Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1232/B

Obchodné meno: 
K a f i l é r i a, a.s. v konkurze
  (od: 31.10.2007 do: 17.04.2009)
K a f i l é r i a, a.s.
  (od: 28.04.1992 do: 30.10.2007)
Sídlo: 
Šamorínska 43
Senec 903 01
  (od: 28.04.1992 do: 17.04.2009)
IČO: 
31 412 378
  (od: 28.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 28.04.1992)
Deň výmazu: 
18.04.2009
  (od: 18.04.2009)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 18.04.2009)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.04.1992)
Predmet činnosti: 
asanácia uhynutých hospodárskych zvierat
  (od: 28.04.1992 do: 03.01.1994)
zvoz a spracovanie surovín živočíšneho pôvodu
  (od: 28.04.1992 do: 03.01.1994)
odbytová činnosť
  (od: 28.04.1992 do: 03.01.1994)
veterinárska asanácia uhynutých hospodár- skych zvierat a konfiškátov živočíšneho pôvodu
  (od: 04.01.1994 do: 09.02.1997)
výroba živočíšnych komponentov do kŕmnych zmesí, živočíšnych tukov a technických surovín
  (od: 04.01.1994 do: 17.04.2009)
prenájom nákladných motorových vozidiel
  (od: 04.01.1994 do: 17.04.2009)
obchodno - odbytová činnosť
  (od: 04.01.1994 do: 17.04.2009)
poradensko - inžiniersko - konzultačná čin- nosť v oblasti kafilerických technológií v tuzemsku a zahraničí
  (od: 04.01.1994 do: 17.04.2009)
zahranično - obchodná činnosť
  (od: 04.01.1994 do: 17.04.2009)
asanačný podnik
  (od: 10.02.1997 do: 17.04.2009)
predaj stravy pripravenej a dovezenej od oprávneného výrobcu
  (od: 03.09.2001 do: 17.04.2009)
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
  (od: 03.09.2001 do: 17.04.2009)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 04.12.2002 do: 17.04.2009)
predstavenstvo
  (od: 28.04.1992 do: 03.12.2002)
Ing. Elena Bačkonja
Koprivnická 28
Bratislava
  (od: 28.04.1992 do: 03.01.1994)
Martin Barilla - člen
Petzvalova 41
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 09.07.2006
  (od: 29.07.2006 do: 24.11.2008)
Martin Barilla - člen
Petzvalova 41
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 09.07.2006 Skončenie funkcie: 06.11.2008
  (od: 25.11.2008 do: 24.11.2008)
Anton Bezúr
Nálepkova 71
Bernolákovo
  (od: 28.04.1992 do: 09.02.1997)
Ing. Vladimír Doubek
Segnerova 6
Bratislava
  (od: 28.04.1992 do: 03.01.1994)
Ing. Rudolf Javor - podpredseda
545
Kráľová pri Senci
  (od: 28.04.1992 do: 09.02.1997)
Ing. Rudolf Javor - podpredseda
545
Kráľová pri Senci
  (od: 10.02.1997 do: 04.12.2003)
Ing. Rudolf Javor - podpredseda
545
Kráľová pri Senci
Vznik funkcie: 10.07.2003
  (od: 05.12.2003 do: 06.06.2005)
Ing. Rudolf Javor - podpredseda
545
Kráľová pri Senci
Vznik funkcie: 10.07.2003 Skončenie funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 06.06.2005)
Ing. Jozef Kozovský
Šoltésovej 13
Bratislava
  (od: 04.01.1994 do: 09.02.1997)
Ing. Alexandra Krajčíová Orčíková - člen
459
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 10.08.2005
  (od: 17.09.2005 do: 24.11.2008)
Ing. Alexandra Krajčíová Orčíková - člen
459
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 10.08.2005 Skončenie funkcie: 06.11.2008
  (od: 25.11.2008 do: 24.11.2008)
MVDr. Jozef Orčík - predseda
Ladiverova 2406/1
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 16.09.2005)
MVDr. Jozef Orčík - predseda
Ladiverova 2406/1
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 26.05.2005 Skončenie funkcie: 10.08.2005
  (od: 17.09.2005 do: 16.09.2005)
MVDr. Jozef Orčík - predseda
Ladiverova 2406/1
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 10.08.2005
  (od: 17.09.2005 do: 24.11.2008)
MVDr. Jozef Orčík - predseda
Ladiverova 2406/1
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 10.08.2005 Skončenie funkcie: 06.11.2008
  (od: 25.11.2008 do: 24.11.2008)
Ing. Rudolf Radimák
Podhumenského 101
Gáň
  (od: 28.04.1992 do: 03.01.1994)
Ján Trizuliak - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
Vznik funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 06.07.2005)
Ján Trizuljak - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
Vznik funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.07.2005 do: 16.09.2005)
Ján Trizuljak - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
Vznik funkcie: 26.05.2005 Skončenie funkcie: 10.08.2005
  (od: 17.09.2005 do: 16.09.2005)
Ján Trizuljak - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
Vznik funkcie: 10.08.2005
  (od: 17.09.2005 do: 28.07.2006)
Ján Trizuljak - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
Vznik funkcie: 10.08.2005 Skončenie funkcie: 08.07.2006
  (od: 29.07.2006 do: 28.07.2006)
Ingrid Trizuljaková - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
Vznik funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.07.2005 do: 16.09.2005)
Ingrid Trizuljaková - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
Vznik funkcie: 26.05.2005 Skončenie funkcie: 10.08.2005
  (od: 17.09.2005 do: 16.09.2005)
Ingrid Trizuljaková - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
Vznik funkcie: 10.08.2005
  (od: 17.09.2005 do: 24.11.2008)
Ingrid Trizuljaková - člen
Pod Vajánkom 264
Varín 013 03
Vznik funkcie: 10.08.2005 Skončenie funkcie: 06.11.2008
  (od: 25.11.2008 do: 24.11.2008)
Ingrid Trizuljaková - člen
Pod Vajánkom 264
Vavrín 013 03
Vznik funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 06.07.2005)
Ing. Peter Valo - predseda
Moyzesova 3
Bratislava
  (od: 28.04.1992 do: 09.02.1997)
Ing. Peter Valo - predseda
Moyzesova 3
Bratislava
  (od: 10.02.1997 do: 04.12.2003)
Ing. Peter Valo - predseda
Kremeľská 32
Bratislava
Vznik funkcie: 10.07.2003
  (od: 05.12.2003 do: 06.06.2005)
Ing. Peter Valo - predseda
Kremeľská 32
Bratislava
Vznik funkcie: 10.07.2003 Skončenie funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 06.06.2005)
Ing. Juraj Vanek
Inovecká 6
Senec
  (od: 28.04.1992 do: 03.01.1994)
Helena Zelmanová - člen
Šafárikova 32
Senec
  (od: 10.02.1997 do: 04.12.2003)
Helena Zelmanová - člen
Šafárikova 32
Senec
Vznik funkcie: 10.07.2003
  (od: 05.12.2003 do: 06.06.2005)
Helena Zelmanová - člen
Šafárikova 32
Senec
Vznik funkcie: 10.07.2003 Skončenie funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 06.06.2005)
Ľuboš Tureček - predseda
Jednoradová 15
Holíč 908 51
Vznik funkcie: 06.11.2008
  (od: 25.11.2008 do: 17.04.2009)
Ing. Milan Kasanický - člen
Heydukova 31
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 06.11.2008
  (od: 25.11.2008 do: 17.04.2009)
Adrian Vološin - člen
Dubovická Roveň 13
Lipany 082 71
Vznik funkcie: 06.11.2008
  (od: 25.11.2008 do: 17.04.2009)
Jolana Slivková - člen
Karloveská 6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 06.11.2008
  (od: 25.11.2008 do: 17.04.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a člen predstavenstva.
  (od: 04.12.2002 do: 17.04.2009)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnoti súoprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú zúhlasným prejavom vôle najmenej dvochčlenov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva,pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak,že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svojpodpis.
  (od: 28.04.1992 do: 03.12.2002)
Základné imanie: 
71 765 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 17.04.2009)
Akcie: 
Počet: 71765
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.06.1995 do: 17.04.2009)
Počet: 69612
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 07.06.1995)
Počet: 2153
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1992 do: 07.06.1995)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 8.9.2007
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.9.2007, sp. Zn. 6K 29/07 –1488, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 8.9.2007, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka K a f i l é r i a, a.s., Šamorínska 43, Senec. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Borisa Sobolovského, so sídlom kancelárie Zahradnícka 41, Bratislava.
  (od: 31.10.2007)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Boris Sobolovský
Záhradnícka 41
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 08.09.2007
  (od: 31.10.2007)
Dozorná rada: 
Ing. Jaroslav Antal
Kalinčiakova 31
Senec
  (od: 08.06.1995 do: 09.02.1997)
Ing. Jaroslav Antal
Kalinčiakova 31
Senec
  (od: 10.02.1997 do: 13.12.2001)
Ing. Jaroslav Antal - predseda
Kalinčiakova 31
Senec
  (od: 14.12.2001 do: 03.12.2002)
Ing. Jaroslav Antal - predseda
Kalinčiakova 31
Senec
Vznik funkcie: 16.07.2002
  (od: 04.12.2002 do: 06.06.2005)
Ing. Jaroslav Antal - predseda
Kalinčiakova 31
Senec
Vznik funkcie: 16.07.2002 Skončenie funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 06.06.2005)
Ing. Jozef Elšík
Košická 34
Senec
  (od: 04.01.1994 do: 07.06.1995)
Ing. Pavol Fitz - predseda
Solivarská 21
Bratislava
  (od: 28.04.1992 do: 07.06.1995)
Ing. Vladimír Hudec
Odborárske nám. 6
Bratislava
  (od: 04.01.1994 do: 07.06.1995)
Ing. Eva Kukoľová
Slnečná 17
Senec
  (od: 04.01.1994 do: 07.06.1995)
MUDr. Darina Lopušná - podpredseda
SNP 16
Modra
  (od: 28.04.1992 do: 03.01.1994)
Mgr. Mária Miazdrová
Buďonného 31
Bratislava
  (od: 28.04.1992 do: 07.06.1995)
Rastislav Valo
Tomašikova 31
Bratislava
  (od: 14.12.2001 do: 03.12.2002)
Rastislav Valo
Tomašikova 31
Bratislava
Vznik funkcie: 16.07.2002
  (od: 04.12.2002 do: 06.06.2005)
Rastislav Valo
Tomašikova 31
Bratislava
Vznik funkcie: 16.07.2002 Skončenie funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 06.06.2005)
Mgr. Katarína Valová - predseda
Moyzesova 3
Bratislava
  (od: 20.06.1997 do: 13.12.2001)
Ing. Juraj Vanek - predseda
Aňalské záhrady 1801
Nesvady
  (od: 08.06.1995 do: 09.02.1997)
Ing. Juraj Vanek - predseda
Aňalské záhrady 1801
Nesvady
  (od: 10.02.1997 do: 19.06.1997)
Ing. Milan Waldner
Puškina 129
Nitra
  (od: 04.01.1994 do: 07.06.1995)
Ing. Ján Winkler
Tajovského 4
Senec
  (od: 28.04.1992 do: 03.01.1994)
Ing. Jaromír Zungovský
Dolnočepenská 1639
Sereď
  (od: 08.06.1995 do: 09.02.1997)
Ing. Jaromír Zungovský
Dolnočepenská 1639
Sereď
  (od: 10.02.1997 do: 13.12.2001)
JUDr. Jaromír Zungovský
Dolnočepenská 1639
Sereď
  (od: 14.12.2001 do: 03.12.2002)
JUDr. Jaromír Zungovský
Dolnočepenská 1639
Sereď
Vznik funkcie: 16.07.2002
  (od: 04.12.2002 do: 06.06.2005)
JUDr. Jaromír Zungovský
Dolnočepenská 1639
Sereď
Vznik funkcie: 16.07.2002 Skončenie funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 06.06.2005)
Ing. Magda Horčičková
A. Bernoláka 25
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 26.05.2005 Skončenie funkcie: 08.07.2006
  (od: 29.07.2006 do: 28.07.2006)
Ing. Peter Valo
Kremeľská 32
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 26.05.2005 Skončenie funkcie: 08.07.2006
  (od: 29.07.2006 do: 28.07.2006)
Anton Bezúr
Nálepkova 71
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 26.05.2005 Skončenie funkcie: 17.05.2006
  (od: 29.07.2006 do: 28.07.2006)
Ing. Peter Valo
Kremeľská 32
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 28.07.2006)
Anton Bezúr
Nálepkova 71
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 28.07.2006)
Ing. Magda Horčičková
A. Bernoláka 25
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 26.05.2005
  (od: 07.06.2005 do: 28.07.2006)
Vladimír Chrenko
Spartakovská 14
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 09.07.2006
  (od: 29.07.2006 do: 17.04.2009)
Marián Slávik
Komenského 20
Modra 900 01
Vznik funkcie: 09.07.2006
  (od: 29.07.2006 do: 17.04.2009)
Magda Horčičková
A. Bernoláka 25
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 09.07.2006
  (od: 29.07.2006 do: 17.04.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K/29/2007, 1107227138 zo dňa 18.8.2008 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2008 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Kafiléria, a.s. v konkurze, Šamorínska 43, 903 01 Senec, IČO: 31 412 378 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť Kafiléria, a.s. v konkurze, Šamorínska 43, 903 01 Senec, IČO: 31 412 378 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 1232/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (od: 18.04.2009)
Valné zhromaždenie konané dňa 14.12.1993 sc válilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Priebeh valného zhromaždenia bol osvedčený notárskou zápisnicou N 786/92, Nz 757/92. Ďalšiu zmenu stanov schválilo valné zhro aždenie konané dňa 26. 3. 1993. Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 262/93, Nz 259/93. Stary spis: Sa 321 Stary spis: Sa 1819
  (od: 04.01.1994 do: 17.04.2009)
Na valnom zhromaždení spoločnosti bola dňa 14.12.1992 schválená zmena stanov spoločnosti. Na valnom zhromaždení spoločnosti bola dňa 13.07.1994 schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 321 Stary spis: Sa 1819
  (od: 08.06.1995 do: 17.04.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.1996. Stary spis: Sa 1819
  (od: 10.02.1997 do: 17.04.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.1.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.1.1997. Stary spis: Sa 1819
  (od: 20.06.1997 do: 17.04.2009)
Notárska zápisnica N 140/2001, Nz 140/2001 zo dňa 29.6.2001.
  (od: 03.09.2001 do: 17.04.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo sa konalo dňa 2.7.2001.
  (od: 14.12.2001 do: 17.04.2009)
Zánik funkcie členov dozornej rady: Ing. Jaroslav Antal, JUDr. Jaromír Zungovský, Rastislav Valo dňa 16. 7. 2002. Notárska zápisnica N 314/02, NZ 280/02 zod ňa 6.8.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 16.7.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov. Záznam zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.7.2002.
  (od: 04.12.2002 do: 17.04.2009)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. P. Valo, Ing. R. Javora a H. Zelmanovej sa končí dňom 10.07.2003.
  (od: 05.12.2003 do: 17.04.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2005.
  (od: 07.06.2005 do: 17.04.2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.10.2007 č.k. 34 Exre/214/2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2007.
  (od: 31.10.2007 do: 17.04.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.11.2008.
  (od: 25.11.2008 do: 17.04.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  07.12.2023
Dátum výpisu:  08.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)