Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1062/B

Business name: 
CML a.s. v likvidácii
  (from: 07/18/2002)
Registered seat: 
Košická 37
Bratislava 821 08
  (from: 07/18/2002)
Identification number (IČO): 
35 688 017
  (from: 04/15/1996)
Date of entry: 
04/15/1996
  (from: 04/15/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/15/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/15/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/15/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/15/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/15/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/15/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/18/2002)
Vladimír Konečný - člen
Eisnerova 19
Bratislava
From: 04/26/2002
  (from: 07/18/2002)
Juraj Pavlík - člen
Stred 58/52 - 8
Považská Bystrica
From: 04/26/2002
  (from: 07/18/2002)
Ladislav Thűringer - predseda
Krížna 21
Bratislava
From: 08/17/2000
  (from: 07/18/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva. Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 07/18/2002)
Capital: 
25 002 000 Sk
  (from: 07/04/1997)
Shares: 
Number of shares: 1002
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/22/2000)
Number of shares: 24000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/22/2000)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Mgr. Mário Fraňo, vznik funkcie 1.5.2002
Novomeského 5
Trenčín 911 01
  (from: 07/18/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.4.1996 pod č.N 95/96, Nz 95/96. Stanovy a.s. v zmysle z.č.513/91 Zb. Stary spis: Sa 1644
  (from: 04/15/1996)
Notárska zápisnica zo dňa 17.9.1996 pod č. N 159/96, Nz 145/96, ktorou sa osvedčil prie- beh mimoriadneho valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 1644
  (from: 10/02/1996)
Notárska zápisnica č. N 301/97, Nz 294/97 zo dňa 16.6.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.6.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1644
  (from: 07/04/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 6.11.1998 vo forme notárskej zápisnice N 571/98, Nz 565/98 spísaná notárom JUDr Miroslavom Pavlovičom.
  (from: 06/30/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.8.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 178/00, Nz 177/00 napísanej dňa 17.8.2000 notárom JUDr. Šurkovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 20.8.00. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.8.2000.
  (from: 09/22/2000)
Notárska zápisnica č. N 332/02, Nz 320/02 zo dňa 26.4.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti s jej likvidáciou ku dňu 1.5.2002, menovaním likvidátora a zmene členov predstavenstva. Deň zániku funkcie členov predstavenstva Róbert Verner a Ján Antovszký: 26.4.2002. Deň zániku funkcie všetkých členov dozornej rady: 26.4.2002.
  (from: 07/18/2002)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person