Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1007/B

Obchodné meno: 
Starland Holding a.s.
  (od: 09.03.2011)
Sídlo: 
Mlynské nivy 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (od: 26.08.2021)
IČO: 
35 683 015
  (od: 31.01.1996)
Deň zápisu: 
31.01.1996
  (od: 31.01.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.01.1996)
Predmet činnosti: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
  (od: 31.01.1996)
prenájom priemyselného tovaru
  (od: 31.01.1996)
nákup, predaj, sprostredkovanie nehnuteľností
  (od: 31.01.1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 31.01.1996)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 20.04.2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 29.01.2002)
faktoring a forfaiting
  (od: 29.01.2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (od: 02.07.2002)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 02.07.2002)
automatizované spracovanie dát
  (od: 02.07.2002)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (od: 02.07.2002)
obchodné poradenstvo
  (od: 02.07.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 02.07.2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 02.07.2002)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 02.07.2002)
poradenstvo v predmete podnikania
  (od: 02.07.2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 04.08.2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 04.08.2012)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 04.08.2012)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 04.08.2012)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - technické, technologické a energetické vybavenie stavby
  (od: 12.02.2013)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 12.02.2013)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa § 4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (od: 12.02.2013)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 05.02.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.10.2002)
Peter Gereg - Člen predstavenstva
Jána Stanislava 3584/20C
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2021)
Juraj Michalko - Člen predstavenstva
Ďumbierska 13585/3D
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2021)
Ing. Tomáš Pivarči - Predseda predstavenstva
Podlesná 519/12
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 11.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
  (od: 11.02.2021)
Prokúra: 
Mgr. Marian Kultan
Jelačičova 508/24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 11.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2021)
Prokurista koná za spoločnosť v rozsahu svojich právomocí samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí svoje meno a priezvisko, dodatok označujúci prokúru (prokurista, prokúra, per procura, ppa, pr.) a vlastnoručný podpis.
  (od: 11.02.2021)
Základné imanie: 
27 000 000 EUR Rozsah splatenia: 27 000 000 EUR
  (od: 07.10.2016)
Akcie: 
Počet: 270000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 EUR
  (od: 07.10.2016)
Akcionár: 
TRAJEKT PLUS, a. s.
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.02.2021)
Dozorná rada: 
Peter Lipovský
Eisnerova 6139/38
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Vznik funkcie: 01.04.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.04.2018)
Ing. arch. Tomáš Macháč
Rusovská cesta 3674/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 01.07.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.2019)
Mgr. Júlia Domsitzová
Veterná 1774/29
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 27.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.02.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.1.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1589
  (od: 31.01.1996)
Notárska zápisnica N 81/96, Nz 81/96 zo dňa 7.3.1996. Stary spis: Sa 1589
  (od: 23.04.1996)
Notárska zápisnica zo dňa 25.2.1998 pod č. N 66/98, Nz 60/98 ktorou sa osvedčuje priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1589
  (od: 17.03.1998)
Notárska zápisnica zo dňa 19.8.1998 pod č. N 376/98, Nz 361/98, ktorou sa osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok k stanovám spoločnosti.
  (od: 25.11.1998)
Dodatok k stanovám schválený valným zhromaždením dňa 8.4.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 112/99.
  (od: 24.05.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.9.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 327/99 napísanej dňa 20.9.1999 notárom JUDr Potančokom bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.09.1999)
Notárska zápisnica č. Nz 225/00 svedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 31.5.2000
  (od: 06.07.2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.3.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 99/01 napísanej dňa 12.3.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov.
  (od: 20.04.2001)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 610/2001 zo dňa 10.12.2001, na ktorom bola prijatá zmena stanov.
  (od: 29.01.2002)
Osvedčenie o priebehu mimoriadeho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 249/2002 zo dňa 17.6.2002.
  (od: 02.07.2002)
Ing.Miroslav Remeta, deň zániku funkcie: 17.9.2002 Ing. Boris Kreheľ, deň zániku funkcie: 16.9.2002 Ing.Juraj Šujanský, deň zániku funkcie: 16.9.2002 Notárska zápisnica Nz 377/2002, zo dňa 16.9.2002 osvedčujúca konanie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.9.2002.
  (od: 15.10.2002)
Zápisnica dozornej rady z 23.1.2004.
  (od: 14.06.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2004 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 544/2004, Nz 87175/2004.
  (od: 18.12.2004)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.2007.
  (od: 03.07.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.06.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 4601/2008, Nz 27738/2008, NCRls 27454/2008 zo dňa 27.06.2008.
  (od: 22.07.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 30.06.2010 ( N 898/2010, Nz 23520/2010)
  (od: 13.08.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.02.2011
  (od: 09.03.2011)
Notárska zápisnica N 32/2011, Nz 5200/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 14.02.2011
  (od: 22.03.2011)
Notárska zápisnica N 491/2011, Nz 24267/2011 zo dňa 30.6.2011.
  (od: 27.07.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 491/2011 Nz 24267/2011.
  (od: 21.09.2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 158/2012, Nz 9366/2012, NCRIs 9622/2012 dňa 15.03.2012.
  (od: 23.03.2012)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2012.
  (od: 30.06.2012)
Spoločnosť sa stala právnym nástupcom na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 1503/2012, Nz 27016/2012, NCRls 27619/2012 zo dňa 26.07.2012.
  (od: 04.08.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2012 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 2181/2012, Nz 57839/2012.
  (od: 12.02.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2014 vo forme notárskej zápisnice N 309/2014, Nz 11167/2014, NCRIs 11376/2014.
  (od: 29.03.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2018.
  (od: 10.04.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 04.08.2012)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
CHG CAPITAL, s.r.o.
Bárdošova 33
Bratislava 833 12
  (od: 04.08.2012)
CHG INVEST, s.r.o.
Bárdošova 33
Bratislava 833 12
  (od: 04.08.2012)
NED PLUS, a.s.
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (od: 04.08.2012)
NORTH EAST DEVELOPMENT, a.s.
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (od: 04.08.2012)
NOVÁ OBORA 1, s.r.o.
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (od: 04.08.2012)
NOVÁ OBORA 2, s.r.o.
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (od: 04.08.2012)
NOVÁ OBORA 3, s.r.o.
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (od: 04.08.2012)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.12.2021 uzatvorená medzi predávajúcim: Starland Holding a.s, so sídlom Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 35 683 015, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1007/B a kupujúcim: Hradek, s.r.o., so sídlom Zakarpatská 173/9, 071 01 Michalovce, Slovenská republika, IČO: 46 377 506, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 28458/V
  (od: 14.01.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  26.05.2022
Dátum výpisu:  29.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)