Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1265/B

Obchodné meno: 
Danucem Slovensko a.s.
  (od: 01.10.2021)
Sídlo: 
Rohožník 906 38
  (od: 28.01.1992)
IČO: 
00 214 973
  (od: 28.01.1992)
Deň zápisu: 
01.02.1992
  (od: 28.01.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.01.1992)
Predmet činnosti: 
prenájom nehnuteľností
  (od: 18.07.1996)
automatizované spracovanie dát
  (od: 18.07.1996)
vykonávanie geologických prác podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR
  (od: 19.07.2000)
výroba cementu a vápencových výrobkov
  (od: 13.06.2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach výroby cementu, transportného betónu, kameniva, alternatívnych palív, informačných technológií a obchodu
  (od: 13.06.2002)
administratívne práce
  (od: 13.06.2002)
nákladná cestná doprava
  (od: 26.06.2003)
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených banských činnostiach, - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (ČVBS)
  (od: 09.09.2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 09.09.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 09.09.2010)
prevádzkovanie dráhy (železničnej vlečky)
  (od: 09.09.2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 10.09.2011)
bezpečnostnotechnická služba
  (od: 01.01.2013)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 18.04.2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 18.04.2019)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (od: 18.04.2019)
Vykonávanie trhacích prác: technický vedúci odstrelov
  (od: 18.04.2019)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 18.04.2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 18.04.2019)
Medzinárodná nákladná cestná doprava
  (od: 18.04.2019)
elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny podľa povolenia č. 2005E 0058- 3. zmena
  (od: 18.04.2019)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 19.10.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.06.2003)
Vladimír Jorík
Drienkova 5463/18
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2020)
Hannes Püschel - Člen predstavenstva
Havličková 7568/19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2022)
Cécile Morenas - člen predstavenstva
Továrenská 7938/14
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
Vznik funkcie: 15.12.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.2021)
Klaus Födinger - Predseda predstavenstva
Brunnenweg 29
Gmunden 4810
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu sa vyžadujú podpisy dvoch členov predstavenstva.
  (od: 22.01.2005)
Základné imanie: 
145 196 458,15 EUR Rozsah splatenia: 145 196 458,15 EUR
  (od: 22.11.2017)
Akcie: 
Počet: 3738421
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 EUR
  (od: 22.11.2017)
Počet: 657685
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 22.11.2017)
Dozorná rada: 
Marian Vrablic
Cesta mládeže 32
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 13.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2015)
Luc Callebat
rue Edouard Detaille 7
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 15.07.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2022)
Mariusz Bogacz
ul. Miączyńska 32
Varšava 02-637
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.07.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.1992 boli schválené zmeny stanov spoločnosti /do- datok č. 2/ Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
  (od: 30.07.1993)
Stanovy spoločnosti zo dňa 17.1.1992 boli zmenené na valnom zhromaždení 23.3.1994 Dodatkom č. 3 stanov. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
  (od: 04.07.1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1995. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
  (od: 13.06.1995)
mena stanov schválená na MVZ dňa 20.9.1995 (čl.10,13,14). Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
  (od: 16.10.1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 14.05.1996. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
  (od: 18.07.1996)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.1996. Stary spis: Sa 1853
  (od: 04.04.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 174/97, Nz 83/97 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 706 000 000 Sk z 1 981 068 000 Sk na 1 275 068 000 Sk z dôvodu zlepšenia finančných ukazovateľov spoločnosti a zvýšenia výnosnosti akcií - stiahnutím 706 000 akcií v nominálnej hodnote 1000 Sk jednej akcie. Stary spis: Sa 1853
  (od: 30.09.1997)
Zápisnica č. 26/97 z dozornej rady zo dňa 8.9.1997. Notárska zápisnica N 113/97, Nz 12/97 zo dňa 8.12.1997. Stary spis: Sa 1853
  (od: 16.12.1997)
Notárska zápisnica N 193/98, Nz 98/98 zo dňa 27.5.1998 a dodatkom č. 4 k stanovám, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998.
  (od: 20.11.1998)
Zápisnica č. 29/99 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.1999.
  (od: 22.12.1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.5.2000 pod č. N 18/2000, Nz 16/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.6.20000 pod č. N 42/2000, Nz 39/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.07.2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.1.2001.
  (od: 26.03.2001)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 141/01 Nz 131/2001 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 22.6.2001. Zmena obchodného mena, pôvodné HIROCEM, a.s.
  (od: 26.06.2001)
Notárska zápisnica č. N 88/02, Nz 77/02 zo dňa 29.4.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli prijaté nové stanovy spoločnosti.
  (od: 13.06.2002)
Notárska zápisnica N 86/2003, Nz 24052/2003 zo dňa 2.4.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady č. 02/03 zo dňa 24.3.2003. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. sa zlučuje so spoločnosťou Holcim betón s.r.o. so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31 326 854 a spoločnosťou BETÓN, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO: 31 397 115 dňom 1.7.2003. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutých spoločností preberá na seba spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38.
  (od: 26.06.2003)
Notárska zápisnica č. N 112/2004, NZ 35914/2004 zo dňa 27.4.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica č. 02/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.4.2004
  (od: 29.05.2004)
Notárska zápisnica č.N 2/2005, NZ 728/2005, NCRls 792/2005 zo dňa 11.1.2005. Zápisnica č. 01/2005 z porady dozornej rady zo dňa 11.01.2005. Funkcia členov predstavenstva J.Aignera, A.Lippa, A.Kubíčkovej, R.Skene a L.Dancsa skončila 11.1.2005.
  (od: 22.01.2005)
Notárska zápisnica N 35/2005, NZ 18602/2005, NCRls 18345/2005 zo dňa 29.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2005.
  (od: 07.05.2005)
Protokol z rokovania predstavenia predstavenstva zo dňa 08.03.2005. Správa volebnej komisie zo dňa 13.06.2005. Ing. Peter Hanzo, funkcia člena dozornej rady od 25.06.2001 do 25.06.2005.
  (od: 15.07.2005)
Zápis č.4/2005 z porady dozornej rady zo dňa 22.11.2005.
  (od: 23.12.2005)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2006.
  (od: 06.04.2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2006 o zlúčení so spoločnosťou Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N142/2006, Nz 19711/2006 JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 16.05.2006. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S a preberá všetky jej práva a záväzky
  (od: 24.05.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 123/2008 Nz 24031/2008.
  (od: 03.07.2008)
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 09.06.2008.
  (od: 12.07.2008)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. zo dňa 31.07.2008 o zlúčení so spoločnosťou ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 198/2008, Nz 32591/2008 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 31.7.2008. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.09.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa (20.03.2009.) 23.03.2009.
  (od: 29.05.2009)
Notárska zápisnica N 305/2009, Nz 21751/2009, NCRls 22325/2009 zo dňa 29.6.2009.
  (od: 08.09.2009)
Zápisnica č. 01/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2010. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 27.05.2010.
  (od: 22.06.2010)
Notárska zápisnica N 211/2010, Nz 24019/2010 zo dňa 06.07.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 09.09.2010)
Notárska zápisnica N 246/2011, Nz 25128/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2011
  (od: 10.09.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011
  (od: 21.10.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.9.2011.
  (od: 09.11.2011)
Čiastočný zápis z porady dozornej rady zo dňa 21.03.2012.
  (od: 03.04.2012)
Notárska zápisnica N 672/2012 Nz 47666/2012 zo dňa 29.11.2012 - Zmluva o zlúčení.
  (od: 01.01.2013)
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 01.02.2013.
  (od: 14.02.2013)
Notárska zápisnica č. N 652/2014, Nz 55139/2014, NCRls 56031/2014 zo dňa 10.12.2014.
  (od: 17.12.2014)
Zápisnicaz valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2015.
  (od: 13.05.2015)
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 31.07.2015
  (od: 13.08.2015)
Notárska zápisnica č. N 471/2015, Nz 29245/2015, NCRIs 30028/2015 zo dňa 25.08.2015.
  (od: 28.08.2015)
Účinnosť zmeny zápisu obchodného mena je 01.09.2015.
  (od: 29.12.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2016.
  (od: 12.07.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 597/2017, Nz 28645/2017, NCRls 29382/2017 zo dňa 21.08.2017. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2017, Nz 28674/2017, NCRls 29391/2017 zo dňa 21.08.2017.
  (od: 01.09.2017)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.01.2018.
  (od: 08.02.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 177/2018, Nz 21931/2018, NCRls 22524/2018 zo dňa 04.07.2018.
  (od: 18.04.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.09.2008)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o.
Sládkovičova 8
Štúrovo 943 02
  (od: 01.09.2017)
KAMEŇOLOMY, s.r.o.
Priemyselná 5
Nové Mesto nad Váhom 915 17
  (od: 13.11.2019)
Stredoslovenská cementáreň, s.r.o.
Partizánska cesta 91
Banská Bystrica 975 44
  (od: 24.05.2006)
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.
654
Turňa nad Bodvou 044 02
  (od: 01.01.2013)
ZEGA s.r.o.
3
Rohožník 906 38
  (od: 01.09.2008)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 10.10.2011 uzatvorenej medzi spoločnosťou Holcim (Slovensko) a. s., so sídlom Rohožník 906 38, Slovenská republika, IČO : 00 214 973 ako predávajúcim a spoločnosťou Duna-Dráva Cement s. r. o., so sídlom Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO : 46 386 467 ako kupujúcim, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 10.10.2011 z predávajúceho na kupujúceho.
  (od: 09.11.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022
Dátum výpisu:  02.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)