995 do: 27.08.2002)
Ing. Peter Bahula
Janáčkova 55
Trnava
  (od: 02.10.1995 do: 25.06.1997)
Ing. Peter Bahula - člen
Janáčkova 55
Trnava
  (od: 26.06.1997 do: 04.09.2000)
Ing. František Géc
Beethovenova 4
Trnava
  (od: 02.10.1995 do: 25.06.1997)
Ing. František Géc - člen
Beethovenova 4
Trnava
  (od: 05.09.2000 do: 03.06.2002)
Ing. František Géc - podpredseda
Beethovenova 4
Trnava
  (od: 26.06.1997 do: 04.09.2000)
Ing. Ján Gejdoš
Vážska 49
Piešťany
  (od: 02.10.1995 do: 25.06.1997)
Ing. Leonard Grožaj - člen
Drotárska cesta 47
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 04.09.2000)
Ing. Leonard Grožaj - člen
Drotárska cesta 54
Bratislava
  (od: 05.09.2000 do: 31.03.2004)
Ing. Milan Jaňovka
Šášovská 6
Bratislava
  (od: 02.10.1995 do: 25.06.1997)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovská 6
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 03.11.1998)
Ing. Milan Jaňovka - podpredseda
Šášovská 6
Bratislava
  (od: 04.11.1998 do: 04.09.2000)
Ing. Milan Jaňovka - predseda
Šášovská 6
Bratislava
  (od: 05.09.2000 do: 15.01.2007)
Ing. Stanislav Klikáč
Nezvalova 25
Bratislava
  (od: 02.10.1995 do: 25.06.1997)
Ing. Stanislav Klikáč - člen
Nezvalova 25
Bratislava
  (od: 05.09.2000 do: 03.06.2002)
Ing. Stanislav Klikáč - predseda
Nezvalova 25
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 04.09.2000)
Ing. Jozef Lukačka - člen
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (od: 05.09.2000 do: 15.01.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripojí podpisujúci svoj podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (od: 28.08.2002 do: 15.01.2007)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 02.10.1995 do: 27.08.2002)
Základné imanie: 
11 563 000 Sk
  (od: 01.04.2004 do: 15.01.2007)
20 000 000 Sk
  (od: 04.11.1998 do: 31.03.2004)
13 511 000 Sk
  (od: 27.03.1998 do: 03.11.1998)
10 133 000 Sk
  (od: 10.04.1997 do: 26.03.1998)
8 633 000 Sk
  (od: 02.10.1995 do: 09.04.1997)
Akcie: 
Počet: 2143
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.04.2004 do: 15.01.2007)
Počet: 122
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 01.04.2004 do: 15.01.2007)
Počet: 82
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 01.04.2004 do: 15.01.2007)
Počet: 5320
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.11.1999 do: 31.03.2004)
Počet: 308
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 11.11.1999 do: 31.03.2004)
Počet: 116
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 11.11.1999 do: 31.03.2004)
Počet: 5320
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.11.1998 do: 10.11.1999)
Počet: 308
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 04.11.1998 do: 10.11.1999)
Počet: 116
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 04.11.1998 do: 10.11.1999)
Počet: 13511
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.03.1998 do: 03.11.1998)
Počet: 10133
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.04.1997 do: 26.03.1998)
Počet: 8633
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.10.1995 do: 09.04.1997)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Bahula - predseda
Janáčkova 55
Trnava
  (od: 05.09.2000 do: 03.06.2002)
Anton Berec
Novomeského 4
Šaľa
  (od: 02.10.1995 do: 04.09.2000)
Ing. Martin Durdík
Šaštínska 9
Bratislava
  (od: 02.10.1995 do: 04.09.2000)
Ing. Martin Durdík
Šaštínska 9
Bratislava
  (od: 05.09.2000 do: 25.10.2001)
Ing. Milan Grožaj
Estónska 47
Bratislava
  (od: 02.10.1995 do: 04.09.2000)
Ing. Milan Grožaj
Estónska 47
Bratislava
  (od: 05.09.2000 do: 25.10.2001)
Ing. Jozef Lukačka
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (od: 02.10.1995 do: 04.09.2000)
Ing. Vojtech Šujan
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 02.10.1995 do: 04.09.2000)
Ing. Vojtech Šujan
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 05.09.2000 do: 15.01.2007)
Anton Berec
Novomeského 4
Šaľa
  (od: 05.09.2000 do: 15.01.2007)
Ing. Stanislav Klikáč
Nezvalova 25
Bratislava
Vznik funkcie: 04.02.2002
  (od: 04.06.2002 do: 15.01.2007)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Milan Jaňovka
Šášovská 6
Bratislava 851 06
Skončenie funkcie: 16.01.2007
  (od: 28.08.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica Nz 403/95 zo dňa 14.9.1995 a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1507
  (od: 02.10.1995 do: 15.01.2007)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 20.9.1996 osvedčená notárom vo forme notárskej zápisnice Nz 422/96. Stary spis: Sa 1507
  (od: 10.04.1997 do: 15.01.2007)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predsta- venstva dňa 27.12.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 14.9.1995. Stary spis: Sa 1507
  (od: 26.06.1997 do: 15.01.2007)
Notárska zápisnica Nz 133/98 spísaná dňa 23.3.1998 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúva priebeh zasadnutia dozornej rady a predstavenstva zo dňa 23.3.1998 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania v zmysle čl.XVI stanov. Stary spis: Sa 1507
  (od: 27.03.1998 do: 15.01.2007)
Notárska zápisnica Nz 328/98 zo dňa 7.8.1998 a stanovy spoločnosti, zápisnica z dozornej rady a predstavenstva zo dňa 26.9.1998. Počet, druh a menovitá hodnota akcií: 5.744 zamestnaneckých akcií znejúcich na meno, ktoré sú rozdelené: 116 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 100.000.-Sk 308 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 10.000.-Sk 5 320 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 1.000.-Sk.
  (od: 04.11.1998 do: 15.01.2007)
Na valnom zhromaždení dňa 10.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 14/00, Nz 97/00 napísanej dňa 10.6.2000 notárom JUDr. Kaanom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti.
  (od: 05.09.2000 do: 15.01.2007)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.2001 osvedčená notárom vo forme notárskej zápisnice Nz 251/01.
  (od: 26.10.2001 do: 15.01.2007)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4.2.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 55/02. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 18.2.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 74/2002. Zánik funkcie členov predstvenstva: Ing. František Géc a Ing. Stanislav Klikáč dňa 4.2.2002. Zánik funkcie predsedu dozornej rady : Ing. Peter Bahula dňa 4.2.2002.
  (od: 04.06.2002 do: 15.01.2007)
Na valnom zhromaždení dňa 29. 6. 2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 438/02 napísanej dňa 29. 6. 2002 notárom JUDr. Kováčom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor k 30. 9. 2002.
  (od: 28.08.2002 do: 15.01.2007)
Notárska zápisnica NZ 776/02 spísaná dňa 16.12.2002 JUDr. Miloslavom Kováčom o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom došlo k rozhodnutiu o znížení základného imania spoločnosti a odvolaní člena predstavenstva. Ing. Leonard Grožaj, deň zániku funkcie: 16.12.2002.
  (od: 01.04.2004 do: 15.01.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  01.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)