Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  935/B

Obchodné meno: 
SLAVIA CAPITAL Group, a.s.
  (od: 08.10.2003)
Sídlo: 
Mlynské nivy 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (od: 15.01.2022)
IČO: 
31 403 387
  (od: 09.10.1995)
Deň zápisu: 
09.10.1995
  (od: 09.10.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.10.1995)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 09.10.1995)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 09.10.1995)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 09.10.1995)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 09.10.1995)
prenájom nehnuteľností
  (od: 09.10.1995)
operačný a finančný leasing
  (od: 09.10.1995)
faktoring a fortfaiting
  (od: 09.10.1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 09.10.1995)
organizačno-ekonomické poradenstvo
  (od: 09.10.1995)
vedenie účtovníctva
  (od: 24.09.2003)
prenájom osobných motorových vozidiel
  (od: 08.10.2003)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (od: 08.10.2003)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 08.10.2003)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 08.10.2003)
poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače
  (od: 08.10.2003)
školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 08.10.2003)
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
  (od: 08.10.2003)
kopírovacie služby
  (od: 08.10.2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 08.10.2003)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software
  (od: 08.10.2003)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 08.10.2003)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (od: 08.10.2003)
nákup a predaj nehnuteľností
  (od: 19.08.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 26.01.2005)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 27.01.2018)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 27.01.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.11.2004)
Ing. Peter Gabalec - predseda predstavenstva
Drotárska cesta 54
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 25.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.09.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich členov predstavenstva podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 14.09.2017)
Základné imanie: 
30 000 000 EUR Rozsah splatenia: 30 000 000 EUR
  (od: 04.02.2009)
Akcie: 
Počet: 903886
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť podľa čl. VI. bod 18 stanov
  (od: 04.02.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 23,66 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená prevoditeľnosť podľa čl. VI. bod 18 stanov
  (od: 04.02.2009)
Dozorná rada: 
Mgr. Jana Manáková
Jašíkova 275/18
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 26.08.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2017)
JUDr. Eva Krumpálová
Silvánová 23
Pezinok 841 04
Vznik funkcie: 01.09.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2019)
JUDr. Daniel Pleva - Predseda
Nám. Hraničiarov 22449/29
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 01.09.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.8.1995 v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1516
  (od: 09.10.1995)
Notárska zápisnica N 150/96, Nz 153/96 zo dňa 25.6.1996 ako osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 16.10.1996)
Zmena stanov akciovej spoločnosti a ich nové znenie, schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 8.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 132/97, Nz 131/97.
  (od: 11.09.1997)
Stanovy akciovej spoločnosti odsúhlasené dňa 8.5.1997 na valnom zhromaždení.
  (od: 03.08.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.2000, ktoré rokovanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 683/00, Nz 682/00 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.03.2001)
Notárska zápisnica č.N 465/01, Nz 465/01 zo dňa 24.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmene stanov.
  (od: 30.08.2001)
Notárska zápisnica č. N 810/02, Nz 759/02 zo dňa 4.10.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2003.
  (od: 24.09.2003)
Notárska zápisnica č. N 875/2003, Nz 58568/2003 zo dňa 11.7.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zvýšenie základného imania, voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady. Zmena obchodného mena z SC Management, a.s. na : SLAVIA CAPITAL Group, a.s. Deň zániku funkcie členov predstavenstva Mgr. Martina Kvietika a Tomáša Altusa: 11.7.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady Ing. Ladislava Ratkovského, Doc. Štefana Kvietika a Milana Gabalca: 11.7.2003.
  (od: 08.10.2003)
Notárska zápisnica N 650/2003, Nz 89794/2003 zo dňa 8.10.2003 a stanovy spoločnosti.
  (od: 08.12.2003)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 28.5.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 301/04, Nz 46396/04 spísanou JUDr. Danielou Šikutovou.
  (od: 19.08.2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 609/2004 Nz 76708/2004 19.10.2004 notárom JUDr. Danielou Šikutovou.
  (od: 30.11.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2005 osvedčená formou notárskej zápisnice N 297/2005, Nz 26855/2005- schválenie zmeny stanov spoločnosti.
  (od: 15.07.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2006.
  (od: 02.08.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.02.2008.
  (od: 01.04.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.7.2008 osvedčená formou notárnej zápisnice N 216/2008, Nz 29644/2008.
  (od: 08.08.2008)
Notárska zápisnica N 388/2008, Nz 57041/2008, NCRls 56549/2008 napísaná dňa 9.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.12.2008.
  (od: 04.02.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2009 a 23.09.2009.
  (od: 07.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 308/2010, Nz 31891/2010 zo dňa 08.09.2010 o cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD, so sídlom Naousis 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus, registračné číslo: HE 195243, zapísaná podľa Zákona o obchodných spoločnostiach, hlava 113 ako spoločnosť s ručením obmedzeným v Registri spoločností Ministerstva obchodu, priemyslu a turizmu Cyperskej republiky. Obchodná spoločnosť SLAVIA CAPITAL Group, a.s., so sídlom Heydukova 6, 814 99 Bratislava, IČO : 31 403 387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 935/B, sa na základe zmluvy o cezhraničnom zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 309/2010, Nz 31892/2010 dňa 08.09.2010 stáva ku dňu 23.11.2010 právnym nástupcom spoločnosti SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD, so sídlom Naousis 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 23.11.2010)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 08.10.2012.
  (od: 18.10.2012)
Zápisnica z mimoriadného zhromaždenia zo dňa 10.09.2012 vo forme notárskej zápisnice N805/2012, Nz32064/2012.
  (od: 18.10.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2013.
  (od: 31.07.2013)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2013 o zlúčení so spoločnosťou PALMA Bratislava a.s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 47 243 775, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5655/B ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SLAVIA CAPITAL Group, a.s., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 403 387, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 935/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1543/2013, Nz 51068/2013 dňa 09.12.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti PALMA Bratislava a.s. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (od: 12.12.2013)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1860/2014, Nz 59885/2014, NCRIs 60925/2014 zo dňa 19.12. 2014.
  (od: 24.12.2014)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.2014.
  (od: 25.02.2015)
Zmluva o zlúčení N 1847/2015, Nz 40942/2015, NCRls 41829/2015 zo dňa 05.11.2015.
  (od: 11.12.2015)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 23.11.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
PALMA Bratislava a.s.
Račianska 76
Bratislava 836 04
  (od: 12.12.2013)
POĽNONÁKUP HONT a.s.
259
Hontianske Nemce 962 65
  (od: 11.12.2015)
PRVOSIENKOVA, s.r.o.
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (od: 24.12.2014)
SLAVIA CAPITAL HOLDING LTD
KARAPATAKIS BUILDING, Naousis 1
Larnaca 6018
Cyprus
  (od: 23.11.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  31.05.2023
Dátum výpisu:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)