Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1166/B

Obchodné meno: 
Festin, a. s.
  (od: 21.08.2015)
Sídlo: 
Plynárenská 7/A
Bratislava 824 60
  (od: 14.08.2004)
IČO: 
35 700 165
  (od: 08.10.1996)
Deň zápisu: 
08.10.1996
  (od: 08.10.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 08.10.1996)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 08.10.1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 08.10.1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 08.10.1996)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy
  (od: 08.10.1996)
reklamná, propagačná činnosť a výstavníctvo
  (od: 08.10.1996)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 08.10.1996)
organizovanie kultúrnych, kultúrno - spoločenských a umeleckých podujatí
  (od: 08.10.1996)
prieskum trhu
  (od: 08.10.1996)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
  (od: 08.10.1996)
prenájom dopravných prostriedkov
  (od: 08.10.1996)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
  (od: 08.10.1996)
organizovanie kurzov, seminárov, školení
  (od: 07.04.2004)
vydávania a rozširovanie neperiodických publikácií a audiokaziet v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 07.04.2004)
služby verejných nosičov a poslov
  (od: 01.09.2009)
poskytovanie poštových služieb
  (od: 01.09.2009)
kuriérske služby
  (od: 01.09.2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 09.06.2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 12.01.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.10.1996)
Peter Krištofovič - Predseda predstavenstva
Chrasťova 12314/19
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 24.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.
  (od: 25.10.2018)
Základné imanie: 
99 500 EUR Rozsah splatenia: 99 500 EUR
  (od: 14.02.2009)
Akcie: 
Počet: 250
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, za podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (od: 14.02.2009)
Počet: 50000
Druh: prioritné
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 0,33 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti, za podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (od: 14.02.2009)
Akcionár: 
Salve Group, a. s.
Plynárenská 7/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2022)
Dozorná rada: 
Igor Valko
Muškátova 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.12.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2016)
Eva Krištofovičová
Chrasťová 12314/19
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 02.10.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2018)
Miroslav Krištofovič
Dvořákovo nábrežie 7529/4A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 24.03.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.05.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.9.1996 v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 310/96, Nz 302/96 zo dňa 10.9.1996 a stanovy a.s. v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1752
  (od: 08.10.1996)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.6.1997. Notárska zápisnica č. N 297/97, NZ 290/97 zo dňa 10.6.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 1752
  (od: 17.06.1997)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 674/98, Nz 671/98 spísaná dňa 20.7.1998 notárom JUDr. Helenou Hrušovskou, bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti.
  (od: 26.11.1998)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.10.1999 pod č. N 1179/99, Nz 1163/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 31.12.1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.10.2000 pod č. Nz 375/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.12.2000)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 31. 10. 2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 509/2001 zo dňa 31. 10. 2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9. 11. 2001. Zmena obchodného mena z pôvodného ALLFINANZ HOLDING, a.s. na nové AFS - Investičné a poisťovacie služby, a.s.
  (od: 04.03.2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.3.2002.
  (od: 03.07.2002)
Notárske zápisnica Nz 549/2002 spísaná dňa 16.12.2002 notárom JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia dňa 16.12.2002. Notárska zápisnica N 71/2003, Nz 17004/2003 spísaná dňa 7.3.2003 notárom JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zmena obchodného mena z AFS-Investičné a poisťovacie služby, a.s.
  (od: 25.09.2003)
Notárska zápisnica č. N 394/2003, Nz 74446/2003 zo dňa 26.8.2003. Opravná doložka č. N 121/2004 zo dňa 18.3.2004.
  (od: 07.04.2004)
Ivana Gregová, deň zániku funkcie: 17.12.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2003.
  (od: 10.05.2004)
Notárska zápisnica N 161/2004, Nz 30353/2004 spísaná dňa 7.4.2004 notárom JUDr. Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (od: 19.05.2004)
Zmena obchodného mena spoločnosti na základe rozhodnutia vlaného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 376/2004, Nz 60974/2004 zo dňa 28.07.2004 z pôvodného: AFS - Nezávislý finančný poradca, a.s. na nové: AFS SK, a.s.
  (od: 14.08.2004)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.11.2006.
  (od: 19.01.2007)
Protokol č. 2 z rozhodnutia predsedu predstavenstva zo dňa 13.5.2007. Protokol č. 2 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.5.2007.
  (od: 30.06.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2009.
  (od: 14.02.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2009, Nz 5957/2009, NCRls 5940/2009 zo dňa 26.02.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného AFS SK, a. s. na nové Salve Finance, a. s.
  (od: 27.03.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 63/2009, Nz 8899/2009, NCRls 8965/2009 zo dňa 20.03.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.03.2009.
  (od: 28.03.2009)
Notárska zápisnica N 261/2009, Nz 27168/2009 zo dňa 12.08.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 01.09.2009)
Protokol o rozhodnutí predstavenstva zo dňa 05.10.2009. Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2009.
  (od: 09.12.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.04.2010 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 138/2010, Nz 14452/2010, NCRls 14687/2010 spísanej dňa 27.04.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.04.2010.
  (od: 09.06.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.07.2010
  (od: 06.08.2010)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2010.
  (od: 30.11.2010)
Notárska zápisnica č. N 509/2010, Nz 54682/2010, NCRls 55314/2010 zo dňa 14.12.2010.
  (od: 12.01.2011)
Notárska zápisnica N 509/2010, Nz 54682/2010 zo dňa 14.12.2010.
  (od: 15.02.2011)
Zápisnica zo zadadnutia dozornej rady zo dňa 07.03.2013.
  (od: 09.04.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.08.2014.
  (od: 16.08.2014)
Notárska zápisnica - N 424/2014, Nz 59783/2014, NCRls 60669/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014.
  (od: 13.01.2015)
Notárska zápisnica č. N 499/2015, Nz 22201/2015, NCRls 22694/2015 zo dňa 24.06.2015.
  (od: 04.07.2015)
Notárska zápisnica N 622/2015, Nz 27222/2015, NCRls 27825/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2015.
  (od: 21.08.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2023
Dátum výpisu:  25.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)