Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1224/B

Business name: 
Hydinársky kombinát Rovinka, a.s. v likvidácii
  (from: 06/23/2003 until: 07/09/2007)
Hydinársky kombinát Rovinka, a.s. skrátený názov : HYKO Rovinka, a.s.
  (from: 04/20/1994 until: 06/22/2003)
Registered seat: 
322
Rovinka 900 49
  (from: 04/20/1994 until: 07/09/2007)
Identification number (IČO): 
34 099 794
  (from: 04/20/1994)
Date of entry: 
04/20/1994
  (from: 04/20/1994)
Date of deletion: 
03/29/2007
  (from: 07/10/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/10/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/20/1994)
Objects of the company: 
spracovanie exkrementov
  (from: 04/20/1994 until: 01/21/2003)
nákup a odchov odstavčiat
  (from: 04/20/1994 until: 01/21/2003)
výroba bravčového mäsa
  (from: 04/20/1994 until: 01/21/2003)
výroba konzumných vajec a hydinového mäsa
  (from: 04/20/1994 until: 07/09/2007)
spracovanie a výroba potravinárskych vý robkov
  (from: 04/20/1994 until: 07/09/2007)
predaj ošípaných, bravčového mäsa, konzumných vajec, hydiny a hydinového mäsa a výrobkov
  (from: 04/20/1994 until: 07/09/2007)
sprostredkovanie predaja prác a služieb
  (from: 04/20/1994 until: 07/09/2007)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/20/1994 until: 07/09/2007)
predaj živých a zabitých moriek, celých a porciovaných v čerstvom a mrazenom stave
  (from: 08/20/2001 until: 07/09/2007)
nákup vajec, moriek a ostatných druhov hydiny a ich predaj
  (from: 08/20/2001 until: 07/09/2007)
predaj exrementov
  (from: 08/20/2001 until: 07/09/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/2001 until: 07/09/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/2001 until: 07/09/2007)
porážka a spracovanie moriek
  (from: 08/20/2001 until: 07/09/2007)
výroba mäsových výrobkov
  (from: 08/20/2001 until: 07/09/2007)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 01/22/2003 until: 07/09/2007)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 01/22/2003 until: 07/09/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/23/2003 until: 07/09/2007)
Managing board
  (from: 01/22/2003 until: 06/22/2003)
Managing board
  (from: 02/03/1998 until: 01/21/2003)
Managing board
  (from: 02/18/1997 until: 02/02/1998)
Managing board
  (from: 04/20/1994 until: 02/17/1997)
RNDr. Inocencia Bónova
Palisády 23
Bratislava
  (from: 06/11/1999 until: 08/19/2001)
Ing. Ján Danter - člen
159
Boldog
  (from: 08/28/2001 until: 11/14/2001)
Ing. Pavel Ďurišin - člen
Sološnická 51
Bratislava
  (from: 02/18/1997 until: 02/02/1998)
Ing. Pavel Ďurišin - predseda
Sološnícka 51
Bratislava 841 05
  (from: 02/03/1998 until: 08/19/2001)
JUDr. Ing. Ján Dutka - člen
Golianova 32
Trnava
  (from: 08/20/2001 until: 08/27/2001)
JUDr.Ing. Ján Dutka - člen
Golianova 32
Trnava
  (from: 08/28/2001 until: 11/14/2001)
Ing. Elena Kaľavská - člen
191
Miloslavov
Until: 03/19/2002
  (from: 11/15/2001 until: 04/24/2002)
Ing. Ladislav Kiss - člen
Hlavná 61
Nová Dedinka
  (from: 04/20/1994 until: 02/17/1997)
Ing. Matej Lopušný - člen
Kollárova 3
Senec 903 01
  (from: 02/03/1998 until: 08/19/2001)
Ing. Matej Lopušný - člen
SNP 16
Modra
  (from: 04/20/1994 until: 02/17/1997)
Ing. Matej Lopušný - podpredseda predstavenstva
SNP 16
Modra
  (from: 02/18/1997 until: 02/02/1998)
Ing. Anton Markovič - podpredseda predstavenstva
Planckova 4
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 02/17/1997)
Ing. Juraj Mirda - člen
Vavrínska 5
Bratislava
  (from: 02/18/1997 until: 02/02/1998)
Ing. Juraj Mirda - člen, výkonný riaditeľ
Varínska 5
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 02/17/1997)
Ing. Metod Močáry - člen
322
Lúčky 034 82
  (from: 02/03/1998 until: 08/19/2001)
Ing. Dezider Mosný - člen
Komárnická 32
Bratislava
  (from: 02/18/1997 until: 02/02/1998)
Ing. Juraj Peleška - člen
Heyrovského 10
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 08/19/2001)
Ing. Pavol Peleška - predseda predstavenstva
Hagarova 19
Bratislava
  (from: 02/18/1997 until: 02/02/1998)
Ing. Gabriela Pyteľová - predseda
Švermova 149/10
Stakčín
  (from: 11/15/2001 until: 01/21/2003)
RNDr. Ivo Rychlík - predseda
Pečnianska 29
Bratislava
  (from: 08/28/2001 until: 11/14/2001)
Ing. Justín Skaličan - člen
Slatinská 2
Bratislava 821 07
  (from: 02/03/1998 until: 06/10/1999)
Ing. Ján Šabík - člen
Cabanova 30
Bratislava
  (from: 08/20/2001 until: 08/27/2001)
Ing. Ján Šaulič , CSc. - podpredseda
Štefánikova 113
Ivánka pri Dunaji 900 28
  (from: 02/03/1998 until: 06/10/1999)
Ing. Mikuláš Šidík
Jelačičova 14
Bratislava
  (from: 06/11/1999 until: 08/19/2001)
Ing. Mikuláš Šidík - predseda
Jelačičova 14
Bratislava
  (from: 08/20/2001 until: 08/27/2001)
Ing. Zdeněk Šipoš - člen
Štefana Králika 61
Bratislava
From: 03/19/2002
  (from: 04/25/2002 until: 01/21/2003)
RNDr. Ján Tirjak - člen
Ševčenkova 29
Bratislava
  (from: 11/15/2001 until: 01/21/2003)
Ing. Miroslav Tvrdík - člen
Párovská 28
Nitra
  (from: 04/20/1994 until: 02/17/1997)
Ing. František Valent - predseda predstavenstva
Budatínska 43
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 02/17/1997)
RNDr. Ján Tirjak - člen
Ševčenkova 29
Bratislava
From: 10/24/2001
  (from: 01/22/2003 until: 07/09/2007)
Ing. Peter Meier - predseda
Ondavská 2
Bratislava
From: 06/25/2002
  (from: 01/22/2003 until: 07/09/2007)
Ing. Jozef Kotvan - člen
Heyrovského 12
Bratislava
From: 08/07/2002
  (from: 01/22/2003 until: 07/09/2007)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 06/23/2003 until: 07/09/2007)
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/22/2003 until: 06/22/2003)
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to tak, že podpi- sujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva.
  (from: 02/03/1998 until: 01/21/2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať za spoločnosť: - všetci členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva samostatne, - predseda predstavenstva spoločne s ďaľším členom predstavenstva len po schválení predstavenstvom spoločnosti v prípadoch: - prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam, zaťaženia nehnuteľností, prenájom na dlhšiu dobu ako jeden rok, - nadobudnutia a scudzenia majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných a iných spoločností.
  (from: 02/18/1997 until: 02/02/1998)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a výkonný riaditeľ spoločnosti na základe generálnej plnej moci. Výkonný riaditeľ je súčasne čle nom predstavenstva a.s.. Podpisujú za spoločnosť predstavenstvo, /vždy najmenej dvaja jeho členovia/ alebo výkonný riaditeľ spoločnosti sám. Riaditeľ zastupuje spoločnosť v rozsahu ge nerálnej plnej moci udelenej predstavenstvom.
  (from: 04/20/1994 until: 02/17/1997)
Capital: 
53 400 000 Sk
  (from: 04/20/1994 until: 07/09/2007)
Shares: 
Number of shares: 53400
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/03/1998 until: 07/09/2007)
Number of shares: 5340
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/20/1994 until: 02/02/1998)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Ďurišin - predseda
Sološnícka 51
Bratislava 841 05
  (from: 08/20/2001 until: 01/21/2003)
Ing. Rudolf Horváth
Fedákova 6
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 02/17/1997)
Ing. Rudolf Horváth - člen
Fedáková 6
Bratislava
  (from: 02/18/1997 until: 02/02/1998)
JUDr. Anna Hudáková - člen
Vígľašská 13
Bratislava 851 07
  (from: 02/03/1998 until: 08/19/2001)
Ing. Matej Lopušný - člen
Kollárova 3
Senec 903 01
  (from: 08/20/2001 until: 01/21/2003)
Ing. Justín Skaličan - predseda
Slatinská 2
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 02/17/1997)
Ing. Justín Skaličan - predseda
Slatinská 2
Bratislava
  (from: 02/18/1997 until: 02/02/1998)
Ing. Emília Šebová - členka
Farského 10/90
Bratislava
  (from: 02/18/1997 until: 02/02/1998)
Ing. Zdeněk Šipoš - člen
Kalora Adlera 15
Bratislava 841 02
  (from: 02/03/1998 until: 08/19/2001)
MUDr. Marián Šolty - predseda
Landauova 20
Bratislava 841 01
  (from: 02/03/1998 until: 08/19/2001)
Ing. Miroslav Vlček - člen
Blagojevova 6
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 02/17/1997)
Mária Košická - členka
P.O. Hviezdoslava 16
Svätý Jur
  (from: 08/20/2001 until: 07/09/2007)
Ing. Matej Lopušný - člen
Kollárova 3
Senec 903 01
From: 06/25/2002
  (from: 01/22/2003 until: 07/09/2007)
Ing. Gabriela Pyteľová - predseda
Švermova 149/10
Stakčín
From: 06/25/2002
  (from: 01/22/2003 until: 07/09/2007)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Peter Eckert
Družstevná 11
Modra 900 01
Until: 03/29/2007
  (from: 06/23/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.4.2006 pod č.k. 3K 45/03 - 177, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.5.2006, bol zrušený konkurz vyhlásený uznesením súdu zo dňa 30.9.2003 pod č.k. 3K 45/03 na majetok spoločnosti Hydinársky kombinát Rovinka, a.s. v likvidácii z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 32Exre/59/2006 zo dňa 20.10.2006 súd začal konanie o výmaz spoločnosti Hydinársky kombinát Rovinka, a.s. v likvidácii z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Hydinársky kombinát Rovinka, a.s. v likvidácii, so sídlom 900 49 Rovinka 322, IČO: 34 099 794, zapísanú v odd. Sa, vložke č. 1224/B.
  (from: 07/10/2007)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ skou zmluvou zo dňa 11.3.1994 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a vzniká na základe rozhodnutia Valného zrhomaždenia konaného dňa 11.3.1994 akciovej spoločnosti Mäsopro dukt so sídlom Svätý Jur, jej rozdelením v súlade s ust. § 69 ods.4 zákona č.513/1991 Zb.. Stary spis: Sa 27 Stary spis: Sa 1811
  (from: 04/20/1994 until: 07/09/2007)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 74/96, Nz 80/96 zo dňa 15.5.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Záznam z rokovania predstavenstva a dozornej rady konaného dňa 15.5.1996. Stary spis: Sa 1811
  (from: 02/18/1997 until: 07/09/2007)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17. 11. 1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 214/97, Nz 215/97. Stary spis: Sa 1811
  (from: 02/03/1998 until: 07/09/2007)
Záznam z rokovania predstavenstva a dozornej rady zo dňa 18.12.1998 a 26.4.1999 o zmene členov predstavenstva.
  (from: 06/11/1999 until: 07/09/2007)
Notárska zápisnica č. Nz 406/99 zo dňa 22.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.6.2000. Notárska zápisnica č. N 134/2000, Nz 121/2000 zo dňa 8.6.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena členov dozornej rady a zmena stanov v čl. X bod 2 a čl. XI bod 19. Notárska zápisnica č. Nz 179/00 spísaná dňa 7.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo odsúhlasené nové, úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 08/20/2001 until: 07/09/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.2.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Zápisnica z rokovania predstavenstva dňa 16.2.2001, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva.
  (from: 08/28/2001 until: 07/09/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.9.2001 a 24.10.2001, na ktorom boli schválené zmeny členov predstavenstva.
  (from: 11/15/2001 until: 07/09/2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.3.2002 - zmena člena predstavenstva. Funkcia člena predstavenstva Ing. E. Kaľavskej zaniká dňa 19.3.2002..
  (from: 04/25/2002 until: 07/09/2007)
Notárska zápisnica Nz 423/02 spísaná dňa 25. 6. 2002 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 25. 6. 2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 7. 8. 2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. G. Pyteľovej sa končí dňom 25. 6. 2002. Funkcia člena predstavenstva Ing. Z. Šipoša sa končí dňom 7. 8. 2002. Funkcia člena dozornej rady Ing. P. Ďurišina sa končí dňom 25. 6. 2002.
  (from: 01/22/2003 until: 07/09/2007)
Notárska zápisnica N 1572/2003, Nz 33916/2003 zo dňa 6.5.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.2003, ktoré schválilo zrušenie spoločnosti s likvidáciou a vymenovanie likvidátora.
  (from: 06/23/2003 until: 07/09/2007)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 45/03 zo dňa 30.9.2003, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Hydinársky kombinát Rovinka, a.s., v likvidácii, sídlo 900 49 Rovinka 322, IČO: 34 099 794. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Bolješik, sídlo Radlinského 50, 921 01 Piešťany, r.č.: bytom: 922 01 Ostrov 420. Za osobitného správcu konkurznej podstaty pre správu majetku bola ustanovená Ing. Danka Ondrušová, sídlom Ráztočná 59, 822 06 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 24.10.2003.
  (from: 11/25/2003 until: 07/09/2007)
Uznesením Krajského súdu č.k. 3K 45/03 zo dňa 18.4.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.5.2006 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok predpokladov pre konkurz, zbavil JUDr. Jozefa Bojlešika, AK Radlinského 50, 921 01 Piešťany funkcie správcu konkurznej podstaty a zbavil Ing. Danku Ondrušovú, Ráztočná 59, 822 06 Bratislava funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty pre správcu majetku.
  (from: 06/13/2006 until: 07/09/2007)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person