Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1044/B

Business name: 
SPOLOČNÁ ISTOTA, a.s.
  (from: 03/22/1996 until: 10/04/2000)
Registered seat: 
Stavbárska 38
Bratislava 821 07
  (from: 05/25/1999 until: 10/04/2000)
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (from: 03/22/1996 until: 05/24/1999)
Identification number (IČO): 
35 686 677
  (from: 03/22/1996)
Date of entry: 
03/22/1996
  (from: 03/22/1996)
Date of deletion: 
10/05/2000
  (from: 10/05/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/22/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/22/1996 until: 10/04/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/22/1996 until: 10/04/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/22/1996 until: 10/04/2000)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 03/22/1996 until: 10/04/2000)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/22/1996 until: 10/04/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
  (from: 03/22/1996 until: 10/04/2000)
reklamná činnosť
  (from: 03/22/1996 until: 10/04/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/31/2000 until: 10/04/2000)
Managing board
  (from: 03/22/1996 until: 01/30/2000)
Ing. Ivan Benda
Karloveská 53
Bratislava 841 04
  (from: 03/22/1996 until: 05/24/1999)
Ing. Pavol Krištof
Dubová 6
Trenčín 911 01
  (from: 05/25/1999 until: 01/30/2000)
Dáša Lenčešová
Zelená 1
Bratislava 811 01
  (from: 12/05/1996 until: 05/24/1999)
Ing. Anton Martaus
Zákvašov 1519/54
Považská Bystrica 017 01
  (from: 03/22/1996 until: 05/24/1999)
Ing. Jozef Straško
Česká 7
Bratislava 831 03
  (from: 03/22/1996 until: 12/04/1996)
Ing. Igor Pinkava - predseda predstavenstva
Clementisova 33
Trnava 917 00
  (from: 05/25/1999 until: 10/04/2000)
Ing. Jozef Straňák
Ľ. Fullu 3
Bratislava 841 05
  (from: 05/25/1999 until: 10/04/2000)
JUDr. Štefan Tholt
Hollého 55
Žilina 010 01
  (from: 01/31/2000 until: 10/04/2000)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 01/31/2000 until: 10/04/2000)
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/22/1996 until: 01/30/2000)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 03/22/1996 until: 10/04/2000)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/31/2000 until: 10/04/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/22/1996 until: 01/30/2000)
Supervisory board: 
Ing. Tatiana Černáková
Líščie Nivy 8
Bratislava 821 08
  (from: 08/27/1999 until: 10/04/2000)
JUDr. Milan Chovanec - člen
Rázusova 2133
Čadca 022 01
  (from: 03/22/1996 until: 05/24/1999)
JUDr. Milan Chovanec - predseda dozornej rady
Rázusova 2133
Čadca 022 01
  (from: 05/25/1999 until: 10/04/2000)
Dáša Lenčéšová
Zelená 1
Bratislava 811 01
  (from: 05/25/1999 until: 10/04/2000)
Ing. Alexander Lipčák - člen
Zálužická 13
Bratislava 821 02
  (from: 03/22/1996 until: 05/24/1999)
Ing. Anton Martaus
Zákvašov 1519/54
Považská Bystrica 017 01
  (from: 05/25/1999 until: 08/26/1999)
Ing. Karol Melocík - predseda
Ľ. Fullu 3/45
Bratislava 841 05
  (from: 03/22/1996 until: 05/24/1999)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení dňa 28.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 179/2000, Nz162/2000, bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie v dôsledku jej zlúčenia s obchodnou spoločnosťou PIGNUS a.s. Stavbárska 38, Bratislava, IČO 31398006 v zmysle ust. § 69 ods.3 Obchodného zákonníka. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť SPOLOČNÁ ISTOTA a.s., so sídlom Stavbárska 38, Bratislava, IČO 35686677 zapísaná v odd. Sa vl. č. 1044/B sa dňom 5.10.2000 vymazuje z obchodného registra.
  (from: 10/05/2000)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.3.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1626
  (from: 03/22/1996 until: 10/04/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.1996. Stary spis: Sa 1626
  (from: 12/05/1996 until: 10/04/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.4.1999. Notárska zápisnica N 164/99, Nz 133/99 zo dňa 21.4.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia v časti zmeny stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 22.4.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 22.4.1999.
  (from: 05/25/1999 until: 10/04/2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.7.1999 na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade.
  (from: 08/27/1999 until: 10/04/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 320/99 Nz 304/99
  (from: 01/31/2000 until: 10/04/2000)
Date of updating data in databases:  07/14/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person