Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  71437/B

Business name: 
ONYX, s.r.o.
  (from: 11/14/1997)
Registered seat: 
Jadranská 89
Bratislava 841 02
  (from: 02/02/2011)
Identification number (IČO): 
36 451 185
  (from: 11/14/1997)
Date of entry: 
11/14/1997
  (from: 11/14/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/14/1997)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/14/1997)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 11/14/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/14/1997)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 11/14/1997)
pomocné stavebné práce
  (from: 11/14/1997)
maliarstvo a natieračské práce
  (from: 11/14/1997)
poskytovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/14/1997)
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/14/1997)
upratovacie služby
  (from: 11/14/1997)
požičiavanie športových potrieb
  (from: 11/14/1997)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 11/14/1997)
vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky
  (from: 11/14/1997)
práce pod vodou
  (from: 06/07/1999)
Partners: 
Peter Gögh
Jadranská 2364/89
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 02/02/2011)
Contribution of each member: 
Peter Gögh
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/02/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/14/1997)
Peter Gőgh
Jadranská 2364/89
Bratislava 841 02
From: 12/15/2010
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/14/1997)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/02/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.10.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/14/1997)
Dodatok č. 1 zo dňa 24.7.1998 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 2 zo dňa 30.10.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/07/1999)
Dodatok č. 3 zo dňa 6.3.2000 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 4 zo dňa 16.3.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/29/2000)
Dodatok č. 5 zo dňa 22.5.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/30/2003)
Na základe Exekučného príkazu Ex 1166/2010 zo dňa 21.9.2011 vydaného Mgr. Bernardom Janíkom, Exekútorský úrad so sídlom Daniela Dlabača 2/978, Žilina na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného : Ing. Petra Vichu, Starhradská 14, Bratislava v obchodnej spoločnosti ONYX, s.r.o., Jadranská 89, Bratislava, Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 9.1.2012 č.k. 34 Exre/323/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.2.2012 vymazal Ing. Petra Vichu, Starhradská 14, Bratislava ako spoločníka obchodnej spoločnosti ONYX, s.r.o., Jadranská 89, Bratislava z obchodného registra. V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť Ing. Petra Vichu, Starhradská 14, Bratislava, ako spoločníka tejto spoločnosti zanikla dňom 24.10.2011, ktorým dňom sa obchodný podiel vymazaného spoločníka s poukazom na uvedené ustanovenia stáva voľným obchodným podielom a prechádza na spoločnosť. Výška vkladu 3 320 eur splatené 3 320 eur voľný obchodný podiel.
  (from: 02/24/2012)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person