Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1215/B

Obchodné meno: 
MAXA a.s., v likvidácii
  (od: 26.04.2001 do: 26.06.2005)
MAXA a.s.
  (od: 05.12.1996 do: 25.04.2001)
Sídlo: 
Turbínova 1
Bratislava 831 04
  (od: 05.12.1996 do: 26.06.2005)
IČO: 
35 704 527
  (od: 05.12.1996)
Deň zápisu: 
05.12.1996
  (od: 05.12.1996)
Deň výmazu: 
27.06.2005
  (od: 27.06.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 27.06.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.12.1996)
Predmet podnikania (činnosti): 
veľkoobchodná činnosť s potravinami a iným tovarom (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s osobitným povolením)
  (od: 05.12.1996 do: 26.06.2005)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s osobitným povolením)
  (od: 05.12.1996 do: 26.06.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.08.2000 do: 08.09.2000)
predstavenstvo
  (od: 22.04.1999 do: 20.08.2000)
predstavenstvo
  (od: 23.09.1997 do: 21.04.1999)
predstavenstvo
  (od: 05.12.1996 do: 22.09.1997)
Ing. Igor Borguľa - podpredseda predstavenstva
Vodárenská 20
Šamorín 931 01
  (od: 23.09.1997 do: 21.04.1999)
Ing. Ivan Červeňanský - predseda predstavenstva
Nádražná 873/16
Partizánske
  (od: 22.04.1999 do: 20.08.2000)
Ing. Ján Fischer - člen predstavenstva
A.Grznára 2760/36
Topoľčany
  (od: 22.11.1999 do: 20.08.2000)
Ľuboslav Choma - podpredseda predstavenstva
Ustecko - orlická 2345/8
Poprad 058 01
  (od: 22.04.1999 do: 20.08.2000)
Ing. Ludvik Jančo - predseda predstavenstva
Tulská 2283/15
Zvolen 960 01
  (od: 23.09.1997 do: 21.04.1999)
Ing. Bruno Jendrál - predseda predstavenstva
Lipová 16
Topoľčany
  (od: 21.08.2000 do: 25.04.2001)
Ing. Patrik Kováč - člen predstavenstva
Veľké Ripňany 956 07
  (od: 23.09.1997 do: 21.04.1999)
JUDr. Alexander Lutovsky - člen predsta-venstva
Mlynarovičova 14
Bratislava
  (od: 05.12.1996 do: 22.09.1997)
Ing. Drahomír Mihálek - podpredseda pred- stavenstva
Sasinkova 11
Bratislava
  (od: 05.12.1996 do: 22.09.1997)
Ing. Magdaléna Mikulová - člen predstavenstva
Veľké Ostratice 143
Ostratice
  (od: 22.04.1999 do: 21.11.1999)
Ing. Ján Plachý - predseda predstaven-stva
Klariská 6
Bratislava
  (od: 05.12.1996 do: 22.09.1997)
Jozef Sládečka - člen predstavenstva
P.O.Hviezdoslava 2262/C
Topoľčany
  (od: 21.08.2000 do: 25.04.2001)
Ing. Michal Kolárik - podpredseda predstavenstva
Rooseveltowa 2096/20
Krnov
Česká republika
prechodný pobyt na území SR :
Malinovského 1471/6
Partizánske
  (od: 21.08.2000 do: 25.04.2001)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. V mene spoločnosti vo všetkých veciach koná a podpisuje likvidátor.
  (od: 26.04.2001 do: 26.06.2005)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 07.12.2000 do: 25.04.2001)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 21.08.2000 do: 08.09.2000)
Spoločnosť zastupuje v celom rozsahu predstavenstvo. Za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 22.04.1999 do: 20.08.2000)
Spoločnosť zastupuje v celom rozsahu predstavenstvo a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol na to písomne predstavenstvom poverený. Spoločnosť zastupuje samostatne ktorýkoľvek z prokuristov, ak bola prokúra udelená. Za spoločnosť podpisujú buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, alebo samostatne ktorýkoľvek z prokuristov.
  (od: 23.09.1997 do: 21.04.1999)
Spoločnosť zastupuje voči tretím osobám pred súdmi a inými orgánmi v celom rozsahu predstavenstvo, pričom menom predstavenstva môže konať predseda predstavenstva samostatne alebo samostatne jeden člen predstavenstva, ktorý bol na to písomne poverený. Spoločnosť zastupuje tiež samostatne prokurista, ak bola udelená prokúra. Za spoločnosť podpisujú buď všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo samostatne predseda alebo jeden člen predstavenstva, ktorý bol na to písomne poverený, alebo samostatne ktorýkoľvek prokurista.
  (od: 05.12.1996 do: 22.09.1997)
Dozorná rada: 
Ing. Igor Borguľa - člen
Vodárenská 20
Šamorín
  (od: 05.12.1996 do: 22.09.1997)
Ing. Ján Fischer - podpredseda
A.Grznára 2760/36
Topoľčany
  (od: 22.04.1999 do: 21.11.1999)
JUDr. Alexander Lutovský - člen
Mlynarovičova 14
Bratislava
  (od: 23.09.1997 do: 21.04.1999)
Anna Magdolenová - člen
Pálenice 1016
Chynorany
  (od: 22.11.1999 do: 20.08.2000)
Jana Oremusová - člen
Sibírska 52
Bratislava
  (od: 05.12.1996 do: 22.09.1997)
Jana Oremusová - člen
Sibírska 52
Bratislava
  (od: 23.09.1997 do: 21.04.1999)
Ing. Ján Plachý - podpredseda
Klariská 6
Bratislava
  (od: 23.09.1997 do: 21.04.1999)
JUDr. Viliam Vaňko - predseda
Sládkovičova 1216/37
Bánovce nad Bebravou
  (od: 22.04.1999 do: 20.08.2000)
Ing. Milan Skačan - člen
Cintorínsky rad 14/14
Komárno 945 01
  (od: 23.09.1997 do: 26.06.2005)
Viliam Vaňko - predseda dozornej rady
Sládkovičova 1216/37
Bánovce nad Bebravou
  (od: 21.08.2000 do: 26.06.2005)
Silivia Jendrálová - podpredseda dozornej rady
Lipová 16
Topoľčany
  (od: 21.08.2000 do: 26.06.2005)
Radovan Pilich - člen
Husova 281
Klimkovice 742 83
Česká republika
  (od: 23.09.1997 do: 21.04.1999)
Ing. Jan Tlačbaba - predseda
Špálová 2
Olomouc 779 00
Česká republika
  (od: 05.12.1996 do: 21.04.1999)
Výška základného imania: 
2 800 000 Sk
  (od: 05.12.1996 do: 26.06.2005)
Akcie: 
Počet: 24
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 07.12.2000 do: 26.06.2005)
Počet: 40
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 07.12.2000 do: 26.06.2005)
Počet: 24
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 23.09.1997 do: 06.12.2000)
Počet: 40
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 23.09.1997 do: 06.12.2000)
Počet: 2800
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.12.1996 do: 22.09.1997)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Ľubomír Šuranský
Mamateyova 13
Bratislava 851 04
Skončenie funkcie: 27.06.2005
  (od: 26.04.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 5.12.2001, č.k. 3K 72/01-22, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2001, ktorým súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť dlžníka. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť MAXA a.s. v likvidácii, so sídlom Turbínova 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 704 527 zapísaná v odd Sa vo vložke č. 1215/B z obchodného registra.
  (od: 27.06.2005)
Notárska zápisnica N 254/96, Nz 254/96 zo dňa 21.11.1996 a stanovy o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1802
  (od: 05.12.1996 do: 26.06.2005)
Notárska zápisnica N 183/97, Nz 183/97 zo dňa 11.9.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 1802
  (od: 23.09.1997 do: 26.06.2005)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme not.záp. zo dňa 19.3.1999 č. N 34/99, Nz 31/99 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti /nové znenie stanov/
  (od: 22.04.1999 do: 26.06.2005)
Notárska zápisnica N 152/9, Nz 148/99 spísaná dňa 14.9.1999 notárkou JUDr Alenou Korenecovou v Topoľčanoch osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 6,40 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (od: 22.11.1999 do: 26.06.2005)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 61/2000, Nz 59/2000 napísanej dňa 23.6.2000 notárom JUDr. Korenecovou v Topoľčanoch, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 23.6.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 23.6.2000.
  (od: 21.08.2000 do: 26.06.2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 29.3.2001, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 69/2001, Nz 70/2001, o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (od: 26.04.2001 do: 26.06.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2024
Dátum výpisu:  23.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR