Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  262/P

Business name: 
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
  (from: 12/29/1998)
Registered seat: 
Slovenská 86
Prešov 080 01
  (from: 12/29/1998)
Identification number (IČO): 
17 085 501
  (from: 12/13/1991)
Date of entry: 
12/13/1991
  (from: 12/13/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/13/1991)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 02/07/1994)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/07/1994)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 02/07/1994)
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
  (from: 02/07/1994)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 02/07/1994)
povrchová úprava kovov
  (from: 02/07/1994)
činnosť projektová; pozemné stavby, dopravné stavby, inžinierske konštrukcie a mosty, statické výpočty nosných konštrukcií stavieb, vodohospodárske stavby, technické vybavenie stavieb, technologické zariadenia stavieb
  (from: 12/29/1998)
činnosť stavbyvedúceho
  (from: 12/29/1998)
činnosť stavebného dozoru
  (from: 12/29/1998)
geologické práce
  (from: 10/22/2003)
prieskum, skúšanie a diagnostikovanie stavieb, vrátane technologických častí
  (from: 10/22/2003)
environmentálne štúdie a analýzy, vrátane hodnotenia vplyvov stavieb a dopravy na životné prostredie
  (from: 10/22/2003)
poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v predmete podnikania
  (from: 10/22/2003)
projektovanie pozemkových úprav
  (from: 11/25/2015)
Partners: 
Ing. Jozef Antol
Levočská 10
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 02/09/2021)
Ing. Michal Dúbravský
Dúbravská 73
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 02/07/2023)
Ing. Marek Kožuško
Budovateľská 1354/88
Ľubica 059 71
Slovak Republic
  (from: 02/07/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Michal Dúbravský
Amount of investment: 3 187 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 187 EUR
  (from: 02/07/2023)
Ing. Marek Kožuško
Amount of investment: 1 594 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 594 EUR
  (from: 02/07/2023)
Ing. Jozef Antol
Amount of investment: 3 187 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 187 EUR
  (from: 02/07/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/07/1994)
Ing. Jozef Antol
Levočská 10
Prešov 080 01
From: 12/13/1991
  (from: 02/05/2010)
Ing. Marek Kožuško
Budovateľská 1354/88
Ľubica 059 71
From: 01/27/2023
  (from: 02/07/2023)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti každý samostatne.
  (from: 02/07/1994)
Capital: 
7 968 EUR Paid up: 7 968 EUR
  (from: 02/05/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.11.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/ /90 Zb. Stary spis: S.r.o. 914
  (from: 12/13/1991)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 25.1. 1994 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/07/1994)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 2.6.1998.
  (from: 12/29/1998)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.9.2003.
  (from: 10/22/2003)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person