Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1277/B

Obchodné meno: 
KABLEX Malacky a.s.
  (od: 29.11.1994 do: 11.04.2018)
Sídlo: 
Továrenská 15
Malacky 901 14
  (od: 29.11.1994 do: 11.04.2018)
IČO: 
34 113 258
  (od: 29.11.1994)
Deň zápisu: 
01.12.1994
  (od: 29.11.1994)
Deň výmazu: 
12.04.2018
  (od: 12.04.2018)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 12.04.2018)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.11.1994)
Predmet činnosti: 
výskum, vývoj, výroba a predaj elektrotechnických, strojárskych a plastikárskych výrobkov
  (od: 29.11.1994 do: 11.04.2018)
vulkanizácia
  (od: 29.11.1994 do: 11.04.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.11.1994 do: 11.04.2018)
Ing. Ján Červen
Pavla Blahu 4
Malacky 901 01
  (od: 05.05.1997 do: 13.12.2000)
Ing. Peter Horeš
Staromyjavská 685/11
Myjava
  (od: 16.10.1995 do: 13.12.2000)
Ing. Vladimír Janotka
Záhorácka 69
Malacky
  (od: 29.11.1994 do: 15.10.1995)
Ing. Štefan Kuciak
Komárnická 46
Bratislava
  (od: 29.11.1994 do: 15.10.1995)
Ing. Ladislav Mikle
Jakubovského 67
Bratislava
  (od: 29.11.1994 do: 15.10.1995)
Ing. Ladislav Mikle
Jakubovského 67
Bratislava
  (od: 16.10.1995 do: 13.12.2000)
Ing. Ľubomír Mikolaj
L. Svobodu 2604/55
Poprad
  (od: 16.10.1995 do: 04.05.1997)
Rudolf Mládek
Kukučínova 141
Malacky
  (od: 29.11.1994 do: 15.10.1995)
Miroslav Pavlík
Kysucká 3416/27
Poprad
  (od: 16.10.1995 do: 21.11.1995)
Ing. Jozef Savka
Bernolákova 11
Malacky
  (od: 14.12.2000 do: 18.12.2006)
Ing. Jozef Savka
Bernolákova 11
Malacky
Skončenie funkcie: 14.12.2005
  (od: 19.12.2006 do: 18.12.2006)
Ing. Jozef Staroň
Viglašská 8
Bratislava
  (od: 22.11.1995 do: 13.12.2000)
Ing. Štefan Temer
Štúrova 2492/159
Malacky
  (od: 29.11.1994 do: 15.10.1995)
Ing. Štefan Temer
Štúrova 2492/159
Malacky
  (od: 16.10.1995 do: 13.12.2000)
Ing. Ladislav Mikle
Jakubovského 67
Bratislava
  (od: 14.12.2000 do: 11.04.2018)
Zdenka Bordáčová
gen.L.Svobodu 2642/33
Malacky
  (od: 14.12.2000 do: 11.04.2018)
Emanuel Revúcky
J.Gapčíka 2670/11
Malacky
  (od: 14.12.2000 do: 11.04.2018)
Ing. Pavol Horeš
Staromyjavská 685/11
Myjava
  (od: 14.12.2000 do: 11.04.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosťsú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 29.11.1994 do: 11.04.2018)
Základné imanie: 
409 894 000 Sk
  (od: 29.11.1994 do: 11.04.2018)
Akcie: 
Počet: 409894
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.11.1994 do: 11.04.2018)
Dozorná rada: 
Ing. Rudolf Kaliarik
ul. Jurkoviča 3
Bratislava
  (od: 29.11.1994 do: 15.10.1995)
Ing. Jaroslav Mojžiš
Š.Čulena 1203
Malacky
  (od: 29.11.1994 do: 15.10.1995)
Ing. Jaroslav Mojžiš
Š.Čulena 1203
Malacky
  (od: 16.10.1995 do: 11.04.2018)
Ferdinand Sobolík
Ružová 1003/4
Stupava
  (od: 29.11.1994 do: 15.10.1995)
Ing. Milan Zachar
Sokolíkova 15
Bratislava
  (od: 16.10.1995 do: 11.04.2018)
Ing. Rastislav Zbořil
Hoštáky 688/14
Myjava
  (od: 16.10.1995 do: 11.04.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresnéhosúdu Bratislava I, č. k. 36Exre/479/2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2018 súd vymazáva z obchodného registra obchodnú spoločnosť KABLEX Malacky, a.s., Továrenská 15, 901 14 Malacky dňom 28.03.2018.
  (od: 12.04.2018)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.10.1994 Fondom národného majetku SR bez výzvy na upísanie akcií podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov zrušením štátneho podniku KABLEX Malacky, štátny podnik bez likvidácie. Stary spis: Sa 190 Stary spis: Sa 1865
  (od: 29.11.1994 do: 11.04.2018)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 25.7.1995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 346/95, Nz 333/95 Stary spis: Sa 190 Stary spis: Sa 1865
  (od: 16.10.1995 do: 11.04.2018)
Výpis zo zápisnice č. 1/96 Dozornej rady zo dňa 24.05.1996. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 100/97-35 zo dňa 19.8.1997 bolo dňa 7.8.1997 začaté dohodovacie konanie v právnej veci o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KABLEX Malacky a.s., Továrenská 15, Malacky. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 100/97-36 zo dňa 20.8.1997 v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: Konsolidačná banka Bratislava - Štátny peňažný ústav, Cintorínska 21, Bratislava, zast. Ing. Augustinom Grmanom, CSc., gen. riaditeľ o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KABLEX Malacky a.s., Továrenská 15, 901 14 Malacky, zast. Ing. Jozefom Staroňom, predsedom predstavenstva a.s. bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka KABLEX Malacky a.s., Továrenská 15, 901 14 Malacky, IČO: 34 113 258. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavol Bagin, advokát, so sídlom AK, Mickiewiczova 10, 811 07 Bratislava. Stary spis: Sa 1865
  (od: 05.05.1997 do: 11.04.2018)
Zápisnica č. 1/99 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 10.6.1999. Zápisnica č. 2/99 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 14.12.1999.
  (od: 14.12.2000 do: 11.04.2018)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.8.2005 č.k. 8K 100/97-1818 súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 20.8.1997 pod č.k. 8K 100/97-36 po splnení rozvrhového uznesenia.Súd zbavuje JUDr. Pavla Bagina funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 20.10.2005 do: 11.04.2018)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.10.2006 pod č.k. 36EXre/296/2006 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
  (od: 19.12.2006 do: 11.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2023
Dátum výpisu:  22.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)