Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  945/B

Business name: 
Halbart-Slovakia a.s.
  (from: 11/02/1995)
Registered seat: 
Primaciálne nám. 1
Bratislava 814 99
  (from: 03/06/2012)
Fraňa Kráľa 5
Bratislava 811 05
  (from: 11/02/1995 until: 03/05/2012)
Identification number (IČO): 
31 404 693
  (from: 11/02/1995)
Date of entry: 
11/02/1995
  (from: 11/02/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/02/1995)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/02/1995)
prenájom nebytových priestorov a odstavných plôch
  (from: 11/02/1995)
organizačno-technické zabezpečenie výstavby stavieb
  (from: 11/02/1995)
inžiniersko-investičná činnosť v oblasti výstavby stavieb
  (from: 11/02/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/02/1995)
Ing. Peter Šetina - člen predstavenstva
Holíčska 23
Bratislava 851 01
From: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012)
JUDr. Ivana Ozábalová - člen predstavenstva
Lúčna 28
Chorvátsky Grob 900 25
From: 08/27/2019
  (from: 10/08/2019)
Ing. František Fitoš
Hodálova 1
Bratislava 841 05
  (from: 11/02/1995 until: 03/05/2012)
Ing. František Fitoš
Hodálova 1
Bratislava 841 05
From: 11/02/1995 Until: 06/27/2002
  (from: 03/06/2012 until: 03/05/2012)
Ing. Mária Frindrichová - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Bernolákovo 900 27
From: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012 until: 02/11/2013)
Ing. Mária Frindrichová - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 12
Bernolákovo 900 27
From: 11/07/2011 Until: 08/03/2012
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
Mgr. Martin Katriak - člen predstavenstva
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
From: 09/04/2014
  (from: 10/08/2014 until: 08/17/2016)
Mgr. Martin Katriak - člen predstavenstva
Lotyšská 2
Bratislava 821 06
From: 09/04/2014 Until: 12/15/2015
  (from: 08/18/2016 until: 08/17/2016)
Ing. Dušan Kosík
Jasovská 2
Bratislava 851 07
  (from: 11/02/1995 until: 03/05/2012)
Ing. Dušan Kosík
Jasovská 2
Bratislava 851 07
From: 11/02/1995 Until: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012 until: 03/05/2012)
Ing. Ivan Krištof - člen predstavenstva
Záhradnícka 20
Bratislava 811 07
From: 12/21/2012
  (from: 02/12/2013 until: 10/07/2014)
Ing. Ivan Krištof - člen predstavenstva
Záhradnícka 20
Bratislava 811 07
From: 12/21/2012 Until: 09/04/2014
  (from: 10/08/2014 until: 10/07/2014)
Ing. Peter Mihók , CSc - predseda
Nejedlého 3
Bratislava 841 01
  (from: 11/02/1995 until: 03/05/2012)
Ing. Peter Mihók , CSc - predseda
Nejedlého 3
Bratislava 841 01
From: 11/02/1995 Until: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012 until: 03/05/2012)
Ing. Ivan Vojtaššák , CSc
Smolenická 14
Bratislava 851 01
  (from: 11/02/1995 until: 03/05/2012)
Ing. Ivan Vojtaššák , CSc
Smolenická 14
Bratislava 851 01
From: 11/02/1995 Until: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012 until: 03/05/2012)
Ing. Miroslav Bialko - člen predstavenstva
Medená 25
Bratislava 811 02
From: 12/16/2015 Until: 03/23/2018
  (from: 10/08/2019 until: 10/07/2019)
Ing. Miroslav Bialko - člen predstavenstva
Medená 25
Bratislava 811 02
From: 12/16/2015
  (from: 08/18/2016 until: 10/07/2019)
Fernand Halbart
Fazantenlaan 7
Beersel 1653
USA
  (from: 11/02/1995 until: 03/05/2012)
Fernand Halbart
Fazantenlaan 7
Beersel 1653
USA
From: 11/02/1995 Until: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012 until: 03/05/2012)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť a teda zaväzovať ju sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva spolu.
  (from: 03/06/2012)
Spoločnosť navonok zastupuje vždy spoločne predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 11/02/1995 until: 03/05/2012)
Capital: 
335 320 EUR Paid up: 335 320 EUR
  (from: 03/06/2012)
10 100 000 Sk
  (from: 09/04/1996 until: 03/05/2012)
10 000 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 09/03/1996)
Shares: 
Number of shares: 202
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 03/06/2012)
Number of shares: 202
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 09/04/1996 until: 03/05/2012)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 11/02/1995 until: 09/03/1996)
Supervisory board: 
doc. JUDr. František Poredoš , CSc.
Justičná 9
Bratislava 811 07
From: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012)
Izabella Jégh
Krajinská 88
Bratislava 821 06
From: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012)
Ing. Peter Hanulík
Gallayova 9
Bratislava 841 02
From: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012)
Mgr. Rastislav Tešovič
Jasencová 13
Bratislava 841 07
From: 08/27/2019
  (from: 10/08/2019)
Igor Polakovič
Pod Zečákom 87A
Bratislava 841 03
From: 08/27/2019
  (from: 10/08/2019)
Ing. Ján Hanko
Haanova 4
Bratislava 851 04
  (from: 11/02/1995 until: 03/05/2012)
Ing. Ján Hanko
Haanova 4
Bratislava 851 04
From: 11/02/1995 Until: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012 until: 03/05/2012)
Dpt. Vilma Otrusiníková - predseda
Pri Starej prachárni 16
Bratislava 831 04
  (from: 11/02/1995 until: 03/05/2012)
Dpt. Vilma Otrusiníková - predseda
Pri Starej prachárni 16
Bratislava 831 04
From: 11/02/1995 Until: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012 until: 03/05/2012)
Joel Jean Charles Renier
Chemin des Sapina 1a
Bonlez 1325
Bonlez
  (from: 11/02/1995 until: 03/05/2012)
Joel Jean Charles Renier
Chemin des Sapina 1a
Bonlez 1325
Bonlez
From: 11/02/1995 Until: 11/07/2011
  (from: 03/06/2012 until: 03/05/2012)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 60/94, Nz 61/94 zo dňa 23.3.1994 a dodatok N 330/95, Nz 322/95 zo dňa 30.10.1995 o založení spoločnosti a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle ust. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1526
  (from: 11/02/1995)
Notárska zápisnica N 148/96, Nz 139/96 zo dňa 15.5.1996, ktorou sa menia stanovy spoločnosti.
  (from: 09/04/1996)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2012.
  (from: 02/12/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2014.
  (from: 10/08/2014)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person