Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1249/B

Obchodné meno: 
Slovenská plavba a prístavy a.s.
  (od: 23.12.1996)
Sídlo: 
Horárska 12
Bratislava 815 24
  (od: 02.08.2006)
Pribinova 24
Bratislava 815 24
  (od: 23.12.1996 do: 01.08.2006)
IČO: 
35 705 671
  (od: 23.12.1996)
Deň zápisu: 
01.01.1997
  (od: 23.12.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.12.1996)
Predmet podnikania (činnosti): 
vnútroštátna a zahraničná doprava tovarov a osôb po vnútrozemských vodných cestách
  (od: 23.12.1996)
riečno-námorná doprava tovarov kabotážnymi a riečno-námornými loďami
  (od: 23.12.1996)
preklad a skladovanie tovarov, výkon doplnkových a pomieňujúcich činností pre preklad a skladovanie tovarov vo vnútrozemských a námorných prístavoch
  (od: 23.12.1996)
nájom a prenájom riečnych a námorných lodí, plavebných strojov a zariadení, prekladištných zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
  (od: 23.12.1996)
prevádzkovanie údržby, opráv, rekonštrukcií a výroba plavidiel, zdvíhacích a iných zariadení
  (od: 23.12.1996)
poskytovanie služieb v oblasti tuzemských a zahraničných kontajnerových prepráv, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
  (od: 23.12.1996)
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou činností, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
  (od: 23.12.1996)
prevádzkovanie agentovej služby v slovenských a zahraničných prístavoch v prospech posádok a plavidiel podniku, ako i v prospech cudzích plavebných podnikov
  (od: 23.12.1996)
účasť na zriaďovaní a prevádzkovaní slobodných colných pásiem v slovenských prístavoch
  (od: 23.12.1996)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (od: 23.12.1996)
nákup a predaj pohonných hmôt
  (od: 23.12.1996)
prevádzkovanie bezcolného predaja tovaru
  (od: 23.12.1996)
prevádzkovanie parkovacích plôch
  (od: 23.12.1996)
elektroinštalatérstvo
  (od: 23.12.1996)
zámočníctvo
  (od: 23.12.1996)
kovoobrábanie
  (od: 23.12.1996)
zlievanie kovov
  (od: 23.12.1996)
stolárstvo
  (od: 23.12.1996)
murárstvo
  (od: 23.12.1996)
zasielateľstvo
  (od: 23.12.1996)
zásobovanie všetkých plavidiel pohonnými hmotami, náhradnými dielmi, potravinami a iným tovarom potrebným pre plavbu
  (od: 23.12.1996)
cestná motorová doprava /osobná i nákladná/
  (od: 05.08.1998)
prevádzkovanie pohostinskej činnosti a verejného stravovania /bez ubytovacích zariadení /
  (od: 05.08.1998)
sprostredkovanie krátkodobého príležitostného zamestnania v oblasti vnútroštátnej plavby iným subjektom
  (od: 05.08.1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, likvidácia druhotných surovín, železného odpadu, rozpaľovanie železných konštrukcií
  (od: 05.08.1998)
prevádzkovanie dráhy , prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dráhy alebo prevádzkovateľom dopavy na dráhe
  (od: 05.08.1998)
prevádzkovanie verejných colných skladov
  (od: 26.02.1999)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (od: 26.02.1999)
rozvod elektriny
  (od: 07.03.2000)
rozvod tepla
  (od: 07.03.2000)
rozvod plynu
  (od: 07.03.2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade *** a v kempingoch *** a vyššie
  (od: 07.03.2000)
nákup a predaj motorovej nafty ako pohonnej látky pre plavidlá vo vodnej doprave
  (od: 02.07.2001)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 12.04.2008)
počítačové služby
  (od: 12.04.2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 12.04.2008)
reklamné a marketingové služby
  (od: 12.04.2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 02.10.2009)
vedenie účtovníctva
  (od: 02.10.2009)
administratívne práce
  (od: 02.10.2009)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (od: 02.10.2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 02.10.2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 02.10.2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 02.10.2009)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 24.07.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 24.07.2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 24.07.2014)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 24.07.2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.07.2016)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 12.07.2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 12.07.2019)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 20.08.2021)
potápačské práce v rozsahu - obhliadka časti telesa plavidla, ktorá sa nachádza pod vodou - obhliadka časti lodného výťahu, ktorá sa nachádza pod vodou
  (od: 20.08.2021)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 26.08.2021 do: 03.06.2022)
potápačské práce v rozsahu voľných živností
  (od: 26.08.2021 do: 03.06.2022)
služby cestovného ruchu na celom území SR
  (od: 23.12.1996 do: 15.12.2003)
poskytovanie reštauračných, hotelových a zmenárenských služieb na plavidlách a zariadeniach využívaných pre osobnú dopravu
  (od: 23.12.1996 do: 15.12.2003)
domáceho cestovného ruchu
  (od: 23.12.1996 do: 15.12.2003)
pasívneho zahraničného cestovného ruchu
  (od: 23.12.1996 do: 15.12.2003)
aktívneho zahraničného cestovného ruchu
  (od: 23.12.1996 do: 15.12.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.05.2002)
predstavenstvo
  (od: 23.12.1996 do: 20.05.2002)
Ing. Richard Petőcz - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 3129/18
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 13.06.2019
  (od: 04.07.2019)
Igor Rechtorík - Člen predstavenstva
Jazdecká 4523/33
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 20.06.2022
  (od: 29.06.2022)
Anna Rovenská - Predseda predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 20.06.2022
  (od: 29.06.2022)
Ing. Jaroslav Michalco - Člen predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 20.06.2022
  (od: 29.06.2022)
Ľuboš Áč - člen
Hečkova 24
Bratislava 831 51
Vznik funkcie: 27.01.2005
  (od: 05.03.2005 do: 18.04.2006)
Ľuboš Áč - člen
Hečkova 24
Bratislava 831 51
Vznik funkcie: 27.01.2005 Skončenie funkcie: 08.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 18.04.2006)
Ing. Karol Anda - podpredseda predstavenstva
Bakošova 4
Bratislava 841 03
  (od: 26.02.1999 do: 26.08.1999)
Ing. Peter Bacmaňák - člen
Stred 56/45-17
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 05.02.2004
  (od: 11.03.2004 do: 04.03.2005)
Ing. Peter Bacmaňák - člen
Stred 56/45-17
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 05.02.2004 Skončenie funkcie: 27.01.2005
  (od: 05.03.2005 do: 04.03.2005)
Ing. Jozef Blaško - predseda
Čsl. odboja 74
Košice 040 11
Vznik funkcie: 22.11.2005
  (od: 02.12.2005 do: 31.05.2013)
Ing. Jozef Blaško - predseda
Čsl. odboja 74
Košice 040 11
Vznik funkcie: 22.11.2005 Skončenie funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 31.05.2013)
Ing. Jozef Blaško - predseda predstavenstva
Čsl. odboja 74
Košice 040 11
Vznik funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 23.07.2014)
Ing. Jozef Blaško - predseda predstavenstva
Čsl. odboja 74
Košice 040 11
Vznik funkcie: 14.05.2013 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 23.07.2014)
Ing. Milan Brindzík
Fedinova 2
Bratislava 851 01
  (od: 26.02.1999 do: 07.02.2000)
Ing. Milan Brindzík - podpredseda predstavenstva
Fedinova 2
Bratislava 851 01
  (od: 08.02.2000 do: 20.05.2002)
Ing. Jaroslav Coplák
Dunajská 27
Šamorín 931 01
  (od: 08.02.2000 do: 20.05.2002)
Rezsö Duray
Sokolská 9
Senec 903 01
  (od: 07.03.2000 do: 20.05.2002)
Ing. Rezsö Duray
Sokolská 9
Senec 903 01
  (od: 08.02.2000 do: 06.03.2000)
Ing. Štefan Farkaš - člen
Stropkovská 7
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 08.03.2006
  (od: 19.04.2006 do: 01.08.2006)
Ing. Štefan Farkaš - člen
Stropkovská 7
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 08.03.2006 Skončenie funkcie: 29.06.2006
  (od: 02.08.2006 do: 01.08.2006)
Ing. Miroslav Gerhát
Gessayova 33
Bratislava 851 03
  (od: 27.03.1998 do: 25.02.1999)
Ing. Michal Hičko
Kozmonautov 861/4
Svätý Jur 900 21
  (od: 26.02.1999 do: 20.05.2002)
Anna Jaďuďová - člen
Mesačná 18
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 22.11.2005
  (od: 02.12.2005 do: 16.02.2009)
Ing. Viera Kubicová
Višňová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (od: 27.03.1998 do: 25.02.1999)
Ing. František Kurej
Jedlíkova 5
Žilina 010 15
  (od: 08.02.2000 do: 20.05.2002)
Ing. Milan Lônčík
Beniakova 2
Bratislava 841 05
  (od: 27.03.1998 do: 25.02.1999)
Ing. Katarína Mihalovičová - člen
Nová 5147
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 05.02.2004
  (od: 11.03.2004 do: 31.05.2013)
Ing. Katarína Mihalovičová - člen
Nová 5147
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 05.02.2004 Skončenie funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 31.05.2013)
Ing. Katarína Mihalovičová - člen predstavenstva
Nová 5147
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 23.07.2014)
Ing. Katarína Mihalovičová - člen predstavenstva
Nová 5147
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 14.05.2013 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 23.07.2014)
Ing. Viktor Michal - odpredseda predstavenstva
Budatínska 35
Bratislava 851 06
  (od: 27.03.1998 do: 25.02.1999)
Ing. Jaroslav Michalco - člen
Júlová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.12.2006
  (od: 12.12.2006 do: 31.05.2013)
Ing. Jaroslav Michalco - člen
Júlová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.12.2006 Skončenie funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 31.05.2013)
Ing. Jaroslav Michalco - člen predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 23.07.2014)
Ing. Jaroslav Michalco - člen predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 14.05.2013 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 23.07.2014)
Ing. Jaroslav Michalco - predseda predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 03.07.2019)
Ing. Jaroslav Michalco - predseda predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 04.07.2019 do: 03.07.2019)
Ing. Jaroslav Michalco - predseda predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 13.06.2019
  (od: 04.07.2019 do: 28.06.2022)
Ing. Jaroslav Michalco - predseda predstavenstva
Júlová 11
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 13.06.2019 Skončenie funkcie: 20.06.2022
  (od: 29.06.2022 do: 28.06.2022)
Ing. Marek Ondrejka - podpredseda predstavenstva
Radvanská 6
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 04.10.2002
  (od: 21.05.2002 do: 22.10.2002)
Ing. Richard Petöcz - člen predstavenstva
Mraziarenská 270/1
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 23.07.2014)
Ing. Richard Petöcz - člen predstavenstva
Mraziarenská 270/1
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.05.2013 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 23.07.2014)
Ing. Richard Petöcz - člen predstavenstva
Mraziarenská 270/1
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 27.06.2017)
Ing. Richard Petőcz - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 3129/18
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 28.06.2017 do: 03.07.2019)
Ing. Richard Petőcz - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 3129/18
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 04.07.2019 do: 03.07.2019)
Ing. Peter Poláček
Toryská 2
Bratislava 821 07
  (od: 19.06.1997 do: 26.03.1998)
Ing. Peter Poláček - člen
Rajská 3
Bratislava
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 05.02.2004
  (od: 23.10.2002 do: 10.03.2004)
Ing. Peter Poláček - člen
Višňová 9
Bratislava
Vznik funkcie: 19.04.2002
  (od: 21.05.2002 do: 22.10.2002)
Ing. Peter Poláček - predseda predstavenstva
Toryská 2
Bratislava 821 07
  (od: 27.03.1998 do: 25.02.1999)
Ing. Anton Prno - člen
Bilíkova 4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 22.11.2005
  (od: 02.12.2005 do: 11.12.2006)
Ing. Anton Prno - člen
Bilíkova 4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 22.11.2005 Skončenie funkcie: 30.11.2006
  (od: 12.12.2006 do: 11.12.2006)
Ing. Anton Prno - podpredseda
Bilíkova 4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 05.02.2004
  (od: 11.03.2004 do: 01.12.2005)
Ing. Anton Prno - podpredseda
Bilíkova 4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 05.02.2004 Skončenie funkcie: 22.11.2005
  (od: 02.12.2005 do: 01.12.2005)
Anna Rovenská - člen
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 22.11.2005
  (od: 17.02.2009 do: 31.05.2013)
Anna Rovenská - člen
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 22.11.2005 Skončenie funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 31.05.2013)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 03.07.2019)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 04.07.2019 do: 03.07.2019)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 13.06.2019
  (od: 04.07.2019 do: 28.06.2022)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 13.06.2019 Skončenie funkcie: 20.06.2022
  (od: 29.06.2022 do: 28.06.2022)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 23.07.2014)
Anna Rovenská - člen predstavenstva
Orchideová 14600/24
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 14.05.2013 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 23.07.2014)
Ing. Eva Rozsívalová - člen
Vranovská 63
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 22.11.2005
  (od: 02.12.2005 do: 31.05.2013)
Ing. Eva Rozsívalová - člen
Vranovská 63
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 22.11.2005 Skončenie funkcie: 14.05.2013
  (od: 01.06.2013 do: 31.05.2013)
Ing. Miloslav Seruga - predseda
Špitálska 49/2201
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 27.01.2005
  (od: 05.03.2005 do: 01.12.2005)
Ing. Miloslav Seruga - predseda
Špitálska 49/2201
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 27.01.2005 Skončenie funkcie: 22.11.2005
  (od: 02.12.2005 do: 01.12.2005)
Ing. Ľuboš Smolec - člen
Jungmannova 10
Bratislava
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 05.02.2004
  (od: 23.10.2002 do: 10.03.2004)
Ing. Ľuboš Smolec - člen
Jungmanova 10
Bratislava
Vznik funkcie: 19.04.2002
  (od: 21.05.2002 do: 22.10.2002)
Ing. Ľubomír Solár
tr. SNP 83
Košice
  (od: 23.12.1996 do: 26.03.1998)
Daniel Stojkovič - člen
Cikkerova 1
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.01.2005
  (od: 05.03.2005 do: 01.12.2005)
Daniel Stojkovič - člen
Cikkerova 1
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.01.2005 Skončenie funkcie: 22.11.2005
  (od: 02.12.2005 do: 01.12.2005)
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
  (od: 26.02.1999 do: 07.02.2000)
Ing. Oldřich Struminský - predseda
Francouzská 6023/3
Poruba 708 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.02.2004
  (od: 11.03.2004 do: 04.03.2005)
Ing. Oldřich Struminský - predseda
Francouzská 6023/3
Poruba 708 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.02.2004 Skončenie funkcie: 27.01.2005
  (od: 05.03.2005 do: 04.03.2005)
Ing. Pavel Šesták - predseda predstavenstva
Starhradská 10
Bratislava 851 05
  (od: 26.02.1999 do: 20.05.2002)
Ing. Ján Šnejdárek
Rajská 3
Bratislava 801 08
  (od: 27.03.1998 do: 25.02.1999)
Mgr. Ladislav Švantner
Zrínskeho 19
Bratislava 811 01
  (od: 23.12.1996 do: 26.03.1998)
Ing. Anna Trajlínková
Wolkrova 35
Bratislava 851 01
  (od: 23.12.1996 do: 18.06.1997)
Ing. Ján Tušim - predseda predstavenstva
Gemerská 1
Bratislava
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 05.02.2004
  (od: 21.05.2002 do: 10.03.2004)
Ing. Radovan Ujházy - člen
č. 91
Rožňavské Bystré 049 31
Vznik funkcie: 29.05.2003 Skončenie funkcie: 05.02.2004
  (od: 16.12.2003 do: 10.03.2004)
Ing. Vladimír Uličný
Špitálska 49
Bratislava 811 01
  (od: 23.12.1996 do: 26.03.1998)
Ing. Matej Vaníček
Astrová 52
Bratislava 821 01
  (od: 26.02.1999 do: 20.05.2002)
Ing. Ján Vörös
Mlynská 71
Zlatná na Ostrove 946 12
  (od: 26.02.1999 do: 07.02.2000)
Magdaléna Vozárová - člen
Jamnického 2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 05.02.2004
  (od: 11.03.2004 do: 01.12.2005)
Magdaléna Vozárová - člen
Jamnického 2
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 05.02.2004 Skončenie funkcie: 22.11.2005
  (od: 02.12.2005 do: 01.12.2005)
Ing. Jiří Klaudy - člen
Čsl. Partyzánů 358
Děčín XXXII-Boletice nad Labem
Česká republika
Vznik funkcie: 04.10.2002 Skončenie funkcie: 05.02.2004
  (od: 23.10.2002 do: 10.03.2004)
Ing. Oldřich Struminský - podpredseda
Francouzská 6023/3
Poruba
Česká republika
Vznik funkcie: 04.10.2002 Skončenie funkcie: 05.02.2004
  (od: 23.10.2002 do: 10.03.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
Za Spoločnosť koná a podpisuje predseda Predstavenstva spoločne s jedným členom Predstavenstva. Podpisovanie sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo inak uvedenému obchodnému menu Spoločnosti a označenej funkcie pripoja svoj podpis oprávnené osoby.
  (od: 24.07.2014)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 02.12.2005 do: 23.07.2014)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spolu alebo člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva alebo spolu s podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 21.05.2002 do: 01.12.2005)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačnému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 23.12.1996 do: 20.05.2002)
Dozorná rada: 
Czeslaw Dzik
Chalúpková ulica 1593/21
Hviezdoslavov 930 41
Vznik funkcie: 01.11.2020
  (od: 20.03.2024)
Mgr. Vladimír Krno - Predseda dozornej rady
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 23.09.2021
  (od: 30.11.2022)
Ing. Jozef Augustín
Holíčska 1
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 11.04.2007
  (od: 27.04.2007 do: 28.09.2011)
Ing. Jozef Augustín
Holíčska 1
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 11.04.2007 Skončenie funkcie: 06.09.2011
  (od: 29.09.2011 do: 28.09.2011)
Ing. Evžen Balko
Potočná 9380/8A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 11.03.2008
  (od: 12.04.2008 do: 25.03.2013)
Ing. Evžen Balko
Potočná 9380/8A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 11.03.2008 Skončenie funkcie: 11.03.2013
  (od: 26.03.2013 do: 25.03.2013)
Ing. Evžen Balko
Vlčkova 1018/15
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 11.03.2013
  (od: 26.03.2013 do: 23.07.2014)
Ing. Evžen Balko
Vlčkova 1018/15
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 11.03.2013 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 23.07.2014)
Ing. Evžen Balko - člen
Karpatské námestie 15
Bratislava
Vznik funkcie: 04.10.2002
  (od: 23.10.2002 do: 01.12.2005)
Ing. Evžen Balko - člen
Karpatské námestie 15
Bratislava
Vznik funkcie: 04.10.2002 Skončenie funkcie: 22.11.2005
  (od: 02.12.2005 do: 01.12.2005)
Ing. Jaroslav Bilík
Moldavská 19
Košice 040 01
  (od: 23.12.1996 do: 25.02.1999)
Mikuláš Bíro - člen
Vlastenecké nám. 10
Bratislava
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 24.07.2003
  (od: 21.05.2002 do: 15.12.2003)
Ing. Mária Blašková
Desiata 22
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 22.11.2005
  (od: 02.12.2005 do: 25.03.2013)
Ing. Mária Blašková
Desiata 22
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 22.11.2005 Skončenie funkcie: 11.03.2013
  (od: 26.03.2013 do: 25.03.2013)
Ing. Mária Blašková
Desiata 22
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 11.03.2013
  (od: 26.03.2013 do: 23.07.2014)
Ing. Mária Blašková
Desiata 22
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 11.03.2013 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 23.07.2014)
Ing. Anna Bubeníková
Grassalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (od: 26.02.1999 do: 28.09.2000)
kpt. Ladislav Cigánek
Černyševského 1
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 04.10.2002
  (od: 08.02.2000 do: 22.10.2002)
Dr. František Dej - člen
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 04.10.2002
  (od: 21.05.2002 do: 22.10.2002)
Ing. Ladislav Denko
Vážska 23
Bratislava 821 07
  (od: 26.02.1999 do: 20.05.2002)
Ing. Michal Dirga
Prostějovská 31
Prešov 080 01
  (od: 23.12.1996 do: 26.03.1998)
Ing. Ján Dubravec
Piešťanská 1
Bratislava
  (od: 29.09.2000 do: 20.05.2002)
Ing. Rezsö Duray
Sokolská 9
Senec 903 01
  (od: 26.02.1999 do: 07.02.2000)
Mgr. Marián Ďuriš - člen
Pribišova 45
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 04.10.2002
  (od: 21.05.2002 do: 22.10.2002)
Ján Ferenčák
Romanova 27
Bratislava 851 02
  (od: 23.12.1996 do: 25.02.1999)
Ján Ferenčák
Romanova 27
Bratislava 851 02
  (od: 26.02.1999 do: 07.02.2000)
Stanislav Fiala
Ľubovnianska 18
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 06.09.2011
  (od: 29.09.2011 do: 25.03.2013)
Stanislav Fiala
Ľubovnianska 18
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 06.09.2011 Skončenie funkcie: 11.03.2013
  (od: 26.03.2013 do: 25.03.2013)
JUDr. Štefan Garai
Kvetná 22
Bratislava 821 02
  (od: 26.02.1999 do: 20.05.2002)
RNDr. Jozef Gbelský
Ivana Bukovčana 13
Bratislava 841 08
  (od: 27.03.1998 do: 25.02.1999)
RNDr. Xaver Gubáš - člen
Majerníkova 56
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 04.10.2002
  (od: 21.05.2002 do: 22.10.2002)
Ing. Roman Hladný - člen
306
Hamuliakovo
Vznik funkcie: 04.10.2002
  (od: 23.10.2002 do: 01.12.2005)
Ing. Roman Hladný - člen
306
Hamuliakovo
Vznik funkcie: 04.10.2002 Skončenie funkcie: 27.10.2005
  (od: 02.12.2005 do: 01.12.2005)
Mário Hoffmann
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 27.01.2005
  (od: 05.03.2005 do: 19.07.2005)
Mário Hoffmann - podpredseda
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 27.01.2005
  (od: 20.07.2005 do: 01.12.2005)
Mário Hoffmann - podpredseda
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 27.01.2005 Skončenie funkcie: 27.10.2005
  (od: 02.12.2005 do: 01.12.2005)
Dr. Márius Hričovský
Romanova 40/114
Bratislava 851 01
  (od: 26.02.1999 do: 20.05.2002)
Prof.Ing.Dr. Gábor Hulkó , DrSc.
Októbrová 51
Dunajská Streda 929 01
  (od: 26.02.1999 do: 20.05.2002)
Ing. Peter Chrappa
Prostredná 30
Svätý Jur 900 21
  (od: 26.02.1999 do: 20.05.2002)
Bedřiška Jurzycová - členka
Kapicova 1
Bratislava
Vznik funkcie: 24.07.2003
  (od: 16.12.2003 do: 26.04.2007)
Bedřiška Jurzycová - členka
Kapicova 1
Bratislava
Vznik funkcie: 24.07.2003 Skončenie funkcie: 11.04.2007
  (od: 27.04.2007 do: 26.04.2007)
kpt. Milan Kollár - člen
Bradáčova 5
Bratislava
Vznik funkcie: 04.10.2002
  (od: 23.10.2002 do: 01.12.2005)
kpt. Milan Kollár - člen
Bradáčova 5
Bratislava
Vznik funkcie: 04.10.2002 Skončenie funkcie: 27.10.2005
  (od: 02.12.2005 do: 01.12.2005)
kpt. Milan Kollár - člen
Bradáčova 5
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 02.12.2005 do: 30.11.2010)
kpt. Milan Kollár - člen
Bradáčova 5
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 27.10.2005 Skončenie funkcie: 31.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Ing. Vladimír Krno - predseda dozornej rady
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 23.09.2021
  (od: 09.11.2021 do: 02.11.2022)
Mgr. Vladimír Krno
Blahútova 22
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 23.09.2021
  (od: 03.11.2022 do: 29.11.2022)
Ing. Peter Malec
SNP 4508/45A
Senec 903 01
Vznik funkcie: 11.03.2013
  (od: 26.03.2013 do: 23.07.2014)
Ing. Peter Malec
SNP 4508/45A
Senec 903 01
Vznik funkcie: 11.03.2013 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 23.07.2014)
Ing. Peter Malec
SNP 4508/45A
Senec 903 01
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 13.09.2018)
Ing. Peter Malec
SNP 4508/45A
Senec 903 01
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 31.08.2018
  (od: 14.09.2018 do: 13.09.2018)
Ing. Peter Marciš
Hany Meličkove 1
Bratislava 841 05
  (od: 27.03.1998 do: 25.02.1999)
Ing. Ján Medelský
Záhradnícka 4833/43
Bratislava - Ružinov 821 08
  (od: 21.12.2001 do: 20.05.2002)
Ing. Milan Mihálik
Tbiliská 13
Bratislava 831 06
  (od: 23.12.1996 do: 25.02.1999)
Mgr. Jozef Oravkin - predseda
487
Heľpa 976 68
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 04.10.2002
  (od: 21.05.2002 do: 22.10.2002)
kpt. Jaroslav Pakan
Fedinova 14
Bratislava 851 01
  (od: 27.03.1998 do: 25.02.1999)
kpt. Jaroslav Pakan
Fedinova 14
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 04.10.2002
  (od: 26.02.1999 do: 22.10.2002)
kpt. Jaroslav Pakan
Fedinova 14
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.11.2010
  (od: 01.12.2010 do: 01.08.2014)
kpt. Jaroslav Pakan
Fedinova 14
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.11.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2014
  (od: 02.08.2014 do: 01.08.2014)
Ing. Štefan Pázstor - člen
Berecza 2
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 04.10.2002
  (od: 21.05.2002 do: 22.10.2002)
Ing. František Perutka
Šášovská 4
Bratislava 851 06
  (od: 27.03.1998 do: 25.02.1999)
Ing. Igor Pinkava
Clementisova 33
Trnava 917 01
  (od: 23.12.1996 do: 25.02.1999)
Ing. Peter Planý - predseda
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 04.10.2002
  (od: 23.10.2002 do: 25.03.2013)
Ing. Peter Planý - predseda
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 04.10.2002 Skončenie funkcie: 11.03.2013
  (od: 26.03.2013 do: 25.03.2013)
Ing. Peter Planý - predseda
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 11.03.2013
  (od: 26.03.2013 do: 23.07.2014)
Ing. Peter Planý - predseda
Líščie Nivy 10
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 11.03.2013 Skončenie funkcie: 17.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 23.07.2014)
Ing. Radoslav Prepik
Drotárska cesta 106
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.11.2005
  (od: 02.12.2005 do: 11.04.2008)
Ing. Radoslav Prepik
Drotárska cesta 106
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 22.11.2005 Skončenie funkcie: 11.03.2008
  (od: 12.04.2008 do: 11.04.2008)
Mgr. Braňo Prieložný - podpredseda
Stropkovská 9
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 19.04.2002
  (od: 21.05.2002 do: 04.03.2005)
Mgr. Braňo Prieložný - podpredseda
Stropkovská 9
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 27.01.2005
  (od: 05.03.2005 do: 04.03.2005)
Ing. Fridrich Rácz - predseda
Trstínska 8351/49
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.09.2018
  (od: 14.09.2018 do: 03.07.2019)
Ing. Fridrich Rácz - predseda
Trstínska 8351/49
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 01.09.2018 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 04.07.2019 do: 03.07.2019)
Ing. Fridrich Rácz - predseda
Trstínska 8351/49
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 13.06.2019
  (od: 04.07.2019 do: 08.11.2021)
Ing. Fridrich Rácz - predseda
Trstínska 8351/49
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 13.06.2019 Skončenie funkcie: 06.09.2021
  (od: 09.11.2021 do: 08.11.2021)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
Vznik funkcie: 27.10.2005
  (od: 02.12.2005 do: 30.11.2010)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
Vznik funkcie: 27.10.2005 Skončenie funkcie: 31.10.2010
  (od: 01.12.2010 do: 30.11.2010)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
Vznik funkcie: 01.11.2010
  (od: 01.12.2010 do: 25.01.2016)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
Vznik funkcie: 01.11.2010 Skončenie funkcie: 31.10.2015
  (od: 26.01.2016 do: 25.01.2016)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
Vznik funkcie: 01.11.2015
  (od: 26.01.2016 do: 25.11.2020)
Gabriel Repáň
Mierová 28
Tomášov 900 44
Vznik funkcie: 01.11.2015 Skončenie funkcie: 01.11.2020
  (od: 26.11.2020 do: 25.11.2020)
PhDr. Milan Schmidt
Školská 14
Bratislava 811 07
  (od: 08.02.2000 do: 20.05.2002)
kpt. Milan Sobota
Romanova 23
Bratislava 851 02
Skončenie funkcie: 04.10.2002
  (od: 08.02.2000 do: 22.10.2002)
Milan Šavara
580
Budmerice 900 86
  (od: 23.12.1996 do: 25.02.1999)
Milan Šavara
580
Budmerice 900 86
  (od: 26.02.1999 do: 07.02.2000)
Ing. Marián Štefánek
Cígeľská 14
Bratislava 831 06
  (od: 23.12.1996 do: 25.02.1999)
Ing.Mgr. Ladislav Šutý
Súťažná 10
Bratislava 821 08
  (od: 26.02.1999 do: 20.12.2001)
Ing. Dušan Švantner
Československej armády 28
Brezno 977 01
  (od: 23.12.1996 do: 25.02.1999)
Kpt. Viktor Tomek
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
  (od: 23.12.1996 do: 25.02.1999)
Kpt. Viktor Tomek
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 04.10.2002
  (od: 26.02.1999 do: 22.10.2002)
Jaroslav Wieger - člen
Špitálska 20
Bratislava
Vznik funkcie: 19.04.2002 Skončenie funkcie: 04.10.2002
  (od: 21.05.2002 do: 22.10.2002)
Czeslaw Dzik
Závodná 12256/3B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 06
Vznik funkcie: 01.11.2020
  (od: 26.11.2020 do: 19.03.2024)
Christopher David Hibbert
Chester Road 1
Northwood, Middlesex HA6 1BE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.07.2020
  (od: 09.11.2021)
Colin Frank Clacy Souter
Flat 2, Birch House, 48, Holmesdale Road 48
Teddington, Middlesex TW11 9 NA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 18.06.2014
  (od: 24.07.2014 do: 03.07.2019)
Colin Frank Clacy Souter
Flat 2, Birch House, 48, Holmesdale Road 48
Teddington, Middlesex TW11 9 NA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 18.06.2014 Skončenie funkcie: 13.06.2019
  (od: 04.07.2019 do: 03.07.2019)
Colin Frank Clacy Souter
Flat 2, Birch House, 48, Holmesdale Road 48
Teddington, Middlesex TW11 9 NA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 13.06.2019
  (od: 04.07.2019 do: 11.08.2020)
Colin Frank Clacy Souter
Flat 2, Birch House, 48, Holmesdale Road 48
Teddington, Middlesex TW11 9 NA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
Vznik funkcie: 13.06.2019 Skončenie funkcie: 30.06.2020
  (od: 12.08.2020 do: 11.08.2020)
Christopher David Hibbert
Chester Road 1
Northwood, Middlesex HA6 1BE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 01.07.2020
  (od: 12.08.2020 do: 08.11.2021)
Výška základného imania: 
64 906 935 EUR Rozsah splatenia: 64 906 935 EUR
  (od: 14.02.2009)
1 954 844 160 Sk
  (od: 02.08.2006 do: 13.02.2009)
2 545 370 000 Sk
  (od: 23.12.1996 do: 01.08.2006)
Akcie: 
Počet: 2545370
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 25,5 EUR
  (od: 14.02.2009)
Počet: 2545370
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 768 Sk
  (od: 29.12.2006 do: 13.02.2009)
Počet: 2545370
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 768 Sk
  (od: 02.08.2006 do: 28.12.2006)
Počet: 2545370
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 27.02.2001 do: 01.08.2006)
Počet: 2545370
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.12.1996 do: 26.02.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 111 zo dňa 16.8.1994 o privatizácii časti podnikov Slovenská plavba dunajská š.p. a Štátna plavebná správa Bratislava v zmysle Zák. č. 92/1991 v znení neskorších predpisov. Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.12.1996 v súlade s rozhodnutím č. 111. Stary spis: Sa 1837
  (od: 23.12.1996)
Výpis z uznesenia č. 3/97 zo zasadnutia do- zornej rady konanej dňa 26.03.1997, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Stary spis: Sa 1837
  (od: 19.06.1997)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 16.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 71/98, Nz 70/98. Stary spis: Sa 1837
  (od: 27.03.1998)
Notárska zápisnica N 506/98, Nz 474/98 zo dňa 21.12.1998 a stanovy spoločnosti,
  (od: 26.02.1999)
Notárska zápisnica č. N 141/99, Nz 138/99 zo dňa 24.6.1999 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (od: 27.08.1999)
Zápis zo 14. riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.7.1999. Zápisnica zo záverečného zasadnutia Centrálnej volebnej komisie zo dňa 24.9.1999 - voľba členov Dozornej rady volených zamestnancami. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.10.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (od: 08.02.2000)
Rozhodnutie MH SR o udelení licencie č. 2000 ET 0298 zo dňa 25.1.2000Rozhodnutie MH SR o udelení licencie č. 2000 P 0299 zo dňa 25.1.2000 Koncesná listina vydaná OÚ BA II dňa 25.11.1999 sp. č. : ŽO - 1999/06310/00004 reg.č. 3814/1999
  (od: 07.03.2000)
Zápisnica z riadneho valného zhormaždenia, ktoré sa konalo 6.7.2000.
  (od: 29.09.2000)
Notárska zápisnica č. N 290/01, Nz 277/01 zo dňa 11.4.2001 osvedčujúca zmenu stanov.
  (od: 02.07.2001)
Notárska zápisnica č. N 951/2001, Nz 902/2001 z dňa 9. 11. 2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade.
  (od: 21.12.2001)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 19. 4. 2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárom JUDr. Ivanom Macákom v notárskej zápisnici N 361/02, Nz 345/02 bola schválená zmena stanov spoločnosti. Deň zániku funkcií predstavenstva: Ing. Pavel Šesták, Ing. Matej Vaníček, Ing. Michal Hičko, Ing. Milan Brindzík, Rezsö Duray, Ing. František Kurej a Ing. Jaroslav Coplák: 19. 4. 2002. Deň zániku funkcií dozornej rady: Ing. Ladislav Denko, Ing. Ján Dubravec, JUDr. Štefan Garai, Dr. Márius Hričovský, Prof. Ing. Dr. Gábor Hulkó DrSc., Ing. Peter Chrappa, Ing. Ján Medelský, PhDr. Milan Schmidt: 19. 4. 2002.
  (od: 21.05.2002)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 5.8.2002 podľa ustanovení § 476 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzavretá medzi Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 ako predávajúcim a spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. IČO: 35 839 228, ako kupujúcim.
  (od: 13.08.2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.10.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 315/2002, Nz 228/2002.
  (od: 23.10.2002)
Rozhodnutia valných zhromaždení, priebeh ktorých bol spísaný do notárskych zápisníc dňa 29.5.2003 - N 216/2003, Nz 42037/2003 a dňa 24.7.2003 - N 328/2003, Nz 62934/2003.
  (od: 16.12.2003)
Notárska zápisnica N 44/2004, Nz 9639/2004 spísaná dňa 05.02.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.02. 2004.
  (od: 11.03.2004)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 08.03.2006.
  (od: 19.04.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 180/2006, NZ 26756/2006, NCRls 26724/2006 zo dňa 29.06.2006. Uznesenie dozornej rady zo dňa 29.06.2006.
  (od: 02.08.2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 325/2006, Nz 53682/2006 spísanej notárom JUDr. Ivanom Lošonským, na ktorom bola schválená zmena stanov - zmena formy akcií.
  (od: 29.12.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.04.2007 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady spoločnosti.
  (od: 27.04.2007)
Notárska zápisnica N 80/2008, Nz 10353/2008, NCRls 10273/2008 zo dňa 11.3.2008.
  (od: 12.04.2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 165/2009 Nz 29695/2009 zo dňa 03.09.2009.
  (od: 02.10.2009)
Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 26.10.2010 a 27.10.2010.
  (od: 01.12.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2011.
  (od: 29.09.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.03.2013.
  (od: 26.03.2013)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva zo dňa 13.05.2013.
  (od: 01.06.2013)
Notárska zápisnica č N 447/2014, NZ 23158/2014, NCRls 23577/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2014.
  (od: 24.07.2014)
Rozhodnutie zástupcov zamestnancov o ukončení členstva v dozornej rade.
  (od: 02.08.2014)
Notárska zápisnica N 1417/2014, Nz 58256/2014, NCRls 59476/2014 zmluva o zlúčení zo dňa 15.12.2014.
  (od: 01.01.2015)
Zmluva o zlúčení N 544/2016, Nz 21546/2016, NCRls 22157/2016 zo dňa 15.06.2016.
  (od: 01.07.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2018.
  (od: 14.09.2018)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DUNAQUA a.s. IČO: 35 876 379
Horárska 12
Bratislava 821 09
  (od: 13.07.2016)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Ferroservis Bratislava s.r.o. IČO: 35 718 315
Prístavná 12
Bratislava 821 09
  (od: 01.01.2015)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DONAQUA a.s. IČO: 35 876 379
Horárska 12
Bratislava 821 09
  (od: 01.07.2016 do: 12.07.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  20.06.2024
Dátum výpisu:  24.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR