Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1281/B

Business name: 
LOGIN, akciová spoločnosť
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
Registered seat: 
Royova 5/A
Bratislava 831 01
  (from: 05/03/2006 until: 09/29/2006)
Dlhá 2
Stupava 900 31
  (from: 10/29/1996 until: 05/02/2006)
Cementárska 15
Stupava 900 31
  (from: 02/22/1995 until: 10/28/1996)
Identification number (IČO): 
34 116 206
  (from: 02/22/1995)
Date of entry: 
02/22/1995
  (from: 02/22/1995)
Date of deletion: 
09/30/2006
  (from: 09/30/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/30/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/22/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovanie programov na zákazku
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
vývoj software
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach vzťahujúcich sa k počítaču, v obchodnej činnosti, v reklamnej činnosti
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
výskum a vývoj prvkov riadiacej, automatizačnej, regulačnej a prístrojovej, signalizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
výroba a montáž prvkov riadiacej, automatizačnej, regulačnej a prístrojovej, signalizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
výskum a vývoj priemyselných a spotrebných strojov a zariadení
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
výroba, konštrukcia a projekcia priemyselných a spotrebných strojov a zariadení
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/23/2003 until: 09/29/2006)
Managing board
  (from: 08/23/2000 until: 09/11/2000)
Managing board
  (from: 10/29/1996 until: 08/22/2000)
Managing board
  (from: 02/22/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Ivan Bock
Karpatské nám. 12
Bratislava
Until: 03/15/2003
  (from: 08/23/2000 until: 08/12/2003)
Ing. Pavol Čupa - predseda
J. Poničana 365
Lozorno
  (from: 10/29/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Pavol Čupa - predseda
365
Lozorno
  (from: 08/23/2000 until: 05/09/2005)
Ing. Pavol Čupa - predseda
365
Lozorno
Until: 04/28/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Ing. Peter Kaňuch
Š. Králika 20
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 07/05/1998)
Martin Kožányi
Homolova 43
Bratislava 841 02
From: 10/12/2004
  (from: 10/27/2004 until: 05/09/2005)
Martin Kožányi - predseda predstavenstva
Homolova 43
Bratislava 841 02
From: 10/12/2004
  (from: 05/10/2005 until: 05/16/2005)
Martin Kožányi - predseda predstavenstva
Homolova 43
Bratislava 841 02
From: 04/28/2005
  (from: 05/17/2005 until: 05/02/2006)
Martin Kožányi - predseda predstavenstva
Tranovského 3227/57
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 04/28/2005
  (from: 05/03/2006 until: 09/29/2006)
Ing. Ľubomír Lohazer - člen predstavenstva
Mlynská 1001/5
Stupava 900 31
From: 04/26/2006
  (from: 05/03/2006 until: 09/29/2006)
Ing. Vladimír Ľupták
Slovenská 13
Stupava
  (from: 03/02/2000 until: 08/22/2000)
Ing. Roman Minarovič
Hlavná 58
Stupava
  (from: 02/22/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Roman Minarovič
Ružová 9
Stupava
  (from: 10/29/1996 until: 03/01/2000)
Ing. Peter Pavlík
8.mája 9
Ľubica
  (from: 02/22/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Viliam Polák
Ružová 223/3
Senica 905 01
  (from: 08/23/2000 until: 05/02/2006)
Ing. Viliam Polák
Ružová 223/3
Senica 905 01
Until: 04/26/2006
  (from: 05/03/2006 until: 05/02/2006)
Ing. Miroslav Prokeš
Rozvodná 3189/17
Bratislava
From: 03/15/2003
  (from: 08/13/2003 until: 10/26/2004)
Ing. Miroslav Prokeš
Rozvodná 3189/17
Bratislava
From: 03/15/2003 Until: 10/12/2004
  (from: 10/27/2004 until: 10/26/2004)
Ing. Juraj Sabaka
Platanova 3228/19
Žilina
  (from: 07/06/1998 until: 08/22/2000)
Ing. Peter Sroka
Sládkovičova 17
Sabinov
  (from: 02/22/1995 until: 10/28/1996)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva a na základe udelenej prokúry aj generálny riaditeľ. Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predtavenstva a generálny riaditeľ samostatne, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis pre niektoré úkony neustanovuje iný spôsob podpisovania. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripojí svoj podpis. Generálny riaditeľ v rozsahu udelenej prokúry podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 05/10/2005 until: 09/29/2006)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva a na základe udelenej prokúry aj generálny riaditeľ. Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ samostatne, alebo spolu dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis pre niektoré úkony neustanovuje iný spôsob podpisovania.
  (from: 04/23/2003 until: 05/09/2005)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva a na základe udelenej prokúry aj generálny riaditeľ. Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ samostatne, alebo spolu dvaja členovia predstavenstva, pokial všeobecne záväzný právny predpis pre niektoré úkony nestanovuje iný spôsob podpisovania.
  (from: 08/23/2000 until: 09/11/2000)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (from: 10/29/1996 until: 08/22/2000)
Menom spoločnosti koná samostatne každý člen predstavenstva.
  (from: 02/22/1995 until: 10/28/1996)
Capital: 
3 040 000 Sk Paid up: 3 040 000 Sk
  (from: 04/23/2003 until: 09/29/2006)
3 040 000 Sk
  (from: 03/02/2000 until: 04/22/2003)
1 820 000 Sk
  (from: 07/06/1998 until: 03/01/2000)
1 300 000 Sk
  (from: 10/29/1996 until: 07/05/1998)
1 000 000 Sk
  (from: 02/22/1995 until: 10/28/1996)
Shares: 
Number of shares: 304
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/02/2000 until: 09/29/2006)
Number of shares: 30
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1996 until: 03/01/2000)
Number of shares: 152
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/06/1998 until: 03/01/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1996 until: 07/05/1998)
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/22/1995 until: 10/28/1996)
Stockholder: 
Ing. Pavol Čupa
Karpatská 365
Lozorno 900 55
  (from: 12/07/2004 until: 05/30/2006)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Čupa
365
Lozorno 900 55
From: 04/28/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/16/2005)
Ing. Silvia Čupová - podpredseda
Karpatská 365
Lozorno 900 55
From: 11/12/2002
  (from: 04/23/2003 until: 05/09/2005)
Ing. Silvia Čupová - podpredseda
Karpatská 365
Lozorno 900 55
From: 11/12/2002 Until: 04/28/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Ing. Ivan Ďurovčík
Pri Kríži 36
Bratislava
  (from: 02/22/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Ivan Ďurovčík
Pri kríži 36
Bratislava
  (from: 10/29/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Štefan Hlinka
Tatranská 34
Prešov
Until: 11/12/2002
  (from: 07/06/1998 until: 04/22/2003)
Ing. Ľubomír Lohazer
Nálepkova 38
Stupava
  (from: 10/29/1996 until: 07/05/1998)
Ing. Vladimír Ľupták
Slovenská 13
Stupava
Until: 07/08/2002
  (from: 08/23/2000 until: 04/22/2003)
Ing. Viera Palanová
Saleziánska 17
Žilina
  (from: 07/06/1998 until: 08/22/2000)
Ing. Emil Papšo
Javorova 1
Žilina
Until: 07/08/2002
  (from: 07/06/1998 until: 04/22/2003)
Ing. Dušan Piaček
Hlavná 58
Stupava
  (from: 02/22/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Dušan Piaček
Hlavná 58
Stupava
  (from: 10/29/1996 until: 08/22/2000)
Ing. Juraj Sabaka - predseda
Žltá 8
Žilina - Budatín 010 03
From: 07/08/2002
  (from: 04/23/2003 until: 05/09/2005)
Ing. Juraj Sabaka - predseda
Žltá 8
Žilina - Budatín 010 03
From: 07/08/2002 Until: 04/28/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/09/2005)
Ing. Juraj Sabaka - predseda
Žltá 8
Žilina - Budatín 010 03
From: 04/28/2005
  (from: 05/10/2005 until: 05/16/2005)
Ing. Michal Štoffa
Budovateľská 7
Stupava
  (from: 02/22/1995 until: 10/28/1996)
Ing. Ľubomír Lohazer - člen
Mlynská 1001/5
Stupava 900 31
From: 04/08/2002 Until: 04/26/2006
  (from: 05/03/2006 until: 05/02/2006)
Ing. Juraj Sabaka - člen
Žltá 8
Žilina - Budatín 010 03
From: 04/28/2005
  (from: 05/17/2005 until: 09/29/2006)
Ing. Pavol Čupa - predseda
365
Lozorno 900 55
From: 04/28/2005 Until: 04/26/2006
  (from: 05/03/2006 until: 05/02/2006)
Ing. Ľubomír Lohazer - člen
Mlynská 1001/5
Stupava 900 31
From: 04/08/2002
  (from: 04/23/2003 until: 05/02/2006)
Ing. Pavol Čupa - predseda
365
Lozorno 900 55
From: 04/28/2005
  (from: 05/17/2005 until: 05/02/2006)
Ing. Ladislav Koiš - predseda
Karadžičova 9
Bratislava 811 09
From: 04/26/2006
  (from: 05/03/2006 until: 09/29/2006)
RNDr. Drahomír Volný - člen
Cementárska 1650/14
Stupava 900 31
From: 04/26/2006
  (from: 05/03/2006 until: 09/29/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2006 o zrušení spoločnosti LOGIN, akciová spoločnosť, so sídlom Royova 5/A, Bratislava, IČO: 34 116 206 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa ,Vložka č.1281/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou TEMPEST a.s. , so sídlom Plynárenská 7/B,821 09 Bratislava, IČO: 31 326 650, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 3771/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 26.9.2006 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 5502006, Nz 377389/2006 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, stáva právnym nástupcom LOGIN, akciová spoločnosť a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 09/30/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.01.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 247 Stary spis: Sa 1869
  (from: 02/22/1995 until: 09/29/2006)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.04.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 99/96, Nz 99/96. Stary spis: Sa 247 Stary spis: Sa 1869
  (from: 10/29/1996 until: 09/29/2006)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.1.1998,, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 10/98, Nz 10/98.
  (from: 07/06/1998 until: 09/29/2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.12.1999 pod č. Nz 479/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/02/2000 until: 09/29/2006)
Notárska zápisnica Nz 217/2000 zo dňa 26.5.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.5.2000, na ktorom bolo odvolané a vymenované predstavenstvo spoločnosti
  (from: 08/23/2000 until: 09/29/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.7.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 12.11.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. V. Ľuptáka a Ing. E. Papša sa končí dňom 8.7.2002. Funkcia člena dozornej rady Ing. Š. Hlinku sa končí dňom 12.11.2002.
  (from: 04/23/2003 until: 09/29/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.3.2003.
  (from: 08/13/2003 until: 09/29/2006)
Potvrdenie o trvalom pobyte z 24.11.2003 - Mesto Senica.
  (from: 06/08/2004 until: 09/29/2006)
Zápis z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.10.2004
  (from: 10/27/2004 until: 09/29/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 223/2006, Nz 15843/2006, NCRls 15724/2006 zo dňa 26.04.2006.
  (from: 05/03/2006 until: 09/29/2006)
Legal successor: 
TEMPEST a.s.
Plynárenská 7/B
Bratislava 821 09
  (from: 09/30/2006)
Date of updating data in databases:  06/05/2023
Date of extract :  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person