Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2136/R

Business name: 
STROJSTAV spol. s r.o.
  (from: 11/10/1992)
Registered seat: 
Lipová 13
Prievidza 971 01
  (from: 11/10/1992)
Identification number (IČO): 
31 573 258
  (from: 11/10/1992)
Date of entry: 
11/10/1992
  (from: 11/10/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/10/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/10/1992)
zámočníctvo - montážne práce
  (from: 11/10/1992)
sprostredkovanie obchodu s zmiešaným tovarom
  (from: 11/10/1992)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/10/1992)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (from: 05/12/1994)
stavebné práce pod povrchom
  (from: 05/12/1994)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (from: 05/12/1994)
projektová činnosť v stavebníctve
  (from: 05/12/1994)
výroba drevených výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/1994)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 10/01/1996)
ubytovacie služby v ubytovacích zariade- niach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 10/01/1996)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 08/31/1998)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/16/2002)
organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 12/16/2002)
organizovanie jednodňových výletov
  (from: 12/16/2002)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/16/2002)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/16/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/16/2002)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (from: 12/16/2002)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 08/14/2008)
administratívne práce v stavebníctve
  (from: 08/14/2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/14/2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 08/14/2008)
Partners: 
Marta Červeňanská
Lipová 474/13
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 11/24/2020)
Ing. Peter Červeňanský
Kúpeľná 1813/71
Bojnice 972 01
Slovak Republic
  (from: 05/06/2020)
Ivana Červeňanská
Lipová 474/13
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 06/26/2007 until: 10/09/2007)
Ing. Peter Červeňanský
Lipová 474/13
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 03/10/2010 until: 05/05/2020)
Peter Červeňanský
Lipová 474/13
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 06/26/2007 until: 03/09/2010)
Ing. Peter Červeňanský
Lipová 13
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 11/28/2001 until: 06/25/2007)
Ing. Peter Červeňanský
Lipová 13
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 06/23/1998 until: 11/27/2001)
Ing. Peter Červeňanský
Lipová 13
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 11/10/1992 until: 06/22/1998)
Ing. Róbert Mjartan
Lučky 26/1
Bojnice
Slovak Republic
  (from: 06/23/1998 until: 11/27/2001)
Ing. Róbert Mjartan
Lučky 26/1
Bojnice
Slovak Republic
  (from: 11/10/1992 until: 06/22/1998)
Marta Červeňanská
Lipová 474/13
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 06/26/2007 until: 11/23/2020)
Contribution of each member: 
Peter Červeňanský
  (from: 06/03/2009 until: 03/09/2010)
Ing. Peter Červeňanský
  (from: 03/10/2010 until: 05/05/2020)
Ing. Peter Červeňanský
Amount of investment: 1 096 EUR Paid up: 1 096 EUR
  (from: 05/06/2020)
Marta Červeňanská
Amount of investment: 13 904 EUR Paid up: 13 904 EUR
  (from: 11/24/2020)
Ing. Peter Červeňanský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/10/1992 until: 06/22/1998)
Ing. Róbert Mjartan
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/10/1992 until: 06/22/1998)
Ing. Peter Červeňanský
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/23/1998 until: 11/27/2001)
Ing. Róbert Mjartan
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/23/1998 until: 11/27/2001)
Ing. Peter Červeňanský
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/28/2001 until: 06/25/2007)
Marta Červeňanská
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 06/26/2007 until: 10/09/2007)
Ivana Červeňanská
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 06/26/2007 until: 10/09/2007)
Peter Červeňanský
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 06/26/2007 until: 06/02/2009)
Marta Červeňanská
Amount of investment: 167 000 Sk Paid up: 167 000 Sk
  (from: 10/10/2007 until: 06/02/2009)
Marta Červeňanská
Amount of investment: 5 544 EUR Paid up: 5 544 EUR
  (from: 06/03/2009 until: 11/23/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/30/2006)
Individual managing director
  (from: 05/26/2006 until: 05/29/2006)
konatelia
  (from: 11/28/2001 until: 05/25/2006)
konatelia
  (from: 11/10/1992 until: 11/27/2001)
Marta Červeňanská
Lipová 474/13
Prievidza 971 01
From: 05/19/2006
  (from: 05/30/2006)
Ing. Peter Červeňanský
Kúpeľná 1813/71
Bojnice 972 01
From: 05/19/2006
  (from: 05/06/2020)
Ivana Červeňanská
Lipová 474/13
Prievidza 971 01
From: 05/19/2006
  (from: 05/30/2006 until: 10/09/2007)
Ivana Červeňanská
Lipová 474/13
Prievidza 971 01
From: 05/19/2006 Until: 10/01/2007
  (from: 10/10/2007 until: 10/09/2007)
Ing. Peter Červeňanský
Lipová 13
Prievidza
  (from: 11/10/1992 until: 11/27/2001)
Peter Červeňanský
Lipová 474/13
Prievidza 971 01
From: 05/19/2006
  (from: 05/30/2006 until: 03/09/2010)
Ing. Peter Červeňanský
Lipová 13
Prievidza
  (from: 11/28/2001 until: 05/25/2006)
Ing. Peter Červeňanský
Lipová 13
Prievidza
From: 11/10/1992
  (from: 05/26/2006 until: 02/27/2007)
Ing. Peter Červeňanský
Lipová 13
Prievidza
From: 11/10/1992 Until: 07/01/2006
  (from: 02/28/2007 until: 02/27/2007)
Ing. Peter Červeňanský
Lipová 474/13
Prievidza 971 01
From: 05/19/2006
  (from: 03/10/2010 until: 05/05/2020)
Ing. Róbert Mjartan
Lučky 26/1
Bojnice
  (from: 11/10/1992 until: 11/27/2001)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/24/2020)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 10/10/2007 until: 11/23/2020)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/28/2001 until: 10/09/2007)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.
  (from: 11/10/1992 until: 11/27/2001)
Capital: 
15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
  (from: 11/24/2020)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/03/2009 until: 11/23/2020)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/26/2006 until: 06/02/2009)
100 000 Sk
  (from: 11/10/1992 until: 06/22/1998)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.3.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/12/1994)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.08.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2421
  (from: 10/01/1996)
Valné zhromaždenie dňa 30.03.1998 prijalo dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/23/1998)
Valné zhromaždenie dňa 13.7.1998 schválilo dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/31/1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.7.2001 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.8.2001.
  (from: 11/28/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2002 o zmene spoločenskej zmluvy - dodatok č.5.
  (from: 12/16/2002)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person