Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1148/B

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Priemysel kameňa, a.s.
  (od: 03.09.1996)
Sídlo: 
Garbiarska 20
Lučenec 984 01
  (od: 26.09.2002)
Ružova dolina 6
Bratislava 821 08
  (od: 22.01.1999 do: 25.09.2002)
Ružova dolina 6
Bratislava 821 09
  (od: 03.09.1996 do: 21.01.1999)
IČO: 
35 697 814
  (od: 03.09.1996)
Deň zápisu: 
03.09.1996
  (od: 03.09.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 03.09.1996)
Predmet činnosti: 
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (od: 03.09.1996)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (od: 03.09.1996)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 03.09.1996)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
  (od: 03.09.1996)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 03.09.1996)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 03.09.1996)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.01.1999)
predstavenstvo
  (od: 18.08.1997 do: 21.01.1999)
predstavenstvo
  (od: 03.09.1996 do: 17.08.1997)
Tatiana Petrovičová - predseda
Ľ. Medveckého 1392/2
Zvolen
  (od: 27.08.1999)
Marián Tumpach - člen
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (od: 27.08.1999)
Judita Kertészová - člen
Panické Dravce 47
Lučenec
  (od: 29.10.2001)
Ing. Miloš Halmi
Röntgenova 10
Bratislava
  (od: 20.05.1997 do: 17.08.1997)
Ing. Miloš Halmi - podpredseda
Röntgenova 10
Bratislava
  (od: 18.08.1997 do: 21.01.1999)
Ing. arch. Ivan Koniar
Družicová 1
Bratislava
  (od: 03.09.1996 do: 19.05.1997)
Ing. Peter Kováč
Sibírska 7
Bratislava
  (od: 20.05.1997 do: 17.08.1997)
Ing. Peter Kováč - predseda
Sibírska 7
Bratislava
  (od: 18.08.1997 do: 21.01.1999)
Ing. Peter Lispuch - podpredseda
Šafáriková 4
Pezinok
  (od: 03.09.1996 do: 19.05.1997)
Dušan Mokoš - člen
Asmolovova 1981/35
Zvolen
  (od: 18.08.1997 do: 21.01.1999)
Ing. Dušan Mokoš
Asmolovova 1981/35
Zvolen
  (od: 20.05.1997 do: 17.08.1997)
Ing. Igor Prekop - člen
57
Horná Poruba
  (od: 01.02.2000 do: 28.10.2001)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda
Pečnianska 25
Bratislava
  (od: 03.09.1996 do: 19.05.1997)
Pavel Tretiak - podpredseda
Kozačeka 30
Zvolen
  (od: 22.01.1999 do: 26.08.1999)
Marián Trumpach - člen
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (od: 22.01.1999 do: 26.08.1999)
Jaroslav Zicho - člen
Dulov 90
Pruské
  (od: 27.08.1999 do: 31.01.2000)
Jaroslav Zicho - predseda
Dulov 90
Pruské
  (od: 22.01.1999 do: 26.08.1999)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle - vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 22.01.1999)
Konať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle - - svojím podpisom predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva samostatne.
  (od: 18.08.1997 do: 21.01.1999)
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu.
  (od: 03.09.1996 do: 17.08.1997)
Základné imanie: 
65 005 000 Sk
  (od: 20.05.1997)
19 005 000 Sk
  (od: 03.09.1996 do: 19.05.1997)
Akcie: 
Počet: 19005
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.02.2000)
Počet: 46
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 01.02.2000)
Počet: 19005
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 18.08.1997 do: 31.01.2000)
Počet: 46
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 18.08.1997 do: 31.01.2000)
Počet: 19005
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.05.1997 do: 17.08.1997)
Počet: 46000
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.05.1997 do: 17.08.1997)
Počet: 19005
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 03.09.1996 do: 19.05.1997)
Dozorná rada: 
Ing.arch. Juraj Lispuch - podpredseda
L.Štúra 32
Zvolen
  (od: 22.01.1999)
Ing. Eva Skřeková - člen
T.Vansovej 1
Bratislava
  (od: 22.01.1999)
Ľuboš Hostačný - člen
Gorazdova 3
Bratislava
  (od: 26.09.2002)
Ing. Stanislav Ferančík
Bakošova 38
Bratislava
  (od: 20.05.1997 do: 21.01.1999)
Ing. Irena Konkoľová - predseda
Lesnícka 1405/3
Zvolen
  (od: 22.01.1999 do: 31.01.2000)
Ing. Branislav Kuzma - člen
Komenského 645/33
Zvolenská Slatina
  (od: 01.02.2000 do: 25.09.2002)
Ing. arch. Juraj Lispuch - podpredseda
Štúrova 32
Zvolen
  (od: 03.09.1996 do: 19.05.1997)
Ing. Martin Ondrušek
Cintorínska 19
Trenčín
  (od: 20.05.1997 do: 17.08.1997)
Ing. Martin Ondrušek
Cintorínska 19
Trenčín
  (od: 18.08.1997 do: 21.01.1999)
Ing. Peter Petrovič - predseda
Medveckého 2
Zvolen
  (od: 03.09.1996 do: 19.05.1997)
Ing. Pavel Slimák
Mamateyova 18
Bratislava
  (od: 03.09.1996 do: 19.05.1997)
Ing. Michal Strnad
Pavlovova 1
Bratislava
  (od: 20.05.1997 do: 21.01.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 27/96, Nz 27/96 napísanej dňa 26.4.1996 notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1734
  (od: 03.09.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1997 vo forme notárskej zápisnice N 17/97, Nz 17/97 spísaná notárkou Ľubicou Floriánovou. Stary spis: Sa 1734
  (od: 20.05.1997)
Notárska zápisnica N 157/97, Nz 160/97 zo dňa 23.7.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis č. 2/97-1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 1734
  (od: 18.08.1997)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.9.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápinice N 538/98, Nz 535/98.
  (od: 22.01.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 30.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/99, Nz 164/99 napísanej notárom JUDr. Hornáčkovou vo Zvolene bola schválená zmena stanov v čl.IX ods. 4, zápisnice z valného zhromaždenia dňa 30.6.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.7.1999.
  (od: 27.08.1999)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999. Notárska zápisnica N 289/99, Nz 288/99 spísaná dňa 28.12.1999 notárom JUDr. Darinou Horníčkovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III,V,VII,IX,XII,XIII,XIV,XIX a bola schválená personálna zmena v predstavenstve a dozornej rady.
  (od: 01.02.2000)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2001.
  (od: 29.10.2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11. 2. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 22/02, Nz 23/02.
  (od: 26.09.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  08.06.2023
Dátum výpisu:  11.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)