Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1265/B

Obchodné meno: 
Danucem Slovensko a.s.
  (od: 01.10.2021)
CRH (Slovensko) a.s.
  (od: 29.12.2015 do: 30.09.2021)
CRH (Slovensko) a. s.
  (od: 28.08.2015 do: 28.12.2015)
Holcim (Slovensko) a. s.
  (od: 26.06.2001 do: 27.08.2015)
HIROCEM, a. s.
  (od: 28.01.1992 do: 25.06.2001)
Sídlo: 
Rohožník 906 38
  (od: 28.01.1992)
IČO: 
00 214 973
  (od: 28.01.1992)
Deň zápisu: 
01.02.1992
  (od: 28.01.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.01.1992)
Predmet činnosti: 
prenájom nehnuteľností
  (od: 18.07.1996)
automatizované spracovanie dát
  (od: 18.07.1996)
vykonávanie geologických prác podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR
  (od: 19.07.2000)
výroba cementu a vápencových výrobkov
  (od: 13.06.2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach výroby cementu, transportného betónu, kameniva, alternatívnych palív, informačných technológií a obchodu
  (od: 13.06.2002)
administratívne práce
  (od: 13.06.2002)
nákladná cestná doprava
  (od: 26.06.2003)
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených banských činnostiach, - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (ČVBS)
  (od: 09.09.2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 09.09.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 09.09.2010)
prevádzkovanie dráhy (železničnej vlečky)
  (od: 09.09.2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 10.09.2011)
bezpečnostnotechnická služba
  (od: 01.01.2013)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 18.04.2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 18.04.2019)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (od: 18.04.2019)
Vykonávanie trhacích prác: technický vedúci odstrelov
  (od: 18.04.2019)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 18.04.2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 18.04.2019)
Medzinárodná nákladná cestná doprava
  (od: 18.04.2019)
elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny podľa povolenia č. 2005E 0058- 3. zmena
  (od: 18.04.2019)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (od: 19.10.2021)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 10.09.2011 do: 17.04.2019)
správa a údržba počítačových sietí
  (od: 01.01.2013 do: 17.04.2019)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
  (od: 01.01.2013 do: 17.04.2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu platného oprávnenia
  (od: 01.01.2013 do: 17.04.2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu platného oprávnenia
  (od: 01.01.2013 do: 17.04.2019)
ubytovacie služby v turistických ubytovniach
  (od: 01.01.2013 do: 17.04.2019)
činnosť vykonávaná banským spôsobom: ťažba piesku a štrkopiesku v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám, jamíc, razenie štôlní a tunelov ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500m3, zemné práce vykonávané strojmi a za použitia výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000m3 horniny
  (od: 01.01.2013 do: 17.04.2019)
výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce mimo banskej činnosti v rozsahu: bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky, vedúci zamestnanci
  (od: 01.01.2013 do: 17.04.2019)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 01.01.2013 do: 17.04.2019)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.09.2010 do: 17.04.2019)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.09.2010 do: 17.04.2019)
obstarávanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 09.09.2010 do: 17.04.2019)
výroba ľahkých prefabrikátov
  (od: 09.09.2010 do: 17.04.2019)
výroba a predaj šalovacích a murovacích betónových tvárnic, stropných vložiek a nosníkov a iného drobného architektonického betónového tovaru
  (od: 09.09.2010 do: 17.04.2019)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (od: 09.09.2010 do: 17.04.2019)
výskum trhu a verejnej mienky
  (od: 09.09.2010 do: 17.04.2019)
zámočníctvo, vodoinštalatérstvo
  (od: 22.01.2005 do: 17.04.2019)
elektroenergetika v rozsahu: dodávka elektriny, distribúcia elektriny podľa povolenia č. 2005 E0058
  (od: 24.05.2006 do: 17.04.2019)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla podľa rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. sp. 1227/99-220
  (od: 19.07.2000 do: 23.05.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.06.2002 do: 17.04.2019)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 13.06.2002 do: 17.04.2019)
výroba transportovaného betónu a výrobkov na báze cementu
  (od: 26.06.2003 do: 17.04.2019)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (od: 13.06.2002 do: 17.04.2019)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.06.2002 do: 17.04.2019)
vedenie účtovníctva
  (od: 13.06.2002 do: 17.04.2019)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 18.07.1996 do: 17.04.2019)
nákup a predaj pyrotechnických výrobkov
  (od: 18.07.1996 do: 17.04.2019)
vykonávanie geologických prác podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR podľa Dodatku č. 4 Stanov HIROCEM, a.s. schváleného valným zhromaždením dňa 27.5.1998
  (od: 20.11.1998 do: 18.07.2000)
banská činnosť podľa oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave
  (od: 20.11.1998 do: 08.09.2010)
cestná motorová doprava - verejná osobná, hromadná, nepravidelná
  (od: 18.07.1996 do: 12.06.2002)
cestná motorová doprava - verejná nákladná (vnútroštátna)
  (od: 18.07.1996 do: 12.06.2002)
prevádzkovanie železníc, s výnimkou celoštátnych (prevádzkovanie dráh - vlečky)
  (od: 18.07.1996 do: 06.05.2005)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (od: 18.07.1996 do: 06.05.2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (zber a výkup odpadov podľa zoznamu tvoriaceho prílohu živnostenského oprávnenia)
  (od: 18.07.1996 do: 17.04.2019)
ťažba a spracovanie surovín, výroba cementov, suchých omietkových zmesí, vápenných výrobkov, mletých vápencov, žiarobetónov vrátane odbytu a ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj iná hospodárska činnosť v záujme rozvíjania podnikateľskej aktivity, predovšetkým pre stavebníctvo.
  (od: 28.01.1992 do: 12.06.1995)
výroba cementu, vápna, suchých omietkových zmesí, vápencových výrobkov a žiarobetónov
  (od: 13.06.1995 do: 12.06.2002)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 13.06.1995 do: 17.04.2019)
zámočníctvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo, murárstvo
  (od: 18.07.1996 do: 21.01.2005)
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 18.07.1996 do: 12.06.2002)
revízie a revízne skúšky vyhradedných zdvíhacích zariadení
  (od: 18.07.1996 do: 12.06.2002)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 18.07.1996 do: 17.04.2019)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 18.07.1996 do: 17.04.2019)
prenájom strojov, dopravných prostriedkov, prístrojov
  (od: 18.07.1996 do: 17.04.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.06.2003)
predstavenstvo
  (od: 13.06.2002 do: 25.06.2003)
predstavenstvo
  (od: 28.01.1992 do: 12.06.2002)
Vladimír Jorík
Drienkova 5463/18
Senec 903 01
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2020)
Hannes Püschel - Člen predstavenstva
Havličková 7568/19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2022)
Viera Blazsek
1598
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 01.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2016 do: 14.10.2020)
Viera Blazsek
1598
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 31.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2020 do: 14.10.2020)
Viera Blazsek - člen
1598
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 12.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2014 do: 24.03.2015)
Viera Blazsek - člen
1598
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 12.06.2014 Skončenie funkcie: 28.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2015 do: 24.03.2015)
Andrej Bukovčan - člen
Partizánska 1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.02.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.2013 do: 22.12.2014)
Andrej Bukovčan - člen
Partizánska 1
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 01.02.2013 Skončenie funkcie: 01.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2014 do: 22.12.2014)
Ing. Ladislav Bulik
Hviezdoslavova 7/3
Trenčín
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1992 do: 12.06.1995)
Ing. Ján Červen
Veľkomoravská 8
Malacky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1992 do: 15.10.1995)
Ing. Ján Červen
Veľkomoravská 8
Malacky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.1995 do: 19.11.1995)
Zoltán Demján
Sládkovičova 859/9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Skončenie funkcie: 30.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.11.1995 do: 12.06.2002)
Mioara Fodorean - členka predstavenstva
Hlboká cesta 966/9
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 18.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2006 do: 11.07.2008)
Mioara Fodorean - členka predstavenstva
Hlboká cesta 966/9
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 18.03.2006 Skončenie funkcie: 01.07.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 11.07.2008)
Miomara Fodorean - členka predstavenstva
Hlboká cesta 966/9
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 18.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2006 do: 23.05.2006)
Ing. Gabriel Greššo
nám. Hraničiarov 20
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1992 do: 09.09.1993)
Ing. Pavol Kňaze , CSc.
Podháj 155
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.03.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2001 do: 25.06.2003)
Ing. Vladimír Košťál
Kapicova 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.1995 do: 19.11.1995)
Ing. Vladimír Košťál
Kapicova 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.11.1995 do: 17.07.1996)
Vladimir Kouzmine
Krum Popov 44
Sofia 1000
Bulharská republika
Vznik funkcie: 01.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2016 do: 04.06.2018)
Vladimir Kouzmine
Krum Popov 44
Sofia 1000
Bulharská republika
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 14.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2018 do: 04.06.2018)
Andrea Kožuchová - člen
433
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 09.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2008 do: 28.05.2009)
Andrea Kožuchová - člen
433
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 09.06.2008 Skončenie funkcie: 24.11.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2009 do: 28.05.2009)
Ing. Anna Kubíčková
Pečnianská 27
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2001 do: 25.06.2003)
Ing. Anna Kubíčková
Pečnianská 27
Bratislava
Vznik funkcie: 20.01.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2003 do: 21.01.2005)
Ing. Anna Kubíčková
Pečnianská 27
Bratislava
Vznik funkcie: 20.01.2001 Skončenie funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2005 do: 21.01.2005)
Ing. Ondrej Macko
Líščie Nivy 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.11.1995 do: 03.04.1997)
Ottó Magera - člen
Árpád vezér utca 15
Mogyoród 2146
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.03.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2015 do: 28.06.2016)
Ottó Magera - člen
Árpád vezér utca 15
Mogyoród 2146
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.03.2015 Skončenie funkcie: 31.05.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2016 do: 28.06.2016)
Annamária Marcinová
632
Turňa nad Bodvou 044 02
Vznik funkcie: 21.03.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2012 do: 13.02.2013)
Annamária Marcinová
632
Turňa nad Bodvou 044 02
Vznik funkcie: 21.03.2012 Skončenie funkcie: 01.02.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.2013 do: 13.02.2013)
Pavel Mazák - člen
Pútnická 35
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 15.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2011 do: 13.02.2013)
Pavel Mazák - člen
Pútnická 35
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 15.08.2011 Skončenie funkcie: 01.02.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.2013 do: 13.02.2013)
Ing. Marian Murgaš
Kukučínova 3379/24
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 30.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1999 do: 12.06.2002)
Ing. Marian Murgaš - člen predstavenstva
Kukučínova 3379/24
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.1997 do: 21.12.1999)
Sergey Perediriy
525
Láb 900 67
Vznik funkcie: 01.06.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2015 do: 28.06.2016)
Sergey Perediriy
525
Láb 900 67
Vznik funkcie: 01.06.2015 Skončenie funkcie: 31.05.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2016 do: 28.06.2016)
Patrik Polakovič - člen
Martina Granca 3452/8
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2010 do: 30.06.2014)
Patrik Polakovič - člen
Martina Granca 3452/8
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.06.2010 Skončenie funkcie: 12.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2014 do: 30.06.2014)
Hannes Püschel
Havličková 7568/19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 15.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2018 do: 26.04.2022)
Fedja Rojnik - člen
Kazanská 12257/5A
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2014 do: 27.12.2016)
Fedja Rojnik - člen
Školské námestie 466/45
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 01.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2016 do: 14.05.2019)
Fedja Rojnik - člen
Školské námestie 466/45
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 01.12.2014 Skončenie funkcie: 20.03.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.05.2019 do: 14.05.2019)
Ing. Jozef Staroň
Vigľašská 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.1995 do: 19.11.1995)
Ing. Jozef Staroň - predseda predstavenstva
Vigľašská 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1992 do: 15.10.1995)
Peter Stoiber - člen
Oberlaaerstrasse 37
Leopoldsdorf 2333
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.07.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2008 do: 09.09.2011)
Peter Stoiber - člen
Oberlaaerstrasse 37
Leopoldsdorf 2333
Rakúsko
Vznik funkcie: 01.07.2008 Skončenie funkcie: 15.08.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.2011 do: 09.09.2011)
Alan Šišinački - člen
Tolstého 5
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 09.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2008 do: 28.05.2009)
Alan Šišinački - člen
Tolstého 5
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 09.06.2008 Skončenie funkcie: 20.03.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2009 do: 28.05.2009)
Alan Šišinački - podpredseda
Tolstého 5
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 20.03.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2009 do: 21.06.2010)
Alan Šišinački - podpredseda
Tolstého 5
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 20.03.2009 Skončenie funkcie: 03.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2010 do: 21.06.2010)
Alan Šišinački - predseda
Tolstého 5
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 03.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2010 do: 31.12.2012)
Alan Šišinački - predseda
Tolstého 5
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 03.05.2010 Skončenie funkcie: 01.01.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2013 do: 31.12.2012)
Marián Tkáč - člen
Tatranská 99
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 12.01.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2005 do: 20.03.2006)
Marián Tkáč - člen
Záhradná 949/11
Veľký Biel-Malý Biel 900 24
Vznik funkcie: 12.01.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.2006 do: 05.04.2006)
Marián Tkáč - člen
Záhradná 949/11
Veľký Biel-Malý Biel 900 24
Vznik funkcie: 12.01.2005 Skončenie funkcie: 17.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2006 do: 05.04.2006)
Marián Tkáč - podpredseda predstavenstva
Záhradná 949/11
Veľký Biel-Malý Biel 900 24
Vznik funkcie: 18.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2006 do: 28.05.2009)
Marián Tkáč - podpredseda predstavenstva
Záhradná 949/11
Veľký Biel-Malý Biel 900 24
Vznik funkcie: 18.03.2006 Skončenie funkcie: 20.03.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2009 do: 28.05.2009)
Alexandra Tomková - člen
Čajkovského 3
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 20.03.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2009 do: 07.09.2009)
Alexandra Tomková - člen
Hviezdna 33
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 20.03.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2009 do: 02.04.2012)
Alexandra Tomková - člen
Hviezdna 33
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 20.03.2009 Skončenie funkcie: 21.03.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2012 do: 02.04.2012)
Roland van Wijnen - predseda predstavenstva
Eichacker 41
Zürich 8051
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 16.12.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2005 do: 23.05.2006)
Roland van Wijnen - predseda predstavenstva
Hany Meličkovej 3165/1H
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.12.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2006 do: 21.06.2010)
Roland van Wijnen - predseda predstavenstva
Hany Meličkovej 3165/1H
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 16.12.2005 Skončenie funkcie: 03.05.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.2010 do: 21.06.2010)
Hannes Püschel
Havličková 7568/19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 15.05.2018 Skončenie funkcie: 30.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2022 do: 27.06.2022)
Hannes Püschel
Havličková 7568/19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 15.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2022 do: 27.06.2022)
Cécile Morenas - člen predstavenstva
Továrenská 7938/14
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
Vznik funkcie: 15.12.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.12.2021)
Klaus Födinger - Predseda predstavenstva
Brunnenweg 29
Gmunden 4810
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2022)
Jochen Aigner
Abergstrasse 5
Attnang-Puchheim 4800
Rakúska republika
prechodný pobyt na území SR :
Obchodná 381/24
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 28.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2004 do: 21.01.2005)
Jochen Aigner
Abergstrasse 5
Attnang-Puchheim 4800
Rakúska republika
prechodný pobyt na území SR :
Obchodná 381/24
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 28.04.2004 Skončenie funkcie: 11.01.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2005 do: 21.01.2005)
Urs Böhlen
Seestrasse 79
Bäch 8806
Švajčiarska konfederácia
dlhodobý pobyt na území SR :
381
Rohožník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1999 do: 25.06.2001)
László Dancs - člen predstavenstva
4/A Máramaros út.
Budapešť 1037
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2003 do: 21.01.2005)
László Dancs - člen predstavenstva
4/A Máramaros út.
Budapešť 1037
Maďarská republika
Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2005 do: 21.01.2005)
Klaus Födinger - predseda
Brunnenweg 29
Gmunden 4810
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2018 do: 26.04.2022)
Benoit Galichet - člen
Bayern Gasse 3-1-9
Viedeň A-1030
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.03.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.05.2009 do: 07.09.2009)
Benoit Galichet - člen
Währinger Strasse 24/33
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.03.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2009 do: 13.02.2013)
Benoit Galichet - člen
Währinger Strasse 24/33
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.03.2009 Skončenie funkcie: 01.02.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.2013 do: 13.02.2013)
Mario Michael Grassl - podpredseda predstavenstva
AlbrechtStrasse 11
Zistersdorf 2225
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Obchodná 381/24
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 01.12.2004 Skončenie funkcie: 17.03.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.04.2006 do: 05.04.2006)
Mario Michael Grassl
AlbrechtStrasse 11
Zistersdorf 2225
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Obchodná 381/24
Rohožník
Vznik funkcie: 25.05.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2003 do: 21.12.2004)
Mario Michael Grassl
AlbrechtStrasse 11
Zistersdorf 2225
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Obchodná 381/24
Rohožník
Vznik funkcie: 25.05.2000 Skončenie funkcie: 30.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2004 do: 21.12.2004)
Mario Michael Grassl - podpredseda predstavenstva
AlbrechtStrasse 11
Zistersdorf 2225
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Obchodná 381/24
Rohožník 906 38
Vznik funkcie: 01.12.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2004 do: 05.04.2006)
Mario Michael Grassl
AlbrechtStrasse 11
Zistersdorf 2225
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Obchodná 381/24
Rohožník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.11.1998 do: 25.06.2003)
Mario Grassl
AlbrechtStrasse 11
Zistersdorf 2225
Rakúska republika
dlhodobý pobyt na území SR :
301
Rohožník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.07.1996 do: 19.11.1998)
JUDr. Jan Hamr - predseda predstavenstva
U Hájovny 335
Seč 538 07
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2002 do: 22.12.2005)
JUDr. Jan Hamr - predseda predstavenstva
U Hájovny 335
Seč 538 07
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2002 Skončenie funkcie: 15.12.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2005 do: 22.12.2005)
Dr. Hansueli Heé
Ormistrasse 61
Meilen 8706
Švajčiarsko
dlhodobý pobyt na území SR :
381
Rohožník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.1997 do: 15.12.1997)
Dr. Hansueli Heé
Ormistrasse 61
Meilen 8706
Švajčiarsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1992 do: 19.11.1995)
Dr. Hansueli Heé
Ormistrasse 61
Meilen 8706
Švajčiarsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.11.1995 do: 26.05.1997)
Alexander Lipp - člen predstavenstva
Brugerstrasse 29
Schinznad-bad 5116
Švajčiarsko
prechodný pobyt na území SR :
Jozefa Murgaša 2682/10
Malacky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.1997 do: 21.12.1999)
Alexander Lipp
Brugerstrasse 29
Schinznad-bad 5116
Švajčiarsko
prechodný pobyt na území SR :
Jozefa Murgaša 2682/10
Malacky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.1999 do: 25.06.2003)
Alexander Lipp
Brugerstrasse 29
Schinznad-bad 5116
Švajčiarsko
prechodný pobyt na území SR :
Jozefa Murgaša 2682/10
Malacky
Vznik funkcie: 25.05.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2003 do: 21.01.2005)
Alexander Lipp
Brugerstrasse 29
Schinznad-bad 5116
Švajčiarsko
prechodný pobyt na území SR :
Jozefa Murgaša 2682/10
Malacky
Vznik funkcie: 25.05.2000 Skončenie funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2005 do: 21.01.2005)
Pedro Minarro - člen
Avd.San Juan de Avila 42
Jerez de la Frontera, Cadiz 114 07
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 12.12.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2014 do: 03.06.2015)
Pedro Minarro - člen
Avd.San Juan de Avila 42
Jerez de la Frontera, Cadiz 114 07
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 12.12.2013 Skončenie funkcie: 31.05.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2015 do: 03.06.2015)
Lafras Petrus Moolman - člen
Fö utca 71
Budadapešť 1027
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.02.2013 Skončenie funkcie: 31.07.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2015 do: 12.08.2015)
Lafras Petrus Moolman - predseda
Fö utca 71
Budapešť 1027
Maďarsko
Vznik funkcie: 31.07.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2015 do: 21.10.2015)
Lafras Petrus Moolman - predseda
Fö utca 71
Budapešť 1027
Maďarsko
Vznik funkcie: 31.07.2015 Skončenie funkcie: 09.10.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2015 do: 21.10.2015)
Lafras Petrus Moolman - člen
Fö utca 71
Budadapešť 1027
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.02.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.02.2013 do: 12.08.2015)
Lafras Petrus Moolman - člen
Fö utca 71
Budapešť 1027
Maďarsko
Vznik funkcie: 10.10.2015 Skončenie funkcie: 14.12.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2019 do: 11.01.2019)
Lafras Petrus Moolman - člen
Fö utca 71
Budapešť 1027
Maďarsko
Vznik funkcie: 10.10.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2015 do: 11.01.2019)
Cécile Morenas - člen predstavenstva
Strážna 12808/9H
Bratislava - Rača 831 01
Vznik funkcie: 15.12.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2019 do: 16.12.2021)
Richard Skene - predseda
Galgóczy utca 58
Budapešt 1125
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.03.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2015 do: 12.08.2015)
Richard Skene - predseda
Galgóczy utca 58
Budapešt 1125
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.03.2015 Skončenie funkcie: 31.07.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.08.2015 do: 12.08.2015)
Richard Skene - člen predstavenstva
Sternwartestrasse 57c
Viedeň A-1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2004 Skončenie funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.01.2005 do: 21.01.2005)
Richard Skene - podpredseda predstavenstva
Sternwartesstrasse 57c
Wien A-1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 03.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2003 do: 21.12.2004)
Richard Skene - člen predstavenstva
Sternwartestrasse 57c
Viedeň A-1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.12.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2004 do: 21.01.2005)
Richard Skene - podpredseda predstavenstva
Sternwartesstrasse 57c
Wien A-1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 03.04.2003 Skončenie funkcie: 30.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.12.2004 do: 21.12.2004)
Richard Skene - člen predstavenstva
Sternwartestrasse 57c
Wien A - 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2002 do: 25.06.2003)
Patrick Stapfer - predseda
Weidstrasse 9
Unterengstringen 8103
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.01.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2013 do: 24.03.2015)
Patrick Stapfer - predseda
Weidstrasse 9
Unterengstringen 8103
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 10.10.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2015 do: 07.02.2018)
Patrick Stapfer - predseda
Weidstrasse 9
Unterengstringen 8103
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.01.2013 Skončenie funkcie: 28.02.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2015 do: 24.03.2015)
Patrick Stapfer - predseda
Weidstrasse 9
Unterengstringen 8103
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 10.10.2015 Skončenie funkcie: 31.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.02.2018 do: 07.02.2018)
Klaus Födinger - Predseda predstavenstva
Brunnenweg 29
Gmunden 4810
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2018 Skončenie funkcie: 30.04.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2022 do: 27.06.2022)
Klaus Födinger - Predseda predstavenstva
Brunnenweg 29
Gmunden 4810
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.01.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2022 do: 27.06.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu sa vyžadujú podpisy dvoch členov predstavenstva.
  (od: 22.01.2005)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva zapísaní v obchodnom registri. Podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu sa vyžadujú podpisy dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda.
  (od: 26.06.2003 do: 21.01.2005)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva zapísaní v Obchodnom registri. Podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu sa vyžadujú podpisy dvoch členov predstvenstva, z ktorých jeden musí byť predseda.
  (od: 13.06.2002 do: 25.06.2003)
Za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 28.01.1992 do: 12.06.2002)
Základné imanie: 
145 196 458,15 EUR Rozsah splatenia: 145 196 458,15 EUR
  (od: 22.11.2017)
283 319 496,92 EUR Rozsah splatenia: 283 319 496,92 EUR
  (od: 17.12.2014 do: 21.11.2017)
42 319 506,92 EUR Rozsah splatenia: 42 319 506,92 EUR
  (od: 29.05.2009 do: 16.12.2014)
1 275 068 000 Sk
  (od: 16.12.1997 do: 28.05.2009)
1 981 068 Sk
  (od: 04.03.1996 do: 15.12.1997)
1 881 400 000 Sk
  (od: 28.03.1995 do: 03.03.1996)
1 831 566 000 Sk
  (od: 24.02.1994 do: 27.03.1995)
1 781 732 000 Sk
  (od: 08.06.1992 do: 23.02.1994)
1 506 882 000 Sk
  (od: 28.01.1992 do: 07.06.1992)
Akcie: 
Počet: 3738421
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 EUR
  (od: 22.11.2017)
Počet: 657685
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 22.11.2017)
Počet: 7303030
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 EUR
  (od: 17.12.2014 do: 21.11.2017)
Počet: 1275068
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 08.12.2016 do: 21.11.2017)
Počet: 1275068
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 29.05.2009 do: 07.12.2016)
Počet: 1275068
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.03.2000 do: 28.05.2009)
Počet: 1275068
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.12.1997 do: 12.03.2000)
Počet: 1981068
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.03.1996 do: 15.12.1997)
Počet: 1881400
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.03.1995 do: 03.03.1996)
Počet: 1831566
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.07.1994 do: 27.03.1995)
Počet: 1789226
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.02.1994 do: 03.07.1994)
Počet: 42340
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.02.1994 do: 03.07.1994)
Počet: 1739392
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.06.1992 do: 23.02.1994)
Počet: 42340
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 08.06.1992 do: 23.02.1994)
Počet: 1464542
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.01.1992 do: 07.06.1992)
Počet: 42340
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.01.1992 do: 07.06.1992)
Dozorná rada: 
Marian Vrablic
Cesta mládeže 32
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 13.05.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2015)
Luc Callebat
rue Edouard Detaille 7
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 15.07.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2022)
Peter Albrecht
Martina Rázusa 27
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 28.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2008 do: 10.07.2012)
Peter Albrecht
Martina Rázusa 27
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 28.04.2008 Skončenie funkcie: 21.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2012 do: 10.07.2012)
Peter Albrecht
Martina Rázusa 27
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 21.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2012 do: 03.06.2015)
Peter Albrecht
Martina Rázusa 27
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 21.05.2012 Skončenie funkcie: 12.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2015 do: 03.06.2015)
Piero Corpina
Hagenholzstrasse 85
Zurich 8050
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.05.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2015 do: 11.09.2015)
Piero Corpina
Hagenholzstrasse 85
Zurich 8050
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 25.08.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2015 do: 11.09.2015)
Zoltán Demján
Sládkovičova 859/9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Vznik funkcie: 01.05.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.2002 do: 08.09.2010)
Zoltán Demján
Sládkovičova 859/9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Vznik funkcie: 01.05.2002 Skončenie funkcie: 30.06.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.09.2010 do: 08.09.2010)
Urs Fankhauser
Im Bifang 273
Remetschwil 5453
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 30.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2009 do: 31.12.2012)
Urs Fankhauser
Im Bifang 273
Remetschwil 5453
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 30.06.2009 Skončenie funkcie: 29.11.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2013 do: 31.12.2012)
Kurt Habersatter
Rotenturmstrasse 17
Viedeň 1010
Rakúsko
Vznik funkcie: 30.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2009 do: 20.10.2011)
Kurt Habersatter
Rotenturmstrasse 17
Viedeň 1010
Rakúsko
Vznik funkcie: 30.06.2009 Skončenie funkcie: 16.06.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.10.2011 do: 20.10.2011)
Kurt Habersatter
Rotenturmstrasse 17
Wien 1010
Rakúsko
Vznik funkcie: 27.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.2005 do: 07.09.2009)
Kurt Habersatter
Rotenturmstrasse 17
Wien 1010
Rakúsko
Vznik funkcie: 27.04.2005 Skončenie funkcie: 30.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Ing. Peter Hanzo
M. Rázusa 21
Malacky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1997 do: 25.06.2003)
Ing. Peter Hanzo
M. Rázusa 21
Malacky
Vznik funkcie: 25.06.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2003 do: 14.07.2005)
Ing. Peter Hanzo
M. Rázusa 21
Malacky
Vznik funkcie: 25.06.2001 Skončenie funkcie: 25.06.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.2005 do: 14.07.2005)
Ing. Štefan Kovaľ
Švermova 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1992 do: 09.09.1993)
Ing. Michal Krajčovič
Košická 39
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1992 do: 09.09.1993)
Jim Mintern
Abbotts Hill 29
Malahide, Co. Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 25.08.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2015 do: 11.07.2016)
Jim Mintern
Abbotts Hill 29
Malahide, Co. Dublin
Írsko
Vznik funkcie: 25.08.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Noel Joseph O’Mahony
Leefeale
Cummeen, Adare, Co. Limerick
Írsko
Vznik funkcie: 01.07.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2016 do: 30.08.2018)
Noel Joseph O’Mahony
Leefeale
Cummeen, Adare, Co. Limerick
Írsko
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 14.07.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2018 do: 30.08.2018)
Peter Škarupa
Priemyselná 286
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.2005 do: 02.07.2008)
Peter Škarupa
Priemyselná 286
Senica 905 01
Vznik funkcie: 26.06.2005 Skončenie funkcie: 21.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.07.2008 do: 02.07.2008)
Ing. Peter Šurlák
Rohožník 003 84
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1992 do: 15.10.1995)
Ing. Peter Šurlák
Rohožník 003 84
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.1995 do: 29.09.1997)
Ing. Dušan Švantner
Československej armády 28
Brezno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.06.1995 do: 15.10.1995)
Ing. Dušan Švantner
Československej armády 28
Brezno
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.1995 do: 19.11.1998)
JUDr. Irena Zálešáková
Žalmanova 449/16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.09.1993 do: 12.06.1995)
Luc Callebat
rue Edouard Detaille 7
Paríž 750 17
Francúzska republika
Vznik funkcie: 15.07.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2018 do: 26.04.2022)
Mariusz Bogacz
ul. Miączyńska 32
Varšava 02-637
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.07.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2022)
Horia Ciprian Adrian
Strada Dumbrava Noua Nr 24
Bukurešť 051154
Rumunsko
Vznik funkcie: 29.11.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2013 do: 12.05.2015)
Horia Ciprian Adrian
Strada Dumbrava Noua Nr 24
Bukurešť 051154
Rumunsko
Vznik funkcie: 29.11.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2015 do: 12.05.2015)
Urs Böhlen
Seestrase 79
8806 Bäch
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 23.06.2001 Skončenie funkcie: 29.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2009 do: 07.09.2009)
Urs Böhlen
Seestrase 79
8806 Bäch
Švajčiarsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2001 do: 25.06.2003)
Urs Böhlen
Seestrase 79
8806 Bäch
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 23.06.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2003 do: 07.09.2009)
Shane Carmody
Drehidtrasna
Adare, Co. Limerick
Írsko
Vznik funkcie: 01.07.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2016 do: 30.08.2018)
Shane Carmody
Drehidtrasna
Adare, Co. Limerick
Írsko
Vznik funkcie: 01.07.2016 Skončenie funkcie: 14.07.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2018 do: 30.08.2018)
Tomas Dratva
Gartenstrasse 6
5023 Bieberstein
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 26.06.2000 Skončenie funkcie: 26.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.2005 do: 06.05.2005)
Tomas Dratva
Gartenstrasse 6
5023 Bieberstein
Švajčiarsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2000 do: 25.06.2003)
Tomas Dratva
Gartenstrasse 6
5023 Bieberstein
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 26.06.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2003 do: 06.05.2005)
Dr. Hansueli Heé
Ormistrasse 61
Meilen 8706
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 03.04.2003 Skončenie funkcie: 26.04.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.05.2005 do: 06.05.2005)
Dr. Hansueli Heé
Ormistrasse 61
Meilen 8706
Švajčiarsko
Vznik funkcie: 03.04.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2003 do: 06.05.2005)
Dr. Hansueli Heé
Ormistrasse 61
Meilen 8706
Švajčiarsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.11.1998 do: 25.06.2003)
Declan Noel Maguire
Lismullin
Garlow Cross, Navan, Co. Meath
Írsko
Vznik funkcie: 25.08.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2015 do: 11.07.2016)
Declan Noel Maguire
Lismullin
Garlow Cross, Navan, Co. Meath
Írsko
Vznik funkcie: 25.08.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.2016 do: 11.07.2016)
Andreas Pestalozzi
Zürcherstrasse 170
Jona 8645
Švajčiarsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.01.1992 do: 18.07.2000)
Markus Rentsch
Steinbruchstrasse 1
Maegenwil 5506
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.09.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.10.2011 do: 12.05.2015)
Markus Rentsch
Steinbruchstrasse 1
Maegenwil 5506
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 19.09.2011 Skončenie funkcie: 30.04.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2015 do: 12.05.2015)
Claudiu Soare
1
Popovac 352 54
Srbská republika
Vznik funkcie: 01.05.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2015 do: 11.09.2015)
Claudiu Soare
1
Popovac 352 54
Srbská republika
Vznik funkcie: 01.05.2015 Skončenie funkcie: 25.08.2015
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.09.2015 do: 11.09.2015)
Mariusz Bogacz
ul. Miączyńska 32
Varšava 02-637
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.07.2018
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.08.2018 do: 26.04.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.1992 boli schválené zmeny stanov spoločnosti /do- datok č. 2/ Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
  (od: 30.07.1993)
Stanovy spoločnosti zo dňa 17.1.1992 boli zmenené na valnom zhromaždení 23.3.1994 Dodatkom č. 3 stanov. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
  (od: 04.07.1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1995. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
  (od: 13.06.1995)
mena stanov schválená na MVZ dňa 20.9.1995 (čl.10,13,14). Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
  (od: 16.10.1995)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 14.05.1996. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
  (od: 18.07.1996)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.1996. Stary spis: Sa 1853
  (od: 04.04.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 174/97, Nz 83/97 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 706 000 000 Sk z 1 981 068 000 Sk na 1 275 068 000 Sk z dôvodu zlepšenia finančných ukazovateľov spoločnosti a zvýšenia výnosnosti akcií - stiahnutím 706 000 akcií v nominálnej hodnote 1000 Sk jednej akcie. Stary spis: Sa 1853
  (od: 30.09.1997)
Zápisnica č. 26/97 z dozornej rady zo dňa 8.9.1997. Notárska zápisnica N 113/97, Nz 12/97 zo dňa 8.12.1997. Stary spis: Sa 1853
  (od: 16.12.1997)
Notárska zápisnica N 193/98, Nz 98/98 zo dňa 27.5.1998 a dodatkom č. 4 k stanovám, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998.
  (od: 20.11.1998)
Zápisnica č. 29/99 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.1999.
  (od: 22.12.1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.5.2000 pod č. N 18/2000, Nz 16/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.6.20000 pod č. N 42/2000, Nz 39/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.07.2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.1.2001.
  (od: 26.03.2001)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 141/01 Nz 131/2001 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 22.6.2001. Zmena obchodného mena, pôvodné HIROCEM, a.s.
  (od: 26.06.2001)
Notárska zápisnica č. N 88/02, Nz 77/02 zo dňa 29.4.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli prijaté nové stanovy spoločnosti.
  (od: 13.06.2002)
Notárska zápisnica N 86/2003, Nz 24052/2003 zo dňa 2.4.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady č. 02/03 zo dňa 24.3.2003. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. sa zlučuje so spoločnosťou Holcim betón s.r.o. so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31 326 854 a spoločnosťou BETÓN, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO: 31 397 115 dňom 1.7.2003. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutých spoločností preberá na seba spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38.
  (od: 26.06.2003)
Notárska zápisnica č. N 112/2004, NZ 35914/2004 zo dňa 27.4.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica č. 02/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.4.2004
  (od: 29.05.2004)
Notárska zápisnica č.N 2/2005, NZ 728/2005, NCRls 792/2005 zo dňa 11.1.2005. Zápisnica č. 01/2005 z porady dozornej rady zo dňa 11.01.2005. Funkcia členov predstavenstva J.Aignera, A.Lippa, A.Kubíčkovej, R.Skene a L.Dancsa skončila 11.1.2005.
  (od: 22.01.2005)
Notárska zápisnica N 35/2005, NZ 18602/2005, NCRls 18345/2005 zo dňa 29.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2005.
  (od: 07.05.2005)
Protokol z rokovania predstavenia predstavenstva zo dňa 08.03.2005. Správa volebnej komisie zo dňa 13.06.2005. Ing. Peter Hanzo, funkcia člena dozornej rady od 25.06.2001 do 25.06.2005.
  (od: 15.07.2005)
Zápis č.4/2005 z porady dozornej rady zo dňa 22.11.2005.
  (od: 23.12.2005)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2006.
  (od: 06.04.2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2006 o zlúčení so spoločnosťou Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N142/2006, Nz 19711/2006 JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 16.05.2006. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S a preberá všetky jej práva a záväzky
  (od: 24.05.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 123/2008 Nz 24031/2008.
  (od: 03.07.2008)
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 09.06.2008.
  (od: 12.07.2008)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. zo dňa 31.07.2008 o zlúčení so spoločnosťou ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 198/2008, Nz 32591/2008 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 31.7.2008. Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.09.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa (20.03.2009.) 23.03.2009.
  (od: 29.05.2009)
Notárska zápisnica N 305/2009, Nz 21751/2009, NCRls 22325/2009 zo dňa 29.6.2009.
  (od: 08.09.2009)
Zápisnica č. 01/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2010. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 27.05.2010.
  (od: 22.06.2010)
Notárska zápisnica N 211/2010, Nz 24019/2010 zo dňa 06.07.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 09.09.2010)
Notárska zápisnica N 246/2011, Nz 25128/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2011
  (od: 10.09.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011
  (od: 21.10.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.9.2011.
  (od: 09.11.2011)
Čiastočný zápis z porady dozornej rady zo dňa 21.03.2012.
  (od: 03.04.2012)
Notárska zápisnica N 672/2012 Nz 47666/2012 zo dňa 29.11.2012 - Zmluva o zlúčení.
  (od: 01.01.2013)
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 01.02.2013.
  (od: 14.02.2013)
Notárska zápisnica č. N 652/2014, Nz 55139/2014, NCRls 56031/2014 zo dňa 10.12.2014.
  (od: 17.12.2014)
Zápisnicaz valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2015.
  (od: 13.05.2015)
Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 31.07.2015
  (od: 13.08.2015)
Notárska zápisnica č. N 471/2015, Nz 29245/2015, NCRIs 30028/2015 zo dňa 25.08.2015.
  (od: 28.08.2015)
Účinnosť zmeny zápisu obchodného mena je 01.09.2015.
  (od: 29.12.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2016.
  (od: 12.07.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 597/2017, Nz 28645/2017, NCRls 29382/2017 zo dňa 21.08.2017. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2017, Nz 28674/2017, NCRls 29391/2017 zo dňa 21.08.2017.
  (od: 01.09.2017)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.01.2018.
  (od: 08.02.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 177/2018, Nz 21931/2018, NCRls 22524/2018 zo dňa 04.07.2018.
  (od: 18.04.2019)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 01.09.2008)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o.
Sládkovičova 8
Štúrovo 943 02
  (od: 01.09.2017)
KAMEŇOLOMY, s.r.o.
Priemyselná 5
Nové Mesto nad Váhom 915 17
  (od: 13.11.2019)
Stredoslovenská cementáreň, s.r.o.
Partizánska cesta 91
Banská Bystrica 975 44
  (od: 24.05.2006)
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.
654
Turňa nad Bodvou 044 02
  (od: 01.01.2013)
ZEGA s.r.o.
3
Rohožník 906 38
  (od: 01.09.2008)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 10.10.2011 uzatvorenej medzi spoločnosťou Holcim (Slovensko) a. s., so sídlom Rohožník 906 38, Slovenská republika, IČO : 00 214 973 ako predávajúcim a spoločnosťou Duna-Dráva Cement s. r. o., so sídlom Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, IČO : 46 386 467 ako kupujúcim, došlo k predaju časti podniku predávajúceho v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 10.10.2011 z predávajúceho na kupujúceho.
  (od: 09.11.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  27.06.2022
Dátum výpisu:  28.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)