Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1095/B

Obchodné meno: 
NN Životná poisťovňa, a.s.
  (od: 14.05.2015)
Sídlo: 
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 01.01.2016)
IČO: 
35 691 999
  (od: 05.06.1996)
Deň zápisu: 
05.06.1996
  (od: 05.06.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.06.1996)
Predmet podnikania (činnosti): 
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta pre oblasť finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prjímania vkladov, poskytovania úverov
  (od: 17.07.2010)
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia pre poistné odvetvia určené osvedčením o rozsahu poisťovacej činnosti vydaným Národnou bankou Slovenska podľa prílohy č. 1 s názvom „ Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov“ k zákonu č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (od: 09.02.2016)
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia pre poistné odvetvia neživotného poisteniaurčené rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska, ktorým sa rozširuje povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 s názvom „ Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov“ k zákonu č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2.Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.
  (od: 30.07.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.06.1996)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 06.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2019)
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 06.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 26.10.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2019)
Ing. Jozef Dúcky - člen predstavenstva
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 18.10.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.09.2022)
Ing. Peter Šterbák - Člen predstavenstva
Komárovská 9/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 24.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2021)
Ing. Peter Brudňák - Predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 24.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.07.2021)
Ing. Boris Fošnár - Člen predstavenstva
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 07.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.03.2022)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Jura Hronca 3126/17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 15.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.07.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 02.07.2022)
Dozorná rada: 
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 26.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2021)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 25.09.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasiedzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.01.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Výška základného imania: 
25 524 160 EUR Rozsah splatenia: 25 524 160 EUR
  (od: 25.03.2009)
Akcie: 
Počet: 7688
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 25.03.2009)
Akcionár: 
NN Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.1.1996 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 20.5.1996 v súlade s ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1678
  (od: 05.06.1996)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 300/96, Nz 276/96 zo dňa 21.11.1996 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 94/97, Nz 87/97 zo dňa 27.3.1997 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom o zvýšení základného imania a o zmene stanov. Stary spis: Sa 1678
  (od: 13.05.1997)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 147/98, Nz 139/98 zo dňa 18.3.1998 spísanej JUDr.Ivanom Macákom, notárom o zvýšení základného imania, zmene stanov a prijatí odstúpenia a voľbe člena predstavenstva a člena dozornej rady.
  (od: 10.08.1998)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 996/98, Nz 967/98 zo dňa 29.12.1998 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom o zvýšení základného imania a o zmene stanov. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 30/2000, Nz 27/2000 zo dňa 31.3.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o prijatí odstúpenia a voľbe členov predstavenstva. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 42/2000, Nz 40/2000 zo dňa 11.5.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o odvolaní člena dozornej rady. Zápisnica z ustanovujúceho Zhromaždenia zamestnancov zo dňa 20.10.1999 spísanej predsedkyňou ustnovujúceho Zhromaždenia zamestnancov JUDr. Zuzanou Paulenovou o voľbe zástupcu zamestnancov za člena dozornej rady. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 60/2000, Nz 57/2000 zo dňa 5.6.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o odvolaní a voľbe člena predstavenstva, o premene podoby akcií a o zmene stanov.
  (od: 26.10.2000)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 48/2001, Nz 48/2001 zo dňa 6.4.2001 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o zvýšení zakladného imania, o odovolaní o vymenovaní členov dozornej rady a o zmene stanov.
  (od: 26.06.2001)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti, o schválení účtovnej závierky a o rozdelení zisku vo forme notárskej zápisnice N 386/2002, Nz 385/2002 zo dňa 30.12.2002 spísanej notárkou JUDr. Máriou Malíkovou.
  (od: 13.01.2004)
Zápisnica zozasadnutia dozornej rady zo dňa 7.1.2003. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.2003, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve. Zánik funkcie predsedu predstavenstva Ewout Lucien Steenbergen dňom 12.5.2003. Zánik funkcie člena predstavenstva Jan Hillered dňom 12.5.2003.
  (od: 14.01.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 643/03, Nz 104618/03 zo dňa 12.11.2003 spísanej notárom JUDr. Milošom Kováčom o zmene obchodného mena spoločnosti z Nationale - Nederlanden poisťovňa a.s. na ING Životná poisťovňa, a.s., o odvolaní a voľbe členov predstavenstva a dozornej rady a o zmene stanov spoločnosti. Zánik funkcie člena predstavenstva Jana Gruntová dňom 12.11.2003. Zánik funkcie predsedu dozornej rady Albert Nicholaas Van Meteren dňom 12.11.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen dňom 12.11.2003.
  (od: 05.02.2004)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2004 - rozhodnutie o odvolaní a voľbe predsedu predstavenstva a dozornej rady. Tomáš Nidetzký, funkcia predsedu predstavenstva od 12.05.2003 do 19.05.2004. Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen, funkcia predsedu dozornej rady od 12.11.2003 do 19.05.2004. Paul Matoušek, vznik funkcie predsedu predstavenstva dňom 19.05.2004. Dionysius Johannes Okhuijsen, vznik funkcie predsedu dozornej rady dňom 19.05.2004.
  (od: 19.06.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2005.
  (od: 22.07.2005)
Zápisnica zo zhromaždenia zamestnancov zo dňa 22.11.2005.
  (od: 20.12.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 388/2005, Nz 65552/2005, NCRIs 64841/2005 napísaná dňa 15.12.2005 notárom JUDr. Oľgou Folbovou. Renáta Mrázová, člen predstavenstva od 12.11.2003 do 15.12.2005. Jiří Rusnok, člen dozornej rady od 12.11.2003 do 15.12.2005.
  (od: 10.01.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2006, Nz 29843/2006, NCRls 29785/2006 zo dňa 31.07.2006.
  (od: 12.08.2006)
Zápisnica zo dňa 21.12.2006 o priebehu volieb člena dozornej rady konaných v dňoch 19.12.2006 a 20.12.2006.
  (od: 30.01.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.01.2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (od: 01.03.2007)
Notárska zápisnica N 82/2007, Nz 14484/2007 spísaná dňa 17.04.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 27.04.2007)
Notárska zápisnica N 252/2007 Nz 46159/2007 o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.11.2007 o zlúčení so spoločnosťou ING Management Services Slovensko spol. s r.o., so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 50/B, IČO: 35 684 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 10480/B, ktorá bola zrušená ku dňu 15.12.2007 bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 253/2007, Nz 46178/2007 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 13.11.2007. Spoločnosť ING Životná poisťovňa, a. s. je právnym nástupcom spoločnosti ING Management Services Slovensko spol. s r.o., so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 50/B, IČO: 35 684 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 10480/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 15.12.2007)
Notárska zápisnica N 4745/2008, Nz 28547/2008 zo dňa 03.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.7.2008. Záverečný protokol zo dňa 23.7.2008.
  (od: 08.08.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 316/2008, Nz 53270/2008, NCRls 52790/2008 zo dňa 01.12.2008.
  (od: 11.12.2008)
Notárska zápisnica N 163/2009, Nz 9655/2009, NCRls 9745/2009 zo dňa 26.3.2009
  (od: 03.04.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
  (od: 18.12.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 380/2010 Nz 22795/2010 zo dňa 24.06.2010.
  (od: 17.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011.
  (od: 05.07.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.12.2011.
  (od: 06.01.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2012.
  (od: 28.01.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2012 vo forme notárskej zápisnice pod č. N 426/2012, Nz 23535/2012, NCRls 24055/2012.
  (od: 04.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.06.2013. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 471/2013, Nz 19712/2013, NCRls 20114/2013 zo dňa 12.06.2013.
  (od: 21.06.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2013.
  (od: 10.12.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.03.2014.
  (od: 29.03.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.06. 2014.
  (od: 08.07.2014)
Notárska zápisnica č. N 68/2015, Nz 3627/2015, NCRls 3735/2015 zo dňa 04.02.2015. Zmena obchodného mena spoločnosti z ING Životná poisťovňa, a.s. na NN Životná poisťovňa, a. s.
  (od: 23.03.2015)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene obchodného mena jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.04.2015.
  (od: 15.04.2015)
Zápisnica zo dňa 26.06.2015.
  (od: 28.07.2015)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2015.
  (od: 01.01.2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.06.2016
  (od: 15.07.2016)
Notárska zápisnica č. N 313/2017, Nz 20443/2017, NCRls 20886/2017 zo dňa 14.06.2017.
  (od: 22.06.2017)
Zmluva o zlúčení.
  (od: 01.01.2020)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AEGON Životná poisťovňa, a.s. IČO: 35 979 356
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (od: 01.01.2020)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ING Management Services Slovensko spol. s r.o. IČO: 35 684 666
Trnavská cesta 50/B
Bratislava 821 02
  (od: 15.12.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  14.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR