Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1088/V

Business name: 
AGRODRUŽSTVO Honce v likvidácii
  (from: 07/23/2005)
AGRODRUŽSTVO Honce
  (from: 08/10/1995 until: 07/22/2005)
Registered seat: 
97
Honce 049 32
  (from: 08/10/1995)
Identification number (IČO): 
31 711 995
  (from: 08/10/1995)
Date of entry: 
08/10/1995
  (from: 08/10/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/10/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a súvisiace služby
  (from: 08/10/1995)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 08/10/1995)
obchodná činnosť (veľkoobchod a maloobchod) s obilím, osivom a krmivom, s kvetmi, rastlinami, so živými zvieratami, so surovými kožkami a kožami, so surovým tabakom, s potravinami, nápojmi a tabakom, so zeleninou, ovocím a zemiakmi, s mäsom a mäsovými výrobkami, s cukrom, čokoládou a s cukrovinkami, s tovarom pre domácnosť, s textilom, s odevami a obuvou, s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, s porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, lakmi, náterovými hmotami, čistiacimi prostriedkami, s kozmetickými výrobkami, s rôznymi výrobkami pre občanov, s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, odpadom a šrotom, s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, s kovmi a kovovými rudami, s drevom a stavebnými materiálmi, so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, s chemickými výrobkami, s medziproduktami rôznych druhov (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty), so strojmi, technickými potrebami, s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, so stavebnými strojmi a zariadením, s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a lodnú plavbu, s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi, s papierenským tovarom, nábytkom a svietidlami
  (from: 08/10/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/10/1995)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 08/10/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/10/1995)
Ondrej Gallo Kubo - člen
109
Honce
  (from: 06/30/2017)
František Gelda - člen
225
Rožňavské Bystré
  (from: 02/28/2017)
Ing. Ján Belák - predseda
530
Štítnik
  (from: 02/28/2017)
Ladislav Jesenský - člen
42
Rakovnica
  (from: 06/30/2017)
Želmíra Gonosová - člen
229
Rožňavské Bystré
  (from: 02/28/2017)
Ing. Ján Belák - predseda
530
Štítnik
  (from: 05/09/1997 until: 02/27/2017)
Zoltán Burdiga - člen
135
Rudná
  (from: 08/10/1995 until: 05/23/1999)
Ondrej Gallo - člen
109
Honce
  (from: 08/10/1995 until: 02/27/2017)
František Gelda - člen
225
Rožňavské Bystré
  (from: 08/10/1995 until: 02/27/2017)
Anna Gločeková - podpredseda
24
Honce
  (from: 05/09/1997 until: 01/11/1998)
Anna Gločeková - predseda
24
Honce
  (from: 08/10/1995 until: 05/08/1997)
Želmíra Gonosová - člen
229
Rožňavské Bystré
  (from: 01/12/1998 until: 02/27/2017)
Ladislav Jesenský - člen
42
Rakovnica
  (from: 01/12/1998 until: 02/27/2017)
Tibor Pástor - člen
29
Honce
  (from: 01/12/1998 until: 05/23/1999)
Ján Vápeník - člen
57
Honce
  (from: 08/10/1995 until: 05/08/1997)
Ondrej Gallo - člen
109
Honce
  (from: 02/28/2017 until: 06/29/2017)
Ladislav Jesenský - člen
42
Rakovnica
  (from: 02/28/2017 until: 06/29/2017)
Acting: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda družstva a ďalší člen predstavenstva, alebo dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 08/10/1995)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 08/10/1995)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 08/10/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/30/2005
  (from: 07/23/2005)
 Liquidators:
Želmíra Gonosová
229
Rožňavské Bystré 049 31
From: 06/30/2005
  (from: 07/23/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor bude konať a podpisovať za družstvo tak, že k obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/23/2005)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 8.6.1995, ktorej priebeh a schválenie stanov družstva bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 136/95, Nz 80/95 napísanou JUDr. Tatianou Bradáčovou, notárkou v Rožňave, podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 08/10/1995)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person