Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1067/B

Business name: 
Národná Rozvojová Spoločnosť, a.s.
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Moskovská 21
Bratislava 811 09
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
35 688 751
  (from: 04/25/1996)
Date of entry: 
04/25/1996
  (from: 04/25/1996)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/25/1996)
Objects of the company: 
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
obchod so starožitnosťami
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
činnosť reklamnej agentury
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
factoring a forfaiting
  (from: 10/16/1998 until: 11/23/2021)
poradenská činnosť v oblasti teplárenstva
  (from: 10/16/1998 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
Gorazd Mallý - podpredseda
Moskovská 21
Bratislava
  (from: 04/25/1996 until: 09/10/1998)
Ing. Peter Sobotka , CSc. - predseda
Hanulova 7
Bratislava
  (from: 04/25/1996 until: 09/10/1998)
Ing. Ivan Závodný - podpredseda
Gajova 5
Bratislava
  (from: 04/25/1996 until: 09/10/1998)
Ing. Ivan Závodný - predseda predstavenstva
Gajova 5
Bratislava
  (from: 09/11/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Peter Jakubec - podpredseda predstavenstva
V.Karadžiča 47
Bratislava 811 07
  (from: 09/11/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Igor Viecha - člen predstavenstva
Vavilovova 1
Bratislava 851 01
Until: 09/11/2003
  (from: 06/18/2015 until: 06/17/2015)
Ing. Igor Viecha - člen predstavenstva
Vavilovova 1
Bratislava 851 01
  (from: 09/11/1998 until: 06/17/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok ako štatutárny orgán zastupuje predstavenstvo. Za spoločnosť koná vždy predseda a jeden z členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva a jeden podpredseda predstavenstva svoj podpis.
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 40
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Ing. Peter Adamec - podpredseda
Tupolevova 7
Bratislava
  (from: 04/25/1996 until: 09/10/1998)
Ing. Juraj Minarovjech - predseda
Jesenského 12
Bratislava 811 02
  (from: 09/11/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Mlynár - predseda
Štefana Furdeka 10/65
Martin
  (from: 04/25/1996 until: 09/10/1998)
Cyril Moravčík - člen
Podhorského 3
Bratislava 811 04
  (from: 09/11/1998 until: 11/23/2021)
Ing. Miroslav Stredanský
Šancova 96
Bratislava
  (from: 04/25/1996 until: 09/10/1998)
Jana Závodná - podpredseda
Gajova 5
Bratislava 811 09
  (from: 09/11/1998 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.4.1996 v súlade s ust. §§ 154-220 zák.č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1650
  (from: 04/25/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.2.1998.
  (from: 09/11/1998 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 716/98, Nz 714/98 zo dňa 12.10.1998 k zmene stanov spoločnosti.
  (from: 10/16/1998 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.4.2015, sp. zn. 34 Exre/90/2015 – 7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.6.2015.
  (from: 06/18/2015 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person