Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1249/B

Obchodné meno: 
Slovenská plavba a prístavy a.s.
  (od: 23.12.1996)
Sídlo: 
Horárska 12
Bratislava 815 24
  (od: 02.08.2006)
IČO: 
35 705 671
  (od: 23.12.1996)
Deň zápisu: 
01.01.1997
  (od: 23.12.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.12.1996)
Predmet podnikania (činnosti): 
vnútroštátna a zahraničná doprava tovarov a osôb po vnútrozemských vodných cestách
  (od: 23.12.1996)
riečno-námorná doprava tovarov kabotážnymi a riečno-námornými loďami
  (od: 23.12.1996)
preklad a skladovanie tovarov, výkon doplnkových a pomieňujúcich činností pre preklad a skladovanie tovarov vo vnútrozemských a námorných prístavoch
  (od: 23.12.1996)
nájom a prenájom riečnych a námorných lodí, plavebných strojov a zariadení, prekladištných zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
  (od: 23.12.1996)
prevádzkovanie údržby, opráv, rekonštrukcií a výroba plavidiel, zdvíhacích a iných zariadení
  (od: 23.12.1996)
poskytovanie služieb v oblasti tuzemských a zahraničných kontajnerových prepráv, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
  (od: 23.12.1996)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou činností, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (od: 23.12.1996)
prevádzkovanie agentovej služby v slovenských a zahraničných prístavoch v prospech posádok a plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích plavebných podnikov
  (od: 23.12.1996)
účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných colných pásiem v slovenských prístavoch
  (od: 23.12.1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (od: 23.12.1996)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (od: 23.12.1996)
prevádzkovanie bezcolného predaja tovaru
  (od: 23.12.1996)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (od: 23.12.1996)
elektroinštalatérstvo
  (od: 23.12.1996)
zámočníctvo
  (od: 23.12.1996)
kovoobrábanie
  (od: 23.12.1996)
zlievanie kovov
  (od: 23.12.1996)
stolárstvo
  (od: 23.12.1996)
murárstvo
  (od: 23.12.1996)
zasielateľstvo
  (od: 23.12.1996)
zásobovanie všetkých plavidiel pohonnými hmotami, náhradnými dielmi, potravinami a iným tovarom potrebným pre plavbu
  (od: 23.12.1996)
cestná motorová doprava /osobná i nákladná/
  (od: 05.08.1998)
prevádzkovanie pohostinskej činnosti a verejného stravovania /bez ubytovacích zariadení /
  (od: 05.08.1998)
sprostredkovanie krátkodobého príležitostného zamestnania v oblasti vnútroštátnej plavby iným subjektom
  (od: 05.08.1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, likvidácia druhotných surovín, železného odpadu, rozpaľovanie železných konštrukcií
  (od: 05.08.1998)
prevádzkovanie dráhy , prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopavy na dráhe
  (od: 05.08.1998)
prevádzkovanie verejných colných skladov
  (od: 26.02.1999)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (od: 26.02.1999)
rozvod elektriny
  (od: 07.03.2000)
rozvod tepla
  (od: 07.03.2000)
rozvod plynu
  (od: 07.03.2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade *** a v kempingoch *** a vyššie
  (od: 07.03.2000)
nákup a predaj motorovej nafty ako pohonnej látky pre plavidlá vo vodnej doprave
  (od: 02.07.2001)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 12.04.2008)
počítačové služby
  (od: 12.04.2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 12.04.2008)
reklamné a marketingové služby
  (od: 12.04.2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 02.10.2009)
vedenie účtovníctva
  (od: 02.10.2009)
administratívne práce
  (od: 02.10.2009)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 02.10.2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 02.10.2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 02.10.2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 02.10.2009)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 24.07.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 24.07.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 24.07.2014)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 24.07.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.07.2016)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 12.07.2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 12.07.2019)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 20.08.2021)
potápačské práce v rozsahu - obhliadka časti telesa plavidla, ktorá sa nachádza pod vodou - obhliadka časti lodného výťahu, ktorá sa nachádza pod vodou
  (od: 20.08.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.05.2002)
Ing. Richard Petőcz - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 3129/18
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 13.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2019)
Igor Rechtorík - Člen predstavenstva
Jazdecká 4523/33
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 20.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2022)
Anna Rovenská - Predseda predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 20.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2022)
Ing. Jaroslav Michalco - Člen predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 20.06.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Za Spoločnosť koná a podpisuje predseda Predstavenstva spoločne s jedným členom Predstavenstva. Podpisovanie sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo inak uvedenému obchodnému menu Spoločnosti a označenej funkcie pripoja svoj podpis oprávnené osoby.
  (od: 24.07.2014)
Dozorná rada: 
Czeslaw Dzik
Chalúpková ulica 1593/21
Hviezdoslavov 930 41
Vznik funkcie: 01.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.03.2024)
Mgr. Vladimír Krno - Predseda dozornej rady
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 23.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2022)
Christopher David Hibbert
Chester Road 1
Northwood, Middlesex HA6 1BE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.07.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2021)
Výška základného imania: 
64 906 935 EUR Rozsah splatenia: 64 906 935 EUR
  (od: 14.02.2009)
Akcie: 
Počet: 2545370
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25,5 EUR
  (od: 14.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 111 zo dňa 16.8.1994 o privatizácii časti podnikov Slovenská plavba dunajská š.p. a Štátna plavebná správa Bratislava v zmysle Zák. č. 92/1991 v znení neskorších predpisov. Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.12.1996 v súlade s rozhodnutím č. 111. Stary spis: Sa 1837
  (od: 23.12.1996)
Výpis z uznesenia č. 3/97 zo zasadnutia do- zornej rady konanej dňa 26.03.1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Stary spis: Sa 1837
  (od: 19.06.1997)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 16.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 71/98, Nz 70/98. Stary spis: Sa 1837
  (od: 27.03.1998)
Notárska zápisnica N 506/98, Nz 474/98 zo dňa 21.12.1998 a stanovy spoločnosti,
  (od: 26.02.1999)
Notárska zápisnica č. N 141/99, Nz 138/99 zo dňa 24.6.1999 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 27.08.1999)
Zápis zo 14. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.7.1999. Zápisnica zo záverečného zasadnutia Centrálnej volebnej komisie zo dňa 24.9.1999 - voľba členov Dozornej rady volených zamestnancami. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.10.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 08.02.2000)
Rozhodnutie MH SR o udelení licencie č. 2000 ET 0298 zo dňa 25.1.2000Rozhodnutie MH SR o udelení licencie č. 2000 P 0299 zo dňa 25.1.2000 Koncesná listina vydaná OÚ BA II dňa 25.11.1999 sp. č. : ŽO - 1999/06310/00004 reg.č. 3814/1999
  (od: 07.03.2000)
Zápisnica z riadneho valného zhormaždenia, ktoré sa konalo 6.7.2000.
  (od: 29.09.2000)
Notárska zápisnica č. N 290/01, Nz 277/01 zo dňa 11.4.2001 osvedčujúca zmenu stanov.
  (od: 02.07.2001)
Notárska zápisnica č. N 951/2001, Nz 902/2001 z dňa 9. 11. 2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade.
  (od: 21.12.2001)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. 4. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárom JUDr. Ivanom Macákom v notárskej zápisnici N 361/02, Nz 345/02 bola schválená zmena stanov spoločnosti. Deň zániku funkcií predstavenstva: Ing. Pavel Šesták, Ing. Matej Vaníček, Ing. Michal Hičko, Ing. Milan Brindzík, Rezsö Duray, Ing. František Kurej a Ing. Jaroslav Coplák: 19. 4. 2002. Deň zániku funkcií dozornej rady: Ing. Ladislav Denko, Ing. Ján Dubravec, JUDr. Štefan Garai, Dr. Márius Hričovský, Prof. Ing. Dr. Gábor Hulkó DrSc., Ing. Peter Chrappa, Ing. Ján Medelský, PhDr. Milan Schmidt: 19. 4. 2002.
  (od: 21.05.2002)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 5.8.2002 podľa ustanovení § 476 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzavretá medzi Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 ako predávajúcim a spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. IČO: 35 839 228, ako kupujúcim.
  (od: 13.08.2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.10.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 315/2002, Nz 228/2002.
  (od: 23.10.2002)
Rozhodnutia valných zhromaždení, priebeh ktorých bol spísaný do notárskych zápisníc dňa 29.5.2003 - N 216/2003, Nz 42037/2003 a dňa 24.7.2003 - N 328/2003, Nz 62934/2003.
  (od: 16.12.2003)
Notárska zápisnica N 44/2004, Nz 9639/2004 spísaná dňa 05.02.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.02. 2004.
  (od: 11.03.2004)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 08.03.2006.
  (od: 19.04.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 180/2006, NZ 26756/2006, NCRls 26724/2006 zo dňa 29.06.2006. Uznesenie dozornej rady zo dňa 29.06.2006.
  (od: 02.08.2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 325/2006, Nz 53682/2006 spísanej notárom JUDr. Ivanom Lošonským, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena formy akcií.
  (od: 29.12.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.04.2007 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady spoločnosti.
  (od: 27.04.2007)
Notárska zápisnica N 80/2008, Nz 10353/2008, NCRls 10273/2008 zo dňa 11.3.2008.
  (od: 12.04.2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 165/2009 Nz 29695/2009 zo dňa 03.09.2009.
  (od: 02.10.2009)
Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 26.10.2010 a 27.10.2010.
  (od: 01.12.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2011.
  (od: 29.09.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.03.2013.
  (od: 26.03.2013)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva zo dňa 13.05.2013.
  (od: 01.06.2013)
Notárska zápisnica č N 447/2014, NZ 23158/2014, NCRls 23577/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2014.
  (od: 24.07.2014)
Rozhodnutie zástupcov zamestnancov o ukončení členstva v dozornej rade.
  (od: 02.08.2014)
Notárska zápisnica N 1417/2014, Nz 58256/2014, NCRls 59476/2014 zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2014.
  (od: 01.01.2015)
Zmluva o zlúčení N 544/2016, Nz 21546/2016, NCRls 22157/2016 zo dňa 15.06.2016.
  (od: 01.07.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2018.
  (od: 14.09.2018)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DUNAQUA a.s. IČO: 35 876 379
Horárska 12
Bratislava 821 09
  (od: 13.07.2016)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Ferroservis Bratislava s.r.o. IČO: 35 718 315
Prístavná 12
Bratislava 821 09
  (od: 01.01.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024
Dátum výpisu:  22.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR