Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1270/B

Obchodné meno: 
Snop Automotive Malacky, a. s.
  (od: 17.04.2019)
Sídlo: 
Továrenská 13
Malacky 901 01
  (od: 31.08.1994)
IČO: 
34 106 880
  (od: 31.08.1994)
Deň zápisu: 
01.09.1994
  (od: 31.08.1994)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.08.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
1. Vývoj, výroba, predaj, servis a opravy
  (od: 31.08.1994)
poľnohospodárskych strojov a zariadení a ich dielov
  (od: 31.08.1994)
účelových prepravných zariadení a ich dielov
  (od: 31.08.1994)
komponentov pre automobilový priemysel
  (od: 31.08.1994)
strojov a zariadení pre zemné, stavebné a cestné práce a ich dielov
  (od: 31.08.1994)
špeciálnej techniky a jej dielov
  (od: 31.08.1994)
prevodových zariadení
  (od: 31.08.1994)
baliacich zariadení pre obchodnú sieť
  (od: 31.08.1994)
jednoúčelových obrábacích strojov, technologických zariadení a špeciálneho náradia.
  (od: 31.08.1994)
2. Dodávky priemyselných prác výrobnej povahy pri výrobe strojov a zariadení obecného užitia , dopravných prostriedkov, montáži technologických zariadení, údržba a oprava strojov a zariadení.
  (od: 31.08.1994)
3. Prevádzka sociálnych, rekreačných, športových a ubytovacích zariadení s právom hospodárenia podniku, vrátane podnikových bytom.
  (od: 31.08.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.01.2001)
Michel Henri Pinaire - Predseda predstavenstva
boulevard Jean Mermoz 22
Neuilly-sur-Seine 922 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 08.03.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Maximilien Michel Alexandre Pinaire - Člen predstavenstva
rue du Président Wilson 104
Levallois-Perret 923 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 18.09.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.10.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie vykoná tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti.
  (od: 09.10.2020)
Dozorná rada: 
Rudolf Benko
Hlaváčikova 4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 20.11.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2020)
Florian Mathieu Pierre Fabert
avenue du Général de Gaulle 52
Acheres 782 60
Francúzska republika
Vznik funkcie: 23.10.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.01.2024)
Enrique Cerdán Orcoyen
C/Osona N° 1
Barcelona 087 00
Španielske kráľovstvo
Vznik funkcie: 08.03.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Výška základného imania: 
5 349 034,077255 EUR
  (od: 17.03.2010)
Akcie: 
Počet: 161145
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 17.03.2010)
Akcionár: 
Snop Automotive Holdings Europe B.V.
Herikerbergweg, Luna ArenA 238
Amsterdam 1101CM
Holandské kráľovstvo
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.8.1994 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku STROJÁRNE MALACKY, štátny podnik, ktoré vydalo Ministersto pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky pod č. kM - 145/1994 zo dňa 1.6.1994 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 496. Stary spis: Sa 107 Stary spis: Sa 1858
  (od: 31.08.1994)
Zmeny stanov odsúhlasené na valnom zhromažde- ní dňa 22.6.1995 osvedčené notárskou zápisni- cou N 65/95, Nz 60/95 spísanou notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. Notárska zápisnica N 138/96, Nz 137/96 zo dňa 21.6.1996 osvedčujúca konanie valného zhro- maždenia, na ktorom boli odsúhlasené zmeny stanov. Notárska zápisnica N 199/97, Nz 198/97 zo dňa 10.7.1997 osvedčujúca valné zhromaždenie, na ktorom boli odsúhlasené zmeny stanov. Stary spis: Sa 1858
  (od: 18.11.1997)
Notárska zápisnica N 414/98, Nz 392/98 spísaná dňa 30.7.1998 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti IV čl. XII bod 5 a zmena členov dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.7.1998
  (od: 26.02.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.3.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 98/00, Nz 88/00 napísanej notárom JUDr. Pavlovičom v Malackách bola schválená zmena v dozornej rade a zmena stanov.
  (od: 26.10.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 4.11.2000, ktorého znenie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 106/00, Nz 105/00 napísanej dňa 4.11.2000 bola schválená zmena stnov. Zmena obchodného mena z Strojárne Malacky, a.s. na PRESSKAM - TOWER, a.s.
  (od: 13.11.2000)
Notárska zápisnica N 125/2000, Nz 124/2000 zo dňa 30. novembra 2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o nahradení doterajšieho znenia stanov, odvolaní a voľbe členov predstavenstva a dozornej rady. Zmena obchodného mena z PRESSKAM - TOWER, a.s. na TOWER AUTOMATIVE, a.s. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.11.2000 o voľbe predsedu. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2000 o voľbe predsedu. Zápis z volieb člena dozornej rady zvoleného zamestancami dňa 10.11.2000.
  (od: 25.01.2001)
Notárska zápisnica N 82/2001, Nz 81/2001 zo dňa 30.5.2001.
  (od: 04.07.2001)
Zmena a doplnenie stanov osvedčené do notárskej zápisnice N 391/2002, Nz 382/2002 zo dňa 20.12.2002. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice N 392/2002, Nz 393/2002 zo dňa 20.12.2002.
  (od: 23.04.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22. 4. 2003.
  (od: 06.10.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.06.2008.
  (od: 26.06.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 212/2010, Nz 21664/2010, NCRls 21992/2010 zo dňa 16.06.2010.
  (od: 15.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.03.2013.
  (od: 23.03.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2014 a zo dňa 24.06.2014.
  (od: 10.09.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2015.
  (od: 19.12.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 53/2019, Nz 9831/2019, NCRls 10030/2019 zo dňa 28.03.2019. Zmena obchodného mena z pôvodného TOWER AUTOMOTIVE, a.s. na nové Snop Automotive Malacky, a. s.
  (od: 17.04.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  11.07.2024
Dátum výpisu:  15.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR