Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1156/B

Business name: 
SK-NIC, a.s.
  (from: 02/03/2006)
Registered seat: 
Námestie SNP 14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 10/01/2018)
Identification number (IČO): 
35 698 446
  (from: 09/17/1996)
Date of entry: 
09/17/1996
  (from: 09/17/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/17/1996)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
  (from: 08/03/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/03/1999)
leasing spojený s financovaním
  (from: 08/03/1999)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 08/03/1999)
poradenská činnosť v oblasti spracovania dát a poskytovania software
  (from: 08/03/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/03/1999)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/03/1999)
registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
  (from: 02/03/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/18/2000)
Peter Bíro - Chairman of the Board of Directors
Černyševského 1
Bratislava 851 01
From: 12/13/2022
  (from: 01/25/2023)
Rishi-Fezal Maudhub - Member of the Board of Directors
Stretford Road 312A
Manchester M15 5TP
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 12/13/2022
  (from: 01/25/2023)
Marek Lacka - Member of the Board of Directors
Kosatcová 13
Stupava 900 31
From: 04/13/2023
  (from: 05/24/2023)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zaväzuje a za spoločnosť podpisuje predseda predstavensta samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojmu menu a k funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 11/05/2015)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 12/07/2018)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
  (from: 12/07/2018)
Stockholder: 
CentralNic EU S.E.
Boulevard de la Foire 1-3
Luxemburg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (from: 12/11/2020)
Supervisory board: 
Volker A. Greimann
Akazienweg 32
Saarbrücken 661 21
Nemecká spolková republika
From: 08/27/2020
  (from: 12/11/2020)
Michael Christian Riedl
Am Bongert 18
Luxemburg 1270
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 12/28/2020
  (from: 01/22/2021)
Donald Ahelan Baladasan
Croham Valley Road 66
South Croydon, Surrey CR2 7NB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 04/13/2023
  (from: 05/24/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.8.1996 v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1742
  (from: 09/17/1996)
Na mimoriadnom VZ dňa 21.6.1999, ktorého konanie bolo overené v not. záp. Nz 214/99 napísanej dňa 21.6.1999 notárom JUDr. Potančokovou.
  (from: 08/03/1999)
Notárska zápisnica N 298/9 spísaná dňa 8.12.1999 notárkou JUDr Janou Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov, personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bolo schválené zlučovanie s obchodnou spoločnosťou EUnet Slovakia s.r.o. so sídlom MFFUK Mlynská dolina, Bratislava, 842 15, IČO: 00588458 ku dňu 1.1.2000 s tým, že všetky práva , povinnosti , záväzky a obchodné imanie prechádza na spoločnosť Euro Web Slovakia a.s. , zmena obchodného mena z Global Network Services a.s.
  (from: 12/21/1999)
Notárska zápisnica N 263/00, Nz 251/00 spísaná dňa 5.4.2000 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade . Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konané dňa 5.4.2000
  (from: 05/18/2000)
Notárska zápisnica N 481/00, Nz 463/00 zo dňa 22.6.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťami Isternet SR, s.r.o., Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31646867 a Dodo, s.r.o., člen skupiny Euro Web, Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 31732119 spoločnosť Euro Web Slovakia, a.s. za seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti Isternet SR, s.r.o. a Dodo, s.r.o., člen skupiny Euro Web.
  (from: 09/08/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.8.2001.
  (from: 09/05/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 5.9.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva.
  (from: 09/19/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 1.11.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva.
  (from: 11/14/2001)
Notárska zápisnica č. N 689/02, NZ 674/02 zo dňa 6.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva.
  (from: 12/23/2002)
Notárska zápisnica č.N 24/2006, Nz 1745/2006, NCRls 1708/2006 zo dňa 18.01.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného EuroWeb Slovakia, a.s. na SK-NIC, a.s.
  (from: 02/03/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2009.
  (from: 07/01/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica zo dňa 24.07.2012.
  (from: 08/09/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.12.2017.
  (from: 12/09/2017)
Zmluva o zlúčení zo dňa 15.11.2018.
  (from: 12/07/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/07/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
SK-NIC Slovakia, a. s. 50813854 ,
Panenská
6
  (from: 12/07/2018)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person