Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5259/B

Business name: 
Vallebona a. s.
  (from: 03/24/2011)
Registered seat: 
Panenská 18
Bratislava-Staré mesto 811 03
  (from: 01/15/2015)
Identification number (IČO): 
46 099 263
  (from: 03/24/2011)
Date of entry: 
03/24/2011
  (from: 03/24/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/24/2011)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/24/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/24/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/24/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/24/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/24/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 03/24/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/24/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/24/2011)
počítačové služby
  (from: 03/24/2011)
administratívne služby
  (from: 03/24/2011)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov
  (from: 09/27/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/24/2011)
PhDr. Tomáš Kostelničák - člen predstavenstva
Chorvátska 1
Bratislava-Staré Mesto 811 07
From: 12/18/2014
  (from: 01/15/2015)
Lukáš Kostelničák
Chorvátska 1
Bratislava - Staré mesto 811 07
From: 06/03/2016
  (from: 06/11/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy všetci členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/18/2017)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 03/24/2011)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú neobmedzene prevoditeľné medzi akcionármi spoločnosti. V prípade, ak akcionár bude mať záujem previesť svoje akcie, alebo ich časť, na tretiu osobu, bude povinný túto skutočnosť oznámiť predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo po obdržaní oznámenia bez zbytočného odkladu poskytne akcionárovi informácie o aktuálnych akcionároch spoločnosti a počte ich akcií. Akcionár, ktorý bude mať záujem previesť akcie na tretiu osobu bude povinný prednostne ponúknuť akcie všetkým ostatným akcionárom spoločnosti, pričom v ponuke uvedie všetky podstatné podmienky zamýšľaného prevodu. Akcionári následne budú mať možnosť uplatniť svoje prednostné právo na kúpu akcií v lehote do 30 dní od obdržania ponuky. V prípade, ak akcionári budú mať záujem o nákup akcií prevyšujúci ponúkaný počet, ich prednostné právo sa uspokojí v pomere zodpovedajúcom ich podielu na základnom imaní spoločnosti.
  (from: 03/24/2011)
Supervisory board: 
Michal Zugarek
Krásnohorská 13
Bratislava 851 06
From: 03/28/2011
  (from: 04/20/2011)
Ing. Peter Orth
Gercenova 1163/19
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 08/25/2017
  (from: 10/18/2017)
Ing. Martin Kostelničák
Ladislava Dérera 15
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 08/25/2017
  (from: 10/18/2017)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 86/2011, Nz 8232/2011 dňa 08.03.2011 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/24/2011)
Notárska zápisnica č. N 121/2011, Nz 11069/2011, NCRls 11337/2011 zo dňa 28.03.2011.
  (from: 04/20/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014
  (from: 01/15/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2016.
  (from: 06/11/2016)
Notárska zápisnica č. N 674/2017, Nz 29756/2017, NCRls 30403/2017 zo dňa 28.08.2017, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.08.2017.
  (from: 10/18/2017)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person