Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1186/B

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Zberné suroviny a.s.
  (od: 04.01.2007)
Sídlo: 
Kragujevská 3
Žilina 010 01
  (od: 04.01.2007)
IČO: 
35 701 986
  (od: 31.10.1996)
Deň zápisu: 
31.10.1996
  (od: 31.10.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.10.1996)
Predmet činnosti: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /výkup, zber, triedenie a úprava využiteľných odpadov/
  (od: 31.10.1996)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
  (od: 31.10.1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 31.10.1996)
prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 31.10.1996)
oprava motorových vozidiel
  (od: 31.10.1996)
oprava ostatných motorových dopravných prostriedkov a vozíkov /okrem určených technických dopravných zariadení - tlakové, plynové, elektrické a zdvíhacie/
  (od: 31.10.1996)
zámočníctvo
  (od: 31.10.1996)
kovoobrábanie
  (od: 31.10.1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 31.10.1996)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.03.2003)
Norbert Korkow - predseda predstavenstva
Augustusweg 90
Radebeul 014 45
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti navonok koná jediný člen predstavenstva samostatne.
  (od: 04.01.2007)
Prokúra: 
V mene spoločnosti konajú tiež jej prokuristi a to vždy dvaja spoločne alebo jeden prokurista spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 23.10.2002)
Základné imanie: 
233 008 000 Sk
  (od: 18.04.2002)
Akcie: 
Počet: 233008
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.03.2000)
Akcionár: 
Scholz Holding GmbH
Rotenturmstrasse 13
Viedeň 1010
Rakúska republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.08.2006)
Dozorná rada: 
Peter Patoprstý
Chlumeckého 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2001)
Raphael Barth
Franz-Schubert Strasse 6
Heubach 735 40
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2007)
Ing. Libor Vohánka
Přemyslovců 2013
Louny 440 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 363/96, Nz 354/96 zo dňa 21.10.1996 a dodatok N 389/96, Nz 380/96 zo dňa 31.10.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Na akciovú spoločnosť prechádza majetok zaniknutého štátneho podniku Zberné suroviny š.p. Bratislava, Pšn 6/B, IČO 00 179 515. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutého štátneho podniku. Rozhodnutie o privatizácii zo dňa 17.6.1996, č. 520, spis č. KM - 128/96. Stary spis: Sa 1772
  (od: 31.10.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.01.1997 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N3/97, Nz 13/97. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 22.01.1997. Stary spis: Sa 1772
  (od: 05.05.1997)
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 1.4.1997 preberá majetok, práva a záväzky vzťahujúce sa k časti podniku vymedzenej v tejto zmlulve ZDS - zber druhotných surovín, s.r.o., ul. SNP 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
  (od: 20.11.1998)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.1998 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 112/98.
  (od: 30.06.1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.7.1999.
  (od: 07.01.2000)
Notárska zápisnica Nz 169/99 osvedčujúca priebeh náhradného mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.1999, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v orgánoch spoločnosti a schválený dodatok č. 3 k stanovám. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 21.10.1999, na ktorom bol odvolaní prokurista.
  (od: 13.03.2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.12.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (od: 17.03.2000)
Notárska zápisnica Nz 45/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v dozornej rade spoločnosti a schválený dodatok č. 4 k stanovám a súčasne schválené úplné znenie stanov v znení dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.4.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v predstavenstve spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 28.4.2000, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva spoločnosti.
  (od: 15.05.2000)
Zmena stanov a ich úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 27.4.2000 priebeh, ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 45/00
  (od: 22.09.2000)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 14.12.2001 o zmene členov predstavenstva. Deň vzniku funkcie člena predstavenstva Stephan Andree: 15.12.2001. Uznesenie jediného akcionára o zmene členov dozornej rady zo dňa 19.12.2001. Uznesenie dozornej rady zo dňa 20.12.2001 o zvolení predsedu. Deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady Charles Rijckenberg: 20.12.2001. Deň vzniku funkcie člena dozornej rady Jana Špiritová: 20.12.2001.
  (od: 07.02.2002)
Notárska zápisnica č. Nz 87/02 zo dňa 22. 2. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7. 12. 2000, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní člena predstavenstva. Notárska zápisnica č. Nz 143/02 zo dňa 12. 3. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o menovaní ďalšieho člena dozornej rady.
  (od: 18.04.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.2002 spísaná do notárskej zápisnice č. N 256/02.
  (od: 20.06.2002)
Notárska zápisnica č. N 187/2002, Nz 187/2002 zo dňa 19. 9. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a udelení prokúry. Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní člena dozornej rady zo dňa 20. 9. 2002.
  (od: 23.10.2002)
Notárska zápisnica N 1106/02, Nz 1045/02 zo dňa 4.12.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a prijatí ich úplného znenia. Rozhodnutie zo dňa 4.2.2003 o zrušení prokúry Františka Lenthára.
  (od: 05.03.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 9.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 782 447 a ZG - RECYCLING, spol. s r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 699 981 a ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o., Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 31 736 254 od 1.7.2003 bez likvidácie s ich zlúčením s obchodnou spoločnosťou Zberné suroviny Bratislava a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 701 986 tak, že obchodné imanie zlučovaných spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., ZG - RECYCLING, spol. s r.o. a ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť Zberné suroviny Bratislava a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 701 986, ktorá preberá na seba všetky veci, pohľadávky a záväzky zrušených spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 782 447, ZG - RECYCLING, spol. s r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 699 981 a ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o., Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 31 736 254. Notárska zápisnica č. N 260/2003, Nz 26315/2003 zo dňa 9.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia . Zmluva o zlúčení zo dňa 9.4.2003.
  (od: 01.04.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.1.2004. Funkcia členov predstavenstva Dipl.-Kfm. S. Andree a Dipl. Ing. M. Borchersa sa končí dňom 30.1.2004. Funkcia prokuristu Ing. Z. Škapcovej sa končí dňom 30.1.2004.
  (od: 09.04.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.1.2005.
  (od: 05.02.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023
Dátum výpisu:  04.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)