Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  950/B

Obchodné meno: 
Enviro Lieskovec, a. s.
  (od: 22.07.2015)
Castor & Pollux, a.s.
  (od: 07.11.1995 do: 21.07.2015)
Sídlo: 
Štúrova 3
Bratislava 811 02
  (od: 18.06.1998)
Moskovská 16
Bratislava 811 08
  (od: 07.11.1995 do: 17.06.1998)
IČO: 
31 405 061
  (od: 07.11.1995)
Deň zápisu: 
07.11.1995
  (od: 07.11.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.11.1995)
Predmet činnosti: 
ekonomické, riadiace a organizačné poradenstvo
  (od: 29.07.2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 29.07.2002)
vydavateľská činnosť
  (od: 29.07.2002)
poskytovanie prenájmu nehnuteľností a zabezpečovanie služieb s tým spojených
  (od: 29.07.2002)
prenájom strojov, prístrojov a technologických celkov
  (od: 29.07.2002)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 29.07.2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 29.07.2002)
technicko organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
  (od: 29.07.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 29.07.2002)
účtovné poradenstvo
  (od: 29.07.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 23.05.2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 23.05.2007)
faktoring a forfaiting
  (od: 23.05.2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 23.05.2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 23.05.2007)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 23.05.2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančníctva
  (od: 23.05.2007)
prieskum trhu v oblasti obchodu
  (od: 23.05.2007)
marketing v oblasti obchodu
  (od: 23.05.2007)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 23.05.2007)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti životného prostredia
  (od: 23.05.2007)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti poľnohospodárstva
  (od: 23.05.2007)
verejné obstarávanie
  (od: 23.05.2007)
poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov
  (od: 15.02.2008)
príprava, koordinácia, riadenie a implementácia projektov financovaných z finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov
  (od: 15.02.2008)
posudzovanie, monitorovanie a hodnotenie projektov financovaných z finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov
  (od: 15.02.2008)
príprava alalyktických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov súvisiacich s využitím finančných zdrojov EÚ a iných zahraničných a domácich finančných zdrojov
  (od: 15.02.2008)
technicko-organizačné zabezpečenie konferencií
  (od: 15.02.2008)
školiaca činnosť
  (od: 15.02.2008)
zber, spracovanie, zhodnocovanie, nákup a predaj iného ako nebezpečného odpadu vrátane biomasy
  (od: 01.01.2014)
výroba kvapalných uhľovodíkových produktov, ktoré sú surovinou pre chemické spracovanie, pre výrobu palív a prípravkov pre priemysel, procesom zhodnotenia iného ako nebezpečného odpadu
  (od: 01.01.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom vrátane spracovania biomasy
  (od: 29.09.2007 do: 31.12.2013)
výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - (pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich)
  (od: 29.09.2007 do: 31.12.2013)
výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaním výkonom do 5 MW v zariadeniach na využitie bioplynu, v zariadeniach na využitie biomasy
  (od: 29.09.2007 do: 31.12.2013)
výroba plynu z biomasy
  (od: 29.09.2007 do: 31.12.2013)
poradenská činnosť v oblasti projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.05.2007 do: 14.02.2008)
spracúvanie projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.05.2007 do: 14.02.2008)
podnikateľské a finančné poradenstvo
  (od: 29.07.2002 do: 22.05.2007)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
  (od: 07.11.1995 do: 28.07.2002)
nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
  (od: 07.11.1995 do: 28.07.2002)
ekonomické, riadiace a organizačné poradenstvo
  (od: 16.10.1996 do: 28.07.2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 16.10.1996 do: 28.07.2002)
vydavateľská činnosť
  (od: 16.10.1996 do: 28.07.2002)
poskytovanie prenájmu nehnuteľností a zabezpečovanie služieb s tým spojených
  (od: 16.10.1996 do: 28.07.2002)
prenájom strojov, prístrojov a technologických celkov
  (od: 16.10.1996 do: 28.07.2002)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 16.10.1996 do: 28.07.2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 16.10.1996 do: 28.07.2002)
podnikateľské a finančné poradenstvo
  (od: 16.10.1996 do: 28.07.2002)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov (s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
  (od: 29.07.2002 do: 22.05.2007)
nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
  (od: 29.07.2002 do: 22.05.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 09.02.2004)
predstavenstvo
  (od: 07.11.1995 do: 08.02.2004)
Ing. Jarmila Grujbárová - podpredseda predstavenstva
Alžbetin Dvor 178
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 31.10.2007
  (od: 10.11.2007)
Ing. Ľubomír Švantner - Predseda
Vránskeho 51
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 26.02.2018
  (od: 07.03.2018)
Ing. Ján Badžgoň
Štúrova 3
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 28.06.2001)
Ing. Ján Badžgoň - predseda
Hrebendova 28
Bratislava - Staré Mesto 811 02
  (od: 29.06.2001 do: 25.09.2003)
Ing. Ján Badžgoň - predseda
Hrebendova 28
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 02.08.1995
  (od: 26.09.2003 do: 12.12.2006)
Ing. Ján Badžgoň , PhD. - predseda
Hrebendova 28
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 02.08.1995
  (od: 13.12.2006 do: 06.03.2018)
Ing. Ján Badžgoň , PhD. - predseda
Hrebendova 28
Bratislava - Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 02.08.1995 Skončenie funkcie: 26.02.2018
  (od: 07.03.2018 do: 06.03.2018)
Ing. Viliam Bobula
Kremnická 19
Nitra 949 01
  (od: 16.10.1996 do: 17.06.1998)
Ing. Jarmila Grujbárová - člen
Alžbetin Dvor 178
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 29.11.2006
  (od: 13.12.2006 do: 09.11.2007)
Ing. Jarmila Grujbárová - člen
Alžbetin Dvor 178
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 29.11.2006 Skončenie funkcie: 31.10.2007
  (od: 10.11.2007 do: 09.11.2007)
PhDr. Jana Kováčová
J. Smreka 7
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 15.10.1996)
Ing. Anna Kovalčíková
Vajanského 58
Modra 900 01
  (od: 24.01.2001 do: 28.06.2001)
Ing. Anna Kovalčíková - podpredseda
Vajanského 58
Modra
  (od: 29.06.2001 do: 25.09.2003)
Ing. Anna Kovalčíková - podpredseda
Ružová dolina 12
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 23.11.2000
  (od: 17.12.2005 do: 10.07.2007)
Ing. Anna Kovalčíková - podpredseda
Ružová dolina 12
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 23.11.2000 Skončenie funkcie: 27.06.2007
  (od: 11.07.2007 do: 10.07.2007)
Ing. Anna Kovalčíková - podpredseda
Vajanského 58
Modra
Vznik funkcie: 23.11.2000
  (od: 26.09.2003 do: 16.12.2005)
Ing. Juraj Lettrich - člen
Stromová 23
Bratislava
  (od: 29.06.2001 do: 02.04.2002)
Ing. Marta Rejholcová
Karloveská 33
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 28.06.2001)
Ing. Tomáš Slivka - člen
Priečna 202/10
Bratislava
Vznik funkcie: 31.01.2002
  (od: 26.09.2003 do: 08.02.2004)
Ing. Tomáš Slivka - člen
Priečna 202/10
Bratislava
Vznik funkcie: 01.02.2002
  (od: 03.04.2002 do: 25.09.2003)
Mária Smažáková
Rozkvet 2041/79
Považská Bystrica 017 01
  (od: 26.04.2000 do: 23.01.2001)
Ing. Jana Staněková - člen predstavenstva
J.Hagaru 2
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 20.09.2005
  (od: 07.10.2005 do: 12.12.2006)
Ing. Jana Staněková - člen predstavenstva
J.Hagaru 2
Bratislava 831 52
Vznik funkcie: 20.09.2005 Skončenie funkcie: 29.11.2006
  (od: 13.12.2006 do: 12.12.2006)
Ing. Richard Tomandl - člen predstavenstva
Ružový háj 1379/29
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 31.10.2007
  (od: 10.11.2007 do: 14.02.2008)
Ing. Richard Tomandl - člen predstavenstva
Ružový háj 1379/29
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 31.10.2007 Skončenie funkcie: 13.02.2008
  (od: 15.02.2008 do: 14.02.2008)
Ján Valachovič
Dlhá 57
Stupava 900 31
  (od: 18.06.1998 do: 25.04.2000)
JUDr. Jarmila Valentovičová - člen
Račianska 85
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 13.11.2003
  (od: 09.02.2004 do: 12.12.2006)
JUDr. Jarmila Valentovičová - člen
Račianska 85
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 13.11.2003 Skončenie funkcie: 29.11.2006
  (od: 13.12.2006 do: 12.12.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva môžu za spoločnosť podpisovať každý samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spoločne, a to buď s predsedom predstavenstva alebo iným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 10.11.2007)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 23.05.2007 do: 09.11.2007)
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 09.02.2004 do: 22.05.2007)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 07.11.1995 do: 08.02.2004)
Základné imanie: 
496 534,6 EUR Rozsah splatenia: 496 534,6 EUR
  (od: 05.03.2009)
14 956 800 Sk Rozsah splatenia: 14 956 800 Sk
  (od: 13.12.2006 do: 04.03.2009)
7 790 000 Sk Rozsah splatenia: 7 790 000 Sk
  (od: 09.02.2004 do: 12.12.2006)
5 000 000 Sk Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk
  (od: 26.09.2003 do: 08.02.2004)
5 000 000 Sk
  (od: 29.06.2001 do: 25.09.2003)
1 675 000 Sk
  (od: 07.11.1995 do: 28.06.2001)
Akcie: 
Počet: 7790
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 63,74 EUR
  (od: 05.03.2009)
Počet: 7790
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 920 Sk
  (od: 13.12.2006 do: 04.03.2009)
Počet: 7790
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.02.2004 do: 12.12.2006)
Počet: 5000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.09.2003 do: 08.02.2004)
Počet: 5000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.06.2001 do: 25.09.2003)
Počet: 1675
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 26.04.2000 do: 28.06.2001)
Počet: 1675
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.11.1995 do: 25.04.2000)
Akcionár: 
Ing. Ján Badžgoň
Hrebendova 28
Bratislava
  (od: 26.09.2003)
Dozorná rada: 
Mgr. Jakub Malý
Slovinská 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Vznik funkcie: 07.03.2016
  (od: 31.03.2016)
Mgr. Ing. Lucia Krištofová
Stavbárov 4/8
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 07.03.2016
  (od: 31.03.2016)
Ing. Ján Badžgoň , PhD.
Hrebendova 28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 26.02.2018
  (od: 07.03.2018)
Viliam Dobrovodský
Björnsonova 12
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 17.06.1998)
Ing. Viera Dubnická
Palisády 9
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 25.11.2015)
Ing. Viera Dubnická
Palisády 9
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.11.2014 Skončenie funkcie: 13.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 25.11.2015)
Ing. Viera Dubnická
Palisády 9
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 27.06.2007
  (od: 11.07.2007 do: 16.12.2014)
Ing. Viera Dubnická
Palisády 9
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 27.06.2007 Skončenie funkcie: 24.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 16.12.2014)
Bc. Renáta Dzúriková
Kvačalova 11
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.05.2009
  (od: 27.06.2009 do: 29.03.2011)
Bc. Renáta Dzúriková
Kvačalova 11
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 26.05.2009 Skončenie funkcie: 10.03.2011
  (od: 30.03.2011 do: 29.03.2011)
Ing. Jozef Franek
Malá okružná 44
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 29.11.2006
  (od: 13.12.2006 do: 17.07.2008)
Ing. Jozef Franek
Malá okružná 44
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 29.11.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 18.07.2008 do: 17.07.2008)
JUDr. Alena Gašparíková
Staré Grunty 172
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.11.2006
  (od: 13.12.2006 do: 17.07.2008)
JUDr. Alena Gašparíková
Staré Grunty 172
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 29.11.2006 Skončenie funkcie: 30.06.2008
  (od: 18.07.2008 do: 17.07.2008)
Ing. Danica Greppelová
Bakošova 12
Bratislava
  (od: 18.06.1998 do: 25.04.2000)
Ing. Jarmila Grujbárová
Alžbetin Dvor 178
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 20.09.2005
  (od: 07.10.2005 do: 12.12.2006)
Ing. Jarmila Grujbárová
Alžbetin Dvor 178
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 20.09.2005 Skončenie funkcie: 29.11.2006
  (od: 13.12.2006 do: 12.12.2006)
Ing. Pavol Gubrický
Mozartova 17
Bratislava
  (od: 18.06.1998 do: 25.04.2000)
Dana Jančová
Budatínska 57/A
Bratislava
  (od: 26.04.2000 do: 23.01.2001)
Ing. arch. Pavol Kollár
Kpt. Jaroša 48
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 13.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 30.03.2016)
Ing. arch. Pavol Kollár
Kpt. Jaroša 48
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 13.10.2015 Skončenie funkcie: 07.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Mgr. Pavol Kollár
Kpt. Jaroša 48
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 13.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 30.03.2016)
Mgr. Pavol Kollár
Kpt. Jaroša 48
Šaľa 927 01
Vznik funkcie: 13.10.2015 Skončenie funkcie: 07.03.2016
  (od: 31.03.2016 do: 30.03.2016)
Ing. Radoslav Kopka
Pri Štifte 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 10.03.2011
  (od: 30.03.2011 do: 16.12.2014)
Ing. Radoslav Kopka
Pri Štifte 13
Senec 903 01
Vznik funkcie: 10.03.2011 Skončenie funkcie: 25.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 16.12.2014)
Ing. Anna Kovalčíková
Vajanského 58
Modra
  (od: 18.06.1998 do: 23.01.2001)
Ing. Viera Lauková
Vyšehradská 27
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 17.06.1998)
JUDr. Jozef Malý
Koceľová 19
Bratislava
  (od: 07.11.1995 do: 17.06.1998)
Ing. Pavel Paroulek
Gessayova 10
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 20.02.2004
  (od: 06.04.2004 do: 10.07.2007)
Ing. Pavel Paroulek
Gessayova 10
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 20.02.2004 Skončenie funkcie: 27.06.2007
  (od: 11.07.2007 do: 10.07.2007)
JUDr. Olga Petkova - predseda
Májkova 3
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 06.04.2004 do: 06.10.2005)
JUDr. Olga Petkova - predseda
Májkova 3
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 31.05.2001 Skončenie funkcie: 21.06.2005
  (od: 07.10.2005 do: 06.10.2005)
JUDr. Olga Petková - predseda
Májkova 3
Bratislava
  (od: 29.06.2001 do: 25.09.2003)
JUDr. Olga Petková - predseda
Májkova 3
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2001
  (od: 26.09.2003 do: 05.04.2004)
Jozef Smažák
Rozkvet 2041/79
Považská Bystrica 017 01
  (od: 24.01.2001 do: 25.09.2003)
Jozef Smažák
Rozkvet 2041/79
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 25.04.2000
  (od: 26.09.2003 do: 12.12.2006)
Jozef Smažák
Rozkvet 2041/79
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 25.04.2000 Skončenie funkcie: 29.11.2006
  (od: 13.12.2006 do: 12.12.2006)
Ing. Fedora Spišková
Hálova 14
Bratislava
  (od: 26.04.2000 do: 23.01.2001)
Ing. Fedora Spišková - predseda
Hálova 14
Bratislava
  (od: 24.01.2001 do: 28.06.2001)
Karol Trojan
Mudrochova 13
Bratislava
  (od: 24.01.2001 do: 25.09.2003)
Karol Trojan
Mudrochova 13
Bratislava
Vznik funkcie: 23.11.2000
  (od: 26.09.2003 do: 08.02.2004)
RNDr. Rozália Vaculíková
Pod záhradami 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 25.11.2015)
RNDr. Rozália Vaculíková
Pod záhradami 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.11.2014 Skončenie funkcie: 13.10.2015
  (od: 26.11.2015 do: 25.11.2015)
RNDr. Rozália Vaculíková
Pod záhradami 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 18.07.2008 do: 16.12.2014)
RNDr. Rozália Vaculíková
Pod záhradami 13
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 24.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 16.12.2014)
Mgr. Filip Vagač
Železničiarska 5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 13.11.2003 Skončenie funkcie: 20.02.2004
  (od: 09.02.2004 do: 05.04.2004)
Ing. Anna Zúbriková
Podlesná 517/9
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.07.2008
  (od: 18.07.2008 do: 26.06.2009)
Ing. Anna Zúbriková
Podlesná 517/9
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 25.05.2009
  (od: 27.06.2009 do: 26.06.2009)
Ing. Ľubomír Švantner
Vránskeho 51
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 25.11.2014 Skončenie funkcie: 26.02.2018
  (od: 07.03.2018 do: 06.03.2018)
Ing. Ľubomír Švantner
Vránskeho 51
Brezno 977 01
Vznik funkcie: 25.11.2014
  (od: 17.12.2014 do: 06.03.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 a jej dodatkom z 25.10.1995 v dôsledku premeny POLLUX s.r.o. v zmysle ust. § 69 ods. 1,2, Zák. č. 513/1991 Zb. a §§ 154 - 220/Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1531
  (od: 07.11.1995)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 10/96, Nz 9/96 zo dňa 23.1.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 143/96, Nz 123/96 zo dňa 24.9.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1531
  (od: 16.10.1996)
Notárska zápisnica N 34/98, Nz 29/98 zo dňa 24.3.1998
  (od: 18.06.1998)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.12.1999 pod č. N 355/99, Nz 276/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.04.2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2000. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.11.2000 č. N 241/2000, Nz 174/2000.
  (od: 24.01.2001)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.5.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 192/2001, Nz 161/2001 spísanou notárskym kandidátom JUDr. Máriou Kucharovičovou na základe poverenia JUDr. Soni Böhmovej. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 31.5.2001.
  (od: 29.06.2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.1.2002. Ing. Juraj Lettrich - člen predstavenstva deň zániku funkcie: 31.1.2002.
  (od: 03.04.2002)
Notárska zápisnica č. N 133/2002, Nz 127/2002 zo dňa 20. 3. 2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (od: 29.07.2002)
Notárska zápisnica N 539/02, Nz 517/02 zo dňa 20. 12. 2002, osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára; dodatok k stanovám.
  (od: 26.09.2003)
Ing. Tomáš Slivka, deň zániku funkcie: 13. 11. 2003. Karol Trojan, deň zániku funkcie: 13. 11. 2003. Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 413/2003, Nz 105309/2003 zo dňa 13. 11. 2003, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou CP Capital, a. s., Štúrova 3, Bratislava, IČO: 35 795 565, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Všetky práva, záväzky, pohľadávky a obchodné imanie zrušenej spoločnosti prechádzajú ku dňu výmazu zlučovanej spoločnosti z obchodného registra na spoločnosť Castor & Pollux, a. s.
  (od: 09.02.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.02.2004 zmena v dozornej rade, funkcia člena dozornej rady Mgr. Filipa Vagača zaniká dňa 20.2.2004.
  (od: 06.04.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.11.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 158/2006, Nz 48687/2006, NCRls 48510/2006.
  (od: 13.12.2006)
Osvedčenie o priebehu rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti zo dňa 17.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 31/2007, Nz 14421/2007, na ktorom jediný akcionár schválil zlúčenie so spoločnosťou CP Consult, s.r.o., so sídlom Štúrova 3, 811 02 Bratislava, IČO: 31 395 198, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 8956/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Castor & Pollux, a.s., so sídlom Štúrova č. 3, 811 02 Bratislava, IČO: 31 405 061, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, vložka č. 950/B sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.04.2007 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 33/2007, Nz 14423/2007, notárkou JUDr. Máriou Kucharovičovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti CP Consult, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky. Účinky zlúčenia nastávajú dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 23.05.2007.
  (od: 23.05.2007)
Notárska zápisnica N 53/2007 NZ 25328/2007 NCRls 25358/2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 27.06.2007 - odvolanie podpredsedu predstavenstva a člena dozornej rady a voľba nového člena dozornej rady.
  (od: 11.07.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2007.
  (od: 10.11.2007)
Rolzhodnuite jediného akcionára zo dňa 30.06.2008
  (od: 18.07.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.05.2009.
  (od: 27.06.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.03.2011.
  (od: 30.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.12.2013.
  (od: 01.01.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 985/2015, Nz 23880/2015, NCRls 24416/2015 zo dňa 08.07.2015. Zmena obchodného mena z pôvodného Castor & Pollux, a. s. na nové Enviro Lieskovec, a. s.
  (od: 22.07.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07. 2015.
  (od: 01.09.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.10.2015.
  (od: 26.11.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2016.
  (od: 31.03.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 23.05.2007)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
CP Consult, s.r.o.
Štúrova 3
Bratislava 811 02
  (od: 23.05.2007)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.06.2015 uzatvorená medzi predávajúcim: Castor & Pollux, a.s., IČO: 31 405 061 a kupujúcim: K A S T O R s.r.o., IČO: 31 345 514 s účinnosťou ku dňu 01.07.2015.
  (od: 01.09.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2021
Dátum výpisu:  28.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)