Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  944/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ENERGOTERM, a.s.
  (from: 10/09/1995)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 22
Červeník 920 42
  (from: 07/25/2014)
Identification number (IČO): 
31 404 596
  (from: 10/09/1995)
Date of entry: 
10/09/1995
  (from: 10/09/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/09/1995)
Objects of the company: 
vykonávanie ochranných náterov technologických zariadení a stavebných konštrukcií
  (from: 10/09/1995)
vykonávanie tepelných, protipožiarnych a protihlukových izolácií
  (from: 10/09/1995)
vykonávanie strešných izolácií a izolácií proti vlhkosti a agresívnym vplyvom
  (from: 10/09/1995)
kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/09/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/09/1995)
murárstvo
  (from: 10/09/1995)
montáž lešení-lešenárske práce
  (from: 08/16/1999)
žiarotechnické práce
  (from: 08/23/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/23/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 11/06/2013)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z. v kategórií stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia projektovanie pozemných stavieb
  (from: 11/06/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/09/1995)
Ing. Milan Mihálik - predseda
Bottova 22
Červeník 920 42
From: 06/07/2012
  (from: 07/04/2012)
Ing. Jozef Kocanda ml. , CSc. - podpredseda
F. P. Drobiševa 4
Pezinok 902 01
From: 06/07/2012
  (from: 07/04/2012)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - člen
Domovina 393/10
Šenkvice 900 81
From: 06/07/2012
  (from: 07/04/2012)
Ing. Kamil Magula - člen
Malženice 393
Malženice 919 29
From: 06/07/2012
  (from: 07/04/2012)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdoma pred inými orgánmi. V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. V neprítomnosti predsedu predstavenstva konajú a podpisujú vždy spoločne podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva písomne poverený predsedom predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva samostatne. V neprítomnosti predsedu predstavenstva konajú a podpisujú vždy spoločne podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva písomne poverený predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripojí svoj podpis člen predstavenstva v súlade s Článkom 20 bod 1 stanov spoločnosti.
  (from: 11/06/2013)
Capital: 
36 520 EUR Paid up: 36 520 EUR
  (from: 08/05/2009)
Shares: 
Number of shares: 110
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 332 EUR
  (from: 08/05/2009)
Supervisory board: 
Ing. Viliam Kupec
Vajanského 13
Trnava
  (from: 10/09/1995)
Eva Polčíková
Hurbanova 179
Leopoldov 920 41
From: 05/21/2010
  (from: 07/14/2010)
Michal Mihálik
Bottova 22
Červeník 920 42
From: 07/18/2014
  (from: 07/25/2014)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť je založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1995 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1525
  (from: 10/09/1995)
Zasadnutie valného zhromaždenia dňa 27.1.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 017/99, Nz 018/99.
  (from: 02/23/1999)
Na mimoriadnom valnom zhr. dňa 18.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 168/99, Nz 164/99 napísanej dňa 18.6.1999 notárom JUDr. Gontkovičovou bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve.
  (from: 08/16/1999)
Notárska zápisnica N 310/99, Nz 306/99 spísaná dňa 30.11.1999 notárkou Dr. Martinou Gontkovičovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a nové úplné znenie stanov
  (from: 02/18/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2002.
  (from: 08/13/2002)
Notárska zápisnica č. N 467/2003, Nz 45501/2003 zo dňa 26.5.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Ing. Milan Mihálik, deň skončenia funkcie konateľa: 26.5.2004.
  (from: 07/10/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 115/2006, Nz 24070/2006, NCRIs 24000/2006 zo dňa 16.6.2006.
  (from: 08/23/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2010.
  (from: 07/14/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2011.
  (from: 07/02/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti zo dňa 07.06.2012.
  (from: 07/04/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 07.06.2012.
  (from: 07/12/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2013.
  (from: 11/06/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 726/2014 Nz 27091/2014 NCRls 27624/2014 dňa 18.07.2014.
  (from: 07/25/2014)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person