Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1129/B

Obchodné meno: 
DLHOPIS, a. s. v likvidácii
  (od: 02.03.2023 do: 20.12.2023)
DLHOPIS, a. s.
  (od: 31.01.2023 do: 01.03.2023)
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
  (od: 05.08.1996 do: 30.01.2023)
Sídlo: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (od: 16.03.2011 do: 20.12.2023)
Drieňová 27
Bratislava 821 01
  (od: 05.08.1996 do: 15.03.2011)
IČO: 
35 695 820
  (od: 05.08.1996)
Deň zápisu: 
05.08.1996
  (od: 05.08.1996)
Deň výmazu: 
21.12.2023
  (od: 21.12.2023)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 21.12.2023)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.08.1996)
Predmet činnosti: 
kúpa a predaj cenných papierov
  (od: 05.08.1996 do: 24.11.2003)
obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (od: 05.08.1996 do: 24.11.2003)
vykonávanie činností na základe zmlúv podľa §§ 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
  (od: 05.08.1996 do: 24.11.2003)
obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 05.08.1996 do: 24.11.2003)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (od: 05.08.1996 do: 24.11.2003)
I. hlavné investičné služby:
  (od: 25.11.2003 do: 29.05.2013)
1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta za účelom jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
  (od: 25.11.2003 do: 29.05.2013)
2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
  (od: 25.11.2003 do: 29.05.2013)
II. vedľajšie investičné služby:
  (od: 25.11.2003 do: 29.05.2013)
1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), c) a f) zákona o cenných papieroch
  (od: 25.11.2003 do: 29.05.2013)
vo vzťahu k investičnej službe podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov
  (od: 25.11.2003 do: 29.05.2013)
I. Investičné služby a investičné činnosti:
  (od: 30.05.2013 do: 30.01.2023)
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 30.05.2013 do: 25.11.2019)
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch.
  (od: 30.05.2013 do: 25.11.2019)
II. Vedľajšie služby:
  (od: 30.05.2013 do: 17.02.2023)
a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (od: 30.05.2013 do: 30.01.2023)
Vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov.
  (od: 30.05.2013 do: 15.07.2019)
b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 16.07.2019 do: 30.01.2023)
c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 16.07.2019 do: 30.01.2023)
d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (od: 16.07.2019 do: 30.01.2023)
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 26.11.2019 do: 30.01.2023)
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch.
  (od: 26.11.2019 do: 30.01.2023)
c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 26.11.2019 do: 30.01.2023)
d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 26.11.2019 do: 30.01.2023)
e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
  (od: 26.11.2019 do: 30.01.2023)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 31.01.2023 do: 20.12.2023)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.12.2002 do: 20.12.2023)
predstavenstvo
  (od: 05.08.1996 do: 01.12.2002)
Ing. Lukáš Bonko - Člen predstavenstva
Hrobákova 1639/15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 01.03.2021
  (od: 27.03.2021 do: 01.06.2021)
Ing. Lukáš Bonko - Člen predstavenstva
Hrobákova 1639/15
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
Vznik funkcie: 01.03.2021 Skončenie funkcie: 19.05.2021
  (od: 02.06.2021 do: 01.06.2021)
Štefan Čarný
Muškátová 788/14
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 28.02.2005
  (od: 05.04.2005 do: 16.07.2010)
Štefan Čarný
Muškátová 788/14
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 28.02.2005 Skončenie funkcie: 15.06.2010
  (od: 17.07.2010 do: 16.07.2010)
Ing. Štefan Čarný - člen
Muškátová 14
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.06.2010
  (od: 17.07.2010 do: 30.05.2014)
Ing. Štefan Čarný - člen
Muškátová 14
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 15.06.2010 Skončenie funkcie: 29.04.2014
  (od: 31.05.2014 do: 30.05.2014)
Ing. Miroslav Demjanovič
Ťačevská 601/5
Bardejov 085 01
  (od: 28.12.1998 do: 20.12.1999)
Ing. Milan Fiľo
Jarná 12
Košice 040 01
  (od: 05.08.1996 do: 27.12.1998)
JUDr. Pavol Hulík
Veterná 32
Trnava 917 00
  (od: 28.12.1998 do: 18.01.1999)
Ing. Zuzana Humecká - člen
Drietoma 387
Drietoma 913 03
Vznik funkcie: 14.12.2010
  (od: 16.03.2011 do: 15.07.2019)
Ing. Zuzana Humecká - člen
Drietoma 387
Drietoma 913 03
Vznik funkcie: 01.05.2019
  (od: 16.07.2019 do: 03.08.2023)
Ing. Zuzana Humecká - člen
Drietoma 387
Drietoma 913 03
Vznik funkcie: 01.05.2019 Skončenie funkcie: 19.07.2023
  (od: 04.08.2023 do: 03.08.2023)
Ing. Peter Korbačka
Hronská 49
Valaská 976 46
  (od: 05.08.1996 do: 27.12.1998)
Ing. Martin Matušovič - predseda
SNP 32
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.03.2008
  (od: 15.03.2008 do: 15.03.2011)
Ing. Martin Matušovič - predseda
SNP 32
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 01.03.2008 Skončenie funkcie: 14.12.2010
  (od: 16.03.2011 do: 15.03.2011)
Ing. Jozef Mihalik
Tupolevova 1005/18
Bratislava 851 01
  (od: 21.12.1999 do: 25.10.2000)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 12.03.2014
  (od: 21.03.2014 do: 30.05.2014)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 12.03.2014 Skončenie funkcie: 29.04.2014
  (od: 31.05.2014 do: 30.05.2014)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.04.2014
  (od: 31.05.2014 do: 08.02.2018)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 29.04.2014 Skončenie funkcie: 24.01.2018
  (od: 09.02.2018 do: 08.02.2018)
Ing. Miloslav Michalík - predseda a člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.01.2018
  (od: 09.02.2018 do: 14.11.2020)
Ing. Miloslav Michalík - predseda a člen
Hlaváčikova 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 24.01.2018 Skončenie funkcie: 11.10.2020
  (od: 15.11.2020 do: 14.11.2020)
Ing. Peter Nemec
Bartókova 6
Bratislava 811 02
  (od: 28.12.1998 do: 18.01.1999)
Ing. Zuzana Némethová
Mliečno 408
Šamorín 931 01
  (od: 26.10.2000 do: 17.07.2003)
Ing. Zuzana Némethová - predsedníčka
Mliečno 408
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 27.06.2000
  (od: 18.07.2003 do: 07.12.2006)
Ing. Zuzana Némethová - predsedníčka
Mliečno 408
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 27.06.2000 Skončenie funkcie: 05.12.2006
  (od: 08.12.2006 do: 07.12.2006)
Ing. Tomáš Novanský - predseda
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 09.08.2012
  (od: 18.08.2012 do: 20.03.2014)
Ing. Tomáš Novanský - predseda
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
Vznik funkcie: 09.08.2012 Skončenie funkcie: 20.02.2014
  (od: 21.03.2014 do: 20.03.2014)
Ing. Alexandra Pápešová
Lesná 491/3
Podhájska 941 48
Vznik funkcie: 24.01.2018
  (od: 09.02.2018 do: 26.03.2021)
Ing. Alexandra Pápešová
Lesná 491/3
Podhájska 941 48
Vznik funkcie: 24.01.2018 Skončenie funkcie: 28.02.2021
  (od: 27.03.2021 do: 26.03.2021)
Ing. Jindra Repčíková , CSc.
Školská 14
Bratislava 811 07
  (od: 19.01.1999 do: 17.07.2003)
Ing. Jindra Repčíková , CSc. - člen
Školská 14
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 30.10.2008
  (od: 28.11.2008 do: 15.03.2011)
Ing. Jindra Repčíková , CSc. - členka
Školská 14
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 26.11.1998
  (od: 18.07.2003 do: 27.11.2008)
Ing. Jindra Repčíková , CSc. - členka
Školská 14
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 26.11.1998 Skončenie funkcie: 30.10.2008
  (od: 28.11.2008 do: 27.11.2008)
Ing. Jindra Repčíková , CSc. - predseda
Školská 14
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 30.10.2008
  (od: 16.03.2011 do: 17.08.2012)
Ing. Jindra Repčíková , CSc. - predseda
Školská 14
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 30.10.2008 Skončenie funkcie: 08.08.2012
  (od: 18.08.2012 do: 17.08.2012)
Ing. Martin Wiedermann - predseda a člen predstavenstva
Moyzesova 6
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 30.04.2014
  (od: 31.05.2014 do: 08.02.2018)
Ing. Martin Wiedermann - predseda a člen predstavenstva
Moyzesova 6
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 30.04.2014 Skončenie funkcie: 25.08.2017
  (od: 09.02.2018 do: 08.02.2018)
Ing. Miroslav Zachar
Sokolíkova 15
Bratislava 841 02
  (od: 05.08.1996 do: 27.12.1998)
Ing. Rastislav Zbořil
Hošťáky 688/14
Myjava 907 01
  (od: 05.08.1996 do: 27.12.1998)
Ing. Róbert Zemánek
Znievska 8
Bratislava 851 06
  (od: 28.12.1998 do: 17.07.2003)
Ing. Róbert Zemánek - člen
Znievska 8
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 27.07.1998
  (od: 18.07.2003 do: 04.04.2005)
Ing. Róbert Zemánek - člen
Znievska 8
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 27.07.1998 Skončenie funkcie: 28.02.2005
  (od: 05.04.2005 do: 04.04.2005)
Ing. Filip Králik - Predseda predstavenstva
Zochová 760/16
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
Vznik funkcie: 12.10.2020
  (od: 15.11.2020 do: 20.12.2023)
Ing. Miloš Švantner - Člen predstavenstva
Landauova 1813/18
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
Vznik funkcie: 01.09.2021
  (od: 10.09.2021 do: 20.12.2023)
Ing. Zuzana Humecká - Člen predstavenstva
Drietoma 387
Drietoma 913 03
Vznik funkcie: 19.07.2023
  (od: 04.08.2023 do: 20.12.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 27.03.2021 do: 20.12.2023)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 15.11.2020 do: 26.03.2021)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 02.12.2002 do: 14.11.2020)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 05.08.1996 do: 01.12.2002)
Prokúra: 
Ing. Dušan Piaček
Hlavná 58
Stupava 900 31
  (od: 09.10.1996 do: 22.03.1998)
Prokurista má rozhodnutím predstavenstva právomoc vykonávať právne úkony v súlade s článkami 26,31 písm. a, 32,39 a 40 stanov spoločnosti a v súlade s príslušnými uzneseniami a rozhodnutiami predstavenstva a.s. za spoločnosť doklady podpisuje tak, že k svojmu menu a označeniu prokuristu, /riaditeľ/ pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 09.10.1996 do: 22.03.1998)
Základné imanie: 
1 011 940 EUR Rozsah splatenia: 1 011 940 EUR
  (od: 10.10.2012 do: 20.12.2023)
331 940 EUR Rozsah splatenia: 331 940 EUR
  (od: 22.01.2009 do: 09.10.2012)
10 000 000 Sk Rozsah splatenia: 10 000 000 Sk
  (od: 02.12.2002 do: 21.01.2009)
5 000 000 Sk
  (od: 05.08.1996 do: 01.12.2002)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 22.01.2009 do: 20.12.2023)
Počet: 680
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
  (od: 10.10.2012 do: 20.12.2023)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 02.12.2002 do: 21.01.2009)
Počet: 5
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 05.08.1996 do: 01.12.2002)
Akcionár: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (od: 02.12.2002 do: 22.02.2016)
MH Manažment, a.s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (od: 23.02.2016 do: 24.08.2022)
MH Manažment, a.s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (od: 25.08.2022 do: 20.12.2023)
Dozorná rada: 
Mgr. Csaba Balko
Pri kríži 213
Kolíňany 951 78
Vznik funkcie: 06.05.2014
  (od: 10.07.2014 do: 08.01.2015)
Mgr. Csaba Balko
Pri kríži 213
Kolíňany 951 78
Vznik funkcie: 06.05.2014 Skončenie funkcie: 10.12.2014
  (od: 09.01.2015 do: 08.01.2015)
Mgr. Bohuslav Brendza
Mukačevská 31
Prešov 080 01
  (od: 09.08.2000 do: 17.07.2003)
Mgr. Bohuslav Brendza - predseda
Žižkova 2340/29
Košice - Juh
Vznik funkcie: 25.02.2000 Skončenie funkcie: 25.03.2003
  (od: 18.07.2003 do: 24.11.2003)
Ing. Anna Bubeníková
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (od: 19.01.1999 do: 25.02.1999)
JUDr. Ján Cilli
Kvetná 1027/16
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 11.12.2014
  (od: 09.01.2015 do: 27.12.2018)
JUDr. Ján Cilli
Kvetná 1027/16
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 11.12.2014 Skončenie funkcie: 19.11.2018
  (od: 28.12.2018 do: 27.12.2018)
Ing. Štefan Čarný
Muškátová 14
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 06.05.2014
  (od: 10.07.2014 do: 15.07.2019)
Ing. Pavel Čerňanský - predseda
Gajova 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.03.2008
  (od: 15.03.2008 do: 15.03.2011)
Ing. Pavel Čerňanský - predseda
Gajova 11
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 01.03.2008 Skončenie funkcie: 14.12.2010
  (od: 16.03.2011 do: 15.03.2011)
Ing. Richard Čukovič
Jána Smreka 6165/3
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Vznik funkcie: 01.03.2021
  (od: 27.03.2021 do: 09.09.2021)
Ing. Richard Čukovič
Jána Smreka 6165/3
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Vznik funkcie: 01.03.2021 Skončenie funkcie: 25.08.2021
  (od: 10.09.2021 do: 09.09.2021)
Ing. Karol Danys
Golianova 1
Banská Bystrica 974 01
  (od: 05.08.1996 do: 18.01.1999)
Ing. Marcela Hačišáková
Hviezdoslavova 391/63
Lipany 082 71
Vznik funkcie: 14.12.2010
  (od: 16.03.2011 do: 22.06.2011)
JUDr. Veronika Hajnala
Račianska 145
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 05.12.2018
  (od: 28.12.2018 do: 26.03.2021)
JUDr. Veronika Hajnala
Račianska 145
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 05.12.2018 Skončenie funkcie: 28.02.2021
  (od: 27.03.2021 do: 26.03.2021)
Ing. Marcela Halčišáková
Hviezdoslavova 391/63
Lipany 082 71
Vznik funkcie: 14.12.2010
  (od: 23.06.2011 do: 09.07.2014)
Ing. Marcela Halčišáková
Hviezdoslavova 391/63
Lipany 082 71
Vznik funkcie: 14.12.2010 Skončenie funkcie: 05.05.2014
  (od: 10.07.2014 do: 09.07.2014)
JUDr. Pavol Hulík
Veterná 32
Trnava 917 00
  (od: 19.01.1999 do: 08.08.2000)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava 841 04
  (od: 19.01.1999 do: 25.02.1999)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.11.2008
  (od: 28.11.2008 do: 21.11.2011)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.11.2008 Skončenie funkcie: 01.11.2011
  (od: 22.11.2011 do: 21.11.2011)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 21
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.11.2011
  (od: 22.11.2011 do: 09.07.2014)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 21
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.11.2011 Skončenie funkcie: 05.05.2014
  (od: 10.07.2014 do: 09.07.2014)
Ing. Peter Miroslav Medvecký
Medvedzie 129-4/37
Tvrdošín 027 44
  (od: 28.12.1998 do: 18.01.1999)
Ing. Jozef Mihalik
Veľká okružná 19
Žilina 010 01
  (od: 05.08.1996 do: 18.01.1999)
Ing. Jozefa Murgašová
ul. Družby 16
Banská Bystrica 974 00
  (od: 05.08.1996 do: 18.01.1999)
Alena Nemečkayová
Bučinová 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 30.10.2008
  (od: 28.11.2008 do: 21.11.2011)
Alena Nemečkayová
Bučinová 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 30.10.2008 Skončenie funkcie: 30.10.2011
  (od: 22.11.2011 do: 21.11.2011)
Alena Nemečkayová
Bučinová 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.11.2011
  (od: 22.11.2011 do: 15.07.2019)
Alena Nemečkayová
Bučinová 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.05.2019
  (od: 16.07.2019 do: 14.11.2020)
Alena Nemečkayová
Bučinová 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 01.05.2019 Skončenie funkcie: 11.10.2020
  (od: 15.11.2020 do: 14.11.2020)
Alena Nemečkayová - členka
Bučinova 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 25.03.2003
  (od: 25.11.2003 do: 27.11.2008)
Alena Nemečkayová - členka
Bučinova 12
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 25.03.2003 Skončenie funkcie: 30.10.2008
  (od: 28.11.2008 do: 27.11.2008)
Ing. Zuzana Némethová
Rybárska 7
Šamorín
  (od: 26.02.1999 do: 25.10.2000)
Ing. Peter Polónyi
Konopná 101
Tvrdošín 027 45
  (od: 05.08.1996 do: 27.12.1998)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
  (od: 05.08.1996 do: 18.01.1999)
Ing. Jarmila Répássyová - predsedkyňa dozornej rady
Bratislavská 5
Senec 903 01
Vznik funkcie: 25.03.2003
  (od: 25.11.2003 do: 14.03.2008)
Ing. Jarmila Répássyová - predsedkyňa dozornej rady
Bratislavská 5
Senec 903 01
Vznik funkcie: 25.03.2003 Skončenie funkcie: 29.02.2008
  (od: 15.03.2008 do: 14.03.2008)
Ing. Ľuboslava Sosenková
Medzilaborecká 25
Bratislava
  (od: 26.10.2000 do: 17.07.2003)
Ing. Ľuboslava Sosenková - členka
Medzilaborecká 25
Bratislava
Vznik funkcie: 27.06.2000 Skončenie funkcie: 25.03.2003
  (od: 18.07.2003 do: 24.11.2003)
Ing. Ľuboslava Sosenková - členka
Medzilaborecká 25
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 25.03.2003
  (od: 25.11.2003 do: 27.11.2008)
Ing. Ľuboslava Sosenková - členka
Medzilaborecká 25
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 25.03.2003 Skončenie funkcie: 30.10.2008
  (od: 28.11.2008 do: 27.11.2008)
Ing.Mgr. Ladislav Šutý
Súťažná 10
Bratislava
  (od: 26.02.1999 do: 17.07.2003)
Ing.Mgr. Ladislav Šutý - člen
Súťažná 10
Bratislava
Vznik funkcie: 16.12.1998 Skončenie funkcie: 25.03.2003
  (od: 18.07.2003 do: 24.11.2003)
Ing. Štefan Čarný
Muškátová 14
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.05.2019 Skončenie funkcie: 30.04.2022
  (od: 29.06.2022 do: 28.06.2022)
Ing. Štefan Čarný
Muškátová 14
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.05.2019
  (od: 16.07.2019 do: 28.06.2022)
Ing. Marcela Halčišáková
Hviezdoslavova 391/63
Lipany 082 71
Vznik funkcie: 12.10.2020
  (od: 15.11.2020 do: 20.12.2023)
Ing. Štefan Čarný
Muškátová 14
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.05.2022
  (od: 29.06.2022 do: 20.12.2023)
Ing. Beáta Kolářová
Gorazdova 437/21
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 01.05.2022
  (od: 29.06.2022 do: 20.12.2023)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 2. 3. 2023
  (od: 21.12.2023)
Dátum vstupu do likvidácie: 2. 3. 2023
  (od: 02.03.2023 do: 20.12.2023)
 Likvidátor:
Ing. Filip Králik
Zochova 760/16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 02.03.2023
  (od: 02.03.2023 do: 20.12.2023)
 Likvidátor:
Ing. Filip Králik
Zochova 760/16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 02.03.2023 Skončenie funkcie: 21.12.2023
  (od: 21.12.2023 do: 20.12.2023)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (od: 02.03.2023 do: 20.12.2023)
Dátum ukončenia konania: 31. 10. 2023
  (od: 21.12.2023)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 139/96, Nz 139/96 zo dňa 12.6.1996 o založení spoločnosti a stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1715
  (od: 05.08.1996 do: 20.12.2023)
Zápisnica predstavenstva zo dňa 30.9.1996. Stary spis: Sa 1715
  (od: 09.10.1996 do: 20.12.2023)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.1997, na ktorom bola zrušená prokúra. Stary spis: Sa 1715
  (od: 23.03.1998 do: 20.12.2023)
Notárska zápisnica N 1199/98, Nz 1194/98 spísaná dňa 26.11.1998 notárkou JUDr Helenou Hrušovskou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 27, 35 a boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Výpis z uznesenia č. 1/98 dozornej rady, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (od: 19.01.1999 do: 20.12.2023)
Zápisnica z VZ dňa 16.12.1998.
  (od: 26.02.1999 do: 20.12.2023)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.10.1999.
  (od: 21.12.1999 do: 20.12.2023)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1518/99, Nz 1498/99 napísanej dňa 16.12.1999 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.03.2000 do: 20.12.2023)
Zmena stanov schválená dňa 25.2.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 241/2000 Nz 236/2000
  (od: 09.08.2000 do: 20.12.2023)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 27.6.2000.
  (od: 26.10.2000 do: 20.12.2023)
Notárska zápisnica č. N 418/01, Nz 413/02 zo dňa 22.5.2002 osvedčujúca zmenu stanov. Notárska zápisnica č.N 499/02, Nz 494/02 zo dňa 13.6.2002 osvedčujúca zmenu stanov a zvýšenie základného imania na 10 000 000,-Sk. Notárska zápisnica č. N 550/02, Nz 545/02 z dňa 1.7.2002 - zmena stanov.
  (od: 02.12.2002 do: 20.12.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.03.2003. Notárska zápisnica č. N 169/03, Nz 44537/03 zo dňa 05.06.2003, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
  (od: 25.11.2003 do: 20.12.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2005 - odvolanie člena predstavenstva, menovanie nového člena predstavenstva
  (od: 05.04.2005 do: 20.12.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.2.2008.
  (od: 15.03.2008 do: 20.12.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2008.
  (od: 28.11.2008 do: 20.12.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.6.2010.
  (od: 17.07.2010 do: 20.12.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2010 a zo dňa 1.3.2011.
  (od: 16.03.2011 do: 20.12.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.2011
  (od: 22.11.2011 do: 20.12.2023)
Notárska zápisnica č. N 190/2012, Nz 29484/2012, NCRls 30175/2012 zo dňa 17.08.2012.
  (od: 10.10.2012 do: 20.12.2023)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2013 a Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia č. N 485/2013, Nz 14381/2013, NCRIs 14696/2013 zo dňa 30.04.2013.
  (od: 30.05.2013 do: 20.12.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2014. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.03.2014.
  (od: 21.03.2014 do: 20.12.2023)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04. 2014.
  (od: 31.05.2014 do: 20.12.2023)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2014.
  (od: 09.01.2015 do: 20.12.2023)
Spoločnosť bola zrušená rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 26.01.2023 o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka. Deň zrušenia spoločnosti je totožný s dňom vstupu spoločnosti do likvidácie.
  (od: 02.03.2023 do: 20.12.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  24.02.2024
Dátum výpisu:  27.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR