Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1266/B

Business name: 
ProOvo a. s.
  (from: 09/01/2010)
ProOvo a.s.
  (from: 05/15/2004 until: 08/31/2010)
Mäsoprodukt Svätý Jur, akciová spoločnosť
  (from: 04/20/1994 until: 05/14/2004)
Registered seat: 
Krajinská cesta č. 273
Svätý Jur 900 21
  (from: 01/07/2003)
Krajinská cesta
Svätý Jur 900 21
  (from: 04/20/1994 until: 01/06/2003)
Identification number (IČO): 
34 099 786
  (from: 04/20/1994)
Date of entry: 
04/20/1994
  (from: 04/20/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/20/1994)
Objects of the company: 
nákup a odchov odstavčiat
  (from: 04/20/1994)
výroba bravčového mäsa
  (from: 04/20/1994)
výroba konzumných vajec a hydinového mäsa
  (from: 04/20/1994)
spracovanie a výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 04/20/1994)
spracovanie exkrementov
  (from: 04/20/1994)
predaj ošípaných, bravčového mäsa, konzumných vajec, hydiny, a hydinového mäsa a výrobkov
  (from: 04/20/1994)
sprostredkovanie predaja prác a služieb
  (from: 04/20/1994)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/20/1994)
vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo
  (from: 09/07/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/04/2004)
Managing board
  (from: 01/07/2003 until: 08/03/2004)
Managing board
  (from: 04/20/1994 until: 01/06/2003)
Ulrik Biel Hansen - predseda predstavenstva
Staré Grunty 3206/174
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 07/02/2019
  (from: 09/07/2019)
Ing. Martin Áč
Jána Hajdóczyho 9/767
Trnava 917 01
From: 03/09/2012
  (from: 07/26/2012 until: 09/06/2019)
Ing. Martin Áč
Jána Hajdóczyho 9/767
Trnava 917 01
From: 03/09/2012 Until: 07/01/2019
  (from: 09/07/2019 until: 09/06/2019)
Ing. Róbert Dubravec
Drieňová 1/F
Bratislava 821 08
From: 06/17/2010
  (from: 09/01/2010 until: 07/25/2012)
Ing. Róbert Dubravec
Drieňová 1/F
Bratislava 821 08
From: 06/17/2010 Until: 03/09/2012
  (from: 07/26/2012 until: 07/25/2012)
Ing. Pavel Ďurišin - predseda predstavenstva
Sološnická 51
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 02/28/2001)
Ing. Pavel Ďurišin - predseda predstavenstva
Sološnická 51
Bratislava
  (from: 03/01/2001 until: 05/14/2004)
Ing. Pavel Ďurišin - predseda predstavenstva
Sološnická 51
Bratislava
Until: 03/14/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ing. Ľudovít Fischer - člen
Obrancov mieru 25
Pezinok
  (from: 04/20/1994 until: 08/11/1996)
Ulrik Biel Hansen - predseda predstavenstva
Lúčna ul. 701/7
Veľký Biel 900 24
From: 11/18/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/12/2006)
Ulrik Biel Hansen - predseda predstavenstva
Lúčna ul. 701/7
Veľký Biel 900 24
From: 11/18/2003 Until: 03/08/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
Ulrik Biel Hansen - predseda predstavenstva
Trnavská 1
Bernolákovo 900 27
From: 03/08/2006
  (from: 05/13/2006 until: 09/06/2019)
Ulrik Biel Hansen - predseda predstavenstva
Trnavská 1
Bernolákovo 900 27
From: 03/08/2006 Until: 07/01/2019
  (from: 09/07/2019 until: 09/06/2019)
Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti
Kudláková 3
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 02/28/2001)
Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti
Kudláková 3
Bratislava
  (from: 03/01/2001 until: 01/06/2003)
Ing. Ľudmila Hefková - člen
Kudlákova 3
Bratislava 841 01
From: 03/08/2006
  (from: 05/13/2006 until: 07/25/2012)
Ing. Ľudmila Hefková - člen
Kudlákova 3
Bratislava 841 01
From: 03/08/2006 Until: 03/09/2012
  (from: 07/26/2012 until: 07/25/2012)
Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti
Kudláková 3
Bratislava
From: 06/21/2002
  (from: 01/07/2003 until: 05/12/2006)
Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti
Kudláková 3
Bratislava
From: 06/21/2002 Until: 03/08/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
Ing. Ivan Hrica - člen
822
Lozorno
  (from: 04/20/1994 until: 02/28/2001)
Ing. Bohuš Kaliarik
Dolnočermánska 1413/19
Nitra - Čermáň 949 01
From: 06/21/2002
  (from: 01/07/2003 until: 05/14/2004)
Ing. Bohuš Kaliarik
Dolnočermánska 1413/19
Nitra - Čermáň 949 01
From: 06/21/2002 Until: 06/12/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Jozef Kubovič
Mariánska 57
Stupava 900 31
From: 06/21/2002
  (from: 01/07/2003 until: 05/14/2004)
Jozef Kubovič
Mariánska 57
Stupava 900 31
From: 06/21/2002 Until: 08/11/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ing. Jozef Kudláč - člen
Trnavská 28
Cífer
  (from: 04/20/1994 until: 02/28/2001)
Ing. Matej Lopušný - člen
Kollárova 3
Senec
  (from: 03/01/2001 until: 05/14/2004)
Ing. Matej Lopušný - člen
Kollárova 3
Senec
Until: 08/11/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ing. Matej Lopušný - člen
ul. SNP 16
Modra
  (from: 04/20/1994 until: 02/28/2001)
Ing. Anton Markovič - člen
Planckova 4
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 02/28/2001)
Ing. Anton Markovič - člen
Planckova 4
Bratislava
Until: 06/21/2002
  (from: 03/01/2001 until: 01/06/2003)
Ing. Igor Moravčík - člen
Mierová 38/376
Bratislava 821 05
From: 03/08/2006
  (from: 05/13/2006 until: 08/31/2010)
Ing. Igor Moravčík - člen
Mierová 38/376
Bratislava 821 05
From: 03/08/2006 Until: 06/17/2010
  (from: 09/01/2010 until: 08/31/2010)
Ing. Zdenko Nagy
Záhumenná 325/10
Bratislava 851 10
From: 06/21/2002
  (from: 01/07/2003 until: 05/14/2004)
Ing. Zdenko Nagy
Záhumenná 325/10
Bratislava 851 10
From: 06/21/2002 Until: 08/11/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Anna Slezáková
Horné Predmestie 221/8
Svätý Jur
  (from: 08/12/1996 until: 02/28/2001)
Anna Slezáková - člen
Horné predmestie 221/8
Svätý Jur
  (from: 03/01/2001 until: 05/14/2004)
Anna Slezáková - člen
Horné predmestie 221/8
Svätý Jur
Until: 08/11/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ing. Jaroslav Šmahel - člen
328
Čataj
  (from: 04/20/1994 until: 02/28/2001)
Ing. Jaroslav Šmahel - člen
328
Čataj
  (from: 03/01/2001 until: 05/14/2004)
Ing. Jaroslav Šmahel - člen
328
Čataj
Until: 04/15/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ing. Ladislav Tajcnár - člen
Matičná 42
Bratislava
  (from: 03/01/2001 until: 05/14/2004)
Ing. Ladislav Tajcnár - člen
Matičná 42
Bratislava
Until: 08/11/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ing. Peter Žilinský - člen
Na hlinách 14
Trnava
Until: 06/21/2002
  (from: 03/01/2001 until: 01/06/2003)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti môže konať predseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 10/14/2020)
Menom spoločnosti môže konať predseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 08/04/2004 until: 10/13/2020)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Člen predstavenstva vo funkcii výkonného riaditeľa je oprávnený konať a podpisovať samostatne. V prípade udelenia prokúry prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti podľa ustanovenia § 14 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/07/2003 until: 08/03/2004)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo a riaditeľ spoločnosti na základe generálnej plnej moci. Podpisujú za spoločnosť predstavenstvo (vždy najmenej dvaja jeho členovia) alebo výkonný riaditeľ spoločnosti sám. Riaditeľ zastupuje spoločnosť v rozsahu plnej moci udelenej predstavenstvom, prokurista, ak bude menovaný, v rozsahu uvedenom v § 14 Obchodného zákonníka.
  (from: 04/20/1994 until: 01/06/2003)
Capital: 
2 825 320 EUR Paid up: 2 825 320 EUR
  (from: 06/30/2010)
85 100 000 Sk
  (from: 04/20/1994 until: 06/29/2010)
Shares: 
Number of shares: 8510
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akciu možno previesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu odplatne alebo bezodplatne darom, len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu predstavenstva.
  (from: 06/25/2021)
Number of shares: 8510
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 02/10/2011 until: 06/24/2021)
Number of shares: 8510
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 06/30/2010 until: 02/09/2011)
Number of shares: 8510
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/01/2001 until: 06/29/2010)
Number of shares: 8510
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/20/1994 until: 02/28/2001)
Stockholder: 
Polnovakia Agrar, s. r. o.
Ružinovská 42
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 12/01/2020)
Supervisory board: 
Ing. Róbert Dubravec
Drieňová 1F/16160
Bratislava 821 01
From: 09/09/2016
  (from: 12/13/2016)
Ing. Vladimír Baláž
Alstrova 62/6546
Bratislava 831 06
From: 06/29/2019
  (from: 09/07/2019)
Jaroslav Jaslovský
M.C. Sklodowskej 2
Bratislava 813 03
From: 04/15/2003
  (from: 05/15/2004 until: 12/12/2016)
Jaroslav Jaslovský
M.C. Sklodowskej 2
Bratislava 813 03
From: 04/15/2003 Until: 04/15/2016
  (from: 12/13/2016 until: 12/12/2016)
Peter Kompiš
Lachova 28
Bratislava
From: 11/26/2002
  (from: 01/07/2003 until: 05/14/2004)
Peter Kompiš
Lachova 28
Bratislava
From: 11/26/2002 Until: 04/15/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ing. Emil Koutun - predseda dozornej rady
Adámiho 7
Bratislava
  (from: 03/01/2001 until: 05/14/2004)
Ing. Emil Koutun - predseda dozornej rady
Adámiho 7
Bratislava
Until: 08/11/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ing. Mária Nemčeková - člen
Hrnčiarska 42
Pezinok
  (from: 04/20/1994 until: 02/28/2001)
Ing. Alena Roglová - člen
809
Suchá nad Parnou
Until: 06/21/2002
  (from: 03/01/2001 until: 01/06/2003)
Ing. Henrich Szoyka - člen
Matičná 10
Ivanka pri Dunaji
  (from: 03/01/2001 until: 05/14/2004)
Ing. Henrich Szoyka - člen
Matičná 10
Ivanka pri Dunaji
Until: 04/15/2003
  (from: 05/15/2004 until: 05/14/2004)
Ing. Henrich Szoyka - člen
Matičná 8
Ivanka pri Dunaji
  (from: 04/20/1994 until: 02/28/2001)
Ing. Ladislav Tajcnár - predseda
Matičná 52
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 02/28/2001)
Ing. Vladimír Baláž
Alstrova 62
Bratislava 831 06
From: 08/11/2003 Until: 06/28/2019
  (from: 09/07/2019 until: 09/06/2019)
Ing. Viliam Krajčovič
Sputniková 18
Bratislava 821 02
From: 08/11/2003 Until: 12/16/2016
  (from: 09/07/2019 until: 09/06/2019)
Ing. Viliam Krajčovič
Sputniková 18
Bratislava 821 02
From: 08/11/2003
  (from: 05/15/2004 until: 09/06/2019)
Ing. Vladimír Baláž
Alstrova 62
Bratislava 831 06
From: 08/11/2003
  (from: 05/15/2004 until: 09/06/2019)
Claus Clausen
Aalkaervej 3
Vojens 6500
Dánske kráľovstvo
From: 06/29/2019
  (from: 09/07/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11. 3. 1994 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a vzniká na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia konaného dňa 11. 3. 1994 akciovej spoločnosti Mäsoprodukt so sídlom v SvätomJure jej rozdelením v súlade ust. § 69 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 26 Stary spis: Sa 1854
  (from: 04/20/1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 25.04.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 64/96, Nz 55/96. Stary spis: Sa 26 Stary spis: Sa 1854
  (from: 08/12/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 28.5.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 150/99, Nz 144/99 napísanej dňa 28.5.1999 notárom JUDr. Folbovou boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov, na valnom zhromaždení dňa 29.2.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 72/00, Nz 64/00 napísanej dňa 29.2.2000 notárom JUDr.Folbovou bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 28.5.1999 zo zasadnutia predstavenstva dňa 28.5.99.
  (from: 03/01/2001)
Notárska zápisnica N 206/02, Nz 184/02 spísaná dňa 21. 6. 2002 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. A. Markoviča a Ing. P. Žilinského sa končí dňom 21. 6. 2002. Funkcia člena dozornej rady Ing. A. Roglovej sa končí dňom 21. 6. 2002.
  (from: 01/07/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.3.2003. Notárska zápisnica N 173/2003, Nz 29725/2003 spísaná dňa 15.4.2003 notárom JUDr. Folbovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.6.2003. Notárska zápisnica N 762/03, Nz 69207/03 spísaná dňa 11.8.2003 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov a zmene v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.11.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. H. Szoyku, P. Kompiša sa končí dňom 15.4.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. E. Koutuna sa končí dňom 11.8.2003. Funkcia členov predstavenstva J. Kuboviča, Ing. M. Lopušného, A. Slezákovej, Ing. L. Tajcnára, Ing. Z. Nagy, sa končí dňom 11.8.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Šmahela sakončí dňom 15.4.2003, Ing. B. Kaliarika 12.6.2003 a Ing. P. Ďurišina 14.3.2003.
  (from: 05/15/2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 196/2004 Nz 55103/2004 dňa 29.06.2004 JUDr. Oľgou Folbovou.
  (from: 08/04/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 168/2006, Nz 23628/2006.
  (from: 09/07/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.6.2010.
  (from: 09/01/2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.03.2012.
  (from: 07/26/2012)
Date of updating data in databases:  02/19/2024
Date of extract :  02/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person