Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1129/B

Obchodné meno: 
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
  (od: 05.08.1996)
Sídlo: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (od: 16.03.2011)
IČO: 
35 695 820
  (od: 05.08.1996)
Deň zápisu: 
05.08.1996
  (od: 05.08.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.08.1996)
Predmet činnosti: 
I. Investičné služby a investičné činnosti:
  (od: 30.05.2013)
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 26.11.2019)
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (od: 26.11.2019)
c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 26.11.2019)
d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 26.11.2019)
e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 26.11.2019)
II. Vedľajšie služby:
  (od: 30.05.2013)
a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (od: 30.05.2013)
b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 16.07.2019)
c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 16.07.2019)
d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (od: 16.07.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.12.2002)
Ing. Zuzana Humecká - člen
Drietoma 387
Drietoma 913 03
Vznik funkcie: 01.05.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.2019)
Ing. Filip Králik - Predseda predstavenstva
Zochová 760/16
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
Vznik funkcie: 12.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.11.2020)
Ing. Miloš Švantner - Člen predstavenstva
Landauova 1813/18
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 01.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 27.03.2021)
Základné imanie: 
1 011 940 EUR Rozsah splatenia: 1 011 940 EUR
  (od: 10.10.2012)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 22.01.2009)
Počet: 680
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 10.10.2012)
Akcionár: 
MH Manažment, a.s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.08.2022)
Dozorná rada: 
Ing. Marcela Halčišáková
Hviezdoslavova 391/63
Lipany 082 71
Vznik funkcie: 12.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.11.2020)
Ing. Štefan Čarný
Muškátová 14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2022)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 437/21
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 139/96, Nz 139/96 zo dňa 12.6.1996 o založení spoločnosti a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1715
  (od: 05.08.1996)
Zápisnica predstavenstva zo dňa 30.9.1996. Stary spis: Sa 1715
  (od: 09.10.1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.1997, na ktorom bola zrušená prokúra. Stary spis: Sa 1715
  (od: 23.03.1998)
Notárska zápisnica N 1199/98, Nz 1194/98 spísaná dňa 26.11.1998 notárkou JUDr Helenou Hrušovskou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 27, 35 a boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Výpis z uznesenia č. 1/98 dozornej rady, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (od: 19.01.1999)
Zápisnica z VZ dňa 16.12.1998.
  (od: 26.02.1999)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.10.1999.
  (od: 21.12.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1518/99, Nz 1498/99 napísanej dňa 16.12.1999 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.03.2000)
Zmena stanov schválená dňa 25.2.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 241/2000 Nz 236/2000
  (od: 09.08.2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 27.6.2000.
  (od: 26.10.2000)
Notárska zápisnica č. N 418/01, Nz 413/02 zo dňa 22.5.2002 osvedčujúca zmenu stanov. Notárska zápisnica č.N 499/02, Nz 494/02 zo dňa 13.6.2002 osvedčujúca zmenu stanov a zvýšenie základného imania na 10 000 000,-Sk. Notárska zápisnica č. N 550/02, Nz 545/02 z dňa 1.7.2002 - zmena stanov.
  (od: 02.12.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.03.2003. Notárska zápisnica č. N 169/03, Nz 44537/03 zo dňa 05.06.2003, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
  (od: 25.11.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2005 - odvolanie člena predstavenstva, menovanie nového člena predstavenstva
  (od: 05.04.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.2.2008.
  (od: 15.03.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2008.
  (od: 28.11.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.6.2010.
  (od: 17.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2010 a zo dňa 1.3.2011.
  (od: 16.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.2011
  (od: 22.11.2011)
Notárska zápisnica č. N 190/2012, Nz 29484/2012, NCRls 30175/2012 zo dňa 17.08.2012.
  (od: 10.10.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013 a Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia č. N 485/2013, Nz 14381/2013, NCRIs 14696/2013 zo dňa 30.04.2013.
  (od: 30.05.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2014. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.03.2014.
  (od: 21.03.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04. 2014.
  (od: 31.05.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.
  (od: 09.01.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  02.12.2022
Dátum výpisu:  05.12.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)