Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1095/B

Obchodné meno: 
NN Životná poisťovňa, a.s.
  (od: 14.05.2015)
NN Životná poisťovňa, a. s.
  (od: 23.03.2015 do: 13.05.2015)
ING Životná poisťovňa, a.s.
  (od: 05.02.2004 do: 22.03.2015)
Nationale - Nederlanden poisťovňa a.s.
  (od: 05.06.1996 do: 04.02.2004)
Sídlo: 
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 01.01.2016)
Trnavská cesta 50/B
Bratislava 821 02
  (od: 01.03.2007 do: 31.12.2015)
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (od: 26.10.2000 do: 28.02.2007)
Kolárska 6
Bratislava 811 06
  (od: 05.06.1996 do: 25.10.2000)
IČO: 
35 691 999
  (od: 05.06.1996)
Deň zápisu: 
05.06.1996
  (od: 05.06.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.06.1996)
Predmet podnikania (činnosti): 
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta pre oblasť finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prjímania vkladov, poskytovania úverov
  (od: 17.07.2010)
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia pre poistné odvetvia určené osvedčením o rozsahu poisťovacej činnosti vydaným Národnou bankou Slovenska podľa prílohy č. 1 s názvom „ Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov“ k zákonu č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (od: 09.02.2016)
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia pre poistné odvetvia neživotného poisteniaurčené rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska, ktorým sa rozširuje povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 s názvom „ Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov“ k zákonu č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení: 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2.Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie.
  (od: 30.07.2016)
podnikanie v poisťovníctve na území SR.
  (od: 05.06.1996 do: 15.02.2004)
Podnikanie sa na základe povolenia Ministerstva financií SR pod č. 52/159/96 zo dňa 22.3.1996 vzťahuje na:
  (od: 05.06.1996 do: 15.02.2004)
a/ poisťovaciu činnosť
  (od: 05.06.1996 do: 15.02.2004)
b/ zábrannú činnosť
  (od: 05.06.1996 do: 15.02.2004)
c/ uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
  (od: 05.06.1996 do: 15.02.2004)
d/ ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 24/1991 Zb.
  (od: 05.06.1996 do: 15.02.2004)
Podľa predložených všeobecných poistných podmienok sa povoľuje vykonávať životné poistenie a úrazové pripoistenie.
  (od: 05.06.1996 do: 15.02.2004)
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti, v rámci ktorej sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia pre poistný druh životného poistenia uvedené v časti A Klasifikácie poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonu o poisťovníctve: A - životné poistenie Poistné odvetvie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. Dôchodkové poistenie, 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4.
  (od: 16.02.2004 do: 08.02.2016)
Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pre banky, pobočky zahraničných bánk, doplnkové dôchodkové spoločnosti a činnosť sprostredkovateľa investičných služieb
  (od: 28.07.2006 do: 16.07.2010)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.06.1996)
Ing. Miroslava Jandorfová - člen predstavenstva
Nerudova 22
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 06.06.2019
  (od: 20.07.2019)
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 06.06.2019
  (od: 20.07.2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 26.10.2019
  (od: 08.11.2019)
Ing. Jozef Dúcky - člen predstavenstva
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 18.10.2019
  (od: 06.09.2022)
Ing. Peter Šterbák - Člen predstavenstva
Komárovská 9/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 24.06.2021
  (od: 13.07.2021)
Ing. Peter Brudňák - Predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 24.06.2021
  (od: 13.07.2021)
Ing. Boris Fošnár - Člen predstavenstva
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 07.03.2022
  (od: 22.03.2022)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Jura Hronca 3126/17
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 15.06.2022
  (od: 20.07.2022)
Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 12.11.2003
  (od: 05.02.2004 do: 10.12.2008)
Zuzana Adamová
Laténska 26
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 12.11.2003 Skončenie funkcie: 01.12.2008
  (od: 11.12.2008 do: 10.12.2008)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 23.06.2016
  (od: 15.07.2016 do: 12.07.2021)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 23.06.2016 Skončenie funkcie: 23.06.2021
  (od: 13.07.2021 do: 12.07.2021)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 14.07.2016)
Jiří Čapek , MBA - predseda predstavenstva
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 27.05.2016
  (od: 15.07.2016 do: 14.07.2016)
Juraj Dlhopolček , MSc.
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 20.01.2012
  (od: 28.01.2012 do: 10.11.2014)
Juraj Dlhopolček , MSc.
Trenčianska 688/23
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 20.01.2012 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
Ing. Jozef Ducký - člen predstavenstva
Tabaková 2954/1
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 18.10.2019
  (od: 23.11.2019 do: 05.09.2022)
Jana Gruntová
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
  (od: 26.10.2000 do: 12.01.2004)
Jana Gruntová
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 31.03.2000 Skončenie funkcie: 12.11.2003
  (od: 13.01.2004 do: 04.02.2004)
Andrea Hazuchová - člen predstavenstva
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.12.2008
  (od: 11.12.2008 do: 02.04.2009)
Andrea Hazuchová - člen predstavenstva
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.12.2008 Skončenie funkcie: 26.03.2009
  (od: 03.04.2009 do: 02.04.2009)
Ing. Stanislav Hodek
Pavla Horova 26
Bratislava 841 08
  (od: 05.06.1996 do: 12.05.1997)
Ing. Marta Hollá
Nejedlého 1917/14
Bratislava 841 02
  (od: 05.06.1996 do: 25.10.2000)
Ing. Anna Huščavová , CSc. - predseda predstavenstva
Čerešňová 1629/11
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
Vznik funkcie: 17.04.2007
  (od: 28.07.2007 do: 02.04.2009)
Ing. Anna Huščavová , CSc. - predseda predstavenstva
Čerešňová 1629/11
Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
Vznik funkcie: 17.04.2007 Skončenie funkcie: 26.03.2009
  (od: 03.04.2009 do: 02.04.2009)
Ing. Anna Huščavová , CSc. - predseda predstavenstva
Jána Smreka 12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 17.04.2007
  (od: 27.04.2007 do: 27.07.2007)
Jean C. Ganz
Drotárska cesta 1452/9
Bratislava 811 02
  (od: 05.06.1996 do: 09.08.1998)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 14.06.2017
  (od: 22.06.2017 do: 01.07.2022)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 14.06.2017 Skončenie funkcie: 14.06.2022
  (od: 02.07.2022 do: 01.07.2022)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 15.06.2017
  (od: 02.07.2022 do: 19.07.2022)
PhDr. Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 03.04.2009 do: 05.01.2012)
PhDr. Viktor Kouřil - predseda predstavenstva
Hraničná 13
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 26.03.2009 Skončenie funkcie: 09.12.2011
  (od: 06.01.2012 do: 05.01.2012)
Ing. Rudolf Kypta - člen predstavenstva
Nad Zahradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 17.04.2007
  (od: 27.04.2007 do: 17.12.2009)
Ing. Rudolf Kypta - člen predstavenstva
Nad Zahradnictvím 1637
Beroun 266 01
Česká republika
Vznik funkcie: 17.04.2007 Skončenie funkcie: 19.11.2009
  (od: 18.12.2009 do: 17.12.2009)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009
  (od: 18.12.2009 do: 27.07.2015)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratři Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 19.11.2009 Skončenie funkcie: 25.06.2015
  (od: 28.07.2015 do: 27.07.2015)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 18.02.2019)
Ing. Andrea Podstrelencová - člen predstavenstva
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 31.01.2019
  (od: 19.02.2019 do: 18.02.2019)
Ing. Dušan Quis - člen predstavenstva
Viklefova 1721/7
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 03.04.2009 do: 27.01.2012)
Ing. Dušan Quis - predseda predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 28.01.2012 do: 09.12.2013)
Ing. Dušan Quis - predseda predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.03.2009 Skončenie funkcie: 28.11.2013
  (od: 10.12.2013 do: 09.12.2013)
Ing. Dušan Quis - predseda predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.11.2013
  (od: 10.12.2013 do: 20.08.2014)
Ing. Dušan Quis - predseda predstavenstva
Lužická 1646/6
Praha - Vinohrady 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.11.2013 Skončenie funkcie: 25.07.2014
  (od: 21.08.2014 do: 20.08.2014)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 18.04.2017)
Ing. Tomáš Řezníček - člen predstavenstva
Komenského 1230
Bystřice pod Hostýnem 768 61
Česká republika
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 31.03.2017
  (od: 19.04.2017 do: 18.04.2017)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 06.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 26.04.2007)
Frans Jan van der Ent - predseda
Dvanásta ulica 6
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 06.06.2005 Skončenie funkcie: 17.04.2007
  (od: 27.04.2007 do: 26.04.2007)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 07.11.2019)
Mgr. Martin Višňovský , PhD. - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
Vznik funkcie: 25.10.2014 Skončenie funkcie: 25.10.2019
  (od: 08.11.2019 do: 07.11.2019)
Jan Zápotočný , MBA - člen predstavenstva
Smrčná 137
Smrčná 588 01
Česká republika
Vznik funkcie: 03.02.2016
  (od: 09.02.2016 do: 26.02.2018)
Jan Zápotočný , MBA - člen predstavenstva
Smrčná 137
Smrčná 588 01
Česká republika
Vznik funkcie: 03.02.2016 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 27.02.2018 do: 26.02.2018)
Eddy Hans Teer - predseda
Poolsterstraat 30
Hengelo
Holandsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Zvončeková 29
Bratislava 831 06
  (od: 13.05.1997 do: 25.10.2000)
Jan Hillered
Cardellgatan 4
Stockholm 111 29
Švédsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Gorkého 130/8
Bratislava 811 01
  (od: 26.10.2000 do: 12.01.2004)
Jan Hillered
Cardellgatan 4
Stockholm 111 29
Švédsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Gorkého 130/8
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 31.03.2000 Skončenie funkcie: 12.05.2003
  (od: 13.01.2004 do: 13.01.2004)
Paul Matoušek
Na Poříčí 1040/10, Nové Město
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2003
  (od: 14.01.2004 do: 18.06.2004)
Paul Matoušek - predseda
Na Poříčí 1040/10, Nové Město
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2003
  (od: 19.06.2004 do: 21.07.2005)
Paul Matoušek - predseda
Na Poříčí 1040/10, Nové Město
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2003 Skončenie funkcie: 06.06.2005
  (od: 22.07.2005 do: 21.07.2005)
Renáta Mrázová
Pražská 78
Kralupy nad Vltavou 278 01
Česká republika
Vznik funkcie: 12.11.2003 Skončenie funkcie: 15.12.2005
  (od: 10.01.2006 do: 09.01.2006)
Renáta Mrázová
Pražská 78
Kralupy nad Vltavou 278 01
Česká republika
Vznik funkcie: 12.11.2003
  (od: 05.02.2004 do: 09.01.2006)
Tomáš Nidetzký - predseda
U Kombinátu 13
Praha 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2003 Skončenie funkcie: 19.05.2004
  (od: 19.06.2004 do: 18.06.2004)
Tomáš Nidetzký - predseda
U Kombinátu 13
Praha 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.05.2003
  (od: 14.01.2004 do: 18.06.2004)
Olivier Georges Douin
3 Rue Dragon
Paríž 750 06
Francúzska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Gorkého 130/8
Bratislava
  (od: 10.08.1998 do: 25.10.2000)
Ewout Lucien Steenbergen - predseda
Burgemeester De Monchyplein 175
Haag 2585 DH
Holandsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Ostravská 17
Bratislava 810 00
  (od: 26.10.2000 do: 12.01.2004)
Ewout Lucien Steenbergen - predseda
Burgemeester De Monchyplein 175
Haag 2585 DH
Holandsko
dlhodobý pobyt na území SR :
Panská 2
Bratislava
Vznik funkcie: 25.01.2001 Skončenie funkcie: 12.05.2003
  (od: 13.01.2004 do: 13.01.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 02.07.2022)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 21.06.2013 do: 01.07.2022)
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať samostatne v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že ktorýkoľvek člen predstavenstva k napísanému, alebo vytlačenému menu, priezvisku, funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.12.2008 do: 20.06.2013)
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať samostatne v mene spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že ktorýkoľvek člen predstavenstva pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti.
  (od: 05.06.1996 do: 10.12.2008)
Dozorná rada: 
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 26.05.2021
  (od: 07.07.2021)
Robin Maria Frederic Buijs
U Plátenice 11/1030
Praha 5
Česká republika
Vznik funkcie: 17.04.2007
  (od: 27.04.2007 do: 07.08.2008)
Robin Maria Frederic Buijs
U Plátenice 11/1030
Praha 5
Česká republika
Vznik funkcie: 17.04.2007 Skončenie funkcie: 02.07.2008
  (od: 08.08.2008 do: 07.08.2008)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Vznik funkcie: 23.06.2016
  (od: 15.07.2016 do: 27.02.2018)
Jiří Čapek , MBA
Podedvorská 1420
Praha 198 00
Vznik funkcie: 23.06.2016 Skončenie funkcie: 31.01.2018
  (od: 28.02.2018 do: 27.02.2018)
JUDr. Alena Fábryová
Československých tankistov 10
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 28.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 20.06.2013)
JUDr. Alena Fábryová
Československých tankistov 10
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 28.06.2012 Skončenie funkcie: 31.05.2013
  (od: 21.06.2013 do: 20.06.2013)
Alexis Ann George
Pod Valem II 908
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 03.07.2008
  (od: 08.08.2008 do: 04.07.2011)
Alexis Ann George
Pod Valem II 908
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 03.07.2008 Skončenie funkcie: 28.06.2011
  (od: 05.07.2011 do: 04.07.2011)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.05.2016
  (od: 15.07.2016 do: 06.07.2021)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 25.05.2016 Skončenie funkcie: 25.05.2021
  (od: 07.07.2021 do: 06.07.2021)
Cornelis Theodoor Christiaan Heijining
Frederik Hendriklaan 22
Haarlem 2012 SH
Holandsko
Vznik funkcie: 11.05.2000
  (od: 05.02.2004 do: 19.12.2005)
Cornelis Theodoor Christiaan Heijining
Frederik Hendriklaan 22
Haarlem 2012 SH
Holandsko
Vznik funkcie: 11.05.2000 Skončenie funkcie: 11.05.2005
  (od: 20.12.2005 do: 19.12.2005)
Karel Hereš
Šlejnická 3
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.07.2008
  (od: 08.08.2008 do: 03.07.2012)
Karel Hereš
Šlejnická 3
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 03.07.2008 Skončenie funkcie: 28.06.2012
  (od: 04.07.2012 do: 03.07.2012)
Ing. Martin Horčička
K Parku 729
Praha 6 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.06.2013
  (od: 21.06.2013 do: 27.07.2015)
Ing. Martin Horčička
K Parku 729
Praha 6 164 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.06.2013 Skončenie funkcie: 26.06.2015
  (od: 28.07.2015 do: 27.07.2015)
Mária Jakubčová
Farského 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 21.12.2006
  (od: 30.01.2007 do: 07.08.2008)
Mária Jakubčová
Farského 10
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 21.12.2006 Skončenie funkcie: 23.07.2008
  (od: 08.08.2008 do: 07.08.2008)
Mgr. Darina Kösegiova
Železničiarska 49
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 22.11.2005
  (od: 20.12.2005 do: 29.01.2007)
Mgr. Darina Kösegiova
Železničiarska 49
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 22.11.2005 Skončenie funkcie: 21.12.2006
  (od: 30.01.2007 do: 29.01.2007)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 22.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 09.05.2016)
JUDr. Marek Mikuška
Podhorie 92
Podhorie 969 82
Vznik funkcie: 22.10.2014 Skončenie funkcie: 25.03.2016
  (od: 10.05.2016 do: 09.05.2016)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 28.07.2015 do: 12.06.2018)
Michal Němec
Mládežnícka 8
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 30.03.2018
  (od: 13.06.2018 do: 12.06.2018)
Dionysius Johannes Okhuijsen - predseda
Wassenaar
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 19.05.2004
  (od: 19.06.2004 do: 07.08.2008)
Dionysius Johannes Okhuijsen - predseda
Wassenaar
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 19.05.2004 Skončenie funkcie: 02.07.2008
  (od: 08.08.2008 do: 07.08.2008)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2011
  (od: 05.07.2011 do: 04.07.2013)
Jiří Rusnok
Mechová 747
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2013
  (od: 05.07.2013 do: 04.07.2013)
Ing. Dušan Šemrinec
J. Farkaša 7
Senec 903 01
Vznik funkcie: 25.06.2010
  (od: 17.07.2010 do: 17.09.2014)
Ing. Dušan Šemrinec
J. Farkaša 7
Senec 903 01
Vznik funkcie: 25.06.2010 Skončenie funkcie: 31.08.2014
  (od: 18.09.2014 do: 17.09.2014)
Pavol Šturc
Poľná 12
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 23.07.2008
  (od: 08.08.2008 do: 16.07.2010)
Pavol Šturc
Poľná 12
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 23.07.2008 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 17.07.2010 do: 16.07.2010)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 25.09.2019
  (od: 06.10.2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasiedzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.01.2020
  (od: 06.10.2022)
György M.B. Bordás
Mámamaros 14
Budapešť
Maďarská republika
  (od: 26.06.2001 do: 12.01.2004)
György M.B. Bordás
Mámamaros 14
Budapešť
Maďarská republika
Vznik funkcie: 06.04.2001
  (od: 13.01.2004 do: 26.04.2007)
György M.B. Bordás
Mámamaros 14
Budapešť
Maďarská republika
Vznik funkcie: 06.04.2001 Skončenie funkcie: 17.04.2007
  (od: 27.04.2007 do: 26.04.2007)
György M.B. Bordás
Mámamaros 14
Budapešť
Maďarská republika
  (od: 05.06.1996 do: 25.06.2001)
Cornelis Theodoor Christian Heijining
Frederik Hendriklaan 22
Haarlem 2012 SH
Holandsko
Vznik funkcie: 11.05.2000
  (od: 13.01.2004 do: 04.02.2004)
Cornelis Theodoor Christiaan Heijining
Frederik Hendriklaan 22
Haarlem 2012 SH
Holandsko
  (od: 26.10.2000 do: 12.01.2004)
Herman J.Touw
Laan van Weltevreden 13
Rotterdam 3062
Holandsko
  (od: 10.08.1998 do: 25.10.2000)
Jacques J. Etienne
Acacialaan 9
Wassenaar
Holandsko
  (od: 05.06.1996 do: 25.06.2001)
Frederik Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 15.01.2020
  (od: 21.02.2020 do: 20.02.2020)
Frederik Louis Lathioor
Zelená 407
Statenice 252 62
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 28.07.2015 do: 20.02.2020)
Ing. Renata Mrázová - predseda predstavenstva
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 15.09.2015 do: 22.02.2016)
Ing. Renata Mrázová
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 23.02.2016 do: 02.01.2019)
Ing. Renata Mrázová - člen predstavenstva
Bratří Čapkú 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015
  (od: 28.07.2015 do: 14.09.2015)
Ing. Renata Mrázová
Bratří Čapků 678
Velké Přílepy 252 64
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2015 Skončenie funkcie: 30.11.2018
  (od: 03.01.2019 do: 02.01.2019)
Albert Nicholaas Van Meteren - predseda
Zeemanhof 4
2871 JX Schoonhoven
Holansko
Vznik funkcie: 06.04.2001 Skončenie funkcie: 12.11.2003
  (od: 13.01.2004 do: 04.02.2004)
Albert Nicholaas Van Meteren - predseda
Zeemanhof 4
2871 JX Schoonhoven
Holansko
  (od: 26.06.2001 do: 12.01.2004)
Peter van Ooijen
Kališnická 379/10
Praha 3 – Žiškov 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.11.2013
  (od: 10.12.2013 do: 14.07.2016)
Peter van Ooijen
Kališnická 379/10
Praha 3 – Žiškov 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 28.11.2013 Skončenie funkcie: 27.05.2016
  (od: 15.07.2016 do: 14.07.2016)
Otto C. de Boer
Konijnenlaan 24
Wassenaar
Holandsko
  (od: 05.06.1996 do: 09.08.1998)
Jiří Rusnok
Tvrdého 290
Praha 9 - Letňany 199 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.11.2003
  (od: 05.02.2004 do: 09.01.2006)
Jiří Rusnok
Tvrdého 290
Praha 9 - Letňany 199 00
Česká republika
Vznik funkcie: 12.11.2003 Skončenie funkcie: 15.12.2005
  (od: 10.01.2006 do: 09.01.2006)
Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen
Třešňová 472
Pruhonice 252 43
Česká republika
  (od: 26.06.2001 do: 12.01.2004)
Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen
Třešňová 472
Pruhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 06.04.2001 Skončenie funkcie: 12.11.2003
  (od: 13.01.2004 do: 04.02.2004)
Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen - predseda
Třešňová 472
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 12.11.2003
  (od: 05.02.2004 do: 18.06.2004)
Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen - predseda
Třešňová 472
Průhonice 252 43
Česká republika
Vznik funkcie: 12.11.2003 Skončenie funkcie: 19.05.2004
  (od: 19.06.2004 do: 18.06.2004)
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Doornstraat 168-A
Den Haag 2584AP
Holandské kráľovstvo
Vznik funkcie: 25.09.2019
  (od: 05.10.2019 do: 05.10.2022)
Renata Jadwiga Kulej
Sasiedzka 12
Krakov 30-385
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.01.2020
  (od: 21.02.2020 do: 05.10.2022)
Prokúra: 
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 21.06.2013
  (od: 21.06.2013 do: 10.11.2014)
JUDr. Alena Fábryová
Čsl. tankistov 10
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 21.06.2013 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 29.03.2014
  (od: 29.03.2014 do: 07.07.2014)
PhDr. Zuzana Petrášová
Pluhová 4
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 29.03.2014 Skončenie funkcie: 26.06.2014
  (od: 08.07.2014 do: 07.07.2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 08.07.2014
  (od: 08.07.2014 do: 10.11.2014)
Ing. Andrea Podstrelencová
Valachovej 6
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 08.07.2014 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom kríži 1147/3
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 21.06.2013
  (od: 21.06.2013 do: 10.11.2014)
Mgr. Martin Višňovský , PhD.
Pri Bielom kríži 1147/3
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 21.06.2013 Skončenie funkcie: 24.10.2014
  (od: 11.11.2014 do: 10.11.2014)
Pokiaľ je udelená prokúra, za spoločnosť sú oprávnení konať aj prokuristi, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle dvoch prokuristov, pričom v tomto prípade sa podpisovanie za spoločnosť vykoná takým spôsobom, že prokuristi k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, dodatku označujúcemu prokúru a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 21.06.2013 do: 10.11.2014)
Výška základného imania: 
25 524 160 EUR Rozsah splatenia: 25 524 160 EUR
  (od: 25.03.2009)
768 800 000 Sk Rozsah splatenia: 768 800 000 Sk
  (od: 12.08.2006 do: 24.03.2009)
462 800 000 Sk Rozsah splatenia: 462 800 000 Sk
  (od: 13.01.2004 do: 11.08.2006)
462 800 000 Sk
  (od: 26.06.2001 do: 12.01.2004)
438 000 000 Sk
  (od: 26.10.2000 do: 25.06.2001)
350 000 000 Sk
  (od: 10.08.1998 do: 25.10.2000)
300 000 000 Sk
  (od: 13.05.1997 do: 09.08.1998)
50 000 000 Sk
  (od: 05.06.1996 do: 12.05.1997)
Akcie: 
Počet: 7688
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
  (od: 25.03.2009)
Počet: 7688
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 12.08.2006 do: 24.03.2009)
Počet: 4628
Druh: zaknihované cenné papiere na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 26.06.2001 do: 11.08.2006)
Počet: 4380
Druh: zaknihované cenné papiere na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 26.10.2000 do: 25.06.2001)
Počet: 3500
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 10.08.1998 do: 25.10.2000)
Počet: 3000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 13.05.1997 do: 09.08.1998)
Počet: 500
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 05.06.1996 do: 12.05.1997)
Akcionár: 
NN Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
  (od: 06.10.2022)
ING Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandsko
  (od: 13.01.2004 do: 13.01.2004)
ING Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandsko
  (od: 14.01.2004 do: 14.04.2015)
NN Continental Europe Holdings B.V.
Haag
Holandské kráľovstvo
  (od: 15.04.2015 do: 05.10.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.1.1996 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 20.5.1996 v súlade s ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1678
  (od: 05.06.1996)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 300/96, Nz 276/96 zo dňa 21.11.1996 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 94/97, Nz 87/97 zo dňa 27.3.1997 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom o zvýšení základného imania a o zmene stanov. Stary spis: Sa 1678
  (od: 13.05.1997)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 147/98, Nz 139/98 zo dňa 18.3.1998 spísanej JUDr.Ivanom Macákom, notárom o zvýšení základného imania, zmene stanov a prijatí odstúpenia a voľbe člena predstavenstva a člena dozornej rady.
  (od: 10.08.1998)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 996/98, Nz 967/98 zo dňa 29.12.1998 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom o zvýšení základného imania a o zmene stanov. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 30/2000, Nz 27/2000 zo dňa 31.3.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o prijatí odstúpenia a voľbe členov predstavenstva. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 42/2000, Nz 40/2000 zo dňa 11.5.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o odvolaní člena dozornej rady. Zápisnica z ustanovujúceho Zhromaždenia zamestnancov zo dňa 20.10.1999 spísanej predsedkyňou ustnovujúceho Zhromaždenia zamestnancov JUDr. Zuzanou Paulenovou o voľbe zástupcu zamestnancov za člena dozornej rady. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 60/2000, Nz 57/2000 zo dňa 5.6.2000 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o odvolaní a voľbe člena predstavenstva, o premene podoby akcií a o zmene stanov.
  (od: 26.10.2000)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 48/2001, Nz 48/2001 zo dňa 6.4.2001 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom o zvýšení zakladného imania, o odovolaní o vymenovaní členov dozornej rady a o zmene stanov.
  (od: 26.06.2001)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti, o schválení účtovnej závierky a o rozdelení zisku vo forme notárskej zápisnice N 386/2002, Nz 385/2002 zo dňa 30.12.2002 spísanej notárkou JUDr. Máriou Malíkovou.
  (od: 13.01.2004)
Zápisnica zozasadnutia dozornej rady zo dňa 7.1.2003. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.2003, na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve. Zánik funkcie predsedu predstavenstva Ewout Lucien Steenbergen dňom 12.5.2003. Zánik funkcie člena predstavenstva Jan Hillered dňom 12.5.2003.
  (od: 14.01.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 643/03, Nz 104618/03 zo dňa 12.11.2003 spísanej notárom JUDr. Milošom Kováčom o zmene obchodného mena spoločnosti z Nationale - Nederlanden poisťovňa a.s. na ING Životná poisťovňa, a.s., o odvolaní a voľbe členov predstavenstva a dozornej rady a o zmene stanov spoločnosti. Zánik funkcie člena predstavenstva Jana Gruntová dňom 12.11.2003. Zánik funkcie predsedu dozornej rady Albert Nicholaas Van Meteren dňom 12.11.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen dňom 12.11.2003.
  (od: 05.02.2004)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2004 - rozhodnutie o odvolaní a voľbe predsedu predstavenstva a dozornej rady. Tomáš Nidetzký, funkcia predsedu predstavenstva od 12.05.2003 do 19.05.2004. Johannes Jacobus Theodoor Van Oijen, funkcia predsedu dozornej rady od 12.11.2003 do 19.05.2004. Paul Matoušek, vznik funkcie predsedu predstavenstva dňom 19.05.2004. Dionysius Johannes Okhuijsen, vznik funkcie predsedu dozornej rady dňom 19.05.2004.
  (od: 19.06.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2005.
  (od: 22.07.2005)
Zápisnica zo zhromaždenia zamestnancov zo dňa 22.11.2005.
  (od: 20.12.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 388/2005, Nz 65552/2005, NCRIs 64841/2005 napísaná dňa 15.12.2005 notárom JUDr. Oľgou Folbovou. Renáta Mrázová, člen predstavenstva od 12.11.2003 do 15.12.2005. Jiří Rusnok, člen dozornej rady od 12.11.2003 do 15.12.2005.
  (od: 10.01.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 67/2006, Nz 29843/2006, NCRls 29785/2006 zo dňa 31.07.2006.
  (od: 12.08.2006)
Zápisnica zo dňa 21.12.2006 o priebehu volieb člena dozornej rady konaných v dňoch 19.12.2006 a 20.12.2006.
  (od: 30.01.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.01.2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (od: 01.03.2007)
Notárska zápisnica N 82/2007, Nz 14484/2007 spísaná dňa 17.04.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 27.04.2007)
Notárska zápisnica N 252/2007 Nz 46159/2007 o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.11.2007 o zlúčení so spoločnosťou ING Management Services Slovensko spol. s r.o., so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 50/B, IČO: 35 684 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 10480/B, ktorá bola zrušená ku dňu 15.12.2007 bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 253/2007, Nz 46178/2007 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 13.11.2007. Spoločnosť ING Životná poisťovňa, a. s. je právnym nástupcom spoločnosti ING Management Services Slovensko spol. s r.o., so sídlom 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 50/B, IČO: 35 684 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 10480/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 15.12.2007)
Notárska zápisnica N 4745/2008, Nz 28547/2008 zo dňa 03.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.7.2008. Záverečný protokol zo dňa 23.7.2008.
  (od: 08.08.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 316/2008, Nz 53270/2008, NCRls 52790/2008 zo dňa 01.12.2008.
  (od: 11.12.2008)
Notárska zápisnica N 163/2009, Nz 9655/2009, NCRls 9745/2009 zo dňa 26.3.2009
  (od: 03.04.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2009.
  (od: 18.12.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 380/2010 Nz 22795/2010 zo dňa 24.06.2010.
  (od: 17.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011.
  (od: 05.07.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 09.12.2011.
  (od: 06.01.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2012.
  (od: 28.01.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.06.2012 vo forme notárskej zápisnice pod č. N 426/2012, Nz 23535/2012, NCRls 24055/2012.
  (od: 04.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.06.2013. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 471/2013, Nz 19712/2013, NCRls 20114/2013 zo dňa 12.06.2013.
  (od: 21.06.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.2013.
  (od: 10.12.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.03.2014.
  (od: 29.03.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.06. 2014.
  (od: 08.07.2014)
Notárska zápisnica č. N 68/2015, Nz 3627/2015, NCRls 3735/2015 zo dňa 04.02.2015. Zmena obchodného mena spoločnosti z ING Životná poisťovňa, a.s. na NN Životná poisťovňa, a. s.
  (od: 23.03.2015)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene obchodného mena jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.04.2015.
  (od: 15.04.2015)
Zápisnica zo dňa 26.06.2015.
  (od: 28.07.2015)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2015.
  (od: 01.01.2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.06.2016
  (od: 15.07.2016)
Notárska zápisnica č. N 313/2017, Nz 20443/2017, NCRls 20886/2017 zo dňa 14.06.2017.
  (od: 22.06.2017)
Zmluva o zlúčení.
  (od: 01.01.2020)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AEGON Životná poisťovňa, a.s. IČO: 35 979 356
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (od: 01.01.2020)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
ING Management Services Slovensko spol. s r.o. IČO: 35 684 666
Trnavská cesta 50/B
Bratislava 821 02
  (od: 15.12.2007)
Dátum aktualizácie údajov:  19.06.2024
Dátum výpisu:  20.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR